Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturum Kararları

2021 Yılı Mayıs Ayı Meclis Toplantısı 2. Oturum Kararları

502
0

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 26/05/2021

KARAR NO: 65

KARAR ÖZÜ: 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı

KARAR: Mali Hizmetler Müdürlüğünün 30/04/2021 tarih ve 1400 sayılı yazısına istinaden;

Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili olarak yapılan görüşme sonucunda;

Madde 1- 2020 yılı bütçe giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve Diğer Gider Cetvellerinde gösterildiği üzere:

       01- Personel Giderleri İçin ………………………………………………….:   5.722.135,63 TL

       02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri ……….:      921.486,81 TL

       03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri ……………………………………….: 10.700.441,89 TL

       04- Faiz Giderleri ………………………………………………………………:       643.913,66 TL

       05- Cari Transferler ……………………………………………………………:       128.498,79 TL

       06- Sermaye Giderleri ………………………………………………………..:       307.256,23 TL

       07- Sermaye Transferleri …………………………………………………….:            2.392,50 TL

      TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ ……………………………………….: 18.426.125,51 TL

Madde 2- 2020 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde gösterildiği üzere;  

       01-Vergi Gelirleri ……………………………………………………………….: 1.828.524,53 TL

       03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri ………………………………………..: 5.424.557,23 TL

       04-Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler ……………………….:   288.717,67 TL

       05-Diğer Gelirler …………………………………………………………………: 6.689.536,28 TL

       2020 yılı net geliri ………………………………………………………………: 14.231.335,71 TL

Madde 3- 2020 yılı bütçesinde ödenek hareketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

       2019 yılından devreden ödenek ……………………………………………:        11.908,00 TL

       2020 yılı bütçe ödeneği ……………………………………………………….: 26.687.000,00 TL

       2020 yılı içinde verilen ek ödenek ………………………………………..:    –

       Aktarma yolu ile ilave edilen ödenek ……………………………………:    4.820.655,92 TL

       Aktarma yolu ile düşülen ödenek ………………………………………….:   4.820.655,92 TL

       Toplam Ödenek ………………………………………………………………….: 26.698.908,00 TL

       Toplam Harcama ………………………………………………………………..: 18.426.125,51 TL

       İmha Edilen Ödenek ……………………………………………………………:   8.251.974,49 TL

       2020 yılına devreden ödenek ………………………………………………..:        20.808,00 TL

Madde 4- 2021 yılına devreden bütçe emaneti ……………………………..:   8.495.660,18 TL 

Madde 5- 2020 yılından 2021 yılına devreden tahakkuk artığı ……….:   1.679.649,66 TL

            Belediyemizin 2020 Mali Yılı Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oya sunularak Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Giderleri Hesap Cetveli, Kesin Hesap Kararnamesinin ve diğer ekindeki gelir ve gider belgelerinin kabulü, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (b) bendine istinaden aynı kanunun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği konu ile ilgili yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (RED) 7 KABUL, 3 RED oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 26/05/2021

KARAR NO: 66

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Satılması Düşünülen Ürünlerin Ücret Tarifesinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 10/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1480 sayılı yazılarında “Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesinde satılması düşünülen tost, hamburger, köfte ekmek ve patates cipsi gibi yiyecek ürünlerinin satış bedellerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 56 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 25/05/2021 tarih ve 07 sayılı raporuna istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN SEFA PARK AİLE ÇAY BAHÇESİNDE SATILACAK OLAN YİYECEK ÜRÜNLERİ ÜCRET TARİFESİ

            1- Tost ………………………………………………. 12,00 TL

            2- Hamburger …………………………………….. 13,00 TL

            3- Köfte Ekmek ………………………………….. 15,00 TL

            4- Cips-Porsiyon (Patates Kızartma) ………   8,00 TL

            5- Cips-Duble (Patates Kızartma) ………….. 15,00 TL

            6- Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

            Yukarıda belirlenen yeni ücret tarifelerinin 01/06/2021 tarih Salı gününden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 26/05/2021

KARAR NO: 67

KARAR ÖZÜ: Belediyemizce İşletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesi Ücret Tarifesinde Yer Alan Çay Ücretinde İndirim Yapılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 05/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 1452 sayılı yazılarında “Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de halen devam etmekte olan Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor günler geçiren vatandaşlarımızın 2021 yılı yaz döneminde Belediyemize ait Sefa Park Aile Çay Bahçesinden daha uygun fiyatlarla faydalanmalarını sağlamak amacıyla, Sefa Park Aile Çay Bahçesinde satışa sunulan ve Belediyemiz Meclisinin almış olduğu 19/11/2020 tarih ve 93 sayılı Meclis Kararı ile 2,50 TL. olarak belirlenmiş olan Çay, Oralet, Kuşburnu fiyatında indirim yapılması konusunun meclisimizce müzakere edilerek gerekli kararın alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 62 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 25/05/2021 tarih ve 08 sayılı raporuna istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN SEFA PARK AİLE ÇAY BAHÇESİNDE SATIŞA SUNULAN ÇAY, ORALET, KUŞBURNU GİBİ İÇECEK ÜRÜNLERİNE AİT ÜCRET TARİFESİ

            1- Çay, Oralet, Kuşburnu …………………….. 2,00 TL

            2- Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

            Yukarıda belirlenen yeni ücret tarifesinin 01/06/2021 tarih Salı gününden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 26/05/2021

KARAR NO: 68

KARAR ÖZÜ: İlçemizde Bulunan Otopark Ücret Tarifelerinin Değerlendirilmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 17/05/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 1492 sayılı yazılarında “Belediyemizce, ilçemiz dahilinde işletilen otoparklara ve özel otoparklara ait ücret tarifelerinin Belediyemiz Meclisinde yeniden değerlendirilmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 17/05/2021 tarih ve 63 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 25/05/2021 tarih ve 09 sayılı raporuna istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN OTOPARKLAR VE TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

OTOPARK ÜCRET TARİFESİ:

(Araç Tanıma Sistemli)

 a) Otomobil ve Camlı Van (4+1 Koltuk)

     1- 0-3 saat ……………………… 10,00 TL

     2- 3-6 saat ……………………… 12,00 TL

     3- 6-12 saat ……………………. 14,00 TL

     4- 12-24 saat ………………….. 24,00 TL

 b) Kamyonet-Minivan-Panelvan

     1- 0-3 saat ………………………. 15,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………. 20,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  25,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  30,00 TL

c) Kamyon

     1- 0-3 saat ………………………. 30,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  35,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  40,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  75,00 TL

d) Minibüs

     1- 0-3 saat ………………………. 20,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  25,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  30,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  35,00 TL

e) Midibüs

     1- 0-3 saat ………………………. 25,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  30,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  35,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  40,00 TL

f) Otobüs

     1- 0-3 saat ………………………. 30,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  35,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  40,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  75,00 TL

g) Tır

     1- 0-3 saat ………………………. 40,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  45,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  50,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  85,00 TL

h) Belediye Otoparkları Otopark Abonman Kartı Bedeli (Yıllık)

    (İlçemiz Amasra’da ikamet eden vatandaşlardan)

     1- Otomobil ve Camlı Van (4+1 Koltuk) ………….. 220,00 TL

     2- Kamyonet, Minivan, Panelvan ……………………. 260,00 TL

     3- Kamyon …………………………………………………… 500,00 TL

     4- Minibüs …………………………………………………… 300,00 TL

     5- Midibüs …………………………………………………… 400,00 TL

     6- Otobüs …………………………………………………….. 500,00 TL

     7- Tır …………………………………………………………… 750,00 TL

ı) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

i) Otoparklarda ilk 15 dakika ücretsizdir.

İLÇEMİZ KUM MAHALLESİ, TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

 a) Otobüs başına ………………….. 45,00 TL

 b) Minibüs başına ………………… 25,00 TL

 c) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

 d) Otoparklarda ilk 15 dakika ücretsizdir.

TERMİNAL ALANI, TAŞOCAĞI MEVKİİ OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

(Belediyemizce de bu alanda araç plaka tanıma sistemine geçinceye kadar)

Günlük olarak;

a) Otomobil ve Camlı Van (4+1 Koltuk) ……  14, 00 TL

b) Kamyonet, Minivan, Panelvan   …………….  16,00 TL

c) Kamyon ………………………………………………. 25,00 TL

d) Minibüs ………………………………………………. 16,00 TL

e) Midibüs ………………………………………………. 18,00 TL

f) Otobüs ………………………………………………… 25,00 TL

g) Tır ……………………………………………………… 30,00 TL

h) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

ı) Otoparklarda ilk 15 dakika ücretsizdir.

BELEDİYEMİZCE İHALE YOLUYLA KİRAYA VERİLMİŞ VE VERİLECEK OLAN OTOPARK ALANLARINDA UYGULANACAK OTOPARK ÜCRET TARİFESİ

a) Otomobil ve Camlı Van (4+1 Koltuk)

     1- 0-3 saat ……………………… 10,00 TL

     2- 3-6 saat ……………………… 12,00 TL

     3- 6-12 saat ……………………. 14,00 TL

     4- 12-24 saat ………………….. 24,00 TL

 b) Kamyonet-Minivan-Panelvan

     1- 0-3 saat ………………………. 15,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………. 20,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  25,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  30,00 TL

c) Kamyon

     1- 0-3 saat ………………………. 30,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  35,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  40,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  75,00 TL

d) Minibüs

     1- 0-3 saat ………………………. 20,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  25,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  30,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  35,00 TL

e) Midibüs

     1- 0-3 saat ………………………. 25,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  30,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  35,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  40,00 TL

f) Otobüs

     1- 0-3 saat ………………………. 30,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  35,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  40,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  75,00 TL

g) Tır

     1- 0-3 saat ………………………. 40,00 TL

     2- 3-6 saat ………………………  45,00 TL

     3- 6-12 saat …………………….  50,00 TL

     4- 12-24 saat …………………..  85,00 TL

h) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

ı) Otoparklarda ilk 15 dakika ücretsizdir.

            Yukarıda belirlenen yeni ücret tarifelerinin 01/06/2021 tarih Salı gününden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15.maddesinin p) ve 18.maddesinin (f) bendi, 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (RED) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 3 RED oyu ile oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 26/05/2021

KARAR NO: 69

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümlerine İtirazlar İle İlgili Hazırlanan İmar Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Belediyemiz İmar Komisyonu Başkanlığının ilgili tarih ve 2021/4 sayılı raporlarında “İmar Komisyonunca 6-7-8-12-13-15-20-21-22-23-26-28-29/04/2021, 3-4-5-6-11-24/05/2021 tarihlerinde saat 14.00-16.00 arası Belediyemiz Meclis Salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca yapılan incelemeler neticesinde;

             Belediye Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 7 sayılı kararı ile Amasra İlçe sınırları dahilinde  1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan Karabük Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 6452 sayılı kararı ile uygun bulunan ‘PİN:KUİP :74007788  işlem numaralı 1/1000 ölçekli (Revizyon+İlave) Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı ve PİN:KNİP:7427824 işlem numaralı 1/5000 ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı Nazım İmar Planları ve Ekleri, Plan Hükümleri’ 22/01/2021-22/02/2021 tarihleri arası Belediyemiz ilan mahalline asılmış, Belediyemiz internet sitesinde yayınlanmış ve yayın yoluyla halkımıza duyurulmuştur. Koruma Amaçlı İmar Planına askı süresi içerisinde 178 adet parseli kapsayan 208 adet itiraz dilekçesi sunulmuştur. İtiraz dilekçeleri mülkiyet vs. durumlarına göre incelenmiştir. Yapılan incelemeler neticesinde;

1-Ercan ALTUNTAŞ’ın 321 ada 55 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 779 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 55 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskûn konut adasında, yapı nizamının ise ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave + revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskûn konut sahasında, yapı nizamının ise ayrık nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselin de içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza

DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

2-Yaşar DENİZCİER’in 278 ada 4 parsele ait 28/01/2021 tarih ve 374 sayılı itiraz dilekçesi

278 ada 4 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave + revize koruma amaçlı imar planında ise aktarma alanında olduğu görülmekte olup söz konusu parselin tescilli sura bitişik olmasından ötürü imarsız konumda olduğu, plan ana kararları gereği parselin de içinde bulunduğu alanın aktarma alanı olarak planlandığı tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

3-Hayrettin BALCI ve Kemal GÜNGÖR’ün 321 ada 96 parsele ait 01/02/2021 tarih ve 417 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 96 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave + revize koruma amaçlı imar planında ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının ayrık nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtirazda konu parselin de içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde yapı nizamının ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

4-Mustafa ALTINTAŞ’ın 137 ada 29 parsele ait 02/02/2021 tarih ve 469 sayılı itiraz dilekçesi

              137 ada 29 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

5-Yüksel KABADAYI’ın 117 ada 95 parsele ait 02/02/2021 tarih ve 473 sayılı itiraz dilekçesi

117 ada 95 parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının Ayrık Nizam, E:1.35, Yençok:12.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde konut alanının akaryakıt istasyonu olarak değiştirme talebi Karayolları Kenarına Yapılacak ve Açılacak Tesisler Hakkında Yönetmelik hükümlerine engel teşkil etmesinden ötürü itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Taner BAŞARAN’ın 147 ada 1 parsele ait 03/02/2021 tarih ve 480 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar

ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Şerif CAN’ın 147 ada 1 parsele ait 03/02/2021 tarih ve 483 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Hülya CAN’ın 147 ada 1 parsele ait 03/02/2021 tarih ve 490 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Ayla CAN’ın 147 ada 1 parsele ait 04/02/2021 tarih ve 514 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Kaan BAŞARAN’ın 147 ada 1 parsele ait 04/02/2021 tarih ve 529 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Osman ÇEVİK’in 147 ada 1 parsele ait 09/02/2021 tarih ve 604 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

6-Ozan ÇEVİK’in 147 ada 1 parsele ait 09/02/2021 tarih ve 605 sayılı itiraz dilekçesi

147 ada 1 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 147 ada 1 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 61 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu görülmektedir. Parsel malikinin talebi doğrultusunda Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kararı ile onaylanmış plan tadilatının olduğu, bu plan tadilatına bakıldığında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise T1 notasyonunda kaldığı, bu notasyon içerisine 61 m² taban oturumlu yapı kütlesi olduğu ayrıca şapel alanının olduğu görülmektedir. Parsel bazında yapılan 27/09/2017 tarih ve 3831 sayılı kurul kararı ile onaylanmış olan plan tadilatı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına aynen işlenmiş olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

7-Emine CENGİZ’in 171 ada 23 parsele ait 03/02/2021 tarih ve 489 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 23 sayılı parselin, kadük durumda bulunan koruma amaçlı imar planında, meskun konut sahasında kaldığı, parsel üzerinde bir adet halihazırda iki adet var olan değerleri ve özellikleri korunarak yenilenecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave + revize koruma amaçlı imar planında ise parsel üzerinde E.56 tescil numaralı bina olduğu, tescilli binanın solundaki binanın Yk notasyonunda kaldığı görülmektedir. 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planının plan notlara bakıldığında, tescilli binaların parselleri ile korunması gerekmekte

olduğu anlaşıldığından, parsele bitişik tescilli sur olmasına rağmen, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı ilke kararında bahsedilen 5.00 metre kuralı uygulanmamış dolayısı ile parselden çekme yapılmamıştır. Her ne kadar çekme yapılmamış olsa bile tescilli binanın solundaki binanın 5.00 metre çekme mesafesinde kaldığı, bu binanın Yk notasyonu olarak tanımlandığı görülmüştür. İlgili kurul kararı gereğince tescilli surdan 5.00 metre çekme yapılmamış olsa bile bu alan içerisinde yapı yasağı olmasından ötürü koruma planında tanımlanan Yk notasyonunun kaldırılması olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ertan CENGİZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

İtiraz dilekçesinde yapı kayıt belgeli binadan bahsedildiği görülmüş, konu ile ilgili olarak yapı kayıt belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi için verilen geçici bir belge olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

8-Selahattin KARAALP’in 277 ada 30 parsele ait 04/02/2021 tarih ve 503 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 30 sayılı parsel, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda kaldığı, parsel üzerinde bina olduğu ve binanın bir kısmının 277 ada 30 sayılı parsel ile 277 ada 27 parsel arasında bulunan 2.00 metrelik yaya yolu kaldığı görülmektedir. İtirazda bahsedildiği üzere, parsel üzerinde bulunan mevcuttaki binanın imar adasında kalacak şekilde 2.00 metrelik yaya yolunun revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

9-Selahattin KARAALP’in 277 ada 29 parsele ait 04/02/2021 tarih ve 505 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 29 sayılı parsel, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında, Bütüncül Proje Alanında yapı nizamının Ticaret +Turizm notasyonunda kaldığı, parsel üzerinde bina olduğu ve binanın bir kısmının 277 ada 29 sayılı parsel ile 277 ada 28 parsel arasında bulunan 2.00 metrelik yaya yolu kaldığı görülmektedir. İtirazda bahsedildiği üzere, parsel üzerinde bulunan mevcuttaki binanın imar adasında kalacak şekilde 2.00 metrelik yaya yolunun revize edilmesi olumlu, parselin arka cephesinde bulunan 4.00’lik yolun revize edilmesi ise olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

10-Selahattin KARAALP’in 277 ada 35 parsele ait 04/02/2021 tarih ve 506 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 35 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 04/01/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, tamamının belediye hizmet alanında kaldığı (BHA), 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise Bütüncül Proje Alanında yapı nizamının Ticaret +Turizm notasyonunda kaldığı görülmektedir. 277 ada 35 sayılı parsele cephe veren kadastral yolun ada bütünlüğü çerçevesinde imarlı hale geldiği, parselin yapılaşması için yola cephe şartının olması gerektiğinden bahisle, parselin kuzeyinde 4.00 metrelik yaya yolu planlandığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

11-Necdet SAKAOĞLU’nun 174 ada 9 parsele ait 04/02/2021 tarih ve 510 sayılı itiraz dilekçesi

              174 ada 9 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

12-Lütfi DEMİROK’un 175 ada 14 parsele ait 03/02/2021 tarih ve 496 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 14 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı fakat parsele bina yapılamayıp parselin bahçe olarak kullanılabileceği görülmüş, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise Bütüncül Proje Sınırları içerisinde plan ana kararları gereğince meydan olarak planlandığı tespit edilmiştir. Talebin plan ana kararlarına olumsuz etki edeceği

göz önünde bulundurulduğunda itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

13-Bilgehan DOĞANEL’in 171 ada 7 parsele ait 03/02/2021 tarih ve 533 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 7 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan mesafe bırakılmış bu alan yol olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. İtirazda da bahsedildiği üzere imar planında park alanında kalan kısım korunacak bahçe vasfında olmadığı görülmüş, yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

14-Tunay ÖZMAN’ın 163 ada 5 parsele ait 05/02/2021 tarih ve 538 sayılı itiraz dilekçesi

Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşıldığından, parselin denize bakan kuzey yamacından 4.00 metre genişlikte olacak şekilde park alanı bırakıldığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

14-Fatma YILMAZ ve Mevlüt YILMAZ’ın 163 ada 5 parsele ait 05/02/2021 tarih ve 543 sayılı itiraz dilekçesi

Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşıldığından, parselin denize bakan kuzey yamacından 4.00 metre genişlikte olacak şekilde park alanı bırakıldığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

14-Celal ÖZKAN’ın 163 ada 5 parsele ait 09/02/2021 tarih ve 612 sayılı itiraz dilekçesi

163 ada 5 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise Y2 notasyonuna isabet ettiği görülmektedir. Halihazır harita paftasına bakıldığında, 5 sayılı parselde bulunan yapılaşmanın 4 sayılı parsele de isabet ettiği görülmüş, bundan bahisle 4 sayılı parselde bulunan park alanının imar paftasında görüldüğü şekli ile bir kısmının konut alanında geri kalan kısmının ise park alanında kalacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

15-Engin UZUN Vk. Oğuzhan GÖKMEN’in 165 ada 31 parsele ait 08/02/2021 tarih ve 584 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 31 sayılı parsel Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 30/03/2021 tarih ve 6636 sayılı kararı ile 1. Derece arkeolojik sit alanı ilan edilmesinden ötürü 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planındaki durumu 2863 sayılı kanununun 17. maddesi doğrultusunda plansız hale gelmesinden dolayı Belediye Meclisimizce herhangi bir oylama yapılmamıştır.

16-Can ALEMDAR’ın 172 ada 1 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 630 sayılı itiraz dilekçesi

172 ada 1 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı fakat parsele bina yapılamayıp parselin bahçe olarak kullanılabileceği, 01/07/2021 tarihli 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise T1 notasyonunda kaldığı görülmüştür. İmar planının plan notlarına bakıldığında parsele yeme içme, hediyelik eşya, el sanatları üretim veya satış gibi ticari fonksiyonları içeren faaliyetlerin yapılabileceği görülmektedir. Dilekçede bahsedildiği üzere itiraza konu parselin komşu parseli olan 3 sayılı parsele ticari kullanım için planlanmadığı, 172 ada 1 sayılı parselin lehine olduğu tespit edilmiş olup itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

17-Can ALEMDAR’ın 172 ada 4 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 630 sayılı itiraz dilekçesi

172 ada 4 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parselde öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin aktarma alanına isabet ettiği görülmektedir. Talebin plan ana kararlarına olumsuz etki edeceği göz önünde bulundurulduğunda itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

18-Can ALEMDAR’ın 176 ada 1 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 630 sayılı itiraz dilekçesi

176 ada 1 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parselde yaklaşık 38 m² öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Y3 notasyonunda kaldığı, yaklaşık 70 m² taban oturumlu bina yapılabileceği tespit edilmiştir. Söz konu planın vatandaşın lehine olduğu kanaatine varılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

19-Can ALEMDAR’ın 137 ada 15 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 631 sayılı itiraz dilekçesi

137 ada 15 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise bir kısmının plansız, geri kalan kısmının ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraza konu olan 7.00 metrelik yaya yolunun, parselin doğu tarafına 1.50 metre kaydırılıp, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat (A-3), TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

20-Ferhat KULAK, Kerem KULAK, Işıl KULAK ve Ecem KULAK’ın 277 ada 20 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 633 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 20 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında Belediye Hizmet Alanında isabet ettiği, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise yol olarak planlandığı görülmüştür. Söz konusu parselin Bütüncül Proje Sınırları içerisinde kalacak ve 277 ada 21 parselin batı cephesini geçmeyecek şekilde butik otel alanı olarak imarlı hale gelmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

21-Bora Ömer IŞIKAL ‘ın 117 ada 93 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 649 sayılı itiraz dilekçesi

117 ada 93 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde, 117 ada 93 sayılı parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise doğal karakteri korunacak alan içerinde olduğu görülmektedir. İtiraza konu parsel ve çevresinde bulunan diğer parsellerin halihazır paftasındaki mevcut fiziki durumları göz önünde bulundurulduğunda ve jeolojik açıdan değerlendirildiğinde toprak sıvılaşmasından ötürü heyelan riskinin olduğu tespit edilmiş, parselin imara açılmasının mümkün olmadığı kanaatine varılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

22-Kadri DEMİREL’in 281 ada 8 parsele ait 10/02/2021 tarih ve 665 sayılı itiraz dilekçesi

281 ada 8 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

23-Ali KÖKSALDI’nın 277 ada 26 parsele ait 11/02/2021 tarih ve 667 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 26 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

24-Hamza KOŞMA’nın 137 ada 30 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 674 sayılı itiraz dilekçesi

137 ada 30 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise doğal karakteri korunacak alan içerinde olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin halihazır paftasındaki mevcuttaki fiziki durumları göz önünde bulundurulduğunda imara açılmasının mümkün olduğu tespit edilmiş, parselin yapılaşma türünün Ayrık Nizam 3 kat (A-3), TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

25-Ali Coşkun DEMİREL’in 321 ada 33 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 675 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 33 sayılı parselinde içinde bulunduğu bölgede 1992 tarihinde plan tadilatı yapıldığı ve parselin otopark alanında kaldığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da parselin otopark alanına isabet ettiği görülmektedir. Parselin de içinde bulunduğu konut alanına çevrilmesi plan ana karalarına uygun olmayacağı anlaşılmış olup, parsel sahibinin mağduriyetinin 3194 sayılı imar kanununun 18. Maddesi olan parselasyon işlemiyle giderilebileceği göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu

yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

26-Ayşe Özgü ARSLAN’ın 277 ada 27 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 679 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 27 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapı göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

27-Ayşe Özgü ARSLAN’ın 171 ada 9 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 680 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 9 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. İmar paftasında gösterildiği şekilde imar hattının revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

28-Dengiz ARSLAN’ın 171 ada 10 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 681 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 10 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. İmar paftasında gösterildiği şekilde imar hattının revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

29-Pemra YAMAN’ın 277 ada 24 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 686 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 24 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde, 277 ada 24 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

30-Oya AKTAŞ’ın 177 ada 8 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 687 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 8 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince parkın kaldırılması içerikli talebin olumsuz, mevcut yapının önünde bulunan, 07/01/2021 tarihli imar planında yol olarak lejantlandırılan alanın, imar paftasında görüldüğü üzere, 177 ada 6 parseldeki bina kütlesinden referans alınarak konut adası içine alıp imarlı hale gelmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtirazda bahsedilen 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve aynı kanunun 15. ve 16. maddeleri gereği taşınmaz sahiplerine karşılığı alınmadan ya da rızaen karşılıksız olarak taşınmazın tamamının veya bir bölümünün yol gibi kamu yararına bırakılması yönünde taşınmaz maliki olarak vatandaşların rızası dışında mülkiyet haklarını etkileyen, Belediyesince tek taraflı olarak tesis edilen işlemin hukuki yönünün olmadığı ile ilgili olarak, söz konusu parselin 3.derece arkeolojik sit alanın da ve meskun konut sahasında bulunması, Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerinde bulunan konut adalarının çoğunun 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planına göre yapılaşmış olmasından ötürü 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması dışında olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim 18. Madde uygulaması yapılabiliyor olsa dahi düzenleme sahasına giren parsellerden maksimum %45 oranına kadar kamuya bedelsiz terk edilebilmektedir. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Yani parselden %45 ten fazla kesinti yapılması kanunen vatandaşın mağdur oluğu anlamına geliyor olmasından bahisle sokağın rayiç bedeli üzerinden Belediyesince kamulaştırılması gerekmektedir.Ayrıca parselasyon işlemi vatandaşın talebi ya da Belediyesince resen yapılabileceği imar kanununda ve Arazi ve Arsa Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

30-Umay ÖNER’in 177 ada 8 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 747 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 8 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince parkın kaldırılması içerikli talebin olumsuz, mevcut yapının önünde bulunan, 07/01/2021 tarihli imar planında yol olarak lejantlandırılan alanın, imar paftasında görüldüğü üzere 177 ada 6 parseldeki bina kütlesinden referans alınarak konut adası içine alıp imarlı hale gelmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtirazda bahsedilen 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve aynı kanunun 15. ve 16. maddeleri gereği taşınmaz sahiplerine karşılığı alınmadan ya da rızaen karşılıksız olarak taşınmazın tamamının veya bir bölümünün yol gibi kamu yararına bırakılması yönünde taşınmaz maliki olarak vatandaşların rızası dışında mülkiyet haklarını etkileyen, Belediyesince tek taraflı olarak tesis edilen işlemin hukuki yönünün olmadığı ile ilgili olarak, söz konusu parselin 3.derece arkeolojik sit alanın da ve meskun konut sahasında bulunması, Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerinde bulunan konut adalarının çoğunun 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planına göre yapılaşmış olmasından ötürü 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması dışında olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim 18. Madde uygulaması yapılabiliyor olsa dahi düzenleme sahasına giren parsellerden maksimum %45 oranına kadar kamuya bedelsiz terk edilebilmektedir. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Yani parselden %45 ten fazla kesinti yapılması kanunen vatandaşın mağdur oluğu anlamına geliyor olmasından bahisle sokağın rayiç bedeli üzerinden Belediyesince kamulaştırılması gerekmektedir.Ayrıca parselasyon işlemi vatandaşın talebi ya da Belediyesince resen yapılabileceği imar kanununda ve Arazi ve Arsa Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

30-Banu YILMAZ’ın 177 ada 8 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 748 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 8 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince parkın kaldırılması içerikli talebin olumsuz, mevcut yapının önünde bulunan, 07/01/2021 tarihli imar planında yol olarak lejantlandırılan alanın, imar

paftasında görüldüğü üzere, 177 ada 6 parseldeki bina kütlesinden referans alınarak konut adası içine alıp imarlı hale gelmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtirazda bahsedilen 3194 sayılı imar kanununun 18. maddesi ve aynı kanunun 15. ve 16. maddeleri gereği taşınmaz sahiplerine karşılığı alınmadan ya da rızaen karşılıksız olarak taşınmazın tamamının veya bir bölümünün yol gibi kamu yararına bırakılması yönünde taşınmaz maliki olarak vatandaşların rızası dışında mülkiyet haklarını etkileyen, Belediyesince tek taraflı olarak tesis edilen işlemin hukuki yönünün olmadığı ile ilgili olarak, söz konusu parselin 3.derece arkeolojik sit alanın da ve meskun konut sahasında bulunması, Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerinde bulunan konut adalarının çoğunun 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planına göre yapılaşmış olmasından ötürü 3194 sayılı İmar Kanununun 18. madde uygulaması dışında olduğu değerlendirilmektedir. Nitekim 18. Madde uygulaması yapılabiliyor olsa dahi düzenleme sahasına giren parsellerden maksimum %45 oranına kadar kamuya bedelsiz terk edilebilmektedir. (Değişik fıkra:4/7/2019-7181/9 md.) Yani parselden %45 ten fazla kesinti yapılması kanunen vatandaşın mağdur oluğu anlamına geliyor olmasından bahisle sokağın rayiç bedeli üzerinden Belediyesince kamulaştırılması gerekmektedir.Ayrıca parselasyon işlemi vatandaşın talebi ya da Belediyesince resen yapılabileceği imar kanununda ve Arazi ve Arsa Düzenlenmesi Hakkındaki Yönetmelikte açıkça belirtilmektedir.

31-Ali GÜN’ün 152 ada 9 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 688 sayılı itiraz dilekçesi

152 ada 9 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde, 152 ada 9 sayılı parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı fakat yapılaşılamadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 64 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. İtirazda bahsedilen yolun 152 ada 7 sayılı parsele cephe sağlanması için verildiği tespit edilmiş, bu yolun 7 sayılı parsele cephe sağlanması koşulu ile imar paftasında görüldüğü şekli ile revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

32-Hikmet ÖZDİLKURAL ve Sefer ÖZDİLKURAL’ın 281 ada 17 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 695 sayılı itiraz dilekçesi

281 ada 17 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

33-Hikmet ÖZDİLKURAL ve Sefer ÖZDİLKURAL’ın 153 ada 34 parsele ait 12/02/2021 tarih ve 696 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 34 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı görülmektedir. Y2 notasyonu tanım itibari ile, parselin kamusal alanlara terk edildikten sonra kalan net alanın %50 oranında yapı yapılabilmesi ve en fazla 120 m² yapı yapılabilecek olması anlamına gelmekte olup, itirazda bahsedilen 158.38 m²’lik alana yapı yapılabilmesi plan ana kararlarına engel teşkil edecek olmasından ötürü itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

34-Muhammet Ali KAÇAK’ın 153 ada 46 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 704 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 46 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 50 m² öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 49 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. İtirazda bahsedilen yaklaşık 6.00 metre olan yaya yolunun yaklaşık 3.00 metre olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

34-Hüseyin GÜN’ün 153 ada 46 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 824 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 46 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 50 m² öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 49 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. İtirazda bahsedilen yaklaşık 6.00 metre olan yaya yolunun yaklaşık 3.00 metre olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

35-Muhammet Ali KAÇAK’ın 117 ada 27 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 705 sayılı itiraz dilekçesi

117 ada 27 sayı parselin kadük durumda ki 16/11/2007 tarihli imar planına göre, parselin 273.98 m² olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 84.42 m² yola terk edildiği, net alanın 189.56 m² kaldığı; 07/01/2021 tarihli koruma planında 21.94 m² yola terkinin olduğu, yola terkten sonra 167.62 m² net alanın kaldığı görülmektedir. Yani parselin %38.82 (106.36 m²) oranında yola terkin meydana geldiği görülmektedir. Her planda olduğu gibi değer artışlarına karşılık olarak, kamusal alanlara terkler meydana gelmektedir. Söz konusu parselden kesilecek terk miktarları kanunen %45’in altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtirazda da bahsedildiği üzere 16/11/2007 tarihli imar planına göre yola terk işlemi yapıldığı, söz konusu planda da parselin meskun konut sahasına isabet ettiği, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasına isabet ettiği, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. Her iki planda da parselinde içinde bulunduğu konut adası Ayrık Nizam olduğu tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

35-Hüseyin GÜN’ün 117 ada 27 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 826 sayılı itiraz dilekçesi

117 ada 27 sayı parselin kadük durumda ki 16/11/2007 tarihli imar planına göre, parselin 273.98 m² olduğu göz önünde bulundurulduğunda, 84.42 m² yola terk edildiği, net alanın 189.56 m² kaldığı; 07/01/2021 tarihli koruma planında 21.94 m² yola terkinin olduğu, yola  terkten sonra 167.62 m² net alanın kaldığı görülmektedir. Yani parselin %38.82 (106.36 m²) oranında yola terkin meydana geldiği görülmektedir. Her planda olduğu gibi değer artışlarına karşılık olarak, kamusal alanlara terkler meydana gelmektedir. Söz konusu parselden kesilecek terk miktarları kanunen %45’in altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtirazda da bahsedildiği üzere 16/11/2007 tarihli imar planına göre yola terk işlemi yapıldığı, söz konusu planda da parselin meskun konut sahasına isabet ettiği, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasına isabet ettiği, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 Kat, TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. Her iki planda da parselinde içinde bulunduğu konut adası Ayrık Nizam olduğu tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

36-Muhammet Ali KAÇAK’ın 281 ada 13 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 706 sayılı itiraz dilekçesi

281 ada 13 sayılı parselin, 16/11/2007 tarihli revizyon uygulama imar planında bir kısmının ticaret sahasında kaldığı, yapılaşmasının 4 kat olduğu, geri kalan kısmının ise konut sahasına isabet ettiği, yapı nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu görülmektedir. 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında (BPA) kaldığı, bir kısmının T1 notastonunda 3.50 metre yüksekliğinde 1 kat yapılaşmasının olduğu, geri kalan kısmın yapı nizamının Bitişik Nizam 3 Kat (B-3), yapılaşma türünün Ticaret+Turizm+Konut olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde Bütüncül Proje Alanına isabet eden tüm

parsellerin bütüncül olarak projelendirilecek olmasından ötürü parselin T1 notasyonunda kalan kısmı atıl duruma düşmediği tespit edilmiştir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu görülmüş, bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından parselin Bütüncül Proje Alanında kalacak şekilde, bir kısmının yapılaşma türünün Ticaret+Turizm+Konut, yapı nizamının Bitişik Nizam 5 Kat; geri kalan kısmının ise 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

36-Hüseyin GÜN’ün 281 ada 13 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 826 sayılı itiraz dilekçesi

281 ada 13 sayılı parselin, 16/11/2007 tarihli revizyon uygulama imar planında bir kısmının ticaret sahasında kaldığı, yapılaşmasının 4 kat olduğu, geri kalan kısmının ise konut sahasına isabet ettiği, yapı nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu görülmektedir. 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında (BPA) kaldığı, bir kısmının T1 notastonunda 3.50 metre yüksekliğinde 1 kat yapılaşmasının olduğu, geri kalan kısmın yapı nizamının Bitişik Nizam 3 Kat (B-3), yapılaşma türünün Ticaret+Turizm+Konut olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde Bütüncül Proje Alanına isabet eden tüm parsellerin bütüncül olarak projelendirilecek olmasından ötürü parselin T1 notasyonunda kalan kısmı atıl duruma düşmediği tespit edilmiştir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu görülmüş, bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından parselin Bütüncül Proje Alanında kalacak şekilde, bir kısmının yapılaşma türünün Ticaret+Turizm+Konut, yapı nizamının Bitişik Nizam 5 Kat; geri kalan kısmının ise 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

37-Ahmet ZOR’un 171 ada 15 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 710 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 15 sayılı parselin tamamı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında park alanında kaldığı görülmüştür. Yapılan incelemelerde parsele yapı yapılabilmesi için yola cephesinin olması gerektiği anlaşılmış, bu yüzden itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

Söz konusu parsele maliki olarak sağlanacak geçit hakkı ile parsel bazında plan tadilatı yapılarak yapılaşmaya açılabilecektir. 

38-Yaşar KAHRAMAN’ın 165 ada 12 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 715 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 12 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 78 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 41 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. 165 ada 12 parselin komşu parseli olan 17 nolu parselde, E.79 envanter nolu tescilli yapı olması, plan notlarında tescilli yapılardan 1.00 metre çekilerek yapı yapılabilir hükmü yer almasından bahisle, imar planındaki tescilli yapıdan 2.00 metre çekme mesafesinin 1.00 metreye düşürülmesi, söz konusu parselin arka bahçesinde bulunan 4.50 metre çekme mesafesinin kaldırılması, ada bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda diğer parsellerin Y2M notasyonunda kaldığı, dolayısı ile itiraza konu parselin de ada bütünlüğünün sağlanması açısından planda Y2M1 notasyonu olan yapılaşmasının Y2M notasyonu olarak revize edilmesi içerikli itiraz dilekçesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

39-Işıl ELBEK, Zafer MEZGEL, Nermin IŞIK’ın 161 ada 8 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 811 sayılı itiraz dilekçesi

161 ada 8 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parsel üzerinde özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, ayrıca parselin yola terkinin işlemin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında 10 m²’nin yolda kaldığı, yola terk işlemi yapıldıktan sonra parsel üzerine Y2M notasyonunda kalan yaklaşık 59 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Tespitlerimizden de anlaşılacağı üzere kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planı ve 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında da yola terk işleminin olduğu görülme olup itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

40-Işıl ELBEK, Zafer MEZGEL, Nermin IŞIK’ın 161 ada 9 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 811 sayılı itiraz dilekçesi

161 ada 9 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parsel üzerinde ıslah edilecek bina kütlesinin olduğu, ayrıca parselin yola terkinin işlemin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin Y2M notasyonunda kaldığı, komşu parseli olan 161 ada 1 sayılı parsel ile 2.00 metre çekme mesafesinin olduğu görülmektedir. Kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planı ve 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında da yola terk işleminin görüldüğü dolayısı ile yola ilişkin itiraz olumsuz; komşu parsele 2.00 metre çekme mesafesinin kaldırılması ile ilgili itiraz olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

41-Süha Volkan SAĞIROSMANOĞLU’nun 164 ada 2 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 718 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 2 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

41-Güner AYDIN’ın 164 ada 2 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 948 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 2 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

42-Nurten ÖZGÖREN’in 159 ada 3 parsele ait 15/02/2021 tarih ve 721 sayılı itiraz dilekçesi

159 ada 3 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surların bulunduğu parsel, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

43-Ali KARAKAŞ’ın 277 ada 21 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 727 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 21 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında yolda kaldığı görülmüştür. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

44-Temel YOSMA’nın 165 ada 5 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 728 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 5 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

45-Ayşe KARA, Melih KARA, Selma UĞURTAN, Semra DURMUŞ’un 171 ada 1 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 729 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 1 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Parselin üzerinde E.75 envanter nolu bina olması, bu binanın parseli ile korunması gerektiğinden 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı ilke kararı uygulanmamıştır. İtiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

46-Ahmet Necati BİLKİ’nin 279 ada 9 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 736 sayılı itiraz dilekçesi

279 ada 9 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yolda, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da yolda kaldığı görülmektedir. Plan ana kararları gereği parselinde içinde bulunduğu alanın yol olarak planlandığı tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

47-Ercan ZOR’un 277 ada 11 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 737 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 11 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan

KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

48-Sefer ARSLAN’ın 175 ada 10 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 739 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 10 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında bir kısının meskun konut alanında, bir kısmının park alanında geri kalan alanın ise aktarma alanında yani meydanda kaldığı görülmektedir. İtiraza konu meydanın imarlı hale gelmesi, plan ana kararlarına engel teşkil edeceği anlaşıldığından itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

49-Mustafa ERDOĞAN’ın 148 ada 9 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 740 sayılı itiraz dilekçesi

148 ada 9 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının park alanında bir kısmının ise meskun konut sahasına isabet ettiği, bu alana 78 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin yapılabileceği, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin bir kısmının yolda bir kısmının ise günübirlik tesis alanında kaldığı görülmektedir. Boztepe Mahallesindeki surlar boyunca turizm alt yapısını geliştirmek için parselin günü birlik tesis alanı olarak planlandığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

50-Mustafa ERDOĞAN’ın 277 ada 22 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 741 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 22 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

51-Mustafa ERDOĞAN’ın 277 ada 23 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 742 sayılı, itiraz dilekçesi

277 ada 23 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

52-Türkan VATANDAŞLAR’ın 165 ada 2 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 743 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 2 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

53-Temel YALÇIN’ın 177 ada 2 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 746 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 2 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

54-Hatice EMİR’in 277 ada 18 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 749 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 18 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

55-Selahattin ÇATAKLI’nın 302 ada 41 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 750 sayılı itiraz dilekçesi

302 ada 41 parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında parselden 7.00 metre ve 10.00 metrelik yolların geçtiği, dolayısı ile parselin net m²’sinin küçüldüğü, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın; yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 3194 sayılı imar planının 18. madde uygulaması yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda, parselasyon sonucu oluşacak parsellere ilişkin parsel derinliğinin sağlanması açısından imar adasının en az 36.00 olacak şekilde revize edilip, 10.00 metrelik taşıt yolunun 2. derece arkeolojik sit alan sınırına karar batı yönüne kaydırılması, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

56-Semihat AZİZ’in 165 ada 8 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 751 sayılı itiraz dilekçesi

Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşıldığından, parselin denize bakan kuzey yamacından 4.00 metre genişlikte olacak şekilde park alanı bırakıldığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

57-Taceddin DEMİRCİ’nin 153 ada 44 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 752 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 44 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı görülmektedir. Kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yaklaşık 90 m² ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda parselin 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ki yapılaşmasının Y2M1 notasyonu olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

58-Mürvet GÜLTEPE’nin 301 ada 19 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 755 sayılı itiraz dilekçesi

              301 ada 19 sayılı parselin, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında kaldığı, yapılaşma nizamının ayrık nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtirazda bulunulan 5.00 metrelik yaya yolunun, söz konusu parselin komşu parselleri olan 20-34 sayılı parsellere cephe vermek için ve ada bütünlüğünün sağlanması açısından planlandığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

59-Mehmet BENSİZ’in 277 ada 9 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 757 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 9 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

60-Mehmet BENSİZ’in 277 ada 10 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 758 sayılı itiraz dilekçesi

              277 ada 10 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde

Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

61-Eser ÇEVİK’in 165 ada 25 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 760 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 25 sayılı parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planının plan notlarında, Kaleiçi Mahallesinde Büyük Limana bakan ve kıyı kenar çizgisinin kara yönünde ilk sırada yer alan parsellerde Koruma Kurulu kararı ile teras çatı yapılabilir hükmü yer almakta olup hakkaniyet açısından Boztepe ve Kaleiçi Mahallelerinin yarım ada olduğu göz önünde bulundurulduğunda, imar plan notunun Boztepe ve Kaleiçi Mahallelerini kapsayacak şekilde teras çatı yapılabilir olarak revize edilmesi içerikli itiraz, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

62-Alaettin YILDIZ’ın 321 ada 28 parsele ait 16/02/2021 tarih ve 763 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 28 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında kamusal alana isabet ettiği, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da kamusal alanda kaldığı görülmüştür. Her iki planda da parselin kamusal alanda kalmasından ötürü vatandaşın mağduriyeti olduğu anlaşılmış, bu mağduriyetin giderilebilmesi için Belediyesince kamulaştırma ya da 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması ile çözülebileceği kanaatine varılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

63-Şaban UZUNEL’in 321 ada 48 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 766 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 48 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskun konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

64-Sermin DEDEOĞLU’nun 159 ada 1 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 767 sayılı itiraz dilekçesi

159 ada 1 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surların bulunduğu parsel, park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

64-Selin KUNT’un 159 ada 1 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 798 sayılı itiraz dilekçesi

159 ada 1 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surların bulunduğu parsel, park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza

DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

65-Yılmaz BULUT’un 177 ada 1 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 768 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 1 sayılı parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının ise meskun konut sahasına isabet ettiği, bu alanda öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin bir kısmının yolda bir kısmının park alanında bir kısmının ise günübirlik tesis alanında kaldığı görülmektedir. İtirazda bahsedilen park alanı ile ilgili olarak, parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında parselin, meskun konut sahasına kaldığı, bu alanda öneri bina kütlesinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda parselin günübirlik tesis alanından çıkartılıp, yapılaşma şeklinin Y2 notasyonunda olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

66-Hayriye ÇİFTÇİ’nin 277 ada 34 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 774 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 34 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

67-68-Coşkun YÜKSEL’in 145 ada 17 ve 18 parsellere ait 17/02/2021 tarih ve 777 sayılı itiraz dilekçesi

145 ada 18 sayılı parsel kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir meskun konut sahasına isabet ettiği fakat bu alanda yapılaşmasının olmadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Y3 notasyonunda kaldığı, parselin güneyinde bulunan aktarma alanından 2.00 metre çekilerek yapılaşabileceği görülmektedir. İtirazda bahsedilen 2.00 metre olan çekme mesafesinin kaldırılması içerikli itiraz, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Arkeolojik sit paftalarına bakıldığında, 17 ve 18 nolu parsellerin güneyin doğusunda bulunan yolda, E.12 ve E.13 envanter nolu tescilli duvarların olmasından ötürü koruma kurulunca 17 ve 18 nolu parsellerinde içinde bulunduğu alan koruma alanı olarak planlanmıştır. 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına ait plan notlarına bakıldığında, koruma alanına isabet eden parsellerin yapılaşmaya gidileceği zaman, yapılaşmaya esas projeleri bölge kurulunca onaylanacak; koruma alanına isabet etmeyen parsellerde yapılaşmaya gidildiği taktirde, yapılaşmaya esas projeler Belediyesince onaylanacaktır. Yukarıda da bahsedildiği üzere bir parselin koruma alanında kalması, yapılaşmaya engel teşkil etmediği, sadece onay aşamasını etkileyeceği anlaşılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planına ait plan notlarına bakıldığında yapılaşma şekilleri açıkça belirtilmiştir. Konunun açıklayıcı olması açısından yapılan incelemelerde: Y1 notasyonunda kalan binaların Amasraya özgü mimari özellikleri olan binalar olduğu ve bu binaların taban alanlarının 120 m² den büyük olmamasından ötürü %50 oranı uygulanmamış, bundan bahisle bu notasyonda kalan binaların taban alanları ve yükseklikleri korunmuştur. Y2 ve Y3 notasyonunda kalan tüm parsellerde kamusal alanlara terk edildikten sonra

kalan net alanın %50 oranında yapılaşabileceği görülmüş, üzerinde bina olan küçük parsellerde vatandaşın mağdur olacağı göz önünde bulundurulduğunda %50 oranı tanımlanmış, Y2M ve Y2M1 notasyonu uygulanmıştır. Plan notlarında da bahsedildiği üzere hangi notasyonunda kalıyor olursa olsun Kaleiçi ve Boztepede Mahallelerinde yapılacak binaların, taban alanının 120 m² den büyük olamayacağı hüküm altına alınmıştır. Plan üzerinde tüm parseller tek tek incelenmiş, plan kararları doğrultusunda vatandaşların hak kaybının olmadığı görülmüş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

69-ÇAĞRI İNŞ.MÜH.TİC.LTD.ŞTİ’nin 171 ada 18 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 778 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 18 sayılı parselin güneyinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surların bulunduğu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

70-Rıfat BAKAN’ın 321 ada 49 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 780 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 49 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskun konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

71-İsmail YÖRÜK’ün 321 ada 54 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 781 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 54 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskun konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

71-Melahat TUNCAY’ın 321 ada 54 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 890 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 54 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskun konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

72-Ahmet DENİZCİER’in 153 ada 49 parsele ait 17/02/2021 tarih ve 784 sayılı itiraz dilekçesi

              153 ada 49 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı görülmektedir. Yapılan incelemelerde parselin güneyinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil

edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surların bulunduğu alan yol olarak lejantlandırılmıştır. İlgili kurul kararı gereğince itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

73-74-75-Yakup MEZGEL’in 153 ada 27-28-29 parsellere ait 17/02/2021 tarih ve 790 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 27 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı fakat parsele bina yapılamayıp parselin bahçe olarak kullanılabileceği görülmüş, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise Y3k notasyonunda, 33 m² taban oturumlu yapılaşma izni verilmiştir. Parselin 01/04/1988 tarihli planda yapılaşamıyor olması, 07/01/2021 tarihli planda 33 m² yapı yapılabiliyor olmasından bahisle 153 ada 27 parsele ilişkin itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

            153 ada 28 ve 29 sayılı parsellerin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parseller üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parsellerin Y2M1 notosyonuna isabet ettiği görülmektedir. 28 ve 29 nolu parsellerin sağında ve solunda öneri bina kütlesi belirtilmiş, söz konusu itiraza konu parsellere bina yapılacağı zaman komşu parsellerinden birer metre çekme yapılması gerektiğinden, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. İtiraza konu parsellerde yapılaşmaya gidilmeden kurul onayı doğrultusunda tevhit edilerek mağduriyetiniz giderilebilecektir.

76-Zeynep KÖKSALDI’nın 277 ada 33 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 791 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 33 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

77-Yeter YILDIZ’ın 321 ada 53 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 792 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 53 sayılı parselin maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. 321 ada 53 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskun konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

78-Mustafa SEYİS’in 165 ada 10 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 794 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 10 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı

gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

               İtiraz dilekçesinde yapı kayıt belgeli binadan bahsedildiği görülmüş, konu ile ilgili olarak yapı kayıt belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi için verilen geçici bir belge olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

79-Mustafa SEYİS’in 278 ada 2 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 795 sayılı itiraz dilekçesi

278 ada 2 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise aktarma alanında olduğu görülmekte olup söz konusu parselin tescilli sura yakın olmasından ötürü imarsız olduğu, plan ana kararları gereği parselinde içinde bulunduğu alanın aktarma alanı olarak planlandığı tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

80-İsmet UĞRAŞ’ın 302 ada 18 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 797 sayılı itiraz dilekçesi

              302 ada 18 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında kamusal alana isabet ettiği, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da kamusal alanda kaldığı görülmüştür. Her iki planda da parselin kamusal alanda kalmasından ötürü vatandaşın mağduriyeti olduğu anlaşılmış, bu mağduriyetin giderilebilmesi için Belediyesince kamulaştırma ya da 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması ile çözülebileceği kanaatine varılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

81-Ahmet Necati BİLKİ’nin 155 ada 10 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 799 sayılı, 155 ada itiraz dilekçesi

155 ada 10 sayılı parselin güney cephesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş E.82 envanter nolu duvar kalıntısının olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli duvardan 5.00 metre çekilmiş, 3.00 metresinin yolda, 2.00 metresinin ise T1 notasyonunda kaldığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

82-Zeki ÇANTI’nın 321 ada 46 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 800 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 46 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin meskun konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 2 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.50 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçenizde kadük durumda bulunan 1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın, söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

83-Ş.Şevki BAYRAKTAROĞLU’nun 165 ada 39 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 806 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 37-39 sayılı parsellerin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasına isabet ettiği, parseller üzerinde yaklaşık 72 m² öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parsellerin günübirlik tesis alanında kaldığı görülmektedir. 165 ada 39 sayılı parsel sabinin talebine uygun olarak, 37 ve 39 sayılı parsellerde ki günü birlik tesis alanının kaldırılıp, Y3 veya Y3k notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

84-Ömer YELKENCİ’nin 163 ada 1 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 807 sayılı itiraz dilekçesi

163 ada 1 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parselin üzerinde var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine Y1 notasyonu olan yapı kütlesinin olduğu görülmektedir. İtirazda konu park alanı ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, söz konusu parselin kuzeydoğu cephesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılması gerekirken binanın olduğu cepheden 4.00 metre, binanın kuzey tarafından ortalama 6.00 metre mesafe bırakıldığı, bu alan park alanı olarak lejantlandırılmış olduğu, park alanın kaldırılmasının mümkün olmadığı, surdan 5.00 metreden fazla mesafe bırakıldığı göz önünde bulundurulduğunda park alanının 5.00 metreyi sağlayacak şekilde revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

85-86-Amasra Kaymakamlığı (Müze Müdürlüğü)’nün 321 ada 38-39 parsellere ait 18/02/2021 tarih ve 808 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 38-39 sayılı parsellerin, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı ilave + revize imar planında bir kısmının yolda bir kısmının yöresel ürün pazar yerine isabet ettiği görülmektedir. 321 ada 38-39 sayılı parsellerde kurtarma kazısının sonucuna göre ÖPA olarak plan tadilatı yapılabileceği göz önünde bulundurulduğunda söz konusu itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

87-Galip Özer ÇİFTÇİ ‘nin 321 ada 15 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 809 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 15 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız olduğu, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı ilave + revize imar planında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise ayrık nizam 3 kat (A-3), TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde parselin kuzeyinde bulunan 10.00 metrelik taşıt yolunun plan ana karaları doğrultusunda planlandığı, 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında da bu yolun mevcut olduğu, dolayısı ile bu yolun kaldırılamayacağı; parselin batısında ortalama 7.50 metre genişlikte olan park alanının olduğu, derenin batısında bulunan 4.50 metre genişlikte olan park alanının planladığı göz önünde bulundurulduğunda, 7.50 metre olan park alanının 4.50 metre olacak şekilde revize edilmesi ayrıca itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 3 Kat (A-3), TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak değiştirilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

87-Hüseyin İNCİ (Mehmet İNCİ-Ayşe İNCİ Varisleri)’nin 321 ada 15 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 810 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 15 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız olduğu, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı ilave + revize imar planında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise ayrık nizam 3 kat (A-3), TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde parselin kuzeyinde bulunan 10.00 metrelik taşıt yolunun plan ana karaları doğrultusunda planlandığı, 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında da bu yolun mevcut olduğu, dolayısı ile bu yolun kaldırılamayacağı; parselin batısında ortalama 7.50 metre genişlikte olan park alanının olduğu, derenin batısında bulunan 4.50 metre genişlikte olan park alanının planladığı göz önünde bulundurulduğunda, 7.50 metre olan park alanının 4.50 metre olacak şekilde revize edilmesi ayrıca itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 3 Kat (A-3), TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak değiştirilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

87-Barış YUMAKSAN’ın 321 ada 15 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 930 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 15 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız olduğu, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı ilave + revize imar planında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise ayrık nizam 3 kat (A-3), TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde parselin kuzeyinde bulunan 10.00 metrelik taşıt yolunun plan ana karaları doğrultusunda planlandığı, 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında da bu yolun mevcut olduğu, dolayısı ile bu yolun kaldırılamayacağı; parselin batısında ortalama 7.50 metre genişlikte olan park alanının olduğu, derenin batısında bulunan 4.50 metre genişlikte olan park alanının planladığı göz önünde bulundurulduğunda, 7.50 metre olan park alanının 4.50 metre olacak şekilde revize edilmesi ayrıca itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 3 Kat (A-3), TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak değiştirilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

88-Ali Rıza VATANDAŞLAR’ın 277 ada 7 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 812 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 7 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

89-Ali Rıza VATANDAŞLAR’ın 277 ada 8 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 813 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 8 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

90- Ali Rıza VATANDAŞLAR’ın 18/02/2021 tarih ve 814 sayılı, 281 ada 16 parsele ait itiraz dilekçesi

281 ada 16 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

91-Hatice YALÇIN KARAPULAT’ın 164 ada 8 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 816 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 8 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parselin üzerinde var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine Y2M notasyona isabet ettiği görülmektedir. Y2M tanım olarak, yola terkler yapıldıktan sonra kalan net alana yapı yapılabilir anlamına geldiğinden komşu parseller ile çekme söz konusu olmayacaktır. İmar paftasında görüldüğü şekilde imar cephe hattının revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

92-Hatice YALÇIN KARAPULAT’ın 164 ada 7 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 817 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 7 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parselin üzerinde var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise park alanında isabet ettiği görülmektedir. İtiraza konu park alanı ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, söz konusu parselin kuzey cephesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğu belirtilmiştir. Yukarıda bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

93-94-Recep POYRAZ’ın 302 ada 38-39 parsellere ait 18/02/2021 tarih ve 818 sayılı itiraz dilekçesi

302 ada 38-39 parseller 1. derece arkeolojik sit sınırları içerisinde kalmasından ötürü, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında park alanı olarak planlanmış ve bu alan ÖPA5 içerinde yer almıştır. Koruma amaçlı imar planının plan notları bakıldığında, bu alan ile ilgili olarak, “var olan arkeolojik değerlerin sergilenmesi, gezilmesini ve kültürel yaşama katılmasını sağlayacak kentsel tasarım projeleri Belediyesince yapılacaktır.” hükmü doğrultusunda itiraz dilekçesinde bahsedilen anaokulunun yapılması plan ana kararlarına aykırı olduğu görülmüş, mağduriyetin 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulaması ile çözülebileceği kanaatine varılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

95-Naciye DEMİR, Sevim DEMİR ve Vural DEMİR (Nurettin Demir VARİSLERİ)’in 160 ada 1 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 819 sayılı itiraz dilekçesi

160 ada 1 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

96-Emine GÜN ve Fatma UZUNGÜNGÖR’ün 153 ada 42 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 823 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 42 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde 1 adet 74 m² olan var olan değerleri ve özellikleri korunacak yapı kütlesi ve 1 adet 79 m² ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı, 120 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Parsel üzerindeki notasyonun, Y2M veya Y2M1 olarak revize edilmesi plan ana kararlarını etkileyeceği anlaşılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtiraz dilekçesinde yapı kayıt belgeli binadan bahsedildiği görülmüş, konu ile ilgili olarak yapı kayıt

belgesi; ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı olarak 31/12/2017 tarihinden önce yapılan bir yapının kayıt altına alınması ve kullanımına yönelik olarak verilen, imar bakımından ilave bir hak sağlamayan ve kazanılmış hak oluşturmayan, yapının imar durumu ve ruhsata uygun hale getirilmesi için verilen geçici bir belge olduğunun bilinmesinde fayda vardır.

97-Tolga ALTINKÜPLÜ’nün 153 ada 37 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 824 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 37 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde bir adet 74 m² var olan değerleri ve özellikleri korunacak yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı, 74 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Parsel üzerindeki notasyonun, Y2M veya Y2M1 olarak revize edilmesi plan ana kararlarını etkileyeceği anlaşılmış, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

98-Hüseyin GÜN’ün 148 ada 17 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 825 sayılı itiraz dilekçesi

148 ada 17 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince parka olan itirazın olumsuz, Y2 notasyonunun ada bütünlüğü açısından değerlendirildiğinde Y2M olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

99-Hüseyin GÜN’ün 277 ada 14 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 825 sayılı itiraz dilekçesi

277 ada 26 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ticaret alanına isabet ettiği, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Bütüncül Proje Alanında T1 notasyonunda 1 kat yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin, kadük planda 4 kat yapılaşmasının olduğu ve tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapını göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu parsel ve ticari imar adasındaki diğer parsellerinde içinde bulunduğu yapılaşma adasının, tarihi Çekiciler Çarşısının batı girişinde bulunan 277 ada 6 sayılı parselde ki E.51 envanter nolu 3 katlı tescilli yapının yüksekliğini aşmayacak ve BPA içerisinde T2 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

100-Süha Volkan SAĞIROSMANOĞLU’nun 302 ada 16 parsele ait 18/02/2021 tarih ve 830 sayılı itiraz dilekçesi

302 ada 16 parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında parselden 7.00 metre ve 10.00 metrelik yolların geçtiği, dolayısı ile parselin net m²’sinin küçüldüğü, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın; yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 10.00 metrelik taşıt yolunun 2. derece arkeolojik sit alan sınırına karar batı yönüne kaydırılması, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

100-Emel KÖKSALDI’nın 302 ada 16 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 849 sayılı itiraz dilekçesi

302 ada 16 parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında parselden 7.00 metre ve 10.00 metrelik yolların geçtiği, dolayısı ile parselin net m²’sinin küçüldüğü, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın; yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 10.00 metrelik taşıt yolunun 2. derece arkeolojik sit alan sınırına karar batı yönüne kaydırılması, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

100-Güner AYDIN’nın 302 ada 16 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 947 sayılı itiraz dilekçesi

302 ada 16 parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında parselden 7.00 metre ve 10.00 metrelik yolların geçtiği, dolayısı ile parselin net m²’sinin küçüldüğü, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın; yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 10.00 metrelik taşıt yolunun 2. derece arkeolojik sit alan sınırına karar batı yönüne kaydırılması, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

101-Ömer ABANOZ’un 302 ada 52 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 834 sayılı, itiraz dilekçesi

302 ada 52 parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında parselden 7.00 metre ve 10.00 metrelik yolların geçtiği, dolayısı ile parselin net m²’sinin küçüldüğü, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın; yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 10.00 metrelik taşıt yolunun 2. derece arkeolojik sit alan sınırına karar batı yönüne kaydırılması, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

102-Ayşe ALBAYRAK, İsmail ALBAYRAK, Şirin ALBAYRAK ve İbrahim ALBAYRAK’ın 177 ada 4 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 835 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 4 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

103-Nihat AYYILDIZ’ın 175 ada 18 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 836 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 18 sayılı parselin, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında Y2 notasyonunda kaldığı, parka terkinin olmadığı görülmüş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtiraz dilekçesinde surları çepeçevre saran 5.00 metre gezi yola olarak planlandığı ithamıyla ilgili olarak,

park olarak planlanan parsellerin çoğunun üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür.

104-Ali İhsan DEMİRTAŞ’ın 175 ada 17 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 837 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 17 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmı park alanında bir kısmı yolda kaldığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da parselin bir kısmının park alanında geri kalan kısmının ise yolda kaldığı görülmüştür.  Her iki planda da parsel imarsız konumda olduğu tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

104-Halil AYYILDIZ’ın 175 ada 17 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 931 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 17 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmı park alanında bir kısmı yolda kaldığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da parselin bir kısmının park alanında geri kalan kısmının ise yolda kaldığı görülmüştür.  Her iki planda da parsel imarsız konumda olduğu tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

105-Gülizar KOÇ’un 175 ada 7 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 952 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 7 sayılı parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

106-Fatma AYTEKİN’in 168 ada 1 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 839 sayılı itiraz dilekçesi

168 ada 1 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 65 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 88 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Söz konusu koruma amaçlı imar planı vatandaşın lehine olduğu tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

107-Özcan YAZ’ın 165 ada 3 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 840 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 3 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 34.50 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 48 m² olan mevcuttaki binanın taban oturumu kadar bina kütlesinin yapılabileceği görülmüştür.

İtiraz dilekçesindeki park alanı ile ilgili olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil

edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşıldığından, parselin denize bakan kuzey yamacından 4.00 metre genişlikte olacak şekilde park alanı planlandığı, yukarıda da görüldüğü üzere bina oturum alanının kadük durumdaki koruma amaçlı imar planına nazaran yeni koruma amaçlı imar planında bina kütlesinin arttığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

108-109-Hüseyin Nabi BAŞARAN’ın 164 ada 3-4 parsellere ait 19/02/2021 tarih ve 843 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 3-4 sayılı parsellerin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 3 sayılı parsel üzerinde bir adet 30 m² öneri bina kütlesinin olduğu, 4 sayılı parselin üzerinde bina kütlesinin olmadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında 3-4 sayılı parseller üzerine 48 m² bina kütlesinin yapılabileceği görülmüştür.

İtiraz dilekçesindeki park alanı ile ilgili olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmış, yukarıda da görüldüğü üzere bina oturum alanının kadük durumda bulunan koruma amaçlı imar planına nazaran yeni koruma amaçlı imar planında bina kütlesinin arttığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

110-Mehmet Faruk PAPİLA’nın 285 ada 1 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 848 sayılı itiraz dilekçesi

285 ada 1 sayı parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 285 ada 14 sayılı parsel maliki tarafından halihazırda bahçe olarak kullanılan alanın, 285 ada 1 sayılı parsel içerisinde kalacak ve söz konusu bahçenin korunacak bahçe olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

111-Abdullah ÇELİK’in 171 ada 8 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 850 sayılı, itiraz dilekçesi

171 ada 8 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 42 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 42 m² olan bina kütlesinin yapılabileceği görülmüştür.

İtiraz dilekçesindeki park alanı ile ilgili olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. İmar paftasında görüldüğü şekilde imar cephe hattının revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

112-Hüseyin DEMİRKAYNAK’ın 302 ada 34 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 854 sayılı itiraz dilekçesi

302 ada 34 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde, 07/01/2021 tarihli koruma amaçlı imar planında parselden 7.00 metre ve 10.00 metrelik yolların geçtiği, dolayısı ile parselin net m²’sinin küçüldüğü, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında ki haline dönmesi içerikli itirazın; yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olması, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 10.00 metrelik taşıt yolunun 2. derece arkeolojik sit alan sınırına karar batı yönüne kaydırılması, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

113-Ali  ÖZGÜR’ün 321 ada 51 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 855 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 51 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise gelişme konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. 321 ada 50 ve 51 sayılı parsellerden geçen 7.00 metrelik yaya yolunun daraltılmadan ortalanması ayrıca itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

114-Sevil ÖZBEK, Emin ÖZBEK ve Saim ÖZBEK’in 158 ada 2 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 856 sayılı itiraz dilekçesi

158 ada 2 sayılı parselin dört köşesinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, çekme mesafelerinden sonra kalan alan günübirlik tesis alanı olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. İtirazda dilekçesinde bahsedilen kadük durumdaki 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planındaki haline dönmesi, yukarıda bahsedilen kurul kararı gereğince mümkün olmayıp, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

115-Zeki AÇIKGÖZ’ün 321 ada 40 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 862 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 40 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında tamamının kamusal alanda, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin bir kısmının park alanında geri kalan kısmının ise gelişme konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtirazda bahsedilen park alanın, taşkın sınırında kalacak şekilde revize edilmesi ayrıca itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

116-Saadet KASAP, Fernap KASAP ve Ferhunde ÇAMCI’nın 163 ada 3 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 863 sayılı itiraz dilekçesi

163 ada 3 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 46 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise park alanı olarak planlandığı görülmektedir. Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine,

07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşıldığından parselin park alanı olarak planlandığı tespit edilmiştir. Halihazırda parsel üzerinde bina olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İmar paftasında görüldüğü üzere park alanına isabet eden kısmın Y2M notasyonunda kalacak şekilde kütle önerilmesi, geri kalan kısmın ise park olarak kalması, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

117-Fahri YELKENCİ’nin 175 ada 12 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 865 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 12 sayılı itiraz dilekçesinde surları çepeçevre saran 5.00 metre gezi yola olarak planlandığı ithamıyla ilgili olarak, park olarak planlanan parsellerin çoğunun üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskun konut adası arasında mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

118-Murat YÜZLÜ Vekili Recep YÜZLÜ’ nün 145 ada 11 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 866 sayılı, itiraz dilekçesi

145 ada 11 sayılı parsel ile ilgili olarak, söz konusu parselde 3 adet sondaj çukuru açıldığının, açılan sondaj çukurlarında tespit edilen buluntular ve kalıntılar doğrultusunda söz konusu alanın Roma Dönemi nekropol alanı olduğu ile ilgili Amasra Müze Müdürlüğü’nün 28.12.2015 gün ve 123 sayılı raporu doğrultusunda, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu Müdürlüğü’nün 24/02/2016 tarih ve 2869 sayılı kararı ile 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş, 2863 sayılı kanununun 17. maddesi doğrultusunda plansız hale gelmiştir. Parselin 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş olmasından ötürü, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

119-Hüsnü Temel DEMİRCİOĞLU’nun 160 ada 2 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 868 sayılı itiraz dilekçesi

160 ada 2 parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskun konut adası arasında mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

119-Zülfiye DEMİRCİOĞLU’nun 160 ada 2 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 869 sayılı itiraz dilekçesi

160 ada 2 parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskun konut adası arasında mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

119-Ali DEMİRCİOĞLU’nun 160 ada 2 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 870 sayılı itiraz dilekçesi

160 ada 2 parsel üzerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskun konut adası arasında mesafe bırakılmış, bu alan itirazda da bahsedildiği üzere gezi yolu olarak değil park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

120-Osman GÜLBEZER’in 148 ada 21 parsele 19/02/2021 tarih ve 872 sayılı ait itiraz dilekçesi

148 ada 21 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde 43 m²’lik ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revizyon koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, 44 m² olan Y2M notasyonunda kalan yapı kütlesinin olduğu görülmektedir. 148 ada 21 sayılı parselin kuzey doğusu civarında, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskûn konut adası arasında mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmış, yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

121-Selim DERVİŞ’in 279 ada 10 parsele 19/02/2021 tarih ve 879 sayılı ait itiraz dilekçesi

279 ada 10 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yolda, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında da yolda kaldığı görülmektedir. Plan ana kararları gereği parselinde içinde bulunduğu alanın yol olarak planlandığı tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

122-Selim DERVİŞ’in 177 ada 7 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 880 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 7 sayılı parselin güneyinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince parkın kaldırılması içerikli talebin olumsuz, mevcut yapının önünde bulunan, 07/01/2021 tarihli imar planında yol olarak lejantlandırılan alanın imar paftasında görüldüğü üzere, 177 ada 6 parseldeki bina kütlesinden referans alınarak konut adası içine alıp imarlı hale gelmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

123-Selim DERVİŞ’in 178 ada 1 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 882 sayılı itiraz dilekçesi

178 ada 1 sayılı parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parsel üzerinde bir adet 68 m² taban oturumlu var olan değerleri ve özellikleri yenilerek korunacak yapı kütlesi olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise günü birlik tesis alanı olarak planlandığı görülmüştür. Parselin kuzey doğusunda tescilli sur olmasından ötürü, Ankara Kültür ve

Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine parselin konut olarak yapılaşmasının mümkün olmadığı yani tescilli surdan 5.00 metre çekildiği zaman yapılaşabilir alanın kalmadığı, vatandaşın mağdur olmaması için parselin günübirlik tesis alanı olarak planlandığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

124-Ayşe Perihan BAŞARAN’ın 161 ada 1 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 883 sayılı itiraz dilekçesi

161 ada 1 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 33 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina ve 40 m² öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin Y2 notasyona isabet ettiği ve parsel üzerine 71 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Ada bütünlüğü göz önünde bulundurulduğunda, diğer parsellerin Y2M ve Y2M1 notasyonunda kaldığı, dolayısı ile itiraza konu parselin de ada bütünlüğünün sağlanması açısından planda Y2 notasyonu olan yapılaşmasının, Y2M1 notasyonu olarak revize edilmesi içerikli itiraz dilekçesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

125-Emel MADEN’in 177 ada 5 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 884 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 5 sayılı parselin güney cephesinde, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yol olarak planlandığı görülmüştür. 177 ada 5 sayılı parselin kuzeyinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskûn konut adası arasında 5.00 metre mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

125-Emel MADEN’in 177 ada 5 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 885 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 5 sayılı parselin güney cephesinde, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yol olarak planlandığı görülmüştür. 177 ada 5 sayılı parselin kuzeyinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskûn konut adası arasında 5.00 metre mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

125-Emel MADEN’in 177 ada 5 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 886 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 5 sayılı parselin güney cephesinde, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yol olarak planlandığı görülmüştür. 177 ada 5 sayılı parselin kuzeyinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskûn konut adası arasında 5.00 metre mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

125-Emel MADEN’in 177 ada 5 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 933 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 5 sayılı parselin güney cephesinde, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yol olarak planlandığı görülmüştür. 177 ada 5 sayılı parselin kuzeyinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile meskûn konut adası arasında 5.00 metre mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

126-Yaşar Halil AYYILDIZ‘ın 177 ada 6 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 887 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 6 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı fakat parsel üzerinde bina kütlesinin olmadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise 32 m² yapı kütlesi önerildiği görülmüştür. Her iki planda da yolun mevcut olduğu, ayrıca itiraza konu plana göre yapı yapılabilecek olmasından ötürü itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

126-Yaşar Halil AYYILDIZ‘ın 177 ada 6 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 888 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 6 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı fakat parsel üzerinde bina kütlesinin olmadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise 32 m² yapı kütlesi önerildiği görülmüştür. Her iki planda da yolun mevcut olduğu, ayrıca itiraza konu plana göre yapı yapılabilecek olmasından ötürü itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

126-Emel MADEN’in 177 ada 6 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 934 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 6 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı fakat parsel üzerinde bina kütlesinin olmadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise 32 m² yapı kütlesi önerildiği görülmüştür. Her iki planda da yolun mevcut olduğu, ayrıca itiraza konu plana göre yapı yapılabilecek olmasından ötürü itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

126-Fatma MADEN’in 18/02/2021 tarih ve 796 sayılı, 177 ada 6 parsele ait itiraz dilekçesi

177 ada 6 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı fakat parsel üzerinde bina kütlesinin olmadığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise 32 m² yapı kütlesi önerildiği görülmüştür. Her iki planda da yolun mevcut olduğu, ayrıca itiraza konu plana göre yapı yapılabilecek olmasından ötürü itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

127-Belma SİMBERK’in 279 ada 16 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 889 sayılı itiraz dilekçesi

279 ada 16 sayılı parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 279 ada 16 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında plansız olduğu görülmüş, plan yapım aşamasında söz konusu parselin hissedarı tarafından yeni yapılacak koruma amaçlı imar planda imarlı hale gelmesi içerikli dilekçesine istinaden, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile T1 notasyonunda kalacak şekilde imara açılmıştır. İtiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

128-Bora Ömer IŞIKAL’ın 282 ada 32 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 892 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 32 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

129-130-Celil AYYILDIZ’ın 279 ada 15-16 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 892 sayılı itiraz dilekçesi

279 ada 15 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, ticaret sahasında 3 kat yapılaşmasının olduğu, yaklaşık 155 m² olan taban oturumlu yapı yapılabileceği, ayrıca parselin sahil tarafında devamlılığı olan yürüyüş yolu olarak planlandığı; 07/01/2021 tarihli ilave+revie koruma amaçlı imar planında ise ticaret sahasında 2 kat yapılaşmasının olduğu, yaklaşık 204 m² olan taban oturumlu yapı yapılabileceği, parselin sahil tarafında devamlılığı olan 3.00 -4.00 metre genişlikte yaya yolu planlandığı görülmüştür. İtirazda belli noktalardan yürüyüş yolu planlandığından kasıt, sahil şeridinde olan 3.00 -4.00 metre genişlikte yaya yolu ise bu yolun imar planında devamlılığın olduğu, dolayısı ile bu yolun kaldırılamayacağı;  kasıt 15 sayılı parselde bulunan yol ise 279 ada 16 sayılı parselin güneyinde yaya yolu olmasından ötürü, 15 sayılı sayılı parselde bulunan yaya yolunun kaldırıp imarlı hale gelecek şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

279 ada 16 sayılı parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde 279 ada 16 parselin kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında plansız olduğu görülmüş, plan yapım aşamasında söz konusu parselin hissedarı tarafından yeni yapılacak koruma amaçlı imar planda imarlı hale gelmesi içerikli dilekçesine istinaden, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun onayı ile T1 notasyonunda kalacak şekilde imara açılmıştır. Dolayısı ile 279 ada 16 sayılı parsele olan itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

131-Mustafa GÖREN’in 165 ada 29 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 894 sayılı itiraz dilekçesi

165 ada 29 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, parselin üzerinde var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine Y2 notasyonu olan yapı kütlesinin olduğu görülmektedir. İtirazda konu park alanı ile ilgili olarak yapılan incelemelerde, söz konusu parselin kuzey ve doğu cephelerinde korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılması gerekirken, sur ile imar adası arasında kalan planda park olarak lejantlandırılan alanın 5.00 metreden daha fazla mesafe bırakıldığı tespit edilmiştir. İlgili kurul kararı gereğince, park alanın kaldırılmasının mümkün olmadığı, surdan 5.00 metreden fazla mesafe bırakıldığı görülmüş, imar paftasında görüldüğü üzere park alanının revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

132-Naile KOÇER’in 301 ada 43 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 895 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 43 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda

bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

132-Sevda KAYA’nın 301 ada 43 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 953 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 43 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

132-Zeliha ÖZENGİ’nin 301 ada 43 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 954 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 43 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

132-Emine ÖZMEN’nin 301 ada 43 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 955 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 43 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

132-Ümit ÖZENGİ’nin 301 ada 43 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 956 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 43 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

132-Nebile ALA’nın 301 ada 43 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 957 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 43 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

133-Raif SERTEL’in 175 ada 9 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 898 sayılı itiraz dilekçesi

             Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşılmış, bu yüzden diğer parsellerin denize bakan kuzey yamacından 4.00 metre genişlikte olacak şekilde park alanı bırakıldığı, itiraza konu parselden ise kuzey cephesinde tescilli sur olamamasına rağmen 5.00 metre çekme yapılarak park olarak planlandığı tespit edilmiştir. İlgili kurul kararı gereğince, park alanın kaldırılmasının mümkün olmadığı, tescilli sur olmayan diğer parsellerde olduğu gibi itiraza konu parselden de 4.00 metre çekme yapılarak 5.00 metre çekme mesafesinin imar paftasında olduğu gibi revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

134-135-Aliye AYDIN’ın 282 ada 12-13 parsellere ait 19/02/2021 tarih ve 899 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 12-13 sayılı parsellerin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

134-135-Ali Rıza DÖNMEZ‘in 282 ada 12-13 parsellere ait 19/02/2021 tarih ve 903 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 12-13 sayılı parsellerin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

134-135-Zeynep BAYDAR’ın 282 ada 12-13 parsellere ait 19/02/2021 tarih ve 905 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 12-13 sayılı parsellerin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

136-Aliye AYDIN’ın 282 ada 14 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 900 sayılı, itiraz dilekçesi

282 ada 14 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

136-Zeynep BAYDAR’ın 282 ada 14 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 904 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 14 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

136-Ali Rıza DÖNMEZ’in 282 ada 14 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 907 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 14 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

137-Aliye AYDIN’ın 282 ada 11 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 901 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 11 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, ticaret adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 4 kat (B-4) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007

tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, 07/01/2021 tarihli koruma planında ki ticaret+turizm+konut yapılaşma adasının, 16/11/2007 tarihli imar planında olduğu gibi ticaret ve ticaret+turizm+konut olarak ayrılması, ticaret adasında kalan parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ticaret+turizm+konut adasında kalan parsellerin ise Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olarak revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

137-Zeynep BAYDAR’ın 282 ada 11 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 902 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 11 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, ticaret adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 4 kat (B-4) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, 07/01/2021 tarihli koruma planında ki ticaret+turizm+konut yapılaşma adasının, 16/11/2007 tarihli imar planında olduğu gibi ticaret ve ticaret+turizm+konut olarak ayrılması, ticaret adasında kalan parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ticaret+turizm+konut adasında kalan parsellerin ise Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olarak revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

137-Ali Rıza DÖNMEZ’in 282 ada 11 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 906 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 11 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, ticaret adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 4 kat (B-4) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, 07/01/2021 tarihli koruma planında ki ticaret+turizm+konut yapılaşma adasının, 16/11/2007 tarihli imar planında olduğu gibi ticaret ve ticaret+turizm+konut olarak ayrılması, ticaret adasında kalan parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ticaret+turizm+konut adasında kalan parsellerin ise Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olarak revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

138-Ali Rıza DÖNMEZ’in 156 ada 4 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 908 sayılı itiraz dilekçesi

156 ada 4 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında imarsız konumda olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise doğal karakteri korunacak alan içerinde olduğu görülmektedir. İtiraza konu parsel ve çevresinde bulunan parsellerin tescilli sura bitişik olması ve halihazır paftasındaki mevcut fiziki durumları göz önünde bulundurulduğunda imara açılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ali Rıza DÖNMEZ bu maddenin oylanması öncesinde dışarıya davet edilmiştir.

139-Zakire DENİZ’in 153 ada 25 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 912 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 25 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin günübirlik tesis alanında kaldığı görülmektedir. Vatandaşın talebine uygun olarak, imar planındaki günü birlik tesis alanının kaldırılıp, Y3 notasyonunda kalacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

140-Ali YILDIRIM’ın 164 ada 6 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 913 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 6 sayılı parselin kuzey cephesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, parselin tamamının park alanında kalmasından kaynaklı mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

141-Ali YILDIRIM’ın 150 ada 4 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 914 sayılı itiraz dilekçesi

150 ada 4 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde 53 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 55 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Parsel üzerindeki 209 m² olan mevcut yapıyla alakalı olarak, binanın parsel sınırları dışına tecavüzü olduğu ve binanın 120 m²’den büyük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, parselin Y1 notasyonu olamayacağı, parselin kuzeydoğusunda bulunan imar adasında Y2M ve Y2M1 notasyonu bulunmasından ötürü söz konusu itiraza konu parselin Y2M notasyonunda kalacak şekilde değiştirilmesi, ayrıca mevcuttaki arka imar hattı çizgisinin imar paftasında görüldüğü şekilde revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

141-Yüksel ŞENLEN’in 150 ada 4 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 917 sayılı itiraz dilekçesi

150 ada 4 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde 53 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine 55 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Parsel üzerindeki 209 m² olan mevcut yapıyla alakalı olarak, binanın parsel sınırları dışına tecavüzü olduğu ve binanın 120 m²’den büyük olduğu göz önünde bulundurulduğunda, parselin Y1 notasyonu olamayacağı, parselin kuzeydoğusunda bulunan imar adasında Y2M ve Y2M1 notasyonu bulunmasından ötürü söz konusu itiraza konu parselin Y2M notasyonunda kalacak şekilde değiştirilmesi, ayrıca mevcuttaki arka imar hattı çizgisinin imar paftasında görüldüğü şekilde revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

142-Ali YILDIRIM’ın 150 ada 3 parsele ait 19/02/2021 tarih ve 915 sayılı itiraz dilekçesi

150 ada 3 sayılı parselin kuzey cephesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, parselin tamamının park alanında kalmasından kaynaklı mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

142-Yüksel ŞENLEN’in 150 ada 3 parsele 22/02/2021 tarih ve 916 sayılı ait itiraz dilekçesi

150 ada 3 sayılı parselin kuzey cephesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itirazın olumsuz olduğu, parselin tamamının park alanında kalmasından kaynaklı mağduriyetin kamulaştırma yoluyla çözülebileceği

değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

143-Safiye Alev SERENLİ’nin 282 ada 4 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 919 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 4 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

144-145-Gülten ARIĞ’ın 280 ada 4-5 parsellere ait 22/02/2021 tarih ve 919 sayılı itiraz dilekçesi

280 ada 4 ve 5 sayılı parsellerin, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ticaret sahasında kaldığı, 9.50 metre yüksekliğinde yapılaşmasının olduğu görülmektedir. İtiraza konu parsellerin koruma alanında kalması ayrıca E.52 envanter numaralı 3 katlı Ethem Ağa Konağının parseline cephesi olmasından ötürü, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

146-Gülten ARIĞ’ın 164 ada 11 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 921 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 11 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsel üzerine Y3 notasyonunda kaldığı, pasel üzerine 51 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. 01/04/1988 tarihli koruma planının plan notlarına bakıldığında Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan yapıların en fazla 2 kat, bina yüksekliğinin 6.50 metre ve eğimden dolayı 1 kat bodrum yapılabileceği; 07/01/2021 tarihli koruma planının plan notlarına bakıldığında da en fazla 2 kat, bina yüksekliğinin 6.50 metre ve eğimden dolayı 1 kat kulluk yapılabileceği görülmüş, her iki planda da kat adetlerinin değişmediği tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

147-Hasan GÖKTEPE’nin 282 ada 2 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 922 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 2 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, ticaret adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 4 kat (B-4) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından,  07/01/2021 tarihli koruma planında ki ticaret+turizm+konut yapılaşma adasının, 16/11/2007 tarihli imar planında olduğu gibi ticaret ve ticaret+turizm+konut olarak ayrılması, ticaret adasında kalan parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ticaret+turizm+konut adasında kalan parsellerin ise Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

147-Hacer GÖKTEPE’nin 282 ada 2 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 923 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 2 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, ticaret adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 4 kat (B-4) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar

planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından,  07/01/2021 tarihli koruma planında ki ticaret+turizm+konut yapılaşma adasının, 16/11/2007 tarihli imar planında olduğu gibi ticaret ve ticaret+turizm+konut olarak ayrılması, ticaret adasında kalan parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ticaret+turizm+konut adasında kalan parsellerin ise Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

148-Hasan GÖKTEPE’nin 148 ada 16 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 924 sayılı itiraz dilekçesi

148 ada 16 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 33 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina ve 59 m² öneri bina kütlesinin olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise bir kısmının meskun konut sahasında Y2 notasyonunda kaldığı, parsele 108 m² bina yapılabileceği, geri kalan kısmının ise park, yol ve 160 m²’nin günübirlik tesis alanı olarak planlandığı görülmüştür. Parsel üzerindeki kamusal alanlara terk miktarının %45’ten fazla olduğu tespit edilmiş, imar paftasında görüldüğü üzere yolun bir kısmının kaldırılması ve bu alanın Y2 notasyonu olarak düzenlenmesi, günü birlik tesis alanının küçültülmesi ve parkın yol olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

148-Hacer GÖKTEPE’nin 148 ada 16 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 925 sayılı itiraz dilekçesi

148 ada 16 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, 33 m² var olan özellikleri ve değerleri korunarak yenilenecek bina ve 59 m² öneri bina kütlesinin olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise bir kısmının meskun konut sahasında Y2 notasyonunda kaldığı, parsele 108 m² bina yapılabileceği, geri kalan kısmının ise park, yol ve 160 m²’nin günübirlik tesis alanı olarak planlandığı görülmüştür. Parsel üzerindeki kamusal alanlara terk miktarının %45’ten fazla olduğu tespit edilmiş, imar paftasında görüldüğü üzere yolun bir kısmının kaldırılması ve bu alanın Y2 notasyonu olarak düzenlenmesi, günü birlik tesis alanının küçültülmesi ve parkın yol olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

149-Nurettin SEVİMLİ, Muammer ÜRGEN ve Emine İLDEŞ’in  301 ada 18 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 926 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 18 sayılı parselin, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında meskun konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 4 Kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. Parselin batı cephesinden taşkın sınırı geçmesi ayrıca belirlenen projeksiyon nüfusu göz önünde bulundurulduğunda taban alanı katsayısının artırılamayacağı tespit edilmiş, fakat İtiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 Kat (A-5), TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak şekilde revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

149-Mehmet Yaşar ALTIOK’un 301 ada 18 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 937 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 18 sayılı parselin, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında meskun konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 4 Kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. Parselin batı cephesinden taşkın sınırı geçmesi ayrıca belirlenen projeksiyon nüfusu göz önünde bulundurulduğunda taban alanı katsayısının artırılamayacağı tespit edilmiş, fakat İtiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 Kat (A-5), TAKS:0.30, KAKS:1.50 olacak şekilde revize edilmesi, kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

150-151-Hikmet DÖNMEZ Vk. Osman ARSLAN’nın 148 ada 18-19 parsellere ait 22/02/2021 tarih ve 927 sayılı itiraz dilekçesi

148 ada 18 sayılı parsel, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında meskun konut adasında kaldığı, parselin üzerine Y2 notasyonunun olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de bulunduğu imar adasının Y2M ve Y2M1 notasyonu bulunmasından ötürü söz konusu itiraza konu parselin Y2M notasyonunda

kalacak şekilde değiştirilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

148 ada 19 sayılı parsel, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında meskun konut adasında kaldığı, parselin üzerine Y2M1 notasyonunun olduğu görülmektedir. Parselin doğru cephesinde sur bulunmasından ötürü, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararı doğrultusunda çekme yapılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İtiraza konu parselin de bulunduğu imar adasının Y2M ve Y2M1 notasyonu bulunması ayrıca parselin parka terk oranının fazla olmasından ötürü, parselin yapılaşmasının Y2M notasyonunda kalacak şekilde değiştirilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

152-Reha TURNA’nın 273 ada 2 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 928 sayılı itiraz dilekçesi

273 ada 2 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, ticaret sahasında kaldığı, 4 kat yapılaşmasının olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin ticaret sahasında kaldığı, 6.50 metre yüksekliğinde yapılaşmasının olduğu görülmektedir. T1 notasyonunda kalan 273 ada 2 parsel ve söz konusu parselin doğru cephesinde bulunan diğer parsellerin üzerinde, mevcutta iki katlı yapıların bulunmasından ötürü, 07/01/2021 tarihli koruma planında 2 kat yapılaşma önerildiği tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

153-154-Reha TURNA’nın 279 ada 2-3 parsellere ait 22/02/2021 tarih ve 929 sayılı itiraz dilekçesi

279 ada 2-3 sayılı parseller, kadük durumda bulunan 01/4/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında plansız olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parsellerin bir kısmının T2 notasyonunda, geri kalan kısmının ise kıyı kenar çizgisi ve 4.00 metre yürüyüş yolu içerisinde kalmasından ötürü plansız konumda olduğu görülmektedir. Kıyı kenar çizgisi içerisinde yapılaşmaya dönük uygulamalara gidilememesi ayrıca koruma planında deniz tarafına bakan tarafta plan ana kararları gereğince kesintisiz 3.00-4.00 metre genişliğinde yürüyüş yolu planlandığı, bu yolun kaldırılamayacağı anlaşıldığından itiraza konu parselin imara açılmasının mümkün olmadığı tespit edilmiş, itirazın olumsuz olduğu, mağduriyetin kamulaştırma ile çözülebileceği değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

155-Ergin KURU’nun 325 ada 8 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 932 sayılı itiraz dilekçesi

              325 ada 8 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.40, KAKS:1.20 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu görülmektedir. İtiraz dilekçesinde bahsedilen taban alanının artırılması talebi ile ilgili olarak, belirlenen projeksiyon nüfusu göz önünde bulundurulduğunda taban alanı katsayısının artırılamayacağı tespit edilmiş, dolayısı ile itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

156-Kadriye KIRMA YALÇIN’nın 171 ada 6 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 935 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 6 sayılı parselin güney cephesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile imar adası arasında belirli bir miktar mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

157-Mustafa ALEMDAR‘ın 282 ada 35 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 941 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 35 saylı parselinin, batı tarafında bulunan 10.00 metrelik taşıt yolunun daraltılması yönünde olan itirazın olumsuz olduğu, 282 ada 35 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

158-Hasan Orhan SAYGIN’ın 171 ada 19 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 942 sayılı itiraz dilekçesi

171 ada 19 sayılı parselin güney cephesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile imar adası arasında 5.00 mesafe bırakılmış, bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. İstisna olarak tescilli binaların parselleri ile korunması gerektiği anlaşıldığından ayrıca surun geri sahasında kalan parsellerin küçük olmasından ötürü 5.00 metreden daha az çekme mesafesi uygulandığı görülmüştür. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı doğrultusunda, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

159-Feyyaz PİR, Ali Cengiz İYİCE ve Hasan Basri İYİCE Adına Nail PİR’in 321 ada 44 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 943 sayılı itiraz dilekçesi

321 ada 44 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasının, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olarak revize edilmesi, parselin gelişme konut sahasına isabet etmesinden ötürü söz konusu itiraza konu parsel ve çevresindeki parselleri de kapsayacak alanda, 3194 sayılı imar planının 18. madde uygulaması yapılacağı göz önünde bulundurulduğunda itiraz kısmen olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

İtiraz dilekçesinde parselin %66 oranında kamusal alanlara ayrıldığı itamı ile ilgi olarak, 3194 sayılı imar kanununun 18. Madde uygulaması ile düzenleme sahasına giren parsellerden en fazla %45 kesinti yapılabileceği, eğer yeterince kesinti yapılamadığı özel durumlarda rayiç bedel üzerinden vatandaşın borçlandırılabileceği, fazla kesinti yapıldığı taktirde aradaki oranın bedel taktiri yapılarak Belediyesince kamulaştırılması gerektiği Arazi ve Arsa Düzenleme Yönetmeliğinde açıkça ifade edilmiştir. Planın kesinleşmesinin ardından itiraza konu parselinde içinde bulunduğu alanda 3194 sayılı Kanunun 18. Madde uygulaması iş programımıza alınacaktır.

160-Feyyaz PİR, Ali Cengiz İYİCE ve Hasan Basri İYİCE Adına Nail PİR’in 145 ada 6 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 944 sayılı itiraz dilekçesi

145 ada 6 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir kısmının yolda, bir kısmının ise meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde 108 m² taban oturumlu öneri bina kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin bir kısmının yolda geri kalan kısmının ise Y3 notasyonunda kaldığı, bu alana 223 m² olan en fazla 120 m² taban oturumlu binalar yapılabileceği tespit edilmiştir. Her planda olduğu gibi değer artışlarına karşılık olarak, kamusal alanlara terkler meydana gelmektedir. Söz konusu parselden kesilecek terk miktarları kanunen %45’in altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

161-Rıfat AZİZ’in 165 ada 9 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 945 sayılı itiraz dilekçesi

Kaleiçi ve Boztepe Mahallerinde bulunan korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş surlardan, Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının temininin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli surdan 5.00 mesafe bırakılmış bu alan park olarak lejantlandırılmıştır. Sit paftalarına bakıldığında parselin kuzey tarafında sur olmadığı görülmüş fakat park olarak lejantlandırlan alanların devamlılığının sağlanması gerektiği anlaşıldığından, parselin denize bakan kuzey yamacından 4.00 metre genişlikte olacak şekilde park alanı bırakıldığı tespit edilmiş, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

162-Süreyya ALTINTAŞ’ın 284 ada 1 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 946 sayılı itiraz dilekçesi

284 ada 1 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

163-KEMİK İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. Mehmet KEMİK’in 302 ada 26 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 950 sayılı itiraz dilekçesi

              302 ada 26 parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, parselin gelişme konut adasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin gelişme konut sahasında, yapı nizamının ise Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.25, KAKS:0.75 olduğu görülmektedir. Yapılan incelemelerde itiraza konu parselinde içinde bulunduğu imar adasındaki diğer parselleri de kapsayacak şekilde, yapı nizamının Ayrık Nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0,90 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

164-Rahime Emel ÇEKİCİ’nin 279 ada 12 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 951 sayılı itiraz dilekçesi

279 ada 12 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, ticaret sahasında 3 kat yapılaşmasının olduğu, yaklaşık 79 m² olan taban oturumlu yapı yapılabileceği; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise ticaret sahasında kaldığı, 6,50 metre yüksekliğinde 138 m² yapılaşabileceği görülmektedir. Söz konusu itiraza konu parselin karşısındaki yapılaşma adasında, 3 katlı tescilli bina bulunması ve adanın 3 katlı teşekkül etmesi, antik limana bakan cephesi değerlendirildiğinde, ayrıca Koruma Kurulunda T1 notasyonunu (6,50 m yükseklik) uygun görmesine istinaden, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

 165-Aysel KAYAKIRAN’ın 301 ada 35 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 958 sayılı itiraz dilekçesi

301 ada 35 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Ayrık Nizam 5 kat (A-5), TAKS:0.40, KAKS:1.60 olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, meskûn konut sahasında kaldığı, yapı nizamının Ayrık Nizam 4 kat (A-4), TAKS:0.30, KAKS:1.20 olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/ 2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu binanın yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu konut adasını ayrıca bu imar adasının batısında ve güney doğusunda bulunan meskun konut adasını da kapsayacak şekilde Ayrık Nizam 5 kat, TAKS:0.30, KAKS:1.50 olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

166-Hanife KAÇAK’ın 177 ada 3 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 960 sayılı itiraz dilekçesi

177 ada 3 parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasın kaldığı fakat plansız olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Y2 notasyonunda kaldığı, parsel üzerinde 46 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Söz konusu parselinde içinde bulunduğu konut adasının da Y1 ve Y2 notasyonlarının bulunmasından ötürü ada nizamının bozulmaması için parsele Y2M ya da Y2M1 notasyonunun tanımlanması, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

167-Celal ÖZBEK’in 279 ada 14 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 961 sayılı itiraz dilekçesi

279 ada 14 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, ticaret sahasında 3 kat yapılaşmasının olduğu, yaklaşık 90 m² olan taban oturumlu yapı yapılabileceği; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise ticaret sahasında kaldığı, 6,50 metre yüksekliğinde 212 m² yapılaşabileceği görülmektedir. Söz konusu itiraza konu parselin karşısındaki yapılaşma adasında, 3 katlı tescilli bina bulunması ve adanın 3 katlı teşekkül etmesi, antik limana bakan cephesi değerlendirildiğinde, ayrıca Koruma Kurulunda T1 notasyonunu (6,50 m yükseklik) uygun görmesine istinaden, itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

168-Mehmet GÜLBEZER’in 175 ada 1 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 962 sayılı itiraz dilekçesi

175 ada 1 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde 87 m² ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı görülmektedir. Kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında 87 m² ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda parselin 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ki yapılaşmasının Y2M1 notasyonu olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

169-Belcis BAŞARAN ÇITIR’ın 164 ada 1 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 963 sayılı itiraz dilekçesi

164 ada 1 sayılı parsel 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında meskun konut sahasında kaldığı, yapılaşma şeklinin Y2M1 notasyonunda olduğu görülmektedir. Söz konusu parselin batısında bulunan 3.00 metre yaya yolunun imar paftasında görüldüğü üzere 2.00 metreye indirilip, imar adasının Y2M1 olarak revize edilmesi olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

170-Ebru SÖNMEZ’in 153 ada 45 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 966 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 45 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında, meskun konut adasında kaldığı, parsel üzerinde ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin meskun konut sahasında, Y2 notasyonunda kaldığı görülmektedir. Kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında yaklaşık 67 m² ıslah edilecek yapı kütlesinin olduğu göz önünde bulundurulduğunda parselin 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ki yapılaşmasının Y2M1 notasyonu olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

171-172-Zakir BÜLBÜL’ün 153 ada 38-39 parsellere ait 22/02/2021 tarih ve 968 sayılı itiraz dilekçesi

153 ada 38-39 sayılı parsellerin güney cephesinde, korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescil edilmiş sur olduğundan Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 09/10/1990 tarih ve 1399 sayılı kararında surlar ile yapılar arasında en az 5.00 metre mesafe bırakılmasının teminin gerekli olduğunun belirtilmesi üzerine, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında tescilli sur ile imar adası arasında 5.00 mesafe bırakılmış bu alan yol olarak lejantlandırılmıştır. Yukarıda da bahsedilen kurul kararı gereğince itiraz, olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

173-Hasan TOKKAL’ın 282 ada 1 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 969 sayılı itiraz dilekçesi

282 ada 1 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, ticaret adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 4 kat (B-4) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, 07/01/2021 tarihli koruma planında ki ticaret+turizm+konut yapılaşma adasının, 16/11/2007 tarihli imar planında olduğu gibi ticaret ve ticaret+turizm+konut olarak ayrılması, ticaret adasında kalan parsellerin Bitişik Nizam 3 kat, ticaret+turizm+konut adasında kalan parsellerin ise Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olarak revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

174-Ali Coşkun DEMİREL’in 282 ada 34 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 970 sayılı itiraz dilekçesi

              282 ada 34 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmaların olduğu ve bu yapılardan bazılarının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından, itiraza konu parselinde içinde bulunduğu yapılaşma adasında ki Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının, Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

175-Afitap SLOOTEN BOSTANCI’nın 146 ada 3 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 971 sayılı itiraz dilekçesi

146 ada 3 sayılı parselin 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında Y2 notasyonunda kaldığı görülmüştür. Parselin güneydoğusunda bulunan yaya yolunun imar paftasında görüldüğü şekli ile revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

176-Mehmet Ali KOÇER, Mustafa SARIMAN, Rahmi ERDEM, Ali Coşkun DEMİREL, Erdal GÜN, Sebahattin ÖZKARA, Mehmet IŞIKALTIN, Ali Kemal BİRİNCİ, Hüseyin ÜNAL, Atilay ÖZDAL, Bora Ömer IŞIKAL, Dursun DEMİRCİ, Ünal SERDAR, Abdullah CESUR, Hatice KESİM, Kadri DEMİREL ve Talu BÜYÜKADA’nın 293 ada 6 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 972 sayılı itiraz dilekçesi

293 ada 6 parsel maliki tarafından itirazda bulunmadığı görülmüş fakat bu planın Amasralılara hizmet verecek olmasından ötürü dilekçe komisyonumuzca değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler neticesinde, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında parselin tamamının sosyo kültürel tesis alanında kaldığı, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin bir kısmın kültürel tesis alanında, geri kalan alanın ise rekreasyon alanında kaldığı görülmüştür. 07/01/2021 tarihli koruma planı ile mevcuttaki park alanın korunmuş olduğu, bu alanın rekreasyon alanı olarak planlandığı, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planda parselin tamamının sosyo kültürel tesis alanında kaldığı göz önünde bulundurulduğunda itiraz olumsuz değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyeleri Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış ve 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

177-Hasan TOKKAL’ın 325 ada 1 parsele ait 22/02/2021 tarih ve 974 sayılı itiraz dilekçesi

325 ada 1 sayılı parsel, kadük durumda bulunan 01/04/1988 tarihli koruma amaçlı imar planında bir meskun konut sahasında kaldığı, meskun konut sahası içerisinde yaklaşık 116 m² taban oturumlu mevcutta bina olduğu, 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında parselin bir kısmının yolda, geri kalan kısmının meskun konut sahası içerisinde kaldığı, bu alana yaklaşık 120 m² yapı yapılabileceği görülmektedir. Her planda olduğu gibi değer artışlarına karşılık olarak, kamusal alanlara terkler meydana gelmektedir. Söz konusu parselden kesilecek terk miktarları kanunen %45’in altında olduğu göz önünde bulundurulduğunda, itiraz olumsuz

değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

178-Cengiz KIVANÇ ve Hakkı KIVANÇ’ın 286 ada 1 parsele ait 23/02/2021 tarih ve 976 sayılı itiraz dilekçesi

286 ada 1 sayılı parselin, kadük durumda bulunan 16/11/2007 tarihli revizyon öncesi imar planında, konut adasında kaldığı, yapılaşma nizamının Bitişik Nizam 5 kat (B-5) olduğu; 07/01/2021 tarihli ilave+revize koruma amaçlı imar planında ise parselin, Ticaret+Konut+Turizm sahasında kaldığı, yapı nizamının Bitişik Nizam 3 kat (B-3) olduğu görülmektedir. İtiraza konu parselin de içinde bulunduğu yapılaşma adasında, 16/11/2007 tarihli imar planına göre yapılaşmanın olduğu ve bu yapının yapı kullanma izin belgesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, ayrıca parselin güneyinde bulunan konut adasının 10/01/2019 tarihli revizyon imar planında Bitişik Nizam 5 Kat yapılaşmasının görülmüş olduğu anlaşılmış, vatandaşın kazanılmış hak kaybına neden olmamak açısından Bitişik Nizam 3 Kat (B-3) olan yapı nizamının Bitişik Nizam 5 Kat (B-5) olacak şekilde revize edilmesi, olumlu değerlendirilmiş olup bu yönde Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliğiyle karar verilmiştir.

Konu ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu raporunun hazırlandığı şekli ile aynen uygun olduğuna, ilçemiz sınırları dahilinde 1. 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarında kalan bölgelerde ‘TEKLİF NO:74657253 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) ve TEKLİF NO:74887342 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri’ninKarabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğünün 27.11.2020 tarih ve 6452  sayılı kararı doğrultusunda Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Koruma amaçlı imar planına itiraz başlıklı 9. maddesi “Askı süresi içinde koruma amaçlı imar planlarına itiraz edilebilir. İtirazlar idarelere yapılır. İdarece itirazlar en geç otuz gün içinde değerlendirilir ve karara bağlanır. Alınan karar, koruma amaçlı imar planında değişiklik yapılmasını gerektirmesi halinde (Ek ibare: RG-5/1/2017-29939) itirazlar koruma bölge kurulunun değerlendirmesine sunulur. İdareler ile gerçek ve tüzel kişiler, Koruma Yüksek Kurulu ve koruma bölge kurullarının kararlarına uymak zorundadırlar.” denildiğinden söz konusu 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı İmar Planı (Revize+İlave) KUİP:74007788 ve 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planları (Revize+İlave) ve Ekleri, Plan Hükümleri KUİP: 74327824 numaralı plana yapılan itirazlar ilgili maddeye istinaden Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne havale edilmesine, Belediye Meclisimizce karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here