Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Haziran Ayı Meclis Toplantısı Kararları

661
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/06/2021

KARAR NO: 70

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1479 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 18.06.2021 ve 30.06.2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 58 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 27/05/2021 tarih ve 11 sayılı raporuna istinaden;

            Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiş olup kiracımızın mağdur olmaması için ve de pandemi koşullarının halen devam etmesi sebebiyle 18.06.2021 ve 30.06.2021 tarihi itibari ile kira sözleşme süresi bitecek kiracılarımızın kira süresinin 31.12.2021 tarihine kadar uzatılmasının uygun olacağı, kiracılarımızın kiralarına 01.01.2021 tarihi itibari ile %12,28 oranında artış yapıldığından,

            Buna göre;

a) Hasan GÜLBEZER-Balıkhane-Aylık Kirası: 995,58 TL

b) Rafet KOCAMAN-Balıkhane-Aylık Kirası:1407,20 TL

c) Metin YILMAZ-Balıkhane-Aylık Kirası:1450,65 TL

d) Kenan KAYA-Balıkhane-Aylık Kirası:1504,50 TL’sı

e) Ali Tuncer PEKİN-İçkili Restaurant-Aylık Kirası:2559,64 TL

1- Aylık kira bedellerinin her ayın 1’ile 10’u arasında tahsil edilmesine,

2- Vadesinde ödenmeyen kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

3- Kiracılarla imzalanacak kira sözleşmelerine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,

4-Kira borcu olan kiracılarımızın kira borçlarını ödemeleri veya kira borçlarını yapılandırmaları, kiracılarımızın borçlarını ödemedikleri veya yapılandırma yapmadıkları taktirde haklarında tahliye talepli icra takibi başlatılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/06/2021

KARAR NO: 71

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kiracılarının Kira Ücretlerinde İndirim Yapılması ve Kapalı Oldukları Sürece Kira Ücreti Alınmaması Talebi İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1478 sayılı yazılarında “Belediyemiz kiracılarından altı (6) kiracımızın Belediyemize vermiş olduğu dilekçe yazımız ekinde sunulmuştur. Altı (6) kiracımızın kira ücretlerinde indirim yapılması ve kapalı oldukları sürece kira ücreti alınmaması taleplerinin Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 57 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 27/05/2021 tarih ve 10 sayılı raporuna istinaden;

            T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 15/12/2020 tarih 2020/27 sayılı Genelgesinde;

            7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etklilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Hazine taşınmazları, Orman Genel Müdürlüğüne ait taşınmazlar, Milli Parklar Kanununa tabi parklar, büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetindeki veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin birtakım tedbirler alınarak bu taşınmazlarda faydalananların mağdur olmamaları için alacakların taksitlendirilmesi, ertelenmesi ya da hiç tahsil edilmemesi yoluna gidilmiştir.

       Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarımız hastalığın yayılımını önlemek için görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda tedbirler almaktadır. Bu çerçevede, bazı işletmlerin faaliyetleri durdurulmuş ve bazı işletmelerin faaliyetlerinde ise kısıtlamalara gidilmiştir. Dolayısıyla pandeminin ve bu süreçte alınan tedbirlerin halen devam ediyor olması nedeniyle faaliyetleri durdurulan işletmelerin faaliyette bulunamadığı ve ekonomik kayıplara uğradığı, faaliyetleri durdurulmuş olmamasına rağmen bazı işletmelerin ise faaliyetlerinin azaldığı ve ekonomik olarak olumsuz etkilendiği anlaşılmıştır.

             Bu çerçevede koronavirüs salgını kaynaklı zorlayıcı sebepler gerekçesiyle; yerel yönetimler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birlikleri ve bunların sermayesinin yarısından fazlasına doğrudan doğruya ya da dolaylı olarak birlikte veya ayrı ayrı sahip oldukları şirketlerin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlarına ilişkin olarak irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımdan kaynaklanan ve ilgili mevzuatınca ödenmesi gereken bedellerin veya tutarların;

             a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyelerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileciği,

             b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

             c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim, erteleme ve sure uzatımı yapılabileceği,

          Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiş olup pandemi koşullarının halen devam etmesi sebebiyle, Belediyemiz kiracılarının kira bedellerinin,

 1. 2021 Yılı İçin (2021 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayları) Kira Bedelllerinde %10 İndirim Yapılacak Olan Kiracılarımız
 1. Aysel EPLİ-Esin GÜNAYDIN – Balıkhane
 2. Hasan GÜLBEZER- Balıkhane
 3. Güzin TUŞ YILDIZ- Balıkhane
 4. Rafet KOCAMAN – Balıkhane
 5. Metin YILMAZ- Balıkhane
 6. Kenan KAYA – Balıkhane
 7. Güzin TUŞ YILDIZ- Restaurant
 8. Nevzat HAKBİLİR – Büfe Yeri
 9. Şükrü DANABAŞ – Kafe Kumsal
 10. Nevzat GÜN- Tekel Bayi – Bakkal
 11. Bora Ömer IŞIKAL- Beyaz Eşya Satış
 12. Mustafa SİRKE- Tuvalet
 13. Deniz Taksi-Durak
 14. Amasra Seyahat –Durak Yeri
 15. Metin LERMİOĞLU –Aile Çay Bahçesi
 16. Amasra Spor Kulubü-Kulüp Lokali
 17. Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN-Satış Büfesi
 18. Ali Tuncer PEKİN –İçkili Restaurant
 19. Sedat BAYRAK- Çay Bahçesi-İçkili
 20. Amasra Yelken Kulubü-Dernek Yeri
 21. Işıkaltınlar İnş.San.Tic.Ltd.Şti.-Dükkan
 22. Nesrin DEMİRCİ-Bakkaliye –Tekel Bayii
 23. Ramazan ÖZSOY-Bakkaliye-Tekel Bayii-Kahvehane

2021 yılı Temmuz–Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık ayları için kira bedellerinin %10 indirimli olarak tahsil edilmesine,

 • 2021 Yılı İçin (Kira Bedellerini Peşin Ödeyenler) Kira Bedellerinin 3 Eşit Taksitte Tahsil Edilecek Kiracılarımız
 1. S.S. Amasra Su Ürünleri-Sabahçı-Balıkçı Kahvehanesi- 2021 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında üç eşit taksitte,
 • Hatice ÖZCAN- Bay Bayan Umumi Tuvalet, Duş Bebek Bakım Odası- 2021 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında üç eşit taksitte,
 • Ferhat GÜNGÖR- Reklam Üniteleri – 2021 yılı Haziran-Temmuz-Ağustos aylarında üç eşit taksitte,
 • Buğra Berk BEKTAŞ- Plaj Alanı- 2021 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında üç eşit taksitte,
 • Erdem YALÇIN-Tek Taraflı Otopark Alanı-2021 yılı Temmuz-Ağustos-Eylül aylarında üç eşit taksitte,
 • Pelenkoğlu Demir Çelik İnş.Tur.Nak-Tek Taraflı Otopark Alanı-2021 yılı Eylül-Ekim-Kasım aylarında üç eşit taksitte,
 • Taner OKUL-İmar Yolu Cebi-Otopark- 2021 yılı Eylül-Ekim-Kasım aylarında üç eşit taksitte tahsil edilmesine,
 • 2021 ve 2022 Yılı İçin (Kira Bedellerini Peşin Ödeyenler) Kira Bedellerinin 3 Eşit Taksitte Tahsil Edilecek Kiracımız
 1. Hasan UĞUR –Unlu Mamul Satış Büfesi – 2021 yılı Kasım –Aralık ayında ve 2022 Yılı Ocak ayında üç eşit taksitte tahsil edilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/06/2021

KARAR NO: 72

KARAR ÖZÜ: Covid-19 Salgını Nedeni İle Kısmi ve Tam Kapanma Tedbirleri Kapsamında Faaliyetlerine Geçici Olarak Ara Verilen Belediyemiz Kiracıları İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1482 sayılı yazılarında “İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/04/2021 tarih 6638 ve 27.04.2021 tarih 7576 sayılı genelgeleri, Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 14.04.2021 tarih ve 16 sayılı kararı ile ülke genelinde kısmi ve tam kapanma tedbirleri getirilmiştir. Genelge ve İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin Kararında;

           ‘Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00’dan başlayarak 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’e kadar geçici olarak ara verilecektir.

 1. Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parklar,
 2. Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
 3. İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.’ denilmektedir.

Belediyemiz Zabıta Amirliğinin 05.05.2021 tarih E-65755795-165.99-1447 sayılı yazılarında da pandemi nedeni ile faaliyetlerine geçici olarak ara verilen Belediyemiz kiracılarının listesi müdürlüğümüze verilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28/04/2020 tarih 14399437/91944 sayılı Koranavirüs Önlemleri konulu ve de 15/12/2020 tarih 71188446/010.06.02-268495 sayılı 2020/27 sayılı genelgelerine istinaden faaliyetlerine geçici olarak ara verilen Belediyemiz kiracılarını durumlarının Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;       

Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 59 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 28/05/2021 tarih ve 12 sayılı raporuna istinaden;

            1) T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 14/04/2021  tarihli 89780865-153-6638 sayılı genelgesinde; (Kısmi Kapanma Tedbirleri)

            Koronaviürs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla mücadele sürecinin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra hayatın her alınına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemler, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda belirlenerek uygulamaya geçirilmektedir.

            Gelinen aşamada mutasyona uğrayan Covid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, ülkemizde de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında artış yaşandığı kamuoyunun malumudur.

            Bu çerçevede 12.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba günü saat 19.00‘dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya yönelik aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

            5- Aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecektir.

     –Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

         -Kahvehane,kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

         –İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.

       -Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebileceklerdir.

            2) T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 27/04/2021 tarihli 89780865-153-7576 sayılı genelgesinde; (Tam Kapanma Tedbirleri)

           Covid-19 virüsünün mutasyona uğrayan yeni varyantları sonrasında artan bulaşıcılığıyla birlikte Koranavirüs (Covid-19) salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısında oluşturduğu riski yönetme ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla yeni, tedbirlerin alınması gerekmiş ve 13 Nisan 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında alınanan kararlar doğrultusunda 14 Nisan 2021 Çarşamba gününden itibaren iki haftalık kısmi kapanma sürecine girilmiştir.

             Gelinen aşamada temel usul ve esasları 14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizle belirlenen kısmi kapanma tedbirleri sonrasında salgının artış hızının önce yavaşladığı akabinde durduğu son günlerde ise bir düşüş eğlilimine girdiği görülmektedir.

            Bu çerçevede 26.04.2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda ;hali hazırda uygulanmakta olan kısmi kapanma tedbirlerine yeni önlemler eklenerek tam kapanma dönemine geçilecektir.29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19.00 ‘dan itibaren 17 Mayıs 2021 Pazartesi  günü saat 05.00 ‘e kadar sürecek olan tam kapanma döneminde ülke genelini kapsayacak şekilde aşağıdaki tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

            Tam kapanma döneminde14.04.2021 tarih ve 6638 sayılı Genelgemizde belirtilen tedbirlere ilave olarak;

         1.5- Sokağa çıkma kısıtlaması sırasında yukarıda belirtilen temel gıda ,ilaç ve temizlik ürünlerinin satıldığı yerler ile üretim ,imalat,tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması amacıyla muafiyet kapsamında bulunan işyerleri dışında tüm ticari işletme,işyeri ve /veya ofislar kapalı olacak olup uzaktan çalışma haricinde yüz yüze hizmet verilmeyecektir.

            3) T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 16.05.2021 tarihli E-897780865-153-8160 sayılı genelgesinde; (Kademeli Normalleşme Tedbirleri)

          Gerek kısmi kapanma ve tam kapanma döneminde alınanan tedbirlerle sosyal izolasyonun artırılması gerekse aziz milletimizin tedbirlere uyum noktasında  sağduyulu ve fedakarca yaklaşımı sonucunda günlük vaka, hasta ve ağır hasta sayılarında ciddi bir düşüş yaşandığı kamuoyunun malumudur.Öte yandan hep

birlikte elde edilen bu başarının sürdürülmesi,salgının yayılımının kontrol altında tutulması ve yeniden ivmelenen aşılama faaliyetleri ile birlikte kalıcı normalleşmenin sağlanması için salgınla mücadele tedbirlerine riyaet etmek önümüzdeki kademeli normalleşme sürecinde de son derece önem taşımaktadır.

        Bu doğrultuda Sağlık  Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve salgının seyrinde yaşanan gelişmeler göz önüne alındığında 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05.00’ten 1 Haziran 2021 Salı günü saat 05.00 ‘e kadar uygulanacak olan kademeli normalleşmedöneminde aşağıdaki tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiği değerlendirilmiştir.

            4) T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 28.04.2020 tarih 14399437/91944 sayılı Koranavirüs Önlemleri konulu yazılarında;

            Bilindiği üzere koranavirüs pandemisi sebebiyle 19/03/2021 tarihinde yayımlanan 2020/7 sayılı Bakanlık Genelgemiz ile kiralara ilişkin birtakım tedbirlerin belediyelerce alınması uygun bulunmuştu.

           Diğer taraftan 17.04.2020 tarihli ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7244 sayılı Yeni Koranavirüs (Covid-19 ) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değşiklik Yapılmasına Dair Kanununun 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde;

           “ ( 1 ) Yeni koronavirüs (Covid-19 ) salgını kaynaklı zorlayıcı sebep gerekçesiyle;

          ç) Büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareler ve bağlı kuruluşları ile bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin mülkiyetinde veya tasarrufunda olan taşınmazlara ilişkin olarak ilgili mevzuatınca yapılan satış, ecrimisil ve kiralamadan kaynaklanan bedellerin veya tutarların 19/03/2020 tarihinden itibaren 3 aylık döneme ilişkin tahsil edilmesi gereken kısımlarının 3 ay ertelenmesine büyükşehir belediyeleri, belediyeler, il özel idareleri ve birliklerde meclis; bağlı kuruluşlarda ise yetkili karar organı yetkilidir. Bu süreler bitiminden itibaren ilgilisine göre Çevre ve Şehircilik Bakanı veya İçişleri Bakanı tarafından 3 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelen süre kadar aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan tahsil edilir. Faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerin faaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak kira bedelleri tahsil edilmez.” Hükmü bulunmaktadır.

         Bu kapsamda, öncelikle mezkur Kanun hükmünün uygulanması gerekmekte olup İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler kapsamında faaliyetleri durdurulan ya da faaliyette bulunamadığı Belediyenizce tespit edilen işyerlerinden faaliyette bulunamayan süreler kadar kira tahsilatı yapılmaması Kanunun amir hükmü olduğundan bu kapsamda kalan işyerlerinden kira bedellerinin tahakkuk ettirilmemesi,tahakkuk edenlerin tahsil edilmemesi için ayrıca encümen veya meclis kararı almaya gerek bulunmadığı,

          Sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılması için asıl sözleşme süresi 3 yıla kadar olan sözleşmeler için encümen kararı, 3 yıldan fazla olan sözleşmeler için meclis kararı alınmasının uygun olacağı,

            5) T.C. Çevre Ve Şehircilik Bakanlığının 15/12/2020 tarih 711846/010.06.02-268495 Koronavirüs (Covid -19 ) Önlemleri 2020/27 sayılı genelgesinde;

             a) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınan önlemler sonucunda veya pandemi sürecine bağlı olarak faaliyetlerinde azalma meydana gelen işyerlerinden tahsil edilecek sözü edilen bedellere ilişkin olarak idarece yapılacak değerlendirme sonucunda indirim veya erteleme yönünde karar alınabileceği,

             b) (a) bendindeki sebepler sonucunda faaliyetleri durdurulan veya faaliyette bulunamayan işletmelerden faaaliyette bulunmadığı döneme ilişkin olarak sözü edilen bedellerin tahsil edilmemesi,ayrıca bu süreler kadar sözleşme sürelerinin uzatılması,

             c) Peşin ödeme yapılan iş yerlerinde bu sürece isabet eden dönemler için (a) ve (b) bentleri uyarınca gerekli indirim,erteleme ve süre uzatımı yapılabileceği,

            ç) Zorlayıcı sebeple ortaya çıkan durumun müşteriden(yükümlüden kaynaklanan bir kusurda ileri gelmemiş olması,bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması,müşterinin/yükümlünün bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması hususlarının idarece yapılacak değerlendirme sonucunda tespit edilmesi halinde sözleşmenin karşılıklı olarak fesih edilebileceği, hususları uygun görülmüştür.

            6) T.C. Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin 14.04.2021 tarihli 16 sayılı kararında;

           Aşağıda belirtilen iş yerlerinin faaiyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilmesine,

            1-Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri/salonları, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları,

             2- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,

             3- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler,

             4- Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edeceklerdir.

            7244 sayılı kanun, yazı, genelgeler ve Bartın Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclis Kararına istinaden faaliyetleri durdurulan yada faaliyette bulunamadığı Belediyemiz Zabıta Amirliğince tespit edilen Belediyemiz kiracılarının  faaliyette bulunulamayan süreler kadar kira tahsilatı yapılmaması, 7244 sayılı Kanunun amir hükmü olduğundan bu kiracılarımızın kira bedellerinin tahakkuk ettirilmemesi, tahakkuk edenlerin tahsil edilmemesi için ayrıca encümen veya meclis kararı almaya gerek bulunmadığı, sözleşme sürelerinin faaliyette bulunamayan süreler kadar uzatılması için meclis kararı alınması oy birliği ile kabul edilmiştir.

     A) 14 Nisan-01 Haziran 2021 tarihleri arasında faaliyetlerine geçici olarak ara verilenler;

 1. S.S. Amasra Su Ürünleri Kooperatifi (Lokal-Kahvehane)
 2. Metin LERMİOĞLU (Çay Bahçesi-İçkili )
 3. Amasra Spor Kulubü Derneği –Spor Kulubü Lokali
 4. Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN –Çay Bahçesi
 5. Seda Bayrak- İçkili Çay Bahçesi ve Büfe
 6. Amasra Yelken Kulubü Derneği -Spor Kulubü
 7. Şükrü DANABAŞ –İçkili Çay Bahçesi
 8. Ramazan ÖZSOY-Kahvehane

      B) 29 Nisan -17 Mayıs 2021 tarihleri arasında faaliyetlerine geçici olarak ara verilenler;

1-Bora Ömer IŞIKAL – Beyaz Eşya Satış

       2-Işıkaltınlar İnş.San.Tic.Ltd.Şti.-Dükkan

Buna göre; yukarıda adı geçen kiracılarımız faaliyetlerine geçici olarak ara verilen işyerleri kapsamında olduğundan kira sözleşme sürelerinin faaliyette bulunulamayan süreler kadar uzatılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 03/06/2021

KARAR NO: 73

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Temmuz Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 28/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 1641 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Mayıs ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Haziran ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2021 yılı Temmuz ayı meclis toplantısının 01 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here