Ana sayfa Kurumsal Belediye Başkanı

Belediye Başkanı

Recai Çakır

RECAİ ÇAKIR Kimdir?

07.01.1974 tarihinde doğdum. ilk orta lise öğrenimini İstanbul da tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İlimler Fakültesi  Aydın Turizm İşletmeciliği Otel Yöneticiliği bölümünde lisans eğitimini tamamladım. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde Pedagojik formasyon aldıktan sonra İstanbul Beyoğlu ilçesinde öğretmenliğe başladım. 1998-1999 yıllarında Bayburt ilinde yedek subay öğretmen olarak askerlik görevimi tamamladım . Evlendikten sonra eş  durumuyla 2001 yılında Bartın ili Amasra ilçesinde Köksal Toptan İlköğretim okuluna atandım. 2004 yılında Amasra Merkez Kaleşah  ilkokuluna atandım. Aday Oluncaya değin sınıf öğretmenliği görevine devam ettim. 31 mart 2019 yerel seçimlerinde Belediye Başkanı olarak seçildim.

2004 yılında Eğitim Sen Amasra Temsilciliğinin ilk Kurucu başkanı oldum. Amasra da yaşadığım süre boyunca başta çevre ve hak mücadeleleri olmak üzere birçok sivil toplum kuruluşuyla beraber mücadele içinde Amasra nın yaşanabilir bir kent olması için katkı sunmaya çalıştım.

Çankırı ili Ilgaz ilçesi Ericek köyü nüfusuna kayıtlıyım. Eşim Amasra merkez FSM Matematik öğretmeni olarak  görevini sürdürmektedir. 1 kız çocuğu babasıyım.

GÖREVLERİ

* Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
* Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
* Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
* Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
* Meclise ve encümene başkanlık etmek.
* Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
* Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
* Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
* Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
* Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
* Belediye personelini atamak.
* Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
* Şartsız bağışları kabul etmek.
* Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
* Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
* Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
* Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Başkana Mesaj Yollayın