Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Şubat Ayı Meclis Kararları

958
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/02/2020

KARAR NO: 07

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Zabıta ve İtfaiye Personeline Her Ay Maktu en Ödenen Fazla Çalışma Ücreti.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 23/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 328 sayılı yazılarında “Belediyemizde görevli Zabıta ve İtfaiye Personeline her ay maktuen ödenen ‘Fazla Çalışma Ücretleri’nin yeniden belirlenmesi talebi”ne istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        31 Aralık 2019 tarih ve 30995 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 21/12/2019 tarih ve 7197 sayılı 2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun K- cetvelinde yer alan III.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti hakkındaki Belediyeler ile ilgili maddesinde, Belediyemizde  günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta Amirliği ve İtfaiye Hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın Belediye Meclis Kararı ile tespit edilen miktar, fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir. Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000’e kadar olanlar için 302,00 TL’yi geçemez denmektedir. Buna göre, 15/02/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

      – Zabıta Amirine aylık maktuen brüt …………………………….. 290.00 TL

      – Zabıta Komiserine aylık maktuen brüt ………………………… 285.00 TL

      – Zabıta Memurlarına aylık maktuen brüt ………………………. 280.00 TL

      – İtfaiye Çavuşu (İtfaiye Sorumlusu) aylık maktuen brüt …. 285.00 TL

      – İtfaiye Onbaşı ve Erlerine aylık maktuen brüt ………………. 275.00 TL

            Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine, ödenecek fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanması, yaralanma ve sakatlanma hallerinde, tedavi süresince dahi ödenmeye devam edilmesine, diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalıştığı sürece ve süre ile orantılı olarak ödenmesine, aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başka bir ödeme yapılmamasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/02/2020

KARAR NO: 8

KARAR ÖZÜ: Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Seçimi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 03/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 430 sayılı yazılarında “Amasra Kaymakamlığı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün 31.01.2020 tarih ve 382363 sayılı yazılarına istinaden; 31 Mart 2019 tarihinde yapılan Yerel Seçim nedeniyle Belediye Meclis Üyeleri yenilenmiş olduğundan 4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. maddeleri gereğince “Çiftçi Malları Koruma Meclisi” ile “Murakabe Heyeti” nin yeniden oluşturulması gerekmektedir.

            Bu amaçla Amasra Ziraat Odası Başkanlığı’nın 31.01.2020 tarih ve 04 sayılı yazısında Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti’ne katılmak isteyen çiftçilerin listesi belirtilmiştir. Amasra Ziraat Odası Başkanlığı’nca belirtilen bu isim listesi doğrultusunda Belediye Meclisimizce asil ve yedek üye isimleri arasından Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti için ayrı ayrı 5 asil 5 yedek üyenin gizli oy ile seçilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            4081 sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun’un 4. ve 5. maddeleri gereğince Amasra Ziraat Odası Başkanlığı tarafından “Çiftçi Malları Koruma Meclisi” ile “Murakabe Heyeti” asil ve yedek üye seçimi için tarafımıza bildirilen isimler doğrultusunda yapılan gizli oylama neticesinde;

ÇİFTÇİ MALLARI KORUMA MECLİSİ:

Asil Üye                                                              Yedek Üye

1- Rıdvan ÖZMEN 10 oy                                    1- Ali OKTAY 10 oy

2- Şecaattin KIVANÇ 10 oy                                2- Cengiz KOÇER 10 oy

3- Yılmaz UTGUN 10 oy                                    3- Rasih DEMİRTAŞ 10 oy

4- Nizamettin KELEŞ 10 oy                                4- Mehmet GÖKÇİMEN 8 oy

5- Hayri UTGUN 10 oy                                       5- Ali ÖZMEN 10 oy

MURAKABE HEYETİ:

Asil Üye                                                              Yedek Üye

1- Nabi TUNÇ 10 oy                                          1- Hasan YILMAZ 10 oy

2- Mehmet DEMİREL 10 oy                                2- Tekin GÜLÜÇ 10 oy

3- İsmail SAKA 10 oy                                          3- Mustafa ALTUN 10 oy

4- M.Aslan BAYRAKTAR 10 oy                        4- Zekeriya SARI 10 oy

5- Satı MADEN 10 oy                                          

alarak Çiftçi Malları Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti’ne seçilmişlerdir. 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/02/2020

KARAR NO: 9

KARAR ÖZÜ: Evsel Katı Atık Tarifesi Revize Edilmesi Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 03/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 422 sayılı yazılarında “Belediye Başkanlığı’nın 28.01.2020 tarih ve E.374 sayılı yazısına istinaden Belediyemizce hazırlanan raporda İlçemiz esnaflarının sezonun kısa olması, klavuzda yer alan küçük esnafların metre kareye düşen ücretlerin çok fazla olması nedeni ile Müdürlüğümüzce gerekli araştırmalar ve düzenlemeler yapılmış olup Belediye Meclisimizce görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        06.02.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

No Konut ve Konut Dışı Evsel Katı Atık Gurupları Birim Aylık Katı Atık Ücreti Yıllık Katı Atık Ücreti
1 Konutlar Hane Başına            4,00                  48,00   
2 Okullar Öğrenci Sayısı            0,47                    5,63   
3 Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Yatak Sayısı            9,24                110,90   
4 Kamu Binaları Personel Sayısı            4,26                  51,12   
5 Ticari Olmayan Kurumlar Personel Sayısı            4,77                  57,18   
6 Bürolar Personel Sayısı            1,81                  21,66   
7 Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri (1.Gurup) Aparatif Yiyecekler,Balık Pişirme, Büfe İşletme,Çay Ocağı,Deniz Ürünleri,Et Ürünleri, Tost-Köfte Satışı,Dondurma,Mısır Satışı,Döner ve Tantuni Satışı,Kantin İşletme,Lokum Şekerleme Satış,Pakette Yemek Satışı m2            1,67                  20,00   
  Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri (2.Gurup) Kafeterya,Çay Bahçesi,Kahvehane m2            2,33                  28,00   
  Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri (3.Gurup) Lokanta,Pide Salonu m2            2,75                  33,00   
  Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri (4.Gurup) Bar,İçkili(Kafe,Kafeterya,Çay Bahçesi,Lokanta) m2            2,92                  35,00   
  Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri (5.Gurup) Su Eğlence Tesisi,Çocuk Oyun Alanı m2            1,83                  22,00   
  Her Türlü Yeme-İçme ve Eğlence Yerleri (6.Gurup) Kaleşah Mahallesi’nde yer alan Çay Bahçesi,Kafeterya,Kahvehane,Kantin İşletme m2            1,50                  18,00   
8 Pansiyonlar (6 Aylık) (1.Gurup) Yatak Sayısı            7,15                  42,89   
9 Oteller ve Konaklama Tesisleri ( 2.Gurup) Yatak Sayısı            7,15                  85,77   
10 Bakkal,Bakkaliye (1.Gurup) m2            0,83                  10,00   
  Market-(2.Gurup) m2            3,75                  45,00   
  Süpermarketler -(3.Gurup) m2            4,41                  52,94   
  Bakkal,Bakkaliye (4.Gurup) Kaleşah Mahallesi m2            0,58                    7,00   
11 Sanayi İşletmeleri ve İmalathaneler Personel Sayısı          26,35                316,24   
12 Diğer Ticarethaneler Personel Sayısı            9,82                117,83   
13 Otoparklar Araç Kapasitesi            3,33                  40,00   
14 Benzin İstasyonları Personel Sayısı          26,35                316,24   
15 Bankalar Personel Sayısı            9,82                117,83   
16 Gezi Tekneleri Yolcu Sayısı            6,00                  36,00   
17 Pazaryerleri m2            1,10                  13,23   

olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 7 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/02/2020

KARAR NO: 10

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kira Süresi Sona Erecek Olan Kiralık Taşınmazımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 03/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve 421 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve 07.03.2020 tarihinde kira süresi bitecek olan wc’nin (Belediye Yanı) tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        1- Halil YILDIZ (Tuvalet-Belediye Yanı); Kira süresinin 08.03.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına, 6.837,90 TL olan yıllık kira bedeline Tüketici Fiyat Endeksi Aralık 2019 on iki aylık ortalamalara gore % 15,18 oranında artış yapılarak 2020 yılı yıllık kira bedelinin (299 gün) 6.451.80 TL olarak belirlenmesine,

        2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

            3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/02/2020

KARAR NO: 11

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Belediye Gelir Tarifesi Güncellenmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 03/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve E.419 sayılı yazılarında “Belediyemiz Gelirleri Tarifesinde belirtilen Canlı Müzik İzin Ücreti, Rapor ve Belge Ücretleri, Ticari T Plakalı Taksi Belge Ücretleri ve Şehiriçi Duraklarına Yeni Giren ve Durak Devri İle İlgili Ücret Tarifelerinin güncellenmesi ve Gelir Tarifesine yeni olarak Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yıllık Çalışma Ruhsatı Ücretinin belirlenerek tarifeye eklenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/02/2020

KARAR NO: 12

KARAR ÖZÜ: 2020 Mart Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 23/01/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.332 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2020 Şubat ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Mart ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Mart ayı meclis toplantısının 05 Mart 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here