Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Temmuz Ayı Meclis Kararları

982
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/07/2020

KARAR NO: 50

KARAR ÖZÜ: Memur Dolu Kadro Derecesi Değişikliği.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 24/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.2017 sayılı yazılarındaBelediyemiz norm kadrosunda Teknik Hizmetler Sınıfı 3 dereceli Tekniker kadrosunda görev yapmakta olan Tekniker Şaziye ORHAN’ın, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 68. maddesinin A fıkrasının “b” bendine istinaden, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 11. maddesinin 1. fıkrasına göre hazırlanan Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin (Memur) Meclisimizce onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

KALDIRILMAK İSTENEN KADRONUN         ALINMAK İSTENEN KADRONUN

Ünvan Kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti      Ünvan Kodu   Sınıfı  Ünvanı  Derecesi  Adeti

  8750              T.H.   Tekniker      3           1          8750              T.H.   Tekniker      2           1

      Olarak değiştirilmesine, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Ahmet REİS, Naci YILDIRIM, Şükran KARAHAN, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ (Red) 8 KABUL, 1 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/07/2020

KARAR NO: 51

KARAR ÖZÜ: Memur Boş Kadro Değişikliği.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 29/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisine gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.2084 sayılı yazılarındaBelediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 9. maddesinin 3. fıkrasında “…mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz. Aktarma yapılacak sayı kadar kadro unvanı, aktarma yapılacak gruba ait listelerden seçilerek ve Yönetmeliğin ekinde yer alan (I) sayılı kütüğe uygun olarak belirlenir.” denmektedir. Buna göre Belediyemiz norm kadrosunda Sağlık Hizmetleri Sınıfında mevcut boş bulunan 9 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun düşülerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 9 dereceli Çözümleyici kadrosuna dönüştürülmesi, kadro değişikliği ile ilgili hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetvelinin (II Sayılı Cetvel) 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (I) bendi gereği Belediye Meclisince onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz norm kadrosunda Sağlık Hizmetleri Sınıfında mevcut boş bulunan 9 dereceli Sağlık Teknikeri kadrosunun düşülerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 9 dereceli Çözümleyici kadrosuna dönüştürülmesine, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 6 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 02/07/2020

KARAR NO: 52

KARAR ÖZÜ: 2020 Ağustos Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 24/06/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve E.2016 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2020 Temmuz ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Ağustos ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Ağustos ayı meclis toplantısının 06 Ağustos 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here