Ana sayfa Kurumsal Yönetmelikler Gönüllü Zabıta ve Çevre Denetmenliği Yönergesi

Gönüllü Zabıta ve Çevre Denetmenliği Yönergesi

AMASRA BELEDİYESİ
“GÖNÜLLÜ ZABITA VE ÇEVRE DENETMENLİĞİ” YÖNERGESİ

GEREKÇE:

Ülkemizde İlk turizmin başladığı yer olan şirin ilçemiz Amasra’da, doğaya en az düzeyde zarar verecek biçimde yaşamayı,kentlilik bilincini öğrenmeyi ve paylaşmayı esas almak zorunda olduğumuz bir gerçektir.

Bireyler,  kendilerinin olduğu kadar çevrelerinin de kentlilik kavramına uygun davranış ve düzenlemelerinden sorumlu olmalıdır.

Bir kenti sevmek de diğer sevgiler gibi, emek vermeyi gerektiren bir eylemdir.

Bu ilişkileri bire bir yaşayan ve gelecek nesillere ulaştırılmasında önemli payı olan kadınlarımız başta olmak üzere, “emeklilerimiz” , “gençlerimiz” ve “çocuklarımızın” “Kent”e emek vermesini, sorumluluk ve yetki sahibi olmasını sağlamak gerekir.

Gönüllü Çevre Denetmenliği, istekli hemşehrilerimizin  irade ve enerjisinin, kentin hizmetine sunulması yönünde önemli bir atılımdır. Böylece hem belediyemizin yükü paylaşılacak, hem “Kentlilik Bilinci” yönünden eğitilmiş gönüllüler kendiliğinden gelişmiş olacaktır.

AMAÇ:

1.Amasra Belediyesi sınırları içerisinde, çevre denetiminin güçlendirilmesi ve zabıta görev alanlarında, kente sahip çıkılması ile olumsuzlukların giderilmesi için, halkın arasından belirlenecek “gönüllü çevre denetmenlerinin”, aktif katılımla bu işlere destek vermeleri amaçlanmaktadır.

GÖNÜLLÜ ÇEVRE DENETMENLERİNİN  SEÇİMİ:

2. Gönüllü Çevre Denetmen adayları

3. En az İlköğretim mezunu olup Amasra‘da ikamet eden; 

4. Siyasi ve medeni hakları kullanma yeteneğine sahip kişilerin başvuru formlarını doldurarak başvuracaklar.

5. Belediye Başkanı, Meclis Üyeleri, Zabıta Komiserliği tarafından oluşacak komisyon doldurulan formları değerlendirip kabullerini yapacaktır.

6. Kabulleri yapılanlar kursa tabi tutulup başarılı olanlara gönüllü çevre denetmeni belgesi verilecektir.

7. 3 aylık sürede görev yapmayarak olağan etkinliklerini yerine getirmediği saptanan denetmenlerin komisyon kararları ile görevleri sonlandırılacaktır.

8. Ayrıca mahalle muhtarlarının istekleri doğrultusunda kursa tabi tutulup çevre denetmeni belgesine sahip olacaklardır.

UYGULAMA:

9. Gönüllü çevre denetmenlerinin      Gönüllü Çevre Denetmenleri çevrelerinde gördükleri devamlılık gösteren aksaklıkları ve sorunları zabıta mevzuatına aykırılık teşkil eden tüm olayları yerinde olay bildirim formu doldurarak ilgili zabıta memurunun adı soyadı ve yaka numarasıyla yazarak veya direk zabıta Komiserliğine teslim edecek; ayrıca gönüllü çevre denetmenleri kendilerine verilen  kimlikleri bildirme zorunluluğunda olacaklardır.

10 Gönüllü çevre denetmenlerinin aktarmış oldukları raporların izlenme çözümüne ilişkin sonuçlar Belediye Başkan, Meclis Üyeleri, Zabıta Komiserliği tarafından her ay rapor halinde çevre denetmenlerine sunulur.

11. Gerekli hallerde bildirim raporu sunulan Zabıta Memuru veya Zabıta Komiserliği anında geri bildirim yapabilir.

12. Bu uygulamayla gönüllü çevre denetmenlerinin sorumluluk ve yetki sahibi olmalarıyla birlikte uzun yıllardır unutulan evimizin, işyerimizin önünü temizlemek ve temiz tutmak sloganının hayata geçirilmesinde çevremizde  bireylerin sevgi ve saygı çerçevesinde hemşehrilik hukukuna dayalı haklarının korunup kollanmasında bilinçlenmek ve sorumluluk üstlenmesi amaçlanmaktadır.

Not: Denetmen raporu tek başına cezai durum için yeterli değildir.

GÖREV ALANLARI ve KONULARI:

13. Açıkta yiyecek hazırlanması ve satılmasının önlenmesi;

14. Semt  pazarlarında; lokantalarda, yiyecek vb. satılan yerlerdeki olumsuzlukların yer, saat, tarihle tespit edilip yetkililere bildirilmesi;

15. Çarşılarda insanlarımızı, özellikle turistleri rahatsız edecek şekilde müşteri çağıran esnafın ısrarcı olmaması yönünde uyarılması; belediye zabıtasının bu konularda yer ve zaman gösterilerek yapılan şikâyetlere duyarlı olmasının sağlanması;

16. Yere tükürenler, sokak/hayrat çeşmelerinde araç yıkayanların uyarılması ve takibi;

17. Park ve bahçelerde, gezinti güzergâhları ve çocuk oyun alanlarının temizliği; oturma banklarının korunması, çöp kutuları eksikliğinin tespiti ve giderilmesi; kabuklu yemişlerin kabuklarının yere atılmasının önlenmesi;

18. Çevre temizliğinde ihmali görülen görevlilerin, yer ve zamanı belirterek gerekli yerlere bildirilmesi;

19. Bozuk yollar,  kapanmayan çukurlar; eksik trafik işaret ve yön levhalarının belirlenmesi; sinyalizasyon sisteminin, yaya kaldırımı ve yaya geçit noktalarının güvenliği için yapılması gerekenler;

20. Dolmuş ve halk otobüsleri ile her türlü taşımacılık sorununun raporlanması

21. Sokak hayvanları ve evcil hayvan besleyenlerin zorunlu kayıtlarının yapılması, güvenlik, temizlik ve sağlık önlemlerinin aksaklıklarının raporlanması diğer evcil hayvan besleyenlerin belediyeye zorunlu kayıtlarının yapılmasıyla, köpek gezdirenlerin güvenlik önlemlerini almalarının sağlanması;

22.  İnşaat izni aşamasında mimari proje ile birlikte peyzaj projesinin olup olmadığının denetlenmesi;  projeye uygun bahçe düzenlemesinin yapılmasının sağlanması; ruhsat alanların standart tip tabelasına bakılması

23. Amasra ‘da leylak, mor salkım, yasemin, hanımeli, karanfil, lale vb gibi kokulu bitkilerin belediye tarafından çoğaltılmasının ve bahçelerde yaygın yer alması için çalışmalar yapılması; kampanya ve fidan dağıtımının organize edilmesi; gibi çevre güzelliklerinin sağlanmasının önerilmesi

24.  Mahallelerde “En Güzel Peyzaj”, “En Güzel Balkon Düzenlenmesi” yarışmaları düzenleyerek, motive edici çalışmaların yürütülmesi;

25. Benzeri düzenleme yarışmaların organizasyon ve yürütülmesinde, Belediye Meclisi ve Fen İşleri Müdürlüğü ile eşgüdüm sağlanması; kaynak ve destek oluşturulması;

26. Kamuya açık olması gereken kıyıların, kumsalların temizliği bakımıyla ilgili uyarı ve tespitler yapılması;

27. Deniz kirliliği konusunda gözlem, uyarı ve denetime yardımcı olunması;

28. Gözlem, program ve eğitim çalışmalarıyla Amasra’da çevre-doğa koruma ve duyarlılığın arttırılmasına yönelik diğer konular Amasra Belediyesi Gönüllü Çevre Denetmenlerinin görev ve çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

29. Belediye ve kamu görev alanındaki aksaklıklarla çalışanlardaki aksaklıkların gözlenmesi ve bildirilmesi.

30. Yaz aylarında bahçe sulaması, araç yıkaması ve halı yıkaması yapanların tespit edilerek belediyeye bildirilmesi.

ÖDÜL:

31. Gönüllü Çevre Denetmenlerinin çalışmaları, her yıl sonunda değerlendirilerek, çalışmaları başarılı olanlar, ilgili belediye komisyonu tarafından belirlenir ve bir ödül töreniyle kamuoyuna duyurulur.

32.  Bu yönergeyi Amasra Belediye Başkanı yürütür. 04/03/2010