Ana sayfa Meclis Gündemi 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

114
0
Amasra Meclis Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 04 KASIM 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’ DA

YAPACAĞI KASIM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,

2- İmar Komisyonuna havale edilen; Amasra ilçe sınırları dahilinde 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümleri askı itirazlarına dair alınan KKVKBKM’nün 01/09/2021 tarih ve 6932 sayılı kararı ile ilgili olarak hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi,

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 2022 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Sefa Park Aile Çay Bahçesinde satışının yapılması düşünülen ürünlerin ücret tarifesinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Yolcu Limanı Ücret Tarifesinin güncellenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 2022 yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; belediyemiz kiracılarının vermiş olduğu dilekçe taleplerinin değerlendirilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi, 

8- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Aralık ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

9- Dilek ve Temenniler,

10- Kapanış.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here