Ana sayfa Meclis Gündemi 2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

2021 Yılı Ekim Ayı Meclis Toplantısı Gündemi

284
0
Amasra Meclis Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 07 EKİM 2021 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14.00’ DA

YAPACAĞI EKİM AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

  1- Açılış ve yoklama,

2- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Belediyemizin idari iş ve işlemleri ile ilgili 2021 yılı Denetim Raporu sonuçları hakkında meclise bilgi verilmesi,

3- Trafik Komisyonuna havale edilen; İlçemiz sınırları içerisinde trafik ve park sorunu ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

4- Trafik Komisyonuna havale edilen; Özel Halk Otobüsleri çalışma güzergahındaki yolcu indirme ve bindirme alanları ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

5- Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; Özel Halk Otobüsleri ücret tarifesi ile ilgili olarak hazırlanan komisyon raporunun görüşülmesi,

6- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. Bartın Şubesi tarafından kiralanmış olan ATM yerinin tekrar kiraya verilip verilmeyeceği ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemiz bütçesinde 2021 mali yılında kullanılmayacağı anlaşılan ödenekten, ödenek ihtiyacı olan tertiplere aktarma yapılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

8- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Amasra ilçe sınırları dahilinde 1., 2. ve 3. Derece Arkeolojik Sit Alanlarını Kapsayan 1/1000 Ölçekli (Revize+İlave) Koruma Amaçlı İmar Planı ile 1/5000 Ölçekli (Revize+İlave) Nazım İmar Planları, Ekleri ve Plan Hükümleri askı itirazlarına dair alınan KKVKBKM’nün 01/09/2021 tarih ve 6932 sayılı kararı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

9- Yazı İşleri Müdürlüğünün; 2021 yılı Kasım ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

10- Dilek ve Temenniler,

11- Kapanış.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here