Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

AMASRA BELEDİYESİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarih     : 03/11/2011
Karar No    : 96

MADDE 1 – Belediye Meclisinin 05/04/2006 gün ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen Amasra Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik Amasra Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu yönetmelik hükümlerini Amasra Belediye Başkanı yürütür.