Ana sayfa Meclis Gündemi 2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2022 Yılı Ocak Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

95
0
Amasra Meclis Gündemi
1- Açılış ve yoklama,

2- Plan ve Bütçe Komisyonunun; Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin ücret tarifesi ile ilgili taleplerinin  değerlendirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi ,

3- Plan ve Bütçe Komisyonunun; Belediye Gelirleri Ücret tarifesinde İmar Hizmetleri Ücret tarifesinin  güncellenmesi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,
 
4- İmar Komisyonuna havale edilen; Amasra ilçe sınırları dahilinde 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Reviz+İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 Ölçekli Revize+İlave  Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümleri askı itirazlarının uygun olanlarına ilişkin plan paftalarının değerlendirilmesi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi, 

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün; Denetim Komisyonu  oluşturulması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

6- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Meclis Başkan ve Üyelerine ödenecek Huzur Hakkının belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Sözleşmeli Personel ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

8- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Belediye Başkan Yardımcısına ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi, 

9- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Meclis tatil ayının belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

10- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2022 yılı Şubat ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

11- Dilek ve Temenniler,

12- Kapanış.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here