Ana sayfa Meclis Gündemi 2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

2020 Yılı Aralık Ayı Meclis Gündemi

659
0
Amasra Meclis Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 03 ARALIK 2020 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ DA
YAPACAĞI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,
2- Plan ve Bütçe Komisyonunun; 2021 Yılı Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,
3- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) ve 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı (Revize+İlave) ve ekleri ile Plan Hükümleri ile ilgili talebinin görüşülmesi,
4- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Sözleşmeli Personel (Mühendis) ücret tespiti ile ilgili talebinin görüşülmesi,
5- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan taşınmazlar ile ilgili talebinin görüşülmesi,
6- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 Ocak ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,
7- Dilek ve Temenniler,
8- Kapanış.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here