Ana sayfa Meclis Kararları 2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Kararları

2021 Yılı Ağustos Ayı Meclis Toplantısı Kararları

383
0
2019 Mayıs Ayı Meclis Toplantısı

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 81

KARAR ÖZÜ: Sözlü Öneri.

KARAR: Belediyemiz Meclis Üyesi Zülkar ÖZTÜRK’ün sözlü talebi doğrultusunda;

               1- Belediyemiz Ağustos ayı meclis gündeminde bulunan gündemin 4.maddesi ve 12.maddesinin ücret tarifeleri ile ilgili olması sebebi ile söz konusu bu maddelerin birleştirilerek bu taleplerin gündemin 4.maddesinde görüşülmesine,

                2- Belediyemiz Ağustos ayı meclis gündeminin 14 maddeye düşürülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 82

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılması İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 25/06/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2273 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmecilerinin Belediyemize vermiş oldukları 24/06/2021 tarihli dilekçeleri ile ‘Yolcu Taşıma Ücretlerine Zam Yapılmasını’ talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresi denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 01/07/2021 tarih ve 75 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 05/07/2021 tarihli raporu doğrultusunda;

                Belediye Meclisimizin 23/11/2010 tarih ve 147 sayılı 2010 yılı Kasım ayı Olağanüstü 2. Toplantısında belirlenmiş olan fiyat tarifesi kararında “öğrenci (ilköğretim, lise, yükseköğretim dahil), 60 yaş ve üstü tam ücretin %50 oranında uygulanır.”kararının uygulanmasına,

                Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yolcu Taşıma Ücretleri:

Sivil Yolcu                                  : 3,00 TL

60 Yaş ve Üzeri                       : 1,50 TL

Öğrenci                                    : 1,50 TL

Amasra Belediyesi Personeli  : 1,50 TL

Olarak belirlenmesine ve 09 Ağustos 2021 tarihinden itibaren uygulanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 83

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun Görüşülmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 28/06/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2277 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 09.08.2021 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               Belediye Meclisimizin 01/07/2021 tarih ve 76 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 08/07/2021 tarih ve 14 sayılı raporuna istinaden;

                Çin’in Vuhan kentinde başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (Covid-19) salgınından İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (Covid-19) tehlikesi nedeniyle bazı işyerleri de bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiştir. Kiracılarımız Şükrü DANABAŞ, Metin LERMİOĞLU, Amasra Spor Kulubü, Hüseyin AYIK-Selçuk ERDOĞAN, Seda BAYRAK’ın 2020 yılı ve 2021 yılında toplamda 7 ay 12 gün faaliyetleri geçici olarak durdurulmuştur.

                09.08.2021 tarihi itibari ile kira sözleşme süresi bitecek kiracılarımızın kira sürelerinin 10.08.2021 tarihinden 31.12.2021 tarihine kadar (144 gün) uzatılmasının uygun olacağı, kiracılarımızın kiralarına Tüketici Fiyat Endeksi, Haziran 2021 Haber Bülteninde yayımlanan on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış yapılmasına; (Ağustos-Eylül-Ekim-Kasım-Aralık-2021 ayları)

                Buna göre;

a) Şükrü DANABAŞ – Kafe Kumsal-Aylık Kirası: 6.165,80 (K.D.V Dahil) TL’sı

b) Metin LERMİOĞLU – Aile Çay Bahçesi -Aylık Kirası: 4.740,00 (K.D.V Dahil) TL’sı

c) Amasra Spor Kulubü-Kulüp Lokali-Aylık Kirası:1.873,90 TL’sı

d) Hüseyin AYIK-Şelçuk ERDOĞAN-Satış Büfesi-Aylık Kirası:1.470,60 (K.D.V.Dahil) TL’sı

e) Seda BAYRAK-Çay Bahçesi İçkili – Aylık Kirası:1.644,50 (K.D.V. Dahil)  TL’sı

1- Aylık kira bedellerinin her ayın 1’ile 10’u arasında tahsil edilmesine,

2- Vadesinde ödenmeyen kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

3- Kiracılarla imzalanacak kira sözleşmelerine imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyesi Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oyu ile oy çokluğuyla ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 84

KARAR ÖZÜ: İlçemizde bulunan Belediyemize Ait Umumi Tuvalet Ücretleri Zam Talebi ve Belediyemizce İşletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Satışa Sunulan Alkollü Ürün Satış Bedellerinin Güncellenmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 16/07/2021 tarih ve 30/07/2021 tarihli havaleleriyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin 16/07/2021 tarih ve 2593 sayılı yazılarında “Belediyemize ait umumi wc işletmecilerinin Belediyemize vermiş olduğu 06/07/2021 tarihli dilekçe ile uygulanmakta olan wc ücretlerine zam talep etmektedirler. Konunun Belediye Meclisimizce müzakeresiMali Hizmetler Müdürlüğünün 30/07/2021 tarih ve 2709 sayılı yazılarında “Belediyemizce işletilen Sefa Park Aile Çay Bahçesinde satılan alkollü ürün satış bedellerinin Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup bu taleplere istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Söz konusu ücret tespiti ile ilgili taleplerin gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 05/08/2021 tarihli rapora istinaden;

BELEDİYEMİZCE İŞLETİLEN SEFA PARK AİLE ÇAY BAHÇESİNDE SATIŞA SUNULAN ALKOLLÜ İÇECEKLERİN ÜCRET TARİFESİ

               1- Efes Malt ……………………. 25,00 TL

               2- Efes Klasik ………… ……… 25,00 TL

               3- Bomonti Filtresiz ………… 25,00 TL

               4- Miller ………………………… 30,00 TL

               5- Efes Özel Seri …………….. 25,00 TL

                6- Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

                Belediyemize ait umumi wc işletmelerinde uygulanan WC ücreti 2,00 TL olarak güncellenmesine ve belirlenen yeni ücret tarifelerinin 07 Ağustos 2021 tarih Cumartesi gününden itibaren uygulanmasına, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyesi Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 85

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No:51/A Adresinde Tapuda 329 Ada, 50 Parsel Üzerinde Bulunan Kafeterya Olarak İşletilen İş Yerinin İçkili Yerler Bölgesine Dahil Edilmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 28/07/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 2666 sayılı yazılarında “Selim KAYA ve Ahmet Cevdet GENÇOĞLU adi ortaklığının Belediyemize vermiş oldukları dilekçede Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:51/A (tapuda 329 ada, 50 parsel) adresinde kafeterya olarak işlettikleri işyerinin faaliyet konusunu içkili kafeterya olarak değiştirilmesi talebinde bulunmuşlardır. İşyerinin bulunduğu alanın içkili yerler bölgesinde bulunmamasından dolayı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29. maddesi ‘İçkili yer bölgesi, mülkî idare amirinin genel güvenlik ve asayiş durumu hakkındaki görüşü doğrultusunda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde belediye meclisi, bu sınırlar dışında il genel meclisi tarafından tespit edilir.’ gereği 12.06.2021 tarih ve 1870 sayılı yazımız ile Amasra Kaymakamlığı’na bu alanın içkili yerler bölgesine dahil edilip edilemeyeceği sorulmuş ve 09.07.2021 tarih ve 2021070916000247035 sayılı yazıları ile bu alanın emniyet ve asayiş bakımından ulaşılabilecek yerde olduğunun değerlendirildiğine dair görüş yazısı gönderilmiştir. Bu alanın içkili yerler bölgesine dahil edilip edilemeyeceği ile ilgili, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmeliğin 29, 30 ve 31. maddelerine istinaden Belediye Meclisimizce müzakeresi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               İlçemiz Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi No:51/A (tapuda 329 ada, 50 sayılı parsel) adresinde kafeterya olarak Selim KAYA ve Ahmet Cevdet GENÇOĞLU adi ortaklığınca işletilen işyerinin içkili yerler bölgesine dahil edilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Meclis Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (KABUL), Meclis Üyesi Şükran KARAHAN (ÇEKİMSER) oyu kullanmış olup 7 KABUL, 1 ÇEKİMSER oyu ile oy çokluğuyla karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 86

KARAR ÖZÜ: Belediye Başkan Yardımcısına Ödenecek Olan Ücretin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 28/07/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 2664 sayılı yazılarında “Başkanlık Makamının 26/07/2021 tarih ve 2639 sayılı talimatı ve 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 49. maddesi gereğince 27/07/2021 tarihinden itibaren Belediyemiz Meclisinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Meltem ÖZ’e ödenecek aylık ödeneğin 5393 sayılı Belediye Kanunun 7. fıkrasında belirtilen ‘Norm kadrosunda belediye başkan yardımcısı bulunan belediyelerde norm kadro sayısına bağlı kalınmaksızın; belediye başkanı, zorunlu gördüğü takdirde, nüfusu 50.000’e kadar olan belediyelerde bir, nüfusu 50.001-200.000 arasında olan belediyelerde iki, nüfusu 200.001-500.000 arasında olan belediyelerde üç, nüfusu 500.000 ve fazla olan belediyelerde dört belediye meclis üyesini belediye başkan yardımcısı olarak görevlendirebilir. Bu şekilde görevlendirilen meclis üyelerine belediye başkanına verilen ödeneğin 2/3’ünü aşmamak üzere belediye meclisi tarafından belirlenecek aylık ödenek verilir ve taleplerine göre bir sosyal güvenlik kurumu ile ilişkilendirilir.’ hükmü gereğince Belediye Meclisince belirlenmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               5393 sayılı Belediye Kanunun 49.maddesi gereğince 27/07/2021 tarihinden itibaren Belediyemiz meclisinin görev süresi ile sınırlı olmak kaydı ile Belediye Başkan Yardımcısı olarak görevlendirilen Meclis Üyesi Meltem ÖZ’e aylık bürüt 4.554,08 TL ücret ödenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

                5393 sayılı Belediye Kanunun Başkan ve meclis üyelerinin görüşmelere katılamayacağı durumlar başlıklı 27.maddesinde “Belediye başkanı ve meclis üyeleri, münhasıran kendileri, ikinci derece dahil kan ve kayın hısımları ve evlatlıkları ile ilgili işlerin görüşüldüğü meclis toplantılarına katılamazlar.”denildiğinden Belediye Meclis Üyemiz Meltem ÖZ, söz konusu ücret tespiti talebi kendisi ile ilgili olması sebebi ile bu maddenin görüşülmesi sırasından toplantı salonu dışına alınmış olup oylamaya katılmamıştır.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 87

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliği 15.Maddesinde Değişiklik Yapılması Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 28/07/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 2678 sayılı yazılarında “Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinden gelen sözlü talepler ve Başkanlık Makamınca yapılan değerlendirmeler neticesinde;   Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin İndirimli ve Ücretsiz Seyahat Kartları Başlıklı 15. maddesinin 8. bendinde belirtilen ‘Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı tüm eğitim kurumlarından öğrenci kimliğine sahip öğrenciler öğrenci indiriminden yararlanır.’ hükmünün ‘Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve  Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na  ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı  örgün eğitim kurumlarından öğrenci kimliğine sahip öğrenciler öğrenci indiriminden yararlanır. Öğrenci indirim kartlarının Amasra Belediyesine her yıl vize yaptırılması zorunludur.’ şeklinde değiştirilmesi uygun görülmüştür. Belediye Meclisince değerlendirilmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Çalışma ve Seyrüsefer Yönetmeliğinin İndirimli ve Ücretsiz Seyahat Kartları Başlıklı 15. maddesinin 8. bendinde belirtilen ‘Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı tüm eğitim kurumlarından öğrenci kimliğine sahip öğrenciler öğrenci indiriminden yararlanır.’ hükmünün ‘Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na bağlı Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi ve  Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı Açık Öğretim Fakülteleri hariç olmak üzere  Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)’na  ve Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK)’na bağlı  örgün eğitim kurumlarından öğrenci kimliğine sahip öğrenciler öğrenci indiriminden yararlanır. Öğrenci indirim kartlarının Amasra Belediyesine her yıl vize yaptırılması zorunludur.’ olarak değiştirilmesine, Belediyemizce talep sahiplerine verilen tüm kartların geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren 1 (bir) yıl olarak belirlenmesine, süresi biten kartların denetimi ve kontrolü Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri şoförleri ve çalışanları tarafından yapılmasına, süresi biten kartlara vatandaşların başvurusu doğrultusunda vize işlemlerinin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 88

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesinde Bulunan Amasra Kültür Parkının İsminin Barış AKARSU Kültür Parkı Olarak Değiştirilmesi Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 30/07/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 2723 sayılı yazılarında 5393 sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18. maddesinin (n) bendinde ‘Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek.’ denmektedir.
               29 Haziran 2007 tarihinde elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz, Amasra’mızın önemli değerlerinden olan sanatçımız Barış AKARSU’nun anısının yaşatılması amacıyla ilçemiz Kum Mahallesinde bulunan Amasra Kültür Parkının adının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendine istinaden ‘Barış AKARSU Kültür Parkı’ olarak değiştirilmesi hususunun meclisimizce müzakere edilerek gerekli meclis kararının alınması denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           29 Haziran 2007 tarihinde elim bir trafik kazası sonucunda kaybettiğimiz, Amasra’mızın önemli değerlerinden olan sanatçımız Barış AKARSU’nun anısının yaşatılması amacıyla ilçemiz Kum Mahallesinde bulunan ‘Amasra Kültür Parkının’ adının 5393 sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (n) bendine istinaden ‘Barış AKARSU Kültür Parkı’ olarak değiştirilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 89

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi Küçük Liman Caddesi Canlı Balık Önünden Çekiciler Çarşısı Girişine Kadar Olan Alanda Park Yasağı Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 03/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 2742 sayılı yazılarında “İlçemiz Boztepe ve Kaleiçi Mahalleleri İlçe Trafik Komisyonunun almış olduğu karara istinaden Temmuz ayından itibaren araç trafiğine kapatılmıştır. Ancak trafiğe kapatılan alan içerisinde kalan ve 02/05/2013 tarih ve 62 sayılı Meclis Kararı ile kontrollü araç parkına izin verilen, Küçük Liman Caddesi Canlı Balık önünden Çekiciler Çarşısı girişine kadar olan alanda araçlar uzun süreli olarak park ettiklerinden bu konuda sorunlar yaşandığı ve belediyemize çeşitli şikayetlerin geldiği tespit edilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunun 15. maddesinin (p) bendinde; “Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.” denmektedir. Bu nedenle ilgili madde hükmü gereğince Küçük Liman Caddesi Canlı Balık önünden Çekiciler Çarşısı girişine kadar olan alanda park yasağının uygulanabilmesi için gerekli meclis kararının alınması denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

           İlçemiz sınırları içerisinde tarfik ve park sorunu ile ilgili genel bir inceleme ve araştırma yapılmasına ihtiyaç olduğunda ve bu konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapmak üzere Trafik Komisyonu adı altında bir komisyon kurulmasına ve bu komisyonun üyelerinin Belediye Meclis Üyeleri arasından Ali Rıza DÖNMEZ, Hasan KALEÇETİN ve Ahmet REİS olarak belirlenmesine, konu ile ilgili komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 90

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Talebi.

KARAR: Başkanlık Makamının 02/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2729 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazlarımızın kira sözleşme süreleri 07.12.2021-31.12.2021-31.03.2022-06.04.2022 ve 01.11.2022 tarihi itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 05.11.2020 tarih ve 83 sayılı meclis kararı da dikkate alınarak 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

          Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere talebin Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 91

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan Kiraya Verilmiş Taşınmazımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği İle İlgili Talebi. (Denizbank A.Ş.)

KARAR: Başkanlık Makamının 02/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 2730 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Kültür Parkı içerisinde yer alan ve Denizbank A.Ş. Bartın Şubesi tarafından kiralanan (ATM) yerinin kira süresi 31.08.2021 tarihi itibariyle sona erecektir. Bu taşınmazın Denizbank A.Ş. Bartın Şubesine tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            1- Kira süresi 1 yıl uzatılan kiracımızın, 01/09/2021 tarihinden itibaren kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Temmuz 2021 Tüketici Fiyat Endeksinde yazılı orana göre on iki aylık ortalamalara göre artırılmasına,

                 DenizBank A.Ş. (ATM Yeri): Kira süresinin 01/09/2021-31/08/2022 tarihleri arasında 1 yıl olarak uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %15,15 oranında artırılarak 13.954,24 TL olarak belirlenmesine,

             2- Yıllık kira bedelinin 15.09.2021 tarihine kadar ödenmesine,

                 3- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

               4- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/08/2021

KARAR NO: 92

KARAR ÖZÜ: 2021 Yılı Eylül Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 03/08/2021 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 2754 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Ağustos ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı Eylül ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

               5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereği 2021 yılı Eylül ayı meclis toplantısının 02 Eylül 2021 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here