Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Kararları

313
0

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 101

KARAR ÖZÜ: 1 Adet Önerge

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- Özel Kalem (Başkanlık Makamı)’nın; “T.C. Amasra Belediyesi Yolcu Limanı” isminin “T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı” olarak değiştirilmesi ile ilgili talebinin gündemin 9. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 12 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 102

KARAR ÖZÜ: Belediyemizin İdari İş ve İşlemlerinin Denetimi (2021)

KARAR: Başkanlık Makamının 10/09/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3236 sayılı yazılarında “Belediyemizin 17.08.2016-16.08.2021 tarihlerini kapsayan idari iş ve işlemleri T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Mahalli İdareler Başkontrolörü Kadir KARADAĞ tarafından 16.08.2021-01.09.2021 tarihleri arasında denetlenmiş bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 55.maddesinin son fıkrasında ‘Denetime ilişkin sonuçlar kamuoyuna açıklanır ve meclisin bilgisine sunulur.’ denildiğinden 2021 tarih ve 72/16 sayılı Denetim Raporu sonuçlarının anılan kanun uyarınca kamuoyuna açıklanması ve Belediye Meclisimizin bilgisine sunulması” denilmekte olup konu ile ilgili;

Belediyemizin 17.08.2016-16.08.2021 tarihlerini kapsayan idari iş ve işlemleri ile ilgili olarak T.C. İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Kontrolörlüğü Mahalli İdareler Başkontrolörü Kadir KARADAĞ tarafından hazırlanan 2021 tarih ve 72/16 sayılı Denetim Raporu Belediye Meclisinin bilgisine sunulmuş olup kamuoyuna açıklanmak üzere Belediyemiz resmi internet sitesinde yayınlanmıştır.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 103

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Sınırları İçerisinde Trafik ve Park Sorunu İle İlgili Hazırlanan Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 03/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 2742 sayılı yazısına istinaden alınan 02.09.2021 tarih ve 93 sayılı meclis kararında “İlçemiz sınırları içerisinde trafik ve park sorunu ile ilgili olarak genel bir inceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğuna, konu ile ilgili geniş kapsamlı ve detaylı bir çalışma yapılması gerektiğinden bu konuda Belediyemiz birimleri Zabıta Amirliği ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yapılmasının uygun olduğuna, Trafik Komisyonunun bu konu hakkında çalışmalarına devam etmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 02/09/2021 tarih ve 93 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Trafik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Trafik Komisyonunca hazırlanan 04/09/2021 tarih ve 03 sayılı raporu doğrultusunda;

 1. Emek Büfe köşesindeki kaldırım kenarı siyah dubalar kaldırılması,
 2. Dizinler Sokaktaki mantar dubaların boyalarının yenilenmesi,
 3. Kum Tabya Sokakta tüm delinatör ve mantar dubaların kaldırılması,
 4. Dereyanı Sokak girişindeki siyah dubaların yerinden çıkmış olanların tamir ve bakımının yapılması,
 5. Dereyanı Sokak Horhor Deresi boyu park yasak tabelası konulması, (Marangoz Hüseyin’in evinin önünden itibaren)
 6. Okullar Sokağı, Seymen Otel karşısı çöp konteynırı, Güven Otopark girişine kadar plastik dubalama yapılması,
 7. Seymen Otel karşısı Eğitim-Sen önü plastik dubalama yapılması,
 8. Okullar Sokağı yol ayrımında trafik tabelalarının konumlarının yenilenmesi, yaya yolu çizgilerinin boyalarının yenilenmesi, (Okul geçidi, yaya geçidi tabelaları)
 9. Küçük Liman Caddesi No:4/A adresinde bulunan Konak Cafe önü yol babalarının kaldırılması,
 10. Konak Cafe önündeki yol babalarının yerine, Kaleiçi ve Boztepe Mahalleleri kapı girişinden itibaren 5 metre olacak şekilde sarı boya ile çizgi çizilip park yasak işareti çizilmesi ve park yasak tabelası konulması,
 11. Kum Mahallesi Küçük Liman Caddesi No:15/A adresinde bulunan Sahil Balık Restoran önündeki beton çiçekliklerin kaldırılması,
 12. Amasra şehir merkezinde bulunan tüm dükkânların önlerindeki fiyat tabelalarını kendi cephelerine almaları,
 13. Üçüncü karanlık kapı girişinde (Yaşar DENİZCİER’in dükkân karşısı) kaldırım üzerindeki mantar dubaların kaldırılması,
 14. Zeki Çakan Caddesi üzerindeki orta kısımda bulunan turuncu yol babalarının sökülmesi,
 15. Amastrist Parkı çevresindeki yol babalarının tamirinin yapılması,
 16. Amastrist Parkı çevresindeki aydınlatma yol babalarının tamiri ve boş kalan alanlardaki vidalarının kapatılması,
 17. Amasra Öğretmen Evi önündeki direkten madenci anıtı köşesine kadar “15 dakika duraklama yapılır, park edilemez” tabelası konulması,
 18. Amasra Öğretmen Evi önündeki turuncu dubalara 1 adet daha eklenmesi,
 19. Hamam Sokakta bulunan kaldırım kenarındaki mantar dubaların kaldırılması,
 20. Kum Mahallesi Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:3/A adresinde bulunan Tadım Hatay Dürümcü önünde kaldırım kenarındaki dubaların kaldırılması,
 21. Kum Mahallesi Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:3/B adresinde bulunan Yunus Erkek Kuaförü karşısındaki araç park edilen yerin ihaleye çıkarılması,
 22. Eski zabıta noktası önünde kaldırım kenarında bulunan siyah metal dubaların kaldırılması,
 23. Cumhuriyet Caddesi üzerinde Kaymakamlık binası önü ve devamına park yasak tabelası konulması,
 24. Kum Mahallesi Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:16/B adresinde bulunan Selen Ocakbaşı önündeki köşe noktasından Kum Mahallesi Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesi No:16/A adresinde bulunan Doruk Çay Evi sonuna kadar duba konulan yerlere sarı çizgi çizilip park yapılamaz işaretinin çizilmesi,
 25. Giysi pazarı üzerinde bulunan tüm mantar dubaların yerine alternatif bir malzeme düşünülmesi,
 26. Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesinde yol kenarındaki mantar dubaların yerine alternatif başka sistem düşünülmesi,
 27. Sahildeki Turgut Işık Caddesi üzerindeki mantar dubaların boyalarının yenilenmesi,
 28. Amasra Yelken Kulübü yanındaki mantar dubaların ve yol üzerindeki delinatörlerin kaldırılması,
 29. Amasra Liman Başkanlığı önündeki siyah dubaların alınması, alınan dubaların Liman Başkanlığına ait garaj girişi önüne monte edilmesi talep edilmiştir.
 30. Kum Tabya Sokağında yol ortası plastik duba konulması,

Olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ  (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oyu ile Belediye Meclisimizce oy çokluğuyla karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 104

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma Güzergahındaki Kaleşah Mahallesi ve Fatih Mahallesi Yolcu İndirme ve Bindirme Yerlerinin Belirlenmesi İle İlgili Hazırlanan Trafik Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 23/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2994 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri çalışma güzergahı olarak kullanılan Kaleşah Mahallesi ve Fatih Mahallesi yol güzergahında ekli krokide gösterilen alanlarda yolcu indirme ve bindirme yeri olarak tespit edilen alanların 5393 sayılı Belediye Kanununun 15. Maddesinin (p) bendinde belirtilen ‘Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.’ hükmü gereği bu alanların yolcu indirme ve bindirme yerleri olarak belirlenmesi ile ilgili konunun Belediye Meclisimizce değerlendirilmesi denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 02/09/2021 tarih ve 96 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Trafik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Trafik Komisyonunca hazırlanan 06/09/2021 tarih ve 02 sayılı raporu doğrultusunda;

            Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri çalışma güzergahı olarak kullanılan Kaleşah Mahallesi ve Fatih Mahallesi yol güzergahında toplamda 22 adet yolcu indirme ve bindirme alanı belirlenmiştir.

            Belirlenen bu noktalardan Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde Küçük Tepe Sokak ile Zeytin Sokak’ın girişi olan Yeşilevler virajı kısmında belirlenen indirme bindirme noktasının tam viraj kısmında yer alması Bartın şehir merkezi istikametinden Amasra ilçemize gelen araçların bu noktayı görememesi yaz aylarında ilçemizin turizm nedeni ile yoğun şekilde araç trafiğinin yaşanması ayrıca tam bu noktanın iki sokağın çıkış noktası olması ve bu indirme bindirme yerinin Zeytin Sokak’tan gelen araçlar için tepe üstü işlevi görmesi nedeni ile indirme ve bindirme yerini görememeleri sebebi ile indirme ve bindirme alanının Küçük Tepe Sokak çıkışının ilerisine yaklaşık 100 m gibi Bartın merkezine gidiş istikameti olarak belirlenmesi ayrıca yine Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan ve Söğütlü Sokak’ın çıkışının bulunduğu alanda belirlenen indirme ve bindirme noktasının buranın işlek yol üzerinde olması ATİM İşletmesinin ağır tonajlı araçlarının çıkış noktasında bulunması hem Amasra ilçesinden gidiş istikametinden hem de Bartın Amasra ilçe merkezine dönüş istikametinde iki keskin virajın birleşme noktasında olması nedeni ile can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüreceği için buradaki indirme ve bindirme noktasının iptal edilerek buradaki vatandaşlarımızın Küçük Tepe Sokak çıkışının ilerisine yaklaşık 100 m gibi Bartın merkezine gidiş istikametine yerleştirilmesini uygun gördüğümüz indirme ve bindirme noktasını kullanmalarının daha uygun olacağına,

            Kuruçeşme Sinop Yolu (Kaleşah Yolu) üzerinde Kontaş Sitesinin çıkışının olduğu alana belirlenen indirme ve bindirme noktasının Kaleşah Mahallesi istikametinden Amasra ilçe merkezine gelen araçların bu alanı görememesi can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürmekte olup buradaki indirme ve bindirme noktasının iptal edilerek Kuruçeşme Sinop Yolu (Kaleşah Yolu) Çeşm-i Cihan Sokağın birleştiği yeni Kaymakamlık binasının bulunduğu alandaki indirme ve bindirme alanının vatandaşlarımız tarafından kullanılmasının daha uygun olacağına,

            Kaleşah Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi helikopter pistinin bulunduğu alana uygun görülen indirme ve bindirme noktasının hemen yanında keskin bir virajın bulunması vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacağından buradaki noktanın iptal edilerek indirme bindirme noktası olarak Kaleşah Mahallesinin girişindeki noktanın kullanılması daha uygun olacağına,

            Kaleşah Mahallesi Cide Yolu Amasra Diamond Otel ve Amasra Ceylin Otel’in önünde yerde yer alan indirme ve bindirme noktasının Amasra merkez istikametinden Ahatlar istikametine giden yada Ahatlar Köyü istikametinden Amasra şehir merkezi istikametine gelen araçların birbirini göremediği çok keskin bir virajda yer alması ve genel olarak bu otellerin ön kısımlarını araç park alanı olarak kullanmaları ve bununda görüşü daha da kısıtlıyor olması ayrıca bu durumun yolu daraltıyor olması nedeni ile burada ki indirme ve bindirme noktasının yaklaşık 100 m Ahatlar Köyü tarafına çekilmesinin daha uygun olacağına,

            Bunun dışında belirlenen diğer indirme ve bindirme alanları şu an için trafik güvenliği açısından herhangi bir sorun teşkil etmediğinden aynen uygulanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 105

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Yolcu Taşıma Ücretleri Tarifesi İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 17/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2936 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 06/08/2021 tarihli dilekçeleri ile ‘05.08.2021 tarih ve 82 nolu Meclis Kararı ile belirlenen ücret tarifesinin öğrenci, 60 yaş ve üzeri ve Belediye Personeli yolcu taşıma bedelinin arttırılarak Belediye Meclisinin daha önce almış olduğu 23.11.2010 tarih ve 147 sayılı kararında öğrenci ve 60 yaş üzeri yolculardan sivil ücretin %50’si oranında ücret alınması ile ilgili kararının kaldırılmasını’ ve tarifenin sivil yolcu ve indirimli yolcu ücreti olarak belirlenmesini, indirimli yolcu ücretinin 2.00 TL. olarak belirlenmesini talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 02/09/2021 tarih ve 97 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 07/09/2021 tarihli raporu doğrultusunda;

            Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü ücret tarifesi 05.08.2021 tarih ve 82 nolu meclis kararı ile belirlenmiş olup aynı tarifenin geçerliliğinin devam etmesine ve belirlenen tarife üzerinden fazla zaman geçmediğinden Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin taleplerinin 2022 yılında değerlendirilmesinin uygun olacağına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 106

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Talebi. (Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.)

KARAR: Başkanlık Makamının 04/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3535 sayılı yazılarında “Yapı ve Kredi A.Ş. Bartın Şubesine Belediyemizce kiraye verilen ATM yerinin kira süresi 30/11/2021 tarihinde sona ereceğinden ATM yerinin tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

         1- Kira süresi 1 yıl uzatılan kiracımızın, 01/12/2021 tarihinden itibaren kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Eylül 2021 Tüketici Fiyat Endeksinde yazılı orana göre on iki aylık ortalamalara göre artırılmasına,

             Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (ATM Yeri): Kira süresinin 01/12/2021-01/12/2022 tarihleri arasında 1 yıl olarak uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %16,42 oranında artırılarak 12.309,55 TL olarak belirlenmesine,

             2- Yıllık kira bedelinin 06.12.2021 tarihine kadar ödenmesine,

             3- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

            4- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 107

KARAR ÖZÜ: 2021 Mali Yılında Kullanılmayacağı Anlaşılan Ödenekten İhtiyaç Duyulan Tertiplere Aktarma Yapılması.

KARAR: Başkanlık Makamının 23/09/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3400 sayılı yazılarında “Başkanlık Makamının 23/09/2021 tarih ve 3397 sayılı yazısı ve Başkanlık Makamının talimatı doğrultusunda birimimizce hazırlanan Ödenek Aktarma Cetveli yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun üst yönetici sıfatı ile meclis kararının alınması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Görülen lüzum üzerine ihtiyaç duyulan tertipler arası aktarma yapılması talebi, Belediye Meclisimizce de uygun görülerek, Belediyemiz kurumsal sınıflandırma kodu olan 32 Fen İşleri Müdürlüğünün 03-05 ekonomik sınıflandırma kodu olan hizmet alımları bölümünden kurumsal sınıflandırma kodu olan 02 Özel Kalem (Başkanlık Makamı)’nın 03-05 ekonomik sınıflandırma kodu olan yine hizmet alımları bölümüne 2.500.000,00 TL ilgili fasıllara Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 36.maddesi gereği AKTARMA yapılması konusunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 7 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanmış olup Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 108

KARAR ÖZÜ: Amasra İlçe Sınırları Dahilinde 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı İle 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümleri Askı İtirazlarına Dair Alınan K.K.V.K.B.K.M.’nün 01/09/2021 Tarih ve 6932 Sayılı Kararının Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 04/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 3552 sayılı yazılarında “Müdürlüğümüzün 22/06/2021 tarih ve 754-2190 sayılı yazımız ile 26/05/2021 tarih ve 69 sayılı Meclis Kararına istinaden; Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi, Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik’in Planların Onaylanmasına ilişkin Koruma amaçlı imar planına itiraz başlıklı 9. Maddesine istinaden, Belediye Meclisimizce olumlu -kısmen/olumlu karar alınan itiraz dilekçeleri, Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne değerlendirilmek üzere gönderilmiştir. 

            Karabük Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün 24.09.2021 tarih ve 1745959 sayılı yazısı ile tebliğ edilen 01.09.2021 tarih ve 6932 sayılı Kurul Kararına istinaden; ‘Kararımızda belirtilen hususlar ve Koruma Amaçlı İmar Planları ve Çevre Düzenleme Projelerinin Hazırlanması, Gösterimi, Uygulaması, Denetimi ve Müelliflerine İlişkin Usul ve Esaslara Ait Yönetmelik Hükümleri doğrultusunda uygun ve gerekli bulunan değişikliklere ilişkin plan paftalarının hazırlanıp Belediye Meclis Kararı alınarak değerlendirilmek üzere Kurulumuza iletilmesi gerektiğine karar verilmiştir.’ denilmektedir. 01.09.2021 tarih ve 6932 sayılı kurul kararının Belediye Meclisince incelenerek gerekli kararın alınması
denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 109

KARAR ÖZÜ: T.C. Amasra Belediyesi Yolcu Limanı İsminin T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı Olarak Değiştirilmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 06/10/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 3583 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (n) bendinde ‘Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.’ denmektedir.
             Belediyemizce ilçemiz Kum Mahallesi General Mithat CEYLAN Caddesi, Mendirek Mevkiinde yer alan 2019 yılı içerisinde yapımına başlanan ve adı ‘T.C. Amasra Belediyesi Yolcu Limanı’ olarak geçen liman işletmesinin adının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendine istinaden ‘T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı’ olarak değiştirilmesi hususunun meclisimizce müzakere edilerek gerekli meclis kararının alınması
denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Belediyemizce ilçemiz Kum Mahallesi General Mithat CEYLAN Caddesi, Mendirek Mevkiinde yer alan 2019 yılı içerisinde yapımına başlanan ve adı ‘T.C. Amasra Belediyesi Yolcu Limanı’ olarak geçen liman işletmesinin adının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendine istinaden ‘T.C. Amasra Belediyesi Atatürk Yolcu Limanı’ olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/10/2021

KARAR NO: 110

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Kasım Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 21/09/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3375 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Ekim ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Kasım ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısının 04 Kasım 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here