Ana sayfa Komisyon Raporları 2021 Yılı Şubat Ayı İhtisas Komisyonu Raporları/ Meclis Tutanağı

2021 Yılı Şubat Ayı İhtisas Komisyonu Raporları/ Meclis Tutanağı

281
0

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS ZABITNAMESİ

Toplantı Tarihi           : 05/02/2021 Toplantı Günü : Cuma Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Dönemi        : 2021 Şubat Ayı Meclis Toplantısı.

Birleşim                      :  03

Oturum                        :  01

MECLİS ÜYELERİ: TOPLANTIDA BULUNANLAR:              TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
Recai ÇAKIR (Başkan)Recai ÇAKIR (Başkan)Ali Rıza DÖNMEZ
Hasan KALEÇETİNHasan KALEÇETİN 
Ertan CENGİZErtan CENGİZ 
Recep GÜNTERRecep GÜNTER 
Ali Rıza DÖNMEZAhmet REİS 
Ahmet REİSZülkar ÖZTÜRK 
Zülkar ÖZTÜRKNaci YILDIRIM 
Naci YILDIRIMŞükran KARAHAN 
Şükran KARAHANMeltem ÖZ 
Meltem ÖZ 

BAŞKAN-Değerli Meclis Üyeleri,

Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıyı yoklama ile açıyorum. Şimdi gündemi okuyorum.

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,   2- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı içerisinde Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,   3- Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Gelirleri Tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,   4- Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kiracılar ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,   5- Yönetmelik Komisyonunun, Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,   6- Yönetmelik Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,   7- Yönetmelik Komisyonunun, Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,   8- İtfaiye Hizmetlerinin, 2021 yılı İtfaiye Hizmetleri Ücret Tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,   9- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Mart ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,   10- Dilek ve Temenniler,    11- Kapanış.

Gündemin 1. maddesi, Açılış ve yoklama,

Meclis üyesi Ali Rıza DÖNMEZ’in mazeret dilekçesi oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 2. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı içerisinde Zabıta ve İtfaiye Personeline ödenecek fazla çalışma ücretinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP31 Aralık 2020 tarih ve 31351 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazetede yayımlanan 19/12/2020 tarih ve 7258 kanun numaralı 2021 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun K- cetvelinde yer alan III.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ  (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti, hakkındaki Belediyeler ile ilgili maddesinde, Belediyemizde günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Amirliği ve İtfaiye Hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti en son yapılan resmi nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000’e kadar olanlar için 321.00 TL’yi geçemez denmektedir.
        Belediye Meclisimizin 06/02/2020 tarih ve 7 sayılı kararı ile 2020 yılı içinde;

– Zabıta Amirine aylık maktuen bürüt……………………………………………….. 290.00 TL

– Zabıta Komiserine aylık maktuen brüt…………………………………………….. 285.00 TL

– Zabıta Memurlarına aylık maktuen brüt…………………………………………… 280.00 TL

– İtfaiye Çavuşu (İtfaiye Sorumlusuna) aylık maktuen brüt………………….. 285.00 TL

-İtfaiye Onbaşı ve Erlerine aylık maktuen brüt…………………………………… 275.00 TL
        

        Fazla Çalışma Ücreti aylık maktuen ödenmiştir. Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personeli devamlılık arz eden günün 24 saatinde ve ayrıca hafta tatili, önemli günlerde, bayramlarda çalıştırılmaktadır. Haftada diğer personel iki gün tatil yaparken Zabıta ve İtfaiye Personeli bir gün tatil yapmaktadır. Yasa gereği zabıta ve itfaiye personeline 2021 yılında da aylık maktuen ödenecek fazla çalışma ücretlerinin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi ,

BAŞKAN- Evet talebi dinledik.Belediyemizde bu konuda daha önce uyguladığı bir tarife var. Tarifelerin üstüne 10’ar lira eklenerek uygulanmasına devam etmesi. Yine böyle bir önerimiz olacak. Herhangi bir görüş veya önerisi olan var mı?  Bir önceki yılın rakamlarının üstüne brüt 10’ar lira eklenerek bu fazla çalışma ücretlerinin belirlenmesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:19)

Gündemin 3. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun, 2021 yılı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Gelirleri Tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, komisyon raporunu dinledik. Herhangi bir görüş veya öneri var mı? Plan ve Bütçe Komisyonunca oy birliği ile meclisimize gelen tarifenin aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:20)

Gündemin 4. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun, Kiracılar ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, komisyon raporumuzu dinledik.

ZÜLKAR ÖZTÜRK- Genelge doğrultusunda maddelere istinaden gereken işlemlerin hepsini biz uygulamaya çalıştık. Yalnız burada genelgede geçen kiralarda indirim konusunu Sayıştayın denetiminde kamu zararı yaratabileceğine istinaden bir tek onu indirim yoluna gitmedik. Meclisi zan altında bırakmamak için.

BAŞKAN- Aslında 4 başlık altında değerlendirmişiz tüm kiracılarımızı. İlk grupta toplanan müstecirlerimiz. Faaliyeti durdurulan faaliyetten men edilen yerler. Bunlara ilişkin komisyonumuz kira tahakkuk ettirilmemesi kararı almış. İkinci grupta toplanan işletmelerimiz bu kiracılarımızın rutin ödemeleri var. Ancak pandemi nedeni ile Belediyemiz de esnafımız da zor durumda. Onlarında ödeme planını sezonumuz dediğimiz gelirlerimizin arttığı döneme yansıtmış olduk. Ötelemiş olduk faizsiz bir şekilde. Üçüncü grupta gördüğümüz işletmelerimiz de aldıkları ihalelerle bedelleri peşin ödemesi gereken hemşerilerimiz. Peşin ödemede şu dönem malum işsizlik nedeni ile onları zorlayacak. Onların da ödeme planlarını değiştirip taksitlere böldük ve sezona yansıtmış olduk. Son grupta da sezon sonrasında sezon içinde ya da sezon sonrasında ödeme yapması gereken kiracılarımız, hemşerilerimiz var. Onlarla ilgili kararı da pandemi sürecinin seyrine göre tekrar değerlendiririz demiş olduk. Aslında oylayacağımız madde ile kabul edilmesi durumunda Belediyemiz sınırlı imkanları ölçüsünde kiracılarımıza sahip çıkmış oluyoruz. Herhangi bir görüş öneri varsa alabiliriz. Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan raporun aynen uygulanmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:21)

Gündemin 5. maddesi, Yönetmelik Komisyonunun, Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Yönetmelik Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, mimari estetik komisyonu yönetmeliğimiz komisyonumuzca incelendi ve oy birliği ile kabulü meclis gündemimize geldi. Buradan beklentimiz tarihi ile övündüğümüz Amasramızın geleceğinde de mimari ve estetik kaygıların gözetildiği kentin tamamına ilişkin önerilerin oluşturulacağı bir komisyon oluşturmak. Bu konu ile ilgili herhangi bir görüş veya öneri var mı? O zaman yönetmeliğimizi meclisin oylarına sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 22)

Gündemin 6. maddesi, Yönetmelik Komisyonunun, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Zabıta Amirliği, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Yönetmelik Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet daha önce bu çalışma yönetmelikleri işlevi hakkında bir açıklama yapmıştık. Yine kısaca değinmek gerekirse güncel şartlar, gelişmeler, Belediyemiz organizasyon yapısındaki değişmelerle birimlerin görev ve sorumluluk alanlarını güncellemek gerekiyor. Komisyonumuz çalışmasını yürütmüş ve iki müdürlüğümüz Temizlik İşleri ve Fen İşleri Müdürlüğümüzün çalışma yönetmeliklerindeki eksikliklerin tekrar değerlendirilmesi için Mart meclisine bırakılmış oluyor. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerini de şimdi oylamış olacağız. Var mı herhangi bir görüş veya önerisi olan? O zaman bugün İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile Zabıta Amirliği Çalışma Yönetmeliklerinin güncellenmiş halini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 23)

Gündemin 7. maddesi, Yönetmelik Komisyonunun, Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin güncellenmesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Komisyon raporunu okutuyorum.

(Yönetmelik Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, bilindiği üzere bu şehir içindeki taşıma işleri aslında Belediyemizin uhdesinde. Birçok belediye gibi biz de bu hizmetleri ihale yolu ile müstecirlere yaptırıyoruz. Ancak ilgili müstecirlerin ya da bu ihaleyi alan kişilerin hangi koşullara uyarak bu işi yapması gerektiğine dair seyrüsefer yönetmeliğimizi güncellemiş olduk. Bu konuya ilişkin herhangi bir görüş öneri var mı? O zaman komisyonumuzca bize önerilen biçimi ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ahmet REİS, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Şükran KARAHAN, Meltem ÖZ. Kabul etmeyenler, (Yok). Çekimser Meclis Üyesi Ertan CENGİZ, 8 Kabul, 1 Çekimser oy kullanılmış olup oy çokluğu ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 24)

Gündemin 8. maddesi, İtfaiye Hizmetlerinin, 2021 yılı İtfaiye Hizmetleri Ücret Tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEPBelediyemiz İtfaiye Hizmetlerinde uygulanan ücret tarifesinin güncellenmesi gerektiğinden konu ile ilgili birimimizin teklifi yazımız ekindeki tarifede belirtilmiş olup ücretlerin Belediye Meclisimizce yeniden değerlendirilerek gerekli kararın alınması,

BAŞKAN- İtfaiye hizmetlerinden veya itfaiyeye ait araçlardan hemşerilerimizin de yararlanabilmesi adına tarifeyi değerlendirmiş olacağız. Taleplerin Plan ve Bütçe Komisyonunca değerlendirildikten sonra meclisimize gelmesi daha sağlıklı olacaktır. Bu sebeple Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO: 25)

Gündemin 9. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Mart ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- 04 Mart 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:26)

Gündemin 10. maddesi, Dilek ve Temenniler.

BAŞKAN- Öncelikle kentimizin gündeminde daha önce de meclisimizde yer alan Koruma Amaçlı İmar Planı ile ilgili birkaç cümle kurmak isterim. En son 1988 yılında yapılmış olan Koruma Amaçlı İmar Planımız hep övündüğümüz asgari 3000 yıllık tarihi ve değerleri barındıran Amasramızın korunması ve kullanmasına yönelik bir denge kurma arayışıdır. Çokça hemşerimiz bu konuda mevcut alanlarını değerlendirmek için bu planı beklemektedir. Hatta Belediyemiz de buna dahildir. Daha önce gündemimize gelen örneğin Kültür Parktan geçici terminal alanına kadar olan bölgede bir düzenleme yapabilmek için yada kurul gündemine peyzaj projelerimizi sunabilmek için bu plana ihtiyacımız var. Askıdan indikten sonraki bölümü için. Yine yapılarında tamir tadilat yapmak isteyen, arsasında konut yapmak isteyen, ticari alan yapmak isteyen ve bu koruma amaçlı imar planı sınırlarında kalan her yer için birçok hemşerimizin beklenti içinde olduğu özellikle beklediği bir süreç. Meclisimiz bildiğiniz üzere daha önce uygulama amaçlı imar planında bu süreci olabildiğince şeffaf bir şekilde yürütmüş. Her ne kadar bizim yönetimimizden daha önce başlamış olsa da bu süreci birlikte tüm itirazları alıp değerlendirerek gerekçeli cevaplarını vererek yürütmüştük. Yine aynı süreç geçerli aslında. Sürekli anonslarımız yapılıyor. Belediyemizin girişinde büyük baskısı alınmış halde imar planımızın incelenebilmesi için olanak sağlandı. Ayrıca belediyemiz sitesinde tüm bu verilere de ulaşmak mümkün. Önceki yönetimlerimizin döneminde çokça imar planı tadilatı yapıldığı hatta şu tip eleştirileri de aldık. Örneğin A kişisi kendi yeri ile ilgili belediyeye geldiğinde buraya bir yapı oluşturduğundan kaç daire yapabileceğini sorduğunda 10 cevabını alıyor. Örneklem yapıyorum. Ancak daha sonra ilgili alan bir başkasına devrolduğunda ya da bir müteahhit tarafından yapıldığında 20 dairelik alan çıkarılabiliyor. Dolayısıyla bu da kamuoyu vicdanını sızlatan uygulamalardan. Ben meclisimiz ve Başkanlık Makamı adına şunu söyleyebiliriz. Şu ana kadar kişisel herhangi bir imar değişikliği yapmadık. Hemşerilerimizden hiçbir şeyi kaçırmadık. Olabildiğince şeffaflaştırmaya çalışıyoruz. Bu süreçte de temel kaygımız tarihi değerlerimizi korumaktır. Aynı zamanda kullanım yolu ile geleceğe aktarmaktır. Burada yapılan işlemlere ilişkin hemşerilerimizin itiraz hakkı vardır. İtirazlara cevap verilecektir. Ancak adı üzerinde Koruma Amaçlı İmar Planı olduğu için mutlaka Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu onayından geçmesi gerekiyor. Belki uzun sürmesinin bir nedeni de budur. Dolayısıyla taleplerin hepsine olumlu cevap verilmesi mümkün olmayacaktır. Hemşerilerimizin bir kısmının talepleri koruma ilkelerine aykırı olduğu, tarihsel varlıkların bir kısmını tehdit ettiği vs. gerekçelerle reddedilebilir. Bu noktadan sonra tabi ki yine yargı süreçleri işletilebilir. Bu konuda mağdur olduğunu düşünen hemşerilerimize Belediyenin ilgili birimleri aracılığı ile yardımcı olmaya hazırız. Ancak şunu net olarak söyleyelim. Kentimizin bu plana ihtiyacı var. Bir başka konu biliyorsunuz pandemi sürecinde Belediyemizin mağduriyetlerini zaman zaman anlatıyoruz. Güncel bir gelişmeden meclis aracılığı ile bilgi vermiş olayım. Belediyelerin geçmiş dönem borçları nedeni ile aslında merkezi bütçeden gelen yani İller Bankası üzerinden gelen bir payımız var bildiğiniz üzere. Bu payda %40’a kadar kesinti yapılabiliyor. Yani Belediyemizin borcu karşılığı gelirimizin %40’ı kesilebiliyordu. Yeni bir düzenleme oranı ile bu kesinti oranı %50’ye çıkartıldı. Dolayısıyla bütün yerel yönetimler gibi biz de Amasra Belediyesi olarak diyoruz ki aynen işçimiz, emeklimiz, esnafımız gibi şu süreçte destek beklerken bu uygulamayı doğru bulmuyoruz. Bir de Belediyemize borçlu olan hemşerilerimiz var geçmiş dönemden. Mevzuat gereği alacaklarımız takip etmekle yükümlüyüz. Ancak en son Ocak 2020 tarihinde bazı hemşerilerimiz 39 kişiye önce ödeme emri gönderildi daha sonra hesaplarına bloke konulmuştu. Bu da yasal zorunluluk bilinsin. Ancak pandemi süreci ile birlikte Belediyemiz yine bu konuda da sorumluluk alarak herhangi bir hemşerilerimizin suyunu kesmemiştir. Yeni bir bloke işlemi yapmamıştır. Herhangi bir icra işlemine başlamamıştır. Bu süreçte de hemşerilerimizin hepsine sahip çıkmaya çalışıyoruz. Yine dün benim de katılımcısı olduğum bir toplantı nedeni ile dün yapamadığımız Şubat ayı meclisini bugüne almak zorunda kaldık. Ankara’da termik santral ile ilgili bir inceleme, değerlendirme komisyon toplantısına katıldık. Bugüne kadar halk bilgilendirme toplantılarında, imza toplama kampanyaları ile sokakta insan zincirleri ile esnaf kepenk kapatma süreçleri ile sahip çıktığımız Amasra’ya bu sefer de pandemi nedeni ile sınırlı bir sayı ile katılım sağladık. Görüşlerimizi yazılı ve internet ortamında aktardık. Özetle şunu söyleyelim. 2005 yılından bu yana bu kentin temiz hava ve sağlıklı koşullarda yaşamak isteyen emeklisini, bu kente yatırım yapmak isteyen işletmecisini tehdit eden, balıkçısını doğal varlığını çevresini tehdit eden bu yatırım ile ilgili görüşlerimizi ifade ettikten sonra artık yeter dedik. Bu süreci bitirin bitmiyorsa durdurun. Hatta bu girişimde bulunan şirkette rahat etsin bürokraside rahat etsin millette rahat etsin işletmeci de rahat etsin. Biz bununla uğraşmak istemiyoruz. Artık bu süreç bitsin. Amasra ile ilgili daha önce bakanlığın verdiği kararlara bakarak söyledik. Bakanlık buraya yapılamayacağını defaten söylemiş. Ta ki 2016 yılında verilen bir çed olumlu kararına kadar. O sürece kadar bildiğimiz üzere bu kentte siyaset üstü bir biçimde kentteki herkes bu meselede doğru yönde taraftı. 2016 yılında verilen olumlu kararı sadece iktidar boyutunda kısmen bir geri çekilmeye neden olsa da bizler diyoruz ki bu kentte yaşayan herkes aslında termik santralin ne olduğunu bize anlatmaya gelenlerden iyi biliyor ve tavrı da net. Diğer boyutuna gelince orada da ifade ettik. Bizim nasıl turizmimiz bir değerse, balıkçılığımız da bir değerse, kömür de öyle. Bu bölge de bu ilde  bu ilçe de boğazından kömürün ekmeği geçmemiş insan yok. Biz bu kömürün çıkarılmasından yana tarafız. Kömürün çıkartılmasını, bu kente istihdam sağlanmasını bu ülkenin daha az kömür ithal etmesini istiyoruz. Ancak bize ikisi birden ya da hiç deniliyorsa tercihimiz belli. Bizim tercihimiz şu. Kömür üretilsin istihdam yaratılsın, ithalat azalsın. Termik santral ihtiyaç mıdır değil midir o ayrı bir tartışma ama burada olmayacağı kesin. Bu kentte yaşayan kitle örgütleri, bireyler, siyasi partiler tamamını ayrımsız söylüyorum hepsi adına da bunu tekrar ifade ettik. Bu sürecin takipçisi olacağımızı da söyledik. Sonuç itibari ile de şu an bazı kamu kurumlarının görüşlerinin eksikliği nedeni ile de süreç durduruldu. Bizden yana artıdır. Ama bu kamu kurumlarının da kamunun gereğini daha önceki raporlarının takibini yapmaları için gücümüz neye yetiyorsa birey olarak siyaset olarak kitle örgütü olarak bu mücadeleye destek vermek zorundayız. Ta ki bir daha raftan indirilmemek üzere bir dolaba kilitlenene kadar. Amasramızın adı bir daha termik santralle aynı anda anılmayana kadar.

Gündemin 11. maddesi, Kapanış.

BLD. MECLİS BAŞKANI                                      KATİP                                                KATİP

Recai ÇAKIR                                                   Recep GÜNTER                                Naci YILDIRIM

Belediye Başkanı                                                                                                                                    

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here