Ana sayfa Meclis Gündemi 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

347
0
Amasra Meclis Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 17 MAYIS 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ DA

YAPACAĞI MAYIS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1-Açılış ve yoklama,  
2-İmar Komisyonunun; Askı süresi sona eren 1/1000 ölçekli Revize+İlave Koruma Amaçlı İmar Planı ve 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planına yapılan itirazlar ile ilgili  hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
3-Plan ve Bütçe Komisyonunun; Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının vergi indirim desteği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
4-Plan ve Bütçe Komisyonunun; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,  
5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Sefa Park Aile Çay Bahçesinde satılması düşünülen tost, hamburger, köfte ekmek ve patates cipsi ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,
7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemiz kiracılarının vermiş olduğu dilekçede belirtilen, kiralarda indirim yapılması ve kapalı oldukları sürece kira alınmaması konusundaki talebinin görüşülmesi,
8-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizce kiraya verilmiş olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,
9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Kısmi ve tam kapanma tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen Belediyemiz kiracıları ile ilgili talebinin görüşülmesi,
10-Başkanlık Makamının; İstanbul Büyük Şehir Belediyesinden 2 adet golf tipi araç satın alınması ile ilgili talebinin görüşülmesi,  
11-Başkanlık Makamının; Göller Yanı Parkının isminin Şehit Hakan KARATAŞ Parkı olarak değiştirilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,   12-Başkanlık Makamının; Belediyemiz Sefa Park Aile Çay Bahçesi ücret tarifesinde yer alan çay ücretinde indirim yapılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,
13- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Haziran ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,   14- Dilek ve Temenniler,  
15- Kapanış.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here