Ana sayfa Meclis Tutanakları 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısına Ait Meclis Tutanağı

2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısına Ait Meclis Tutanağı

515
0

AMASRA BELEDİYESİ MECLİS ZABITNAMESİ

Toplantı Tarihi           : 03/06/2021 Toplantı Günü : Perşembe Toplantı Saati : 14:00

Toplantı Dönemi        : 2021 Haziran Ayı Meclis Toplantısı.

Birleşim                      :  08

Oturum                      :  01

MECLİS ÜYELERİ: TOPLANTIDA BULUNANLAR:              TOPLANTIDA BULUNMAYANLAR:
Recai ÇAKIR (Başkan)Recai ÇAKIR (Başkan)Ali Rıza DÖNMEZ
Hasan KALEÇETİNHasan KALEÇETİNZülkar ÖZTÜRK
Ertan CENGİZErtan CENGİZ 
Recep GÜNTERRecep GÜNTER 
Ali Rıza DÖNMEZAhmet REİS 
Ahmet REİSNaci YILDIRIM 
Zülkar ÖZTÜRKŞükran KARAHAN 
Naci YILDIRIMMeltem ÖZ 
Şükran KARAHAN  
Meltem ÖZ  

BAŞKAN-Değerli Meclis Üyeleri,

Hepiniz hoş geldiniz. Toplantıyı yoklama ile açıyorum. Şimdi gündemi okutuyorum.

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Plan ve Bütçe Komisyonunun; Belediyemizce kiraya verilmiş olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

3-Plan ve Bütçe Komisyonunun; Belediyemiz kiracılarının vermiş olduğu dilekçede belirtilen, kiralarda indirim yapılması ve kapalı oldukları sürece kira alınmaması konusundaki talepleri   ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

4-Plan ve Bütçe Komisyonunun; Kısmi ve tam kapanma tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen belediyemiz kiracıları ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

5-Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

6- Dilek ve Temenniler,

7- Kapanış.

Gündemin 1. maddesi, Açılış ve yoklama,

BAŞKAN- Meclis üyelerimiz Ali Rıza DÖNMEZ ve Zülkar ÖZTÜRK’ün mazeret dilekçeleri okunmuş olup mazeretlerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

Gündemin 2. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun; Belediyemizce kiraya verilmiş olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet daha önce de pandemi koşulları öncesinde taşınmazlarımızın tamamı ile ilgili hukuka uygun bir şekilde çalışma yürütülerek ihaleye çıkılması kararı almıştık. Ancak komisyon raporunda da belirtildiği üzere koronavirüs süreci nedeni ile daha önce de meclisimizde müstecirlerimiz ile ilgili süre uzatımı kararları almıştık. Yine süresi gelen müstecirlerimiz, kiracılarımız ile ilgili oy birliği ile oluşturulan komisyon raporunu dinledik. Herhangi bir görüş öneri var mı? Yoksa komisyondan geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:70)

Gündemin 3. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun; Belediyemiz kiracılarının vermiş olduğu dilekçede belirtilen, kiralarda indirim yapılması ve kapalı oldukları sürece kira alınmaması konusundaki talepleri   ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, komisyon raporumuzu dinledik. Aslında buradan bir çağrı da yapmış olalım tüm hemşerilerimize. Pandemi süreci aynı zamanda turizmden ekmek yiyen esnafımız, işletmecilerimiz özellikle turizm işletmeleri açısından da oldukça yıpratıcı oldu. Biz Belediyemiz adına müstecirlerimiz ile ilgili bu gündemi havale etmiştik Plan ve Bütçe Komisyonuna. Komisyonumuzda iki başlıkta değerlendirmiş müstecirlerimizin durumunu. Ödemelerini aylık yapan kiracılarımıza 2021 yılı ikinci altı ay için %10 indirim, peşin olarak yapan müstecirlerimize de sezon içerisinde gelirleriyle bir olanak yaratmak adına üç eşit taksitte ödenmesine dair bir ödeme raporunu dinlemiş olduk. Var mı bu konuda bir görüş veya öneri meclis üyelerimizden? Oy birliği ile gelen Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunu geldiği şekli ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir.

(KARAR NO:71)

Gündemin 4. maddesi, Plan ve Bütçe Komisyonunun; Kısmi ve tam kapanma tedbirleri kapsamında faaliyetlerine geçici olarak ara verilen belediyemiz kiracıları ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

BAŞKAN- Raporu okutuyorum.

(Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Yazı İşleri Müdür Vekili Nihan EROL tarafından okunmuştur.)

BAŞKAN- Evet, faaliyetine geçici süre ile ara verilen yada faaliyetten men edilen müstecirlerimiz ile ilgili bu dönemle ilgili kira tahakkuk ettirilmemesi tahakkuk edilenlerin tahsil edilmemesine dair oy birliği ile önümüze gelen raporu dinledik. Herhangi bir görüş öneri var mı? Komisyondan geldiği hali ile oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oy birliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:72)

Gündemin 5. maddesi, Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

BAŞKAN- Talebi okutuyorum.

TALEP- 5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin Haziran ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi,

BAŞKAN- 01 Temmuz 2021 tarih perşembe günü saat 14.00’da yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, oybirliği ile kabul edilmiştir. (KARAR NO:73)

Gündemin 6. maddesi, Dilek ve Temenniler,

BAŞKAN- Herhangi bir dilek ve temennisi olan var mı?

AHMET REİS- Son zamanlarda halkımızın ve vatandaşımızın rahatsız olduğu 18.madde uygulaması hakkında bir bilgi alabilir miyiz?

BAŞKAN- Evet, meclis gündemimiz ile ilgili değil ama kısaca bir bilgi verelim. Şubat 2020 tarihinden önce ilgili plan eklerinde bulunan bir hüküm. Parselasyon planları 18 uygulaması. Ana fikri ne. Şubat 2020’de meclisten çıkan yasanın uygulama biçimi şu şekilde. Gelişmekte olan imar sahalarında herhangi bir vatandaşımıza hemşerimize şirkete imar durumu verebilmemiz inşaat izni verebilmemiz için öncelikle 18 uygulamasını yapmamız gerekiyor. Bunun anlamı ne. İlgili kanun gerekçesi şöyle. Adı geçen alanda yani 18.maddeye göre planlanması gereken alandaki ortak kullanım alanları. Ne demek. Yollar, hastane alanı, cami alanı, okul alanı, yeşil alan vs. ilgili alanda ne kadarsa tespiti yapılıyor. Alanın geneline oranı çıkartılıyor. Bu oran %5’te olabilir. %45’te olabilir. %75’te olabilir. Yani planlanan alandaki tanımlı ortak kullanım bölgelerine bağlı bu oran. Bu orana gör tüm o bölgedeki arsa sahiplerinden eşit oranda bir kesinti yapılıyor. Tabii ki gönül ister ki aslında yapılan kesintinin bedelinin kamu eli ile bu yerel yönetim olur merkezi idare olur ödenmesidir. Ancak kanunda bunu tarifliyor. Diyor ki böyle bir mali güç bulunmadığından vatandaşların kullanacağı ortak kullanım alanlarının onlardan kesilerek imarlı alanların tanımlanması. Peki böyle bir uygulamayı yapmaya mecbur muyuz? Bazen mecburuz. Ne için söylüyorum. Bir kamu binası yapılacak kamu binası da aynı kapsamda. Yani kamu adına talep edilen imar durumu öncesinde de 18 uygulamasını yapmak durumundayız. Bu kamu kurumu kaymakamlık valilik herhangi bir genel müdürlük bakanlık teşkilatı olabileceği gibi belediye de olabilir. Ya da programa alır uzun süre içerisinde yaparız, erteleriz. Açık söyleyeyim 18 dediğimiz uygulamayı. Ancak bazı yerlerde zorunluluk haline geliyor söylediğim gibi. Yine tekrar ediyorum. Şubat 2020 tarihinde kanuna girmiştir. Yani mevcut hükümet tarafından Şubat 2020’de kanuna koyulmuş. Belediyenin de aslında burada yükümlülüğü ve sorumluluğu şu. İlgili alanda tekrar ediyorum. Şahıs, şirket ya da kamu kurumunun imar durumu talebi öncesinde yapmak mecburiyetinde. Tabi ki biz iş programı gereği buna bir tanım koyarız. İleride yapılacaktır deriz. Bu konuyu da aslında hemşerilerimizle değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama şu bölümünün özellikle anlaşılmasını önemli buluyoruz. Herhangi bir kişinin tüzel kişinin imar durumu talep etmesi durumunda imar izni verebilmek için bu uygulamayı yapmak Belediyenin yasa gereği mecburidir. Burayı ifade etmiş olayım. Şu anda da Belediyemizin tabi ki 5 yıllık imar programları, 18 uygulaması, geleceğe dönük trafik planlarından ticari faaliyetlerine kadar birçok alanda ön görüleri var. 18 uygulaması ile ilgili alınmış bir karar yapılan bir uygulama bahsedilen alan ile ilgili özellikle Kaleşah Mahallesi biliyorsunuz gündem buradan doğru şekilleniyor. Alınmış bir karar yok. Ama bu size anlattığımızı hemşerilerimize de hep birlikte anlatmak ortak görevimiz. Belediyemizin buradaki rolü de anlaşıldı umarım. Aklınıza takılan bir şey varsa anlatabiliriz.

AHMET REİS- Alınmış karar yok yani.

BAŞKAN- Hayır. Ancak şöyle bir şey var aklımızda. Biz bu işi zorunlu alanlarda. Örnek veriyorum. Hükümet konağımızı biliyorsunuz yapımı devam ediyor bitecek. Ve hükümet konağı ulaşım yolları ile ilgili bunu yapmak zorundayız. Veya başka bir zorunlu halde yapmak durumunda kaldığımızda ne şekilde yapabileceğimize dair tasarılarımız var. Yani şöyle yaparsak halkımızın yararına ya da arsa sahiplerinin daha çok yararına olur, böyle yaparsak şöyle bir yan etkisi olur gibi bir çalışmalar yürütülüyor tabi ki. Ancak bu çalışmanın resmi olarak başlayabilmesi için de encümen kararı alınması lazım. Böyle bir karar da alınmış değil. Sadece taslak düzeyinde bu iş önümüze geldiğinde yapmak durumunda kaldığımızda nasıl bir yol izlemeliyiz konulu bir beyin fırtınası süreci devam ediyor. Başka bir görüş ve öneri var mı?

MELTEM ÖZ- Sayın Başkan, sevgili meclis üyesi arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak içerisinde bulunduğumuz millet ittifakının tüm belediye meclis üyeleri ile ilgili Cumhuriyet Halk Partisi Amasra Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, Kurtuluş Savaşımızın başkomutanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tarihi ve kurucu şahsiyetine yönelik özellikle son dönemde artan saldırıları üzüntü, öfke ve milli birliğimiz açısından endişeyle takip ediyoruz. Bu kapsamda, 28 Mayıs 2021 Cuma günü Ayasofya Camii’nde düzenlenen, devlet erkânının da bulunduğu bir programda, imam Mustafa Demirkan’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ü kast ederek kullandığı ifadeleri şiddetle kınıyoruz. Bu zihniyete ve onun savunucularına şunu hatırlatmak isteriz: Ayasofya’nın bulunduğu İstanbul’u 6 Ekim 1923’te düşman işgalinden kurtaran da Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kuran da Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’tür. Tarihimizde, İstanbul işgal altındayken, milli mücadeleyi başlatan Mustafa Kemal ve arkadaşlarına “katli vaciptir” diye fetva veren işbirlikçi Dürrizade’ler çıkmışsa da bu zihniyetin karşısında duran, “Her kim ki Mustafa Kemal ve Kuva-yi Milliye aleyhine fetva verip, düşmanlık yapar bilin ki, onların damarlarında kâfir kanı akar” diyen Sütçü İmam’lar vardır. Atatürk’e yönelik bu saldırıları gerçekleştirerek kendi tarihlerine ihanet edenler, ulusal değerlerimizi hedef almaktadır. Bu mesnetsiz saldırılardan en büyük zararı inancımız görmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi Amasra Belediyesi Meclis Üyeleri olarak, Atatürk’e yönelik bu saldırıları bir kez daha kınıyor, ortak tarihimize ve değerlerimize karşı ihanet içinde olan bu zihniyetin temsilcilerine karşı hukuki olarak gerekenin yapılmasını talep ediyoruz. Teşekkür ederim.

BAŞKAN- Başka bir görüş veya öneri var mı? Ben de birkaç şey söylemek isterim meclisimiz aracılığıyla da. Bugün gündeme aldığımız konuların birçoğu pandemi tedbirleri ya da süreci nedeni ile işlediğimiz konulardı. Aslında Cumhurbaşkanlığı kararları, İçişleri Bakanlığı kararları gereği ki bizce doğru kararlardır. Esnafı ve vatandaşı rahatlatacak kararlar. Aslında buradan da bir çağrı yapmış olalım. Biz de yerel yönetimler adına Amasra adına bir ses verelim. Yerel yönetimlerin de bu başlıkta en çok desteklenmesi gereken kamu kurumlarından olduğunu düşünüyoruz. 1 Haziran itibari ile yaşanan kademeli normalleşme süreci ile birlikte uzunca zamandır faaliyetine ara vermiş olan ve halkımızın belleğinde de önemli bir yeri olan Sefa Park Aile Çay Bahçesi işletmemiz de açıldı. Güneşli günlerde en kısa sürede yeni işletim modeli ile de Sefa Parkta hemşerilerimizi ağırlamak istiyoruz. Bununla ilgili bir anons da yapacağız. Sefa Parkta ücretsiz bir çay ikramımız da olacak. Yine Belediye meclisimizin bence tarihsel bir sorumluluğu olan müstecirlerine kiracılarına sahip çıkma ile ilgili oy birliği ile aldığı kararında örnek olmasını tekrar hatırlatmak istiyorum. Önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum. 18 uygulaması aslında benim de notlarımda vardı. Meclis üyemizin sorusu üzerine açıklamış olduk. Dediğimiz gibi Belediyenin yapmak mecburiyetinde olduğu ancak erteleyebileceği bir uygulama. Bir de 2020 yılı haziran ayı itibari ile başlaması ilçe trafik komisyonunca kararlaştırılan Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerimizde misafirler için araç trafiğini sıfırlamak hemşerilerimiz için sınırlama uygulamasını bu yıl başlatacağız. Tabi ki tedbirlerimiz aldık ancak uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ile ilgili başta meclis üyelerimiz sonra bizi dinleyen hemşerilerimizin de önerilerine açığız. Çeşmi Cihan kimliği ile övündüğümüz Amasra’mızın özellikle sezon içerisinde nüfusunun on katına varan ziyaretçiyi ağırladığını hepimiz biliyoruz. Ve bu ziyaretçilerimizin büyük çoğunluğu da aslında tarihsel merkezimiz olan Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerimizi de ziyaret ediyorlar. Bu alanlarda insan ve araç hareketliliğinin aynı anda sürmesi nedeni ile sıkıntı yaşıyoruz. Hepimiz biliyoruz bunu. Aslında bu adımın temel amacı da hem ilçe trafik komisyonu kararının hem bizim uygulamaya geçireceğimiz bu hedefimizi hemşerilerimize ve misafirlerimize bu bölgede rahat ettirmek. Araç tehdidinden böylece rahat bir biçimde bu bölgeyi gezebilmeleri olanağını sağlamak. Tabi ki bu uygulamayı yaparken de acil ihtiyaçlara çözüm olacak yani jandarmanın, emniyetin, ambulansın, zabıtanın veya taksi hizmetlerinin veya su-tüp gibi hizmetlerinde kesintisiz bir biçimde devamı için tedbirleri alacağız. Başka bir görüş önerisi olan var mı? Yoksa 2021 Haziran ayı meclis toplantısını kapatıyorum.

Gündemin 7. maddesi, Kapanış.

MECLİS BAŞKANI                                        KATİP                                               KATİP

Recai ÇAKIR                                                Meltem ÖZ                                  Hasan KALEÇETİN

Belediye Başkanı                                                                                                                                    

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here