Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Haziran Ayı 2. Meclis Toplantı Kararları

2020 Yılı Haziran Ayı 2. Meclis Toplantı Kararları

793
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 42

KARAR ÖZÜ: 2019 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 24/03/2020 tarih ve E.1112 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize gelen yazı ekinde dergi olarak hazırlanan Belediye Başkanı 2019 yılı Faaliyet Raporuna istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesi gereği, Belediye Başkanımız Sayın Recai ÇAKIR’ın Belediye Meclisine sunmuş olduğu dergi halindeki 2019 yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 3 RED oyu ile 2019 Yılı Faaliyet Raporunun 5393 sayılı Belediye Kanunun 26.maddesinin 4.bendine göre meclis üye tam sayısının dörtte üç çoğunluğu sağlandığından YETERLİ görülmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 43

KARAR ÖZÜ: 2019 Yılı Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi

KARAR: Denetim Komisyonu’nun 24/03/2020 tarihli raporu Belediye Meclis Toplantısında okunarak yapılan bilgilendirme sonucunda;

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22. maddelerinde “Komisyon, çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu, Mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Başkan, Nisan ayı meclis toplantısında denetim raporunu okutmak suretiyle meclise bilgi verir.”denmektedir. Denetim Komisyonunun dosya halinde hazırlamış olduğu 2019 yılı Denetim Komisyonu Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 25. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 22. maddeleri gereği Meclis Toplantısında okunarak, meclise bilgi verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 44

KARAR ÖZÜ: Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Zam Talebi İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 04/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve E.1719 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 02/06/2020 tarihli dilekçeleri ile ‘Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılması’” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 11/06/2020 tarih ve 32 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15/06/2020 tarih ve 07 sayılı raporuna istinaden;

            Tüm dünyada ve ülkemizde yaşanan Covid-19 salgın sürecinde alınması gerekli tedbirler kapsamında yolcu taşıma araçlarında yolcu taşıma kısıtlamaları ile araçlarda yarı yarıya yolcu taşımacılığı yapılmış ve şu anda da yolcu taşıma sayılarında kısıtlamalar olduğundan Covid-19 tedbirleri kalkıncaya kadar yeni yolcu taşıma tarifesi oluşturulmasına, Belediye Meclisinin 23/11/2010 tarih ve 147 sayılı Kasım-2010 Olağan Üstü 2.Toplantısında belirlenmiş olan fiyat tarifesi kararında ‘öğrenci (ilköğretim, lise, yükseköğretim dahil), 60 yaş ve üstü tam ücretin %50 oranında uygulanır’ kararının Covid-19 salgın tedbirleri kalkıncaya kadar uygulanmamasına,

COVİD-19 TEDBİRLERİ KALKINCAYA KADAR AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ YOLCU TAŞIMA ÜCRETLERİ (22/06/2020 TARİHİNDEN İTİBAREN)

Sivil Yolcu Tam Ücret           : 2,75 TL

60 Yaş ve Üzeri                      : 1,50 TL

Öğrenci                                   : 1,25 TL

Amasra Belediyesi Personeli  : 1,25 TL

Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 45

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce İşletilen ve Belediyemizce Kiraya Verilen Diğer Otoparkların Süre ve Fiyat Ayarlaması İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve E.725 sayılı yazılarında “Levent ÖZTÜRK adına vekaleten Bülent ÖZTÜRK’ün dilekçesine istinaden Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup” konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 11/06/2020 tarih ve 33 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15/06/2020 tarih ve 06 sayılı raporuna istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN OTOPARKLAR VE TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

OTOPARK ÜCRET TARİFESİ:

(Araç Tanıma Sistemli)

 a) Otomobil ve Taksilerden

     1- 0-3 saat ……………………….. 8,00 TL

     2- 3-6 saat ……………………… 10,00 TL

     3- 6-12 saat ……………………. 12,00 TL

     4- 12-24 saat ………………….. 20,00 TL

 b) Minibüs ve Pikaplardan

     1- 0-3 saat ………………………. 18,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………. 20,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  22,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  40,00 TL

c) Otobüs ve Kamyonlardan

     1- 0-3 saat ………………………. 27,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  32,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  37,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  70,00 TL

d) Belediye Otoparkları Otopark Abonman Kartı Bedeli (Yıllık) ……. 200,00 TL

    (İlçemiz Amasra’da ikamet eden vatandaşlardan)

e) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

İLÇEMİZ KUM MAHALLESİ, TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

 a) Otobüs başına ………………….. 42,00 TL

 b) Minibüs başına ………………… 22,00 TL

 c) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

TERMİNAL ALANI, TAŞOCAĞI MEVKİİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

(Belediyemizce de bu alanda araç plaka tanıma sistemine geçinceye kadar)

Günlük olarak;

a) Otomobil ve Taksilerden …… 12, 00 TL

b) Minibüs ve Pikaplardan ……… 16,00 TL

c) Otobüs ve Kamyonlardan …… 22,00 TL

d) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

BELEDİYEMİZCE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLMİŞ VE VERİLECEK OLAN OTOPARK ALANLARINDA UYGULANACAK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

a) Otomobil ve Taksilerden

     1- 0-3 saat ……………………….. 8,00 TL

     2- 3-6 saat ……………………… 10,00 TL

     3- 6-12 saat ……………………. 12,00 TL

     4- 12-24 saat ………………….. 20,00 TL

 b) Minibüs ve Pikaplardan

     1- 0-3 saat ………………………. 18,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………. 20,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  22,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  40,00 TL

c) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

            Yukarıda belirlenen yeni ücret tarifelerinin 23/06/2020 Salı gününden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin p) ve 18.maddesinin (f) bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 3 RED oyu ile oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 46

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi.

KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün 04/05/2020 tarih ve E.1406 sayılı yazısına istinaden;

            Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili olarak yapılan görüşme sonucunda;

Madde 1- 2019 yılı bütçe giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve Diğer Gider Cetvellerinde gösterildiği üzere:

       01- Personel Giderleri İçin ………………………………………………….: 7.124.013,65 TL

       02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……….: 1.131.637,24 TL

       03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ……………………………………….:  9.323.790,07 TL

       04- Faiz Giderleri ………………………………………………………………:     602.312,60 TL

       05- Cari Transferler ……………………………………………………………:     113.379,23 TL

      TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ ………………………………. …….: 18.295.132,79 TL

Madde 2- 2019 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde gösterildiği üzere;  

       01-Vergi Gelirleri ……………………………………………………………….: 2.168.111,34 TL

       03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ………………………………………..: 5.455.038,21 TL

       04-Alınan Bağış ve Yardımlar İle Özel Gelirler ……………………….:   507.980,26 TL

       05-Diğer Gelirler …………………………………………………………………: 5.907.613,72 TL

       06-Sermaya Gelirleri …………………………………………………………….. : 267.043,60 TL

       2019 yılı net geliri ………………………………………………………………: 14.305.787,13 TL

Madde 3- 2019 yılı bütçesinde ödenek haraketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

       2018 yılından devreden ödenek ……………………………………………:         9.908,00 TL

       2019 yılı bütçe ödeneği ……………………………………………………….: 25.417.000,00 TL

       2019 yılı içinde verilen ek ödenek ………………………………………..:    –

       Aktarma yolu ile ilave edilen ödenek ……………………………………:   3.820.784,33 TL

       Aktarma yolu ile düşülen ödenek ………………………………………….:  3.820.784,33 TL

       Toplam Ödenek ………………………………………………………………….: 25.426.908,00 TL

       Toplam Harcama ………………………………………………………………..: 18.295.132,79 TL

       İmha Edilen Ödenek ……………………………………………………………:   7.119.867,21 TL

       2020 yılına devreden ödenek ………………………………………………..:        11.908,00 TL

Madde 4- 2020 yılına devreden bütçe emaneti ……………………………..:   9.125.799,93 TL 

Madde 5- 2019 yılından 2020 yılına devreden tahakkuk artığı ……….:   1.059.410,77 TL

            Belediyemizin 2019 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oya sunularak Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Giderleri Hesap Cetveli, Kesin Hesap Kararnamesinin ve diğer ekindeki gelir ve gider belgelerinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine istinaden aynı kanunun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği konu ile ilgili yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (RED) 7 KABUL, 3 RED oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 47

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi 121 Ada, 2 Parsel Mahkeme Kararı İle İlgili Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 24/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1110 sayılı yazılarında “… İlçemiz Kum Mahallesi 121 ada, 2 parsel ile ilgili Zonguldak İdare Mahkemesinin Esas No:2019/393 Karar No:2019/1236 ve 31/12/2019 tarihli kararına istinaden gereğinin yapılması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 11/06/2020 tarih ve 38 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup İmar Komisyonunca hazırlanan 16/06/2020 tarih ve 2020/2 sayılı raporuna istinaden;

            Zonguldak İdare Mahkemesince 2019/393 Esas sayılı dosyası ile; Amasra ilçesi Kum Mahallesi 121 ada 2 parselle ilgili olarak 03.12.2019 tarihli bilirkişi raporunda iddia edilen hususlar, Amasra ilçesi 1/1000 ölçekli Revizyon ve Uygulama İmar Planı plan notları, açıklama raporları ve kurum görüşleri doğrultusunda incelenmiştir.

            03.12.2019 tarihli Bilirkişi Raporunda yapılan incelemelerde özetle;

            Revizyon İmar Planı yapım aşamasında kurum görüşlerinin alındığı, gerekli analiz, etüt ve eşik sentezi çalışmalarının yapıldığı, jeolojik ve jeoteknik etüt çalışmalarının yapıldığı,

            Uygulama İmar Planının Nazım İmar Planı kararları doğrultusunda hazırlandığı,

            Projeksiyon nüfusunun belirlendiği ve bu nüfusa ilişkin Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğinde belirtilen Sosyal Altyapı Alanı standartlarının sağlandığı,

            Planlama Alanın nüfus ve alan büyüklüklerine uygun yeterlilik belgesine sahip şehir plancısı tarafından hazırlandığı görülmüştür.

            Ayrıca iletilen bilirkişi raporunda parselin 07.06.2013 tarihinde şahıs mülkiyetine geçtiği, tarafımıza iletilen 15.02.2017 tarihli Milli Emlak Müdürlüğü kurum görüşünün hatalı olduğu hususu da belirtilmektedir. Buna rağmen parsel hazine ya da şahıs mülkiyetinde olsa dahi İmar Kanunun 18.maddesine göre imar planına uygun olarak parselasyon planının yapılması ve dava konusu parselden Düzenleme Ortaklık Payı kesildikten sonra geriye kalan alanın, mülkiyetine en yakın yerden verilmesinin uygun olacağı düşünülmüştür.

            Yukarıdaki bilgiler doğrultusunda 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasası’nın 28.maddesinin 4001 sayılı yasayla değişik 1.fıkrasının da “Danıştay, Bölge İdare Mahkemeleri, İdare ve Vergi Mahkemeleri’nin esasa ve yürütmenin durdurulmasına ilişkin kararlarının icaplarına göre idare, gecikmeksizin işlem tesis etmeye ve eylemde bulunmaya mecburdur” hükmüne istinaden;

            Belediyemizce yapılacak planlama çalışmalarında İlçemiz Kum Mahallesi 121 ada, 2 sayılı parsele ilişkin alınan Zonguldak İdare Mahkemesi Esas No:2019/393, Karar No:2019/1236 sayılı mahkeme kararı doğrultusunda plana işlenmesine ve mahkeme kararının uygulanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir. 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 48

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce Nakit Kredi Kullanılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 11/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.1840 sayılı yazılarında “…Belediyemizde görev yapmakta olan ve hak etmiş oldukları maaş ve diğer alacaklarını düzenli olarak alamayan tüm kadrolu memur ve işçiler ile sözleşmeli personel ve 696 sayılı KHK ile kurulmuş olan belediyemiz şirketinde görev yapan işçiler de dahil olmak üzere tüm personelin maaş ödemelerinde kullanılmak üzere İller Bankasından, kamu veya özel bankalardan, gerektiğinde İller Bankasından teminat mektubu alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince 1.500.000,00 TL. (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarında kredi kullanılması ve kredi kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 11/06/2020 tarih ve 40 sayılı kararı gereği konu ile ilgili Mali Hizmetler Müdürlüğünce gerekli çalışma ve araştırma yapılmış olup çeşitli bankalardan gelen teklifler aşağıda belirtilmiş olup bu tekliflere istinaden;

Banka AdıFaiz OranıAylık Taksit TutarıTaksit Sayısı
Türkiye Ekonomi Bankası Bartın Şubesi% 0,8949.382,29 TL36 Ay
Halk Bankası Bartın Şubesi% 0,9649.890,27 TL36 Ay
İş Bankası Amasra Şubesi% 1,28 36 Ay
Denizbank Bartın Şubesi% 0,9549.931,98 TL36 Ay

            Belediyemizde görev yapmakta olan ve hak etmiş oldukları maaş ve diğer alacaklarını düzenli olarak alamayan tüm kadrolu memur ve işçiler ile sözleşmeli personel ve 696 sayılı KHK ile kurulmuş olan Belediyemiz şirketinde görev yapan işçiler de dahil olmak üzere tüm personelin maaş ödemelerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 68. maddesinin (e) bendi gereğince Belediyemize en düşük faiz oranı ile kredi veren Türkiye Ekonomi Bankası Bartın Şubesi’nden 1.500.000,00 TL. (Bir Milyon Beş Yüz Bin Türk Lirası) tutarında kredi kullanılmasına ve kredi kullanılması ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 18/06/2020

KARAR NO: 49

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiralık Yerlerimizin Kira Artış Oranları İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 10/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve E.1801 sayılı yazılarında “Belediye Meclisimizin 03.10.2019 tarihli 135 sayılı kararında;
            1- Sözleşme süresi 31 Aralık 2020 tarihinden önce biten mülklerimizin işletmenin talebi halinde kira sürelerinin 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatılması.
            2- Kiralık durumda olan mülklerimizin kira artış oranlarının Plan ve Bütçe Komisyonunca değer tespiti yapılarak Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Tüketici Fiyat Endeksi oranına göre belirlenip Belediye Meclisine sunulmasına karar verilmiştir.
             Belediye meclisimizin kararına göre yazımız ekinde sunulan kiralık yerlerimizin kira artış oranlarının Belediye Meclisimizde belirlenmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 11/06/2020 tarih ve 41 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 15/06/2020 tarih ve 05 sayılı raporuna istinaden;

            Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi “olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgınından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir.

             Bu kiracılarımızın kira sözleşme süreleri 31.12.2020 tarihine kadar uzatılacağından ve de 2019 yılında bu kiracılarımızın kira artışlarının %30 oranında  yapıldığından, bu kiracılarımızın 2020 yılı kira artış  oranlarının %3 olarak uygulanmasına,

                Buna gore ;

  1. Gürkan ÖZENGİ: Faaliyet Türü: Otopark Alanı – Kira Başlangıç Tarihi:24.07.2019,Kira Süresi Bitim Tarihi :25.07.2020 ,Yıllık Kirası : 21.588,06 TL’sı x %3 =22.235,70 TL’sı (Bir Yıllık Kirası)

26.07.2020-31.12.2020 159 Gün  (22.235,70 TL.:365×159= 9.686,23 TL’sı)

Gürkan ÖZENGİ’nin 25.07.2020-31.12.2020 tarihleri arası 159 Günlük Kirasının 9.686,23  TL’sı olarak belirlenmesine,

  • İbrahim DEMİR : Faaliyet Türü: Mısır Tezgah Yeri – Kira Başlangıç Tarihi:02.06.2019,Kira Süresi Bitim Tarihi :01.06.2020 ,Yıllık Kirası : 38.447,77 TL’sı x %3 =39.601,20 TL’sı (Bir Yıllık Kirası)

02.06.2020-31.12.2020 213 Gün  (39.601,20 TL.:365×213= 23.109,74 TL’sı)

Ibrahim DEMİR’in 01.06.2020-31.12.2020 tarihleri arası 213 Günlük Kirasının 23.109,74  TL’sı olarak belirlenmesine,

  • Metin YILMAZ : Faaliyet Türü: Mısır Tezgah Yeri – Kira Başlangıç Tarihi:02.06.2019,Kira Süresi Bitim Tarihi :01.06.2020 ,Yıllık Kirası : 13.323,36 TL’sı x %3 =13.723,06 TL’sı (Bir Yıllık Kirası)

02.06.2020-31.12.2020 213 Gün  (13.723,06 TL.:365×213= 8.008,25 TL’sı)

Metin YILMAZ’ın 02.06.2020-31.12.2020 tarihleri arası 213 Günlük Kirasının 8.008,25  TL’sı olarak belirlenmesine,

  • Yeliz AYVAZ : Faaliyet Türü: Satış Büfesi Yeri – Kira Başlangıç Tarihi:06.07.2019,Kira Süresi Bitim Tarihi :05.07.2020 ,Yıllık Kirası : 22.653,64 TL’sı x %3 =23.333,24 TL’sı (Bir Yıllık Kirası)

06.07.2020-31.12.2020 179 Gün  (23.333,24 TL.:365×179= 11.442,87 TL’sı)

Yeliz AYVAZın 06.07.2020-31.12.2020 tarihleri arası 179 Günlük Kirasının 11.442,87  TL’sı olarak belirlenmesine,

  • Vural ÇAMCI : Faaliyet Türü: Satış Büfesi Yeri – Kira Başlangıç Tarihi:23.07.2019,Kira Süresi Bitim Tarihi :22.07.2020 ,Yıllık Kirası : 153.181,67 TL’sı x %3 =157.777,12 TL’sı (Bir  Yıllık Kirası)

23.07.2020-31.12.2020 162 Gün  (157.777,12 TL.:365×162 = 70.027,10 TL’sı)

Vural ÇAMCInın 23.07.2020-31.12.2020 tarihleri arası  162 Günlük Kirasının 70.027,10  TL’sı olarak belirlenmesine,

  • Kira Bedellerinin Vadelerinde ödenmesine,
  • Vadesinde ödenmeyen kira  bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,
  • Kira borcu olan kiracılarımızın kira borçlarını ödemedikleri taktirde kira sözleşmesi yapılmamasına,
  • Kiracılarla ile imzalanacak kira sözleşmelerine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here