Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Kararları

132
0

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 111

KARAR ÖZÜ: 1 Adet Önerge

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün; Belediyemizce Belediye Müzik Korosu ve Halk Dansları Topluluğu kurulması ile ilgili talebinin gündemin 9. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 11 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 112

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı İle 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümleri Askı İtirazlarına Dair Alınan K.K.V.K.B.K.M.’nün 01/09/2021 Tarih ve 6932 Sayılı Kararı İle İlgili Olarak Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Belediyemiz İmar Komisyonu Başkanlığının 14.10.2021 tarih ve 2021/5 sayılı raporunda “İmar Komisyonunca 14/10/2021 tarihinde saat 15.30’da Belediyemiz Meclis Salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;

               26/05/2021 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararına istinaden; Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına İlişkin Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz başlıklı 9. maddesine istinaden, Belediye Meclisimizce olumlu ve kısmen olumlu karar alınan itiraz dilekçeleri, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne değerlendirilmek üzere gönderilmiştir.

 Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.09.2021 tarih ve E-1745959 sayılı yazısı ile tebliğ edilen 01.09.2021 tarih ve 6932 sayılı Kurul Kararında itirazların değerlendirildiği görülmektedir.

 Belediye Meclisinin 26/05/2021 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararı ile kısmen olumlu/olumlu olarak karar alınan ve Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce değerlendirilen itirazlarla ilişkin olarak;   

1-Kaleiçi Mahallesi, 163 ada 5 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 14. sıradaki itiraz)

2-Boztepe Mahallesi, 153 ada 46 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 34. sıradaki itiraz)

3-Kaleiçi Mahallesi, 165 ada 12 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 38. Sıradaki itiraz)

4-Kaleiçi Mahallesi, 161 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 40. sıradaki itiraz)

5-Kaleiçi Mahallesi, 177 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 65. sıradaki itiraz)

6-Boztepe Mahallesi, 145 ada 18 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 67. ve 68. sıradaki itiraz)

7-Kaleiçi Mahallesi, 165 ada 39 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 83. sıradaki itiraz)

8-Kaleiçi Mahallesi, 171 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 111. sıradaki itiraz)

9-Kaleiçi Mahallesi, 163 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 116. sıradaki itiraz)

10-Kaleiçi Mahallesi, 165 ada 29 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın uygun olduğu (Meclis Kararı 131. sıradaki itiraz)

11-Kaleiçi Mahallesi, 175 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 133. sıradaki itiraz)

12-Boztepe Mahallesi, 153 ada 25 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın uygun olduğu (Meclis Kararı 139. sıradaki itiraz)

13-Kaleiçi Mahallesi, 175 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olduğu (Meclis Kararı 168. sıradaki itiraz)

Toplamda 13 adet itiraz Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce uygun görülmüştür.

14-Kum Mahallesi, 285 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 110. sıradaki itiraz)

15-Kum Mahallesi, 281 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 22. sıradaki itiraz)

16-Kum Mahallesi, 277 ada 26 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 23. sıradaki itiraz)

17-Kum Mahallesi, 277 ada 27 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 26. sıradaki itiraz)

18-Kum Mahallesi, 277 ada 24 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 29. sıradaki itiraz)

19-Kum Mahallesi, 281 ada 17 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 32. sıradaki itiraz)

20-Kum Mahallesi, 277 ada 11 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 47. sıradaki itiraz)

21-Kum Mahallesi, 277 ada 18 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 54. sıradaki itiraz)

22-Kum Mahallesi, 277 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 59. sıradaki itiraz)

23-Kum Mahallesi, 277 ada 10 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 60. sıradaki itiraz)

24-Kum Mahallesi, 277 ada 34 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 66. sıradaki itiraz)

25-Kum Mahallesi, 277 ada 33 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 76. sıradaki itiraz)

26-Kum Mahallesi, 277 ada 7 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 88. sıradaki itiraz)

27-Kum Mahallesi, 277 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 89. sıradaki itiraz)

28-Kum Mahallesi, 281 ada 16 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 90. sıradaki itiraz)

29-Kum Mahallesi, 277 ada 14 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 99. sıradaki itiraz)

30-Kum Mahallesi, 281 ada 13 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 36. sıradaki itiraz)

31-Kum Mahallesi, 277 ada 30 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 8. sıradaki itiraz)

32-Kum Mahallesi, 277 ada 29 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 9. sıradaki itiraz)

33-Kum Mahallesi, 277 ada 20 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 20. sıradaki itiraz)

34-Kum Mahallesi, 277 ada 21 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 43. sıradaki itiraz)

35-Kum Mahallesi, 277 ada 22 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 50. sıradaki itiraz)

36-Kum Mahallesi, 277 ada 23 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 51. sıradaki itiraz)

37-Kum Mahallesi, 321 ada 55 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 1. sıradaki itiraz)

38-Kum Mahallesi, 321 ada 96 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 3. sıradaki itiraz)

39-Kum Mahallesi, 137 ada 29 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 4. sıradaki itiraz)

40-Kum Mahallesi, 321 ada 48 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 63. sıradaki itiraz)

41-Kum Mahallesi, 321 ada 49 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 70. sıradaki itiraz)

42-Kum Mahallesi, 321 ada 54 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 71. sıradaki itiraz)

43-Kum Mahallesi, 321 ada 53 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 77. sıradaki itiraz)

44-Kum Mahallesi, 321 ada 46 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 82. sıradaki itiraz)

45-Kum Mahallesi, 137 ada 15 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 19. sıradaki itiraz)

46-Kum Mahallesi, 137 ada 30 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 24. sıradaki itiraz)

47-Kum Mahallesi, 302 ada 41 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 55. sıradaki itiraz)

48-Kum Mahallesi, 321 ada 15 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 87. sıradaki itiraz)

49-Kaleiçi Mahallesi, 171 ada 23 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 7. sıradaki itiraz)

50-Kaleiçi Mahallesi, 171 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 27. sıradaki itiraz)

51-Kaleiçi Mahallesi, 171 ada 10 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 28. sıradaki itiraz)

52-Kaleiçi Mahallesi, 177 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 30. sıradaki itiraz)

53-Boztepe Mahallesi, 152 ada 9 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 31. sıradaki itiraz)

54-Boztepe Mahallesi, 153 ada 44 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 57. sıradaki itiraz)

55-Boztepe Mahallesi, 153 ada 45 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 170. sıradaki itiraz)

56-Kaleiçi Mahallesi, 161 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 124. sıradaki itiraz)

57-Boztepe Mahallesi, 150 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 141. sıradaki itiraz)

58-Kaleiçi Mahallesi, 165 ada 25 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 61. sıradaki itiraz)

59-Kaleiçi Mahallesi, 163 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 84. sıradaki itiraz)

60-Kaleiçi Mahallesi, 164 ada 8 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 91. sıradaki itiraz)

61-Boztepe Mahallesi, 148 ada 17 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın uygun olmadığı (Meclis Kararı 98. sıradaki itiraz)

62-Kum Mahallesi, 302 ada 16 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 100. sıradaki itiraz)

63-Kum Mahallesi, 302 ada 52 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 101. sıradaki itiraz)

64-Kum Mahallesi, 302 ada 34 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 112. sıradaki itiraz)

65-Kum Mahallesi, 321 ada 51 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 113. sıradaki itiraz)

66-Kum Mahallesi, 321 ada 40 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 115. sıradaki itiraz)

67-Kaleiçi Mahallesi, 177 ada 7 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 122. sıradaki itiraz)

68-Kum Mahallesi, 279 ada 15 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 129. sıradaki itiraz)

69-Kum Mahallesi, 282 ada 32 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 128. sıradaki itiraz)

70-Kum Mahallesi, 282 ada 12-13 parsel numaralı taşınmazlara ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 134. ve 135. sıradaki itiraz)

71-Kum Mahallesi, 282 ada 14 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 136. sıradaki itiraz)

72-Kum Mahallesi, 282 ada 11 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 137. sıradaki itiraz)

73-Kum Mahallesi, 282 ada 4 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 143. sıradaki itiraz)

74-Kum Mahallesi, 282 ada 2 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın uygun olmadığı (Meclis Kararı 147. sıradaki itiraz)

75-Kum Mahallesi, 282 ada 35 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 157. sıradaki itiraz)

76-Kum Mahallesi, 284 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 162. sıradaki itiraz)

77-Kum Mahallesi, 282 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 173. sıradaki itiraz)

78-Kum Mahallesi, 282 ada 34 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 174. sıradaki itiraz)

79-Kum Mahallesi, 286 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 178. sıradaki itiraz)

80-Kum Mahallesi, 301 ada 43 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 132. sıradaki itiraz)

81-Kum Mahallesi, 302 ada 26 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 163. sıradaki itiraz)

82-Kum Mahallesi, 301 ada 35 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 165. sıradaki itiraz)

83-Boztepe Mahallesi, 148 ada 16 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 148. sıradaki itiraz)

84-Kum Mahallesi, 301 ada 18 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 149. sıradaki itiraz)

85-Boztepe Mahallesi, 148 ada 18 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 150. sıradaki itiraz)

86-Boztepe Mahallesi, 148 ada 19 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 151. sıradaki itiraz)

87-Kum Mahallesi, 321 ada 44 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 159. sıradaki itiraz)

88-Kaleiçi Mahallesi, 164 ada 1 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın kurul kararında açıklandığı şekli ile uygun olmadığı (Meclis Kararı 169. sıradaki itiraz)

89-Boztepe Mahallesi, 146 ada 3 parsel numaralı taşınmaza ilişkin itirazın uygun olmadığına (Meclis Kararı 175. sıradaki itiraz)

Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 01.09.2021 tarih ve 6932 sayılı Kurul Kararı ile olumsuz değerlendirilen dilekçelerin “Koruma Amaçlı Nazım/Uygulama İmar Planı ana kararlarına aykırı olması, alanda meri koruma amaçlı uygulama imar planı ile belirlenen fonksiyonun ve kat adetinin değişmesinin yapı/nüfus yoğunluğunu artırıcı nitelikte olması nedenleri ve Bütüncül Proje Alanları olması ve kurul kararında belirtilen diğer gerekçeler nedeniyle uygun bulunmamıştır.

Toplamda 76 adet itirazın Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünce uygun olmadığı,

Amasra Belediye Başkanlığı Temsilcisi tarafından Belediye Meclisince kısmen olumlu ve olumlu olarak gönderilen 01.09.2021 tarih ve 6932 sayılı Kurul Kararı ile uygun görülmeyen parsellere ilişkin gerekçe raporu hazırlanarak KARŞI OY kullanıldığı görülmüştür.

Ayrıca Belediye Meclisinin 26.05.2021 tarih  ve 69 sayılı Meclis Kararı ile  oylama yapılmayan;165 ada 31 sayılı parsel Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 6636 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesinden ötürü 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planındaki durumu 2863 sayılı kanununun 17. maddesi doğrultusunda plansız hale geldiğinden kurul kararı doğrultusunda  165 ada 31 parselin 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı’ olarak gösterilmesine ilişkin düzenlemelerin yapılmasına,

İtirazlara ilişkin arazi incelemesinde tespit olunan, Kum Mahallesi 302 ada 16 parselin bulunduğu alandan başlayıp, kuzey güney istikametinde 302 ada 51 parsel numaralı taşınmazın bulunduğu alana kadar 2. Derece arkeolojik sit alanının doğusunda, meri koruma amaçlı imar planında kısmen park alanına, kısmen 10.00 metrelik taşıt yoluna isabet ettiği düşünülen ve koruma amaçlı imar planında gösterim eksikliği bulunan duvar kalıntılarının tespit edildiğine, üzeri yoğun bitki örtüsü ile kaplı olması nedeniyle özgün olup olmadığı yönünde kesin bir kanaate varılamayan duvar kalıntılarından korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescili bulunmayan duvar kalıntılarına ilişkin bitki temizliği konusunda Belediyemizce Müze Müdürlüğü denetiminde çalışma yapılarak, Kurul Müdürlüğü ve ilgili Müze Müdürlüğü uzmanlarınca bu alanda gerekli arazi çalışmalarının yapılmasına, bu çalışmalar tamamlanıncaya kadar söz konusu taşıt yolu güzergahında Kurul görüşü alınmadan herhangi bir inşai ve fiziki müdahalede bulunulmamasına,

Kurul Müdürlüğü tarafından arazide yapılan incelemelerde, Kaleiçi Mahallesi 163 ada 1 numaralı taşınmazın doğusunda ve 164 ada 7 parsel numaralı taşınmaz ile 165 ada 2 parsel numaralı taşınmazın kuzeyinde yer alan alanda, sur duvarı gösteriminde eksiklik ve hatalar tespit edildiğinden bu eksikliklerinin giderilmesi/düzeltilmesine ilişkin Kurul Müdürlüğü ve Müze uzmanlarınca çalışma yapılmasının gerekli olduğu,

Kurul Müdürlüğü tarafından arazide yapılan incelemelerde, Kum Mahallesi 302 ada 38 ve 39 parsel numaralı taşınmazlarda yer alan ve Kurulun 28.08.2015 tarih ve 2464 sayılı kararı ile korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilen ve koruma alanı belirlenen duvar kalıntılarının koruma amaçlı uygulama imar planında korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak gösterilmesi ve bu alanlara isabet eden bölümlerin “Park Alanı ve “Yaya Yolu” gösteriminin kaldırılmasına yönelik düzenleme yapılmasına,

Koruma amaçlı uygulama imar planında “Korunması Gerekli Yamaç” olarak gösterilen alanın/fonksiyonun, plan lejantında sehven unutulan gösteriminin eklenmesine yönelik düzenleme yapılmasına,

 Sonuç olarak öncelikle vatandaşın mağduriyetine yol açmaması ve ileride telafisi güç ve imkansız sonuçlara sebebiyet vermemesi açısından Koruma Bölge Kurulunun 01/09/2021 tarih ve 6932 sayılı kararı ile uygun olduğu yönünde karar alınan 13 adet itiraza ilişkin çalışmanın plan müellifince ivedilikle hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına ve Belediye Meclis kararı alınarak değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletilmesine ve ayrıca 165 ada 31 parselin, 302 ada 38-39 parsellerin, planda korunması gerekli yamaç olarak gösterilen fakat plan lejantında sehven unutulan gösteriminin eklenmesine ilişkin, Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenlemesi Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslarına Ait Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda uygun ve gerekli bulunan değişikliklere ilişkin plan değişikliği paftalarının plan müellifince ivedilikle hazırlanarak Belediye Meclisine sunulmasına ve Belediye Meclis kararı alınarak değerlendirilmek üzere Koruma Kuruluna iletilmesine; Bölge Kurulunun 01/09/2021 tarih ve 6932 sayılı kararı ile olumsuz değerlendirilen itirazlar ile ilgili olarak itirazda bulunan parsel sahiplerine bilgilendirme yapılmasının uygun olduğu vekonu ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun hazırlandığı şekli ile aynen uygun olduğuna, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 6 KABUL, 2 ÇEKİMSER oy kullanmış olup Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunun Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar başlıklı 27.maddesinde “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.”denildiğinden Meclis Üyelerimiz Ali Rıza DÖNMEZ ve Ertan CENGİZ, bu gündem maddesinin görüşülmesi sırasında toplantı salonu dışarısına davet edilmiş olup oylamaya katılmamıştır.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 113

KARAR ÖZÜ: 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3883 sayılı yazılarında 2022 yılı bütçesine ilişkin çalışmaların Başkanlık Makamı ve Belediye Encümen tetkiki tamamlanmış olup bütçe tasarısı ekte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince Belediye Meclisince incelenip kabulü için gerekli çalışmanın yapılması denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 62.maddesi gereğince incelenmek üzere Belediye Meclisine sunulan 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun 23/11/2021 Salı günü saat 14.00’da yapacağı Belediye Meclis Toplantısı 2.Oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 114

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce İşletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Satışa Sunulacak Olan Ürünün Satış Bedelinin Belirlenmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 28/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve3945 sayılı yazılarında “Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesinde salep satılması düşünülmektedir. Bu ürünün satış bedelinin Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Söz konusu ücret tespiti ile ilgili talebin gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 04/11/2021 tarihli raporuna istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN SEFA PARK AİLE ÇAY BAHÇESİNDE SATIŞA SUNULACAK OLAN İÇECEĞİN ÜCRET TARİFESİ

               1- Salep ……………………. 7,50 TL

               2- Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

                Yukarıda belirlenen yeni ücret tarifesinin uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 115

KARAR ÖZÜ: T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin Güncellenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 27/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3907 sayılı yazılarında “Belediyemiz Gelir Tarifesinde yer alan ‘T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin 2022 yılı için güncellenerek gerekli meclis kararının alınması denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun 23/11/2021 tarih Salı günü saat 14.00’da yapacağı Belediye Meclis Toplantısı 2.Oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 116

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi 2022 Yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu

KARAR: Başkanlık Makamının 27/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3908 sayılı yazılarında 27/12/2010 tarih 27742 sayılı resmî gazetede yayımlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizce hazırlanan Amasra Belediyesi 2022 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. 2022 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

                Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 117

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kiracılarının Talepleri Hakkında.

KARAR: Başkanlık Makamının 01/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3949 sayılı yazılarında “Belediyemiz kiracılarından Şükrü DANABAŞ, Aysel EPLİ, Yeliz AYVAZ, Metin LERMİOĞLU, Hüseyin AYIK ve Seda Bayrak’ın Belediyemize vermiş olduğu dilekçeler yazımız ekinde sunulmuştur. Kiracılarımızın dilekçelerindeki taleplerin Belediye Meclisimizce görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun 23/11/2021 tarih Salı günü saat 14.00’da yapacağı Belediye Meclis Toplantısı 2.Oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 118

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 26/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3873 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Kasım ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Aralık ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 02 Aralık 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 04/11/2021

KARAR NO: 119

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Müzik Korosu ve Halk Dansları Topluluğu Kurulması.

KARAR: Başkanlık Makamının 03/11/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün aynı tarih ve 4007 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Belediyenin görev ve sorumlulukları başlıklı 14. maddesinin 1. fıkrasının a. bendinde belirtilen; “Belediye, mahallî müşterek nitelikte olmak şartıyla  imar, su ve kanalizasyon, ulaşım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; şehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeşil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor orta ve yüksek öğrenim öğrenci yurtları, sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliştirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır.” Hükmü gereğince halkımızın sanatsal faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla Belediyemizce Belediye Müzik Korosu ve Halk Dansları Topluluğu kurulması planlanmaktadır. Belediye Müzik Korosu ve Halk Dansları Topluluğu kurulması için gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Belediyemizce ilçemizde halkımızın sanatsal faaliyetlere katılımını desteklemek amacıyla 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14.maddesinin 1. fıkrasının a bendi gereğince “Amasra Belediyesi Müzik Korosu ve Halk Dansları Topluluğu” kurulmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here