Ana sayfa Meclis Gündemi 2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2021 Yılı Nisan Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

516
0
Amasra Meclis Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 01 NİSAN 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ DA

YAPACAĞI NİSAN AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama,  
2-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclisine 1. ve 2. Başkan Vekili seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),  
3-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Meclisine Katip Üye Seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),  
4-Yazı İşleri Müdürlüğünün, Belediye Encümenine 2 Üye seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Gizli Oyla),  
5-Yazı İşleri Müdürlüğünün, İhtisas komisyonlarına (İmar Komisyonu-Plan ve Bütçe Komisyonu) üye seçimi ile ilgili talebinin görüşülmesi (Açık Oyla),  
6-Yönetmelik Komisyonun, Amasra Belediyesi Pazaryeri Yönetmeliğinin oluşturulması ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
7-Plan ve Bütçe Komisyonunun, ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ait ücret tarifesi ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
8- İmar Komisyonunun, Askı süresi sona eren 1/1000 ölçekli Revize + İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili  hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
9- Başkanlık Makamının; 04/05/2017 Tarih ve 52 sayılı Belediye Meclis Kararı ile Kum Mahallesi ve Kaleşah Mahallesi muhtarlıklarına tahsis edilmiş olan, ilçemiz Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:8/A adresinde bulunan prefabrik yapının tahsisinin kaldırılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,
10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının vergi indirim desteği ile ilgili talebinin görüşülmesi,
11-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,
12- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Mayıs ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,   13- Belediye Başkanın 2020 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi,  
14- 2020 yılı Denetim Komisyonu Raporunun görüşülmesi,  
15-Dilek ve Temenniler,  
16-Kapanış.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here