Ana sayfa Meclis Gündemi 2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2019 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

986
0
Amasra Meclis Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 05 ARALIK 2019 GÜNÜ SAAT 14:00’ DA

YAPACAĞI ARALIK AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

GÜNDEM:

1- Açılış ve yoklama,

2- Zabıta Amirliğinin; Amasra Kültür ve Turizm Derneğinin, Tarihçi ve Yazar Necdet SAKAOĞLU’nun isminin ilçe merkezinde bir sokağa verilmesi teklifi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

3- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili olarak hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

4- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve kira süresi sona erecek olan kiralık taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili olarak hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu raporunun görüşülmesi,

5- Temizlik İşleri Müdürlüğünün; Bartın ili Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İnşaatı için İller Bankası A.Ş.’den kredi kullanılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

6- Başkanlık Makamının (Özel Kalem); Yurt Dışı Gezisi ile ilgili talebinin görüşülmesi;

7- Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; 2020 Ocak ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

8- Dilek ve Temenniler,

9- Kapanış.