Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

Özel Halk Otobüsleri Çalışma Yönetmeliği

T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ ÇALIŞMA VE SEYRÜSEFER
YÖNETMELİĞİ

AMAÇ VE KAPSAM:

Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı, toplu taşıma hizmetlerini bir yönetim ve denetim organizasyonu altında bütünleştirmektir. Yönetmelik Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde özel ve tüzel kişilerce ticari amaçlı toplu taşıma hizmeti vermek amacına yönelik olarak uygulanacak yöntem ve çalışma ilkeleri düzenler.

YASAL DAYANAK:

Madde 2-

a) 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (f) bendi.
b) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre.

TANIMLAR:

Madde 3- Bu Yönetmelikte,

BELEDİYE       : Amasra Belediyesi,
KENT             : Amasra Belediyesi sınırları ve mücavir alanı içinde kalan sahayı,
İŞLETMECİ     : Bu yönetmelik uyarınca Özel Halk Otobüsü olan işletmeci tarafından kullanılan araç,
SÜRÜCÜ        : Bu yönetmelik uyarınca işletmeci tarafından aracı sürmekle görevlendirilen kişiyi,
GÜZERGAH     : Aracın yolcu taşımacılığı sırasında izleyeceği yolu,
HAT              : Belirlenen her güzergâh üzerinde çalışacak araç topluluğu,
KONTENJAN   : Her hatta çalışan araç sayısını,
ROTASYON    : Özel Halk Otobüsü hatlarında belli zaman aralıklarında hatların araçlarca dönüşümlü olarak kullanılmasını ifade eder. Bu yönetmelikte yer alan ve açıklanmayan deyimler için ilgili Kanun ve Yönetmeliklerde kullanılan tanımlar geçerlidir.

SİSTEMİN YÖNETİM VE DENETİMİ:

Madde 4- Özel Halk Otobüsleri, İşletmecilerin ve Sürücülerin sorumluluğu altında, Belediyenin yönetim, denetim ve yürütümüne bağlı olarak çıkartılacak yönergelere göre çalıştırılırlar.

SORUMLULUK:

Madde 5- Özel Halk Otobüsleri işletici, sürücü ve personeli sistem içindeki her türlü faaliyetleri nedeni ile doğacak mali, hukuki ve ceza-i sonuçlardan doğrudan sorumludurlar. Bu nedenle, Belediye ye herhangi bir sorumluluk atfedilemez.

ÇALIŞMA SAATLERİ, İZİN VE TATİLLER:

Madde 6- Özel Halk Otobüsü hatlarında kayıtlı araçlar aşağıdaki şartlara uygun olarak çalışırlar;
a) Çalışma saatleri mevsimsel değişikliğe göre Belediyece belirlenir. Özel mazeret, yıllık izin, arıza veya kaza vb. nedenlerle çalışamayacak olan araçlar, geçerli mazeretlerini Belediyeye yazılı olarak bildirerek dilekçeleri üzerine yazılı onay alırlar. Çalışma saatleri dışında izinsiz çalışılamaz.
b) Her gün saat 07.45 den saat 24.00 a kadar her güzergâhta çalışan araçlardan en az yarısı nöbetçi olarak çalışırlar. Nöbetçi araçların listesi haftalık olarak işletmeciler tarafından tanzim edilerek Belediye ye bildirilir. Mazereti nedeni ile nöbetçi olarak çalışmayacak araçların yerine aynı hatta çalışan bir başka araç görevlendirilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya nöbeti terk eden araçlar için bu yönetmeliğin cezalara ilişkin hükümleri uygulanır.
c) Tüm resmi tatil günlerinde çalışılması zorunludur. İşletmecilerin her yıl araçlarını 15 gün tatil amacıyla seferden çekerek izin yapma hakkı vardır. İzin tarihleri, her yıl Ocak ayında Belediye ye bildirilir. Belediye ile ilgili birimlerin yapacağı inceleme sonucunda ulaşım hizmetlerinin aksamaması şartıyla bu izinleri talep edilen şekilde veya değiştirilmiş halde onaylar.  
d) İlçe için çok özel günlerde; Belediye tarafından 24.00-06.00 saatleri arasında, çalışma veya nöbet zorunluluğu getirilebilir. Ayrıca, önemli etkinlikler nedeni ile Belediye ce günü birlik olarak özel güzergâhlar ve bu güzergâhlarda çalışacak araçların sayısı ve plakaları belirlenebilir. Belediye ce alınacak bu kararlar işletmeciler vasıtasıyla uygulanır.
e) İşletmeci, bu yönetmelik çerçevesinde, tanımlanan biçimde, çalışma saatleri içinde herkesi taşımak zorundadır.
f) Savaş durumu, seferberlik hali, deprem, sel baskını ve diğer doğal afetlerde Özel Halk Otobüsleri, Belediyenin karar ve talebi ile Belediye emrine tahsis edilir.

SEYRÜSEFER İLE İLGİLİ KURALLAR:

Madde 7- Araçlar, Belediye ce belirlenen güzergâhlarda, Belediye ce belirlenen sürelerde, her hatta tanınan kontenjan sayısına göre rotasyonlu olarak çalışacaklardır. Güzergâhlar, rotasyon süresi ve hatlara ait kontenjanlarda çalışacak araç plakaları Belediye ce belirlenerek Zabıta Komiserliğine ve İşletmecilere bildirilir. İşletmecilerin en az %10 unun yazılı talebi halinde Belediye Encümeni bu uygulamalarla ilgili olarak daha verimli toplu taşıma hizmeti sağlanması amacıyla talep edilen değişiklikleri yapabilir.
Seyrüsefer sırasında aşağıdaki hususlara uyulacaktır:
a) Araçlar bağlı oldukları hattın, sadece tanımlanmış güzergâhlarında yolcu taşımacılığı yapabilir. Çalışma saatleri içinde araçlar, güzergâh dışına kesin olarak çıkmayacaklardır. Zorunlu hallerde Belediyeye ve Zabıta Komiserliğine telefonla veya bizzat haber verilecektir.
b) Belediye ce düzenlenen otobüs durakları dışında yolcu almak ve indirmek kesinlikle yasaktır.
c) Aşırı sürat yapmak ve diğer araçlarla yarış yapmak yasaktır.
d) Seyrüsefer sırasında, duraklardan yolcu almak ve indirmek için durulan makul süreler dışında bekleme yapılmaz. Duraklarda gereksiz beklemek, çığırtkanlık yaparak yolcu toplamak yasaktır.
e) Bir aracın sefer sırasında, herhangi bir nedenle taşımayı tamamlayamaması halinde, aynı güzergâhta çalışan müteakip araçlara yolcularını nakledecektir. Bu durumda yolculardan ek ücret talep edilmez. Nakledilen yolcu bedelleri taşımayı tamamlayan araç sürücüsü tarafından yolcuların nakledildiği araçlara ödenir.

ARAÇ İÇİNDE UYULACAK KURALLAR:

Madde 8- Araç içinde işletmeci, sürücü veya işletmeci tarafından görevlendirilen yardımcı ile tüm yolcular aşağıdaki kurallara uyacaklardır.
a) Araç sürücüsü dışında, İşletmeci gerek gördüğü takdirde bir yardımcı görevlendirebilir. Bunun dışında işletmeci tarafından araç içinde kimse bulundurulamaz.
b) Taşıma ücretleri; aracın içinde görevli tarafından toplanır. Belediye ce ücretsiz ulaşım bileti verilen kişiler, ulaşım kartlarını ibraz ettikten sonra biletlerini görevliye teslim etmek zorundadır. Bunun dışında meri kanunlara göre ücretsiz seyahat hakkı verilen kişiler hariç, herkes ücreti karşılığında seyahat etmek zorundadır.
c) Araca, izin verilen yolcu sayısından fazla yolcu alınmayacaktır. Bu hususta müşterinin kabulü ve binmek için ısrarı mazeret teşkil etmez.
d) Her aracın Belediye ce belirlenecek bir yerine, Belediye ce hazırlanan “Şikâyetleriniz için ALO ZABITA 153 ü arayınız” tabelası sürekli olarak asılacaktır.
e) Araçta radyo ve teyp çalınmaz.
f) Araç içinde yolcuların sigara içmesi, meşrubat, kuru yiyecek, tost v.b dâhil her türlü yiyecek maddelerinin tüketilmesi yasaktır.
g) Araçlara 25 kg. çanta, bavul, paket hariç; yükle binilmez. Ancak iki parçayı geçmemek şartıyla, diğer yolcuları rahatsız etmeyecek, araç içini kirletmeyecek ve koku yapmayacak, rahatlıkla araç içine yerleştirilebilecek hacimde olan yüklere; bu yükün uygun şekilde oturma yerlerine yerleştirilmesi ve oturma yerinin ücreti ödenmek şartı ile izin verilebilir.
h) Yolcular araç içinde yüksek sesle konuşmayacaklar, taşkınlık yapmayacaklar ve ahlaka aykırı söz sarfı ve hareketlerde bulunmayacaklardır.
ı) Bu maddede belirtilen yolcularla ilgili kurallara uymayan yolcular; sürücü tarafından “yaptıkları eylemin yönetmeliğe aykırı ve yasak olduğu belirtilerek” kibarca uyarılacaktır. Uyarının yolcu tarafından dikkate alınmaması halinde, araç durdurularak “Zabıta Komiserliğine haber verileceği” belirtilerek yolcu bir kez daha uyarılır. Uyarıya riayet edilmez ise, araç uygun şekilde park edilerek Zabıta Komiserliğine haber verilir. Bu yolculara Zabıta Komiserliği nce, yasaklara uymadığı sabit görüldüğünde 100 taşıma ücreti tutarında ceza yazılır. Bu durumlarda, sürücü hiç bir suretle yolcu ile başka şekilde muhatap olamaz veya kişisel olarak münakaşa veya fiziki güç kullanma yoluna gidemez.

ARAÇLARLA İLGİLİ UYULACAK KURALLAR:

Madde 9- Özel Halk Otobüsü olarak kullanılacak araçlar sisteminde çalışmaya başlamadan önce plaka numaraları ile Belediye ye bildirilir. Bu araçlarla ilgili olarak aşağıdaki kurallara uyulacaktır:
a) Araçlar en fazla iki günde bir yıkanacaktır. Son duraklarda bekleme sırasında yıkama yapılmaz. Dışı çamurlu ve camları aşırı kirli araçla sefere çıkılmaz. Aracın içi her gün mesai bitiminden sonra süpürülür ve temizlenilir. Haftada en az bir gün aracın içi ve döşemeleri özel temizleme maddeleri ile silinerek temizlenecek; aracın içinde tozlu yağlı hiçbir bölge kalmayacaktır. Aracın içine en az haftada 1 (Bir) gün sprey sıkılarak kötü kokular giderilecektir. Koku gideren sprey araçta devamlı bulundurulacak ve kontrollerde gösterilecektir.
b) Araç içindeki ışıklandırma ve araç kaloriferi çalışır durumda olacaktır. Araçta yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası, reflektör, yedek ampuller bulundurulacaktır.
c) Aracın periyodik ve günlük bakımı sürekli olarak sağlanacaktır. Motor bakımı dışında, fren, hidrolik, rot, balans, amortisör, şanzıman v.b. bakımı düzenli olarak yapılacaktır. Araçların aşırı yıpranmış veya yaralı lastikle seyrüsefer yapmaları yasaktır.
d) Aracın egzoz sistemi arızasız olacak ve gürültü yapan egzoz ile seyrüsefer yapılmayacaktır.
e) Aracın, yolcuların oturmasına ve kullanmasına mahsus bölümleri sağlam durumda olacak, aşırı eskiyen döşemeler değiştirilecek, kırık veya tehlikeli şekilde çatlak camlarla seyrüsefer yapılmayacak aracın Trafik Kanununa göre çalışır durumda olması zorunlu olan ayna, sinyal far v.b. bölümlerinde hiçbir eksik veya arıza olmayacaktır.
f) Araçlar Belediye nin belirleyeceği renk ve şekilde boyalı olacaktır. Kaza sonrası, hasarlı ve boyasız araçlarla seyrüsefer yapılmayacaktır. Araçların Belediye ce belirlenen bölümüne hat numaralarını gösteren standart tabelalar asılı bulunacak ve Belediye ce belirlenen dış bölümlerine “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü” standart yazısı yazılacaktır.
g) Araç içine ve dışına; aracın emniyetli kullanımını olumsuz etkileyebilecek hiçbir aksesuar takılmaz. Araçlarda havalı korna kullanılmaz.
h) Araçların içinde ve dışında sabit reklam alınması veya geçici afiş, poster, bez pankart asılması haklarının imzalanacak bir protokol ile yıllık 500 sivil yolcu ücreti kadar Belediye ye bedel ödenmesi karşılığında işletmeciye aittir. Protokole uyulmaması halinde protokol iptal edilerek, tüm haklar Belediye ye geçer.
ı) Araçların modeli, en fazla 13 yıl ve daha küçük olacaktır. 03.01.2019 tarih ve 04 sayılı karar ile Modeli 10 yılı geçen araçlar en geç 3 ay içinde değiştirilecektir.
i) Yasalar çerçevesinde araç içinde bulundurulması zorunlu olan tüm belge ve gereçler araçlarda bulundurulur.
j) Araçların tip ve özellikleri Karayolları Trafik Kanuna bağlı “Araç montaj, tadil Yönetmeliği”ne uygun olarak Belediye ce hazırlanacak bir şartnameyle belirlenir.

SÜRÜCÜLER VE YARDIMCILARLA İLGİLİ KURALLAR:

Madde 10- Sürücü ve yardımcılar aşağıdaki kurallara uyacaklardır.
a) Bu yönetmelik sürekli olarak araçta bulundurulacak ve sürücü ve yardımcılar tarafından tüm yükümleri gerektiğinde Belediye tarafından sağlanacak eğitim programı içinde öğretilecektir.
b) Sürücü ve yardımcıların kıyafetleri Belediye tarafından standart üniforma (yazlık ve kışlık) şeklinde olacaktır. Belediye tarafından belirlenen kıyafet Belediye Encümeni onayı ile uygulanacaktır. Seyrüsefer sırasında bu kıyafetlerin çıkartılması veya giyilmemesi halinde bu yönetmeliğin öngördüğü ceza-i işlemler uygulanır. Gömlek yakaları en fazla 1 düğme açılabilir. Sürücü ve yardımcıların günlük sakal tıraşı olmaları zorunludur. Ayakkabıların arkası basık olmayacak, çıplak ayakla veya terlikle araç kullanılmayacaktır.
c) Sürücü ve yardımcı, araçta meşrubat dâhil hiçbir yiyecek maddesi tüketemez ve sigara kullanamaz.
d) Sürücü ve yardımcılarının sigortalı olmaları zorunludur. Aylık sigorta bildirimi sürekli olarak araçta bulundurulacaktır.
e) Sürücülerin hatalarından ve neden oldukları maddi ve manevi zararlardan, ilgili kişi ve kurumlara karşı işletmeciler mütessilen sorumludur.
f) Sistemde sürücü olarak çalışmak isteyenler aşağıda yazılı olan evraklar ile birlikte Belediye Zabıta Komiserliği ne yazılı olarak müracaat edeceklerdir.

Müracaatlarında çalışmak istedikleri hat hakkı sahibinin ismini ve kullanacakları aracın plakasını belirteceklerdir.

Müracaatları uygun görülenler, Sistemde sürücü olarak çalışabileceklerdir ve kendilerine T.C. AMASRA BELEDİYESİ ÖZEL HALK OTOBÜSÜ ARAÇ KULLANMA BELGESİ tanzim edilecektir.
Tanzim edilen Araç Kullanma Belgesi her yıl vizelenecek, 1 yıl süre içinde 20 defa hakkında zabıt tanzim edilen sürücünün Araç Kullanma Belgesi vizelenmeyecek ve 3 ay süre ile Sistemde araç kullandırılmayacaktır.
Ayrıca aracında Zabıta Komiserliğinin izni dışında sürücü çalıştıran hat hakkı sahibinin aracı seferden çekilecektir. Zabıta Komiserliğince uygun görülen sürücü temin edildiğinde araca çalışma izni verilecektir. Ancak acil durumlarda çok kısa süreli olmak kaydıyla Belediye Zabıta Komiserliğine gerekçe gösterilerek bilgi verilecek, şayet uygun görülürse sürücü kısa süreli çalışabilecektir.

YOLCULAR İLE İLİŞKİLER:

Madde 11- Sürücü ve yardımcılar yolcular ile ilişkilerinde aşağıdaki hususlara uyacaklardır.
a) Yolculara daima nazik davranılacaktır. Yolculara emir verir şekilde hitap edilemez. Yolcunun eleştirmesi halinde cevap verilmeyecektir. Ancak, yolcunun aşırı alkolü yada ruh hastası olması hallerinde, sürücüye aracın kullanımını tehlikeye düşürecek şekilde müdahale etmesi veya sürücüye hakaret etmesi ve saldırgan davranması halinde; araç durdurularak, Zabıta Komiserliğine haber verilerek, Zabıtanın müdahalesi beklenecektir.
b) Yolcularla münakaşa etmek kesinlikle yasaktır. Yolcuya her nedenle olursa olsun hakaret ettiği tespit edilen sürücü ve yardımcı her seferinde ceza ikiye katlanarak, ilk sefer 60 sivil yolcu ücreti kadar ceza uygulanır.
c) Yolcu ile fiziki şekilde kavga etmek, bedeni olarak müdahale etmek kesinlikle yasaktır. Kavga eden sürücü veya yardımcı, her seferinde ceza ikiye katlanarak uygulanmak üzere, ilk sefer için 120 sivil yolcu ücreti kadar ceza uygulanır. Yolcu ile meydana gelen ihtilaflarda, sürücü veya yardımcının yolcuya karşı Türk Ceza Kanunun Hükümlerine göre suç işlediği mahkeme kararı ile hükme bağlandığı takdirde bir daha Özel Halk Otobüs sisteminde görev almama cezası uygulanılır. Bu durumda, işletme sahibine 150 sivil yolcu ücreti kadar ceza uygulanır.

SÜRÜCÜ, İŞLETMECİ BELEDİYE İLİŞKİLERİ:

Madde 12-
a) Sürücüler, yardımcılar ve işletmeciler arasındaki ilişkilerde, tarafların birbirleriyle;
– Münakaşa etmeleri halinde; İlgili araçlar 7 gün seyrüseferden men, ilgili sürücü veya yardımcılar 60 gün çalışmaktan men edilir. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır.
– Fiziki şekilde kavga etmeleri halinde; ilgili araçlar 30 gün seferden men, ilgili sürücü veya yardımcılar ise 6 ay çalışmaktan men edilirler. Bu ceza tekrarı halinde her seferinde 2 katı arttırılarak uygulanılır.
– Mahkemeler tarafından hükme bağlanan şekilde suç işlemesi halinde; ilgili araçla 3 ay seferden men ve ilgili sürücü ve yardımcılara Özel Halk Otobüs sisteminde görev almama cezası uygulanılır.
b) Sürücü, yardımcı ve işletmeciler bu yönetmelik çerçevesinde verdiği talimatlara uymak zorundadır. Denetimle ve uyarılarla ilgili olarak Belediye Zabıta Komiserliği görevlilerine yetkilerine karşı (a) bendinde belirtilen eylemlerde bulunanlara, belirtilen cezalar %50 arttırılarak uygulanılır.

FİYAT TARİFELERİ VE HİZMET BEDELİ ÖDEMELERİ:

Madde 13-

a) Yolcu taşımacılığında uygulanacak tarifeler Belediye Meclisi nce belirlenir.

-Şehir içi sivil tam ücret,

-Belediye personeli, er ve öğrenci ücreti, (ilk-orta-yüksek öğretim dâhil)

-Özürlüler, 65 yaş üstü ve emekli ücreti olarak belirlenir.

(Belediye Meclisinin 25/06/2010 tarih ve 105 sayılı Haziran-2010 Olağan Üstü toplantısında Madde 13;

a) Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak tarifeler Belediye Meclisince belirlenir.

1- Şehir içi sivil tam ücret,

2- Er ve Erbaş, Öğrenci (İlköğretim-Lise-Yüksek Öğretim dâhil) 65 yaş üstü, emekli ve emekli eşlerine tam ücretin % 50 oranında indirimli olarak uygulanır.

3- Özürlülerden ücret alınmayacaktır.

Olarak değiştirilmiştir.)

(Belediye Meclisinin 23/11/2010 tarih ve 147 sayılı Kasım-2010 Olağan Üstü 2. toplantısında Madde 13;

a) Yolcu Taşımacılığında Uygulanacak tarifeler Belediye Meclisince belirlenir.

1- Şehir içi sivil tam ücret,

2- Er ve Erbaş, Öğrenci (İlköğretim-Lise-Yüksek Öğretim dâhil) 60 yaş ve üstü tam ücretin % 50 oranında indirimli olarak uygulanır.

3- Özürlülerden ücret alınmayacaktır.

Olarak değiştirilmiştir.)

HAREKET TARİFE VE SAATLERİ:

Madde 14- Her otobüs hattının Belediyece belirlenen son duraklarında depolama ve bekleme yapılabilir. Son duraklarda, hareket ve bekleme süreleri ve Belediyece belirlenir ve uygulanır. Belediyece belirlenen hareket saatlerine son durak noktalarına tam olarak uyulacaktır.

MESLEK ODASINA KAYIT ZORUNLULUĞU:

Madde 15- Özel Halk Otobüs sisteminde ruhsat alan işletmecilerin ve sürücülerin Meslek Odasına kayıtlı olmaları zorunludur. Yeni sürücülerde en fazla 30 gün deneme süresi tanınır. Sistemde hak sahibi olarak ruhsat alınabilmesi için, işletmecinin;
a) En az bir yıldır Amasra İlçesi sınırları içinde ikamet ediyor olması.
b) Bartın ili sınırları içindeki Şoförler Odasından birine kayıtlı olması.
c) Esnaf ve Sanatkârlar Odasına kayıtlı olması.

DENETİM SİSTEMİ:

Madde 16- Bu yönetmelikle ilgili denetimler aşağıdaki kurum ve kişiler tarafından yapılabilir:
a) Belediye Denetimi; Belediye Zabıta Komiserliği tarafından istenen usul ve çerçevede yapılacaktır. Bu yönetmelik hükümlerine ayıkırı hareket eden işletmeci ve sürücüler hakkında Özel Halk Otobüsü Ulaşım ve Seyrüsefer kurallarına uymadıkları gerekçesi ile düzenlenen zabıtlar; Belediye Encümenince değerlendirilerek her ihlal için aracın bir gün seferden men edilmesi ve ayrıca yıllık hizmet ücreti bedelinin %25 i kadar para cezası uygulanır. Bu ceza bir yıl içinde tekrar eden her ihlal için her seferinde iki katı arttırılarak uygulanır. Yönetmelik hükümlerinin bir yılda otuzdan fazla sayıda ihlal edilmesi halinde işletme ruhsatı iptal edilir. İhlale ilişkin uygulamalar her yılsonu itibariyle sıfırlanarak, yıl bazında yapılır. Belediye Zabıta Komiserliğinin tanzim edeceği zabıtlar; sadece toplu ulaşıma ilişkin olarak bu yönetmelikle belirtilen kuralların ihlaline dair olacaktır. Belediye Zabıta Komiserliği Birimi Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği kapsamına giren hiçbir konuda; trafik suç ve ceza tutanağı düzenleyemez.
b) Vatandaş denetimi; vatandaşların sistemle ilgili olan ve bu yönetmelik konusuna hizmetlerle ilgili şikâyetleri, Belediye ye yazılı olarak yapılacak ve şikâyet dilekçesinde; şikâyetin konusu, yeri, tarih ve saati ile şikâyetçinin adı soyadı ve açık adresi bulunacak; ayrıca şikâyete konu olan olaya ilişkin en az 2 kişinin adı soyadı ve açık adresleri bildirilecektir. Bu usule uygun olmayan şikâyetler Belediyece dikkate alınmaz.
c) Hat değişiklikleri ve güzergâh değişikliklerine ilişkin talepleri yazılı olarak Belediye ye bildirilir. Konunun Belediye Encümenince karara bağlanmasından sonra olumlu ise İl Trafik Komisyon kararı alınmasından sonra uygulamaya geçilir.

CEZA VE HİZMET BEDELİ ÖDEMEYENLER:

Madde 17- Bu yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında düzenlenen zabıt, Encümen ce değerlendirilerek gerekli para cezaları veya seferden men cezaları verilir. Bu yönetmelik çerçevesinde, ceza, hizmet bedeli karşılığı v.b ödeme yükümlükleri en geç, takip eden ayın yedinci gününe kadar ödenecektir. Gecikme halinde, aylık olarak Bakan Kurulu kararınca belirlenen amme alacaklarında uygulanacak gecikme faizi tahakkuk ettirilecektir. Gecikme süresi 30 günü geçtiğinde borcu olan işletmeciye ait olan araç borcun ödenmesine kadar seferden men edilir. Ancak işletmecinin arızi nedenlerle ödeme güçlüğüne düşmesi halinde; Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile Belediye Encümenince alınacak karara göre borçları gecikme zammı alınmadan ertelenebilir veya taksitlendirilebilinir.

ÜCRETSİZ ULAŞIM HİZMETİ:

Madde 18- Başbakanlık-Bakanlık Genelge ve emirleri ile şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak faydalandırılmaları uygun görülen Gaziler ile Şehit, Dul ve Yetimleri, Özürlüler ve Posta Dağıtıcıları ile bu kapsam dışında tutulacak, bu kişiler kendilerine verilen Gazi, Şehit, Özürlü ya da Posta Dağıtıcısı kimlik kartları ile birlikte ücretsiz taşımacılıktan faydalandırılacaklardır. Bu kişileri ücretsiz taşımacılıktan yararlandırmayan işleticiler hakkında cezai işlem uygulanacaktır.

Belediye Encümenince kabul edilen, ücretsiz ulaşımda, faydalandırılma şekil ve sürelerini kapsayan hükümler çerçevesinde belirlenen kişilere verilen seyahat kartlarının kullanımında tepki gösteren, olumsuzluk yaratan araçlar 150 sivil yolcu ücreti ile cezalandırılırlar.

SİGORTALAR:

Madde 19- Özel Halk Otobüsü işletmecileri araçlarını zorunlu trafik ve kasko sigortası yaptırmak zorundadır. Sigortasız araçlar, sigorta yaptırılıncaya kadar seferden men edilir.

ARAÇ DEĞİŞTİRME VEYA HAT DEVRETME:

Madde 20-
a) Özel Halk Otobüsü işletmecileri; hat haklarını Belediye Encümen Onayı ile devredebilirler. Devir alacak olan işletmecinin, bu yönetmelik çerçevesinde hak sahibi olması zorunludur. Devir işlemlerinde, Belediye Meclisi tarafından belirlenen “Hat Devir ücreti” peşin olarak ödenecektir. Belediyeden izinsiz olarak hat haklarına özel anlaşma ile devredenlerin tespit edilmesi halinde, devreden ve devir alan kişilere, devir işlerini Belediye nezdinde onaylatmak için 30 gün süreli uyarı yapılır. Bu süre içinde yapılacak devir işleminde hat devir ücreti % 50 arttırılarak ödenecektir. Bu süre içinde devir işleminin yapılmaması halinde araç, yasal devir işlemi tamamlanıncaya kadar seferden men edilir. Bu takdirde devir ücreti % 100 arttırılarak ödenecek ve 6 ay içinde devir işlemi yapılmadığı takdirde hat hakları iptal edilecektir. Hat hakkı sahipleri ölümü halinde veya talep edildiği takdirde Belediye Encümeninin onayı alınmak suretiyle 1. Derece yakınlarına yapılacak hat devirlerinde hat devir ücreti alınmaz.
b) İşletmecinin, aracın eskimesi nedeni ile değiştirmek istemesi halinde; Belediyeye yapacağı yazılı başvuru ile gerekçesini ve yeni alacağı aracın özelliklerini bildirir. Alınacak araç, Yönetmeliğin 19. maddesinde belirtilen şartlara uygun ise, Belediye Zabıta Komiserliğinin izni ile araç değiştirebilir.
c) Hat sahibinin ölümü halinde veya talep edildiği takdirde Belediye Encümen inin onayı alınmak sureti ile varislere veya 1. derecede yakınlarına yapılacak hat devirlerinde, hat devir ücreti alınmaz.
d) Özel Halk Otobüsü Sistemi içindeki hat hakkı sahibi işletmeci hattını mazeretsiz olarak kiraya veremez. Hat hakkı sahibinin hattını kiraya verebilmesi için;
Kendisinin veya 1.derece yakınının rahatsızlığını belgelemesi ya da onlar ile ilgilenmek ve çalışamayacak durumda olduğunu belgeleyerek beyan etmesi gereklidir. Herhangi bir sebep beyan etmesi halinde, tanzim edilerek, raporda sebebi Encümence mücbir sebep olarak kabul görülmesine istinaden hat; hat hakkı sahibi üzerine kayıtlı araç ile birlikte en az bir yıllığına kiraya verebilir.
e) Özel Halk Otobüsü Sistemi içindeki hat hakkı sahibi işletmeci, hattında sürekli olarak araç çalıştırmak mecburiyetindedir. İşleten aracının trafik kazasına karışması veya herhangi bir doğal afete uğraması halinde işleten, Belediye Encümenine müracaat ederek, 3 ay izin isteyebilir. 3 ay izin verilen işletenden bu sürelere ait hat aidatı talep edilmez. Mazeretsiz olarak 3 ay süreyle hattında araç çalıştırmayan hat hakkı sahibi hakkında Encümen kararı ile cezai işleme tabii tutulur. Verilen ceza sonucu 3 ay süre içinde araç çalıştırmadığı takdirde uyarı yapılır. Yapılan uyarıda 1 ay süre verilir. Buna rağmen araç çalıştırılmaz ise Encümen kararı ile hat hakkı iptal edilir.
f) Özel Halk Otobüsü hat hakkı devirlerinde veya hat kiralamalarında Belediye Encümeni nce devir veya kira işlemi yapılır.

YÜRÜRLÜK:

Madde 21- Bu yönetmelik Amasra Belediye Meclisinin onayı ile yürürlüğe girer.

YÜRÜTME:

Madde 22- Bu yönetmelik Amasra Belediye Başkanlığınca yürütülür.