Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Mart Ayı Meclis Kararları

9487
1
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 13

KARAR ÖZÜ: Önerge

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- ÖNERGE: Amasra Belediye Başkanlığı’nın; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ile ilgili talebinin gündemin 11. maddesine eklenmesine ve gündemin 13 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 14

KARAR ÖZÜ: 2020 Yılı Belediye Gelir Tarifesinde Bulunan Canlı Müzik İzin Ücreti, Rapor ve Belge Ücretleri, Ticari T Plakalı Taksi Belge Ücretleri ve Şehiriçi Duraklarına Yeni Giren ve Durak Devri İle İlgili Ücret Tarifesinin Güncellenmesi ve Gelir Tarifesine Yeni Olarak Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yıllık Çalışma Ruhsatı Ücretinin Belirlenmesi.

KARAR:      Başkanlık Makamı’nın 03/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği’nin aynı tarih ve E.419 sayılı yazılarında “Belediyemiz Gelirleri Tarifesinde belirtilen Canlı Müzik İzin Ücreti, Rapor ve Belge Ücretleri, Ticari T Plakalı Taksi Belge Ücretleri ve Şehiriçi Duraklarına Yeni Giren ve Durak Devri İle İlgili Ücret Tarifelerinin güncellenmesi ve Gelir Tarifesine yeni olarak Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Yıllık Çalışma Ruhsatı Ücretinin belirlenerek tarifeye eklenmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

     Belediye Meclisimizin 06/02/2020 tarih ve 11 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 12/02/2020 tarih ve 01 sayılı raporuna istinaden;

     05.03.2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI BASILI EVRAK ÜCRETİ UYGULANACAK OLAN TARİFE
Gerçek Kişiler İçin 120 TL.
Tüzel Kişiler İçin 350 TL.
CANLI MÜZİK İZİN ÜCRETİ UYGULANACAK OLAN TARİFE
Bar, Pavyon, Diskotek 1900 TL.
Lokanta, Kafeterya, Çay Bahçesi 1300 TL.
RAPOR VE BELGE ÜCRETLERİ UYGULANACAK OLAN TARİFE
Mesul Müdür Belgesi Ücreti 300 TL.
Okul Servis Aracı İzin Belgesi Ücreti   75 TL.
TİCARİ T PLAKALI TAKSİ BELGE ÜCRETLERİ UYGULANACAK OLAN TARİFE
b)Yıllık Vize Ücreti 550 TL.

ŞEHİRİÇİ DURAKLARINA YENİ GİREN VE DURAK DEVRİ İLE İGİLİ ÜCRET TARİFESİ

A-MİNİBÜSLERDEN UYGULANACAK OLAN TARİFE
1-Duraklara yeni girenlerden 2400 TL.
 2-Alım-Satım Devirlerde 2400 TL.
     B-TAKSİLERDEN UYGULANACAK OLAN TARİFE
2- Alım-Satım Devirlerde 1000 TL.
C-Belediye Özel Halk Otobüsleri Sözleşme Bedeli ( 1 araç için yıllık – K.D.V. Dahildir. ) UYGULANACAK OLAN TARİFE
  3000 TL.

TARİFEYE EKLENECEK YENİ MADDE OLARAK

D- Belediye Özel Halk Otobüsleri Yıllık Çalışma Ruhsatı Ücreti( 1 araç için yıllık – K.D.V. Dahildir. ) UYGULANACAK OLAN TARİFE
  1000 (BİN) Adet Tam Özel Halk Otobüsü Yolcu Ücreti
İLAÇLAMA ÜCRET TARİFESİ UYGULANACAK OLAN TARİFE
a) Konutların İlaçlanmasında (İlacı kendi almak şartıyla )  
1- 100 m2’ye kadar olan dairelerden   40.00 TL.
2- 100 m2’den büyük olan dairelerden   45.00 TL.
b) Konutların İlaçlanmasında (İlacı Belediyeden)  
1- 100 m2’ye kadar olan dairelerden   65.00 TL.
2- 100 m2’den büyük olan dairelerden   75.00 TL.
c) İşyerlerinin İlaçlanmasında (İlacı Kendinden)  
1- 100 m2’ye kadar olan işyerlerinden   45.00 TL.
2- 100 m2’den 250 m2’ye kadar olan işyerlerinden   70.00 TL.
3- 250 m2’den büyük olan işyerlerinden   90.00 TL.
d) İşyerlerinin İlaçlanmasında ( İlacı Belediyeden )  
1- 100 m2’ye kadar olan işyerlerinden   80.00 TL.
2- 100 m2’den 250 m2’ye kadar olan işyerlerinden 135.00 TL.
e) Resmi Daireler Ve Hastaneler  (İlacı Kendinden )  
1- 250 m2’ye kadar olan yerlerden   90.00 TL.
2- 250 m2’den yukarı olanlar her 250 m2’si için 105.00 TL.

    Olarak belirlenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 15

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsleri Sözleşme Süreleri.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 26/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.680 sayılı yazılarında “Amasra ilçe merkezinde Amasra Kaleşah Mahallesi ve Amasra ATİ Lojmanları hattında çalışmakta olan 4 adet Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesinin işletenleri olan Mehmet TOPAL, Rafet KOCAMAN, Ataman TOPAL ve Celal AKSU’nun 1 yıllık sözleşme süreleri 15/03/2020 tarihinde sona erecektir. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (f) ve (p) bentlerine göre şu anda çalışmakta olan işletmeciler ile yeniden sözleşme yapılıp yapılmayacağı ile ilgili kararın Belediye Meclisince alınması hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  İlçemiz sınırları içerisinde Amasra Kaleşah Mahallesi ve Amasra ATİ Lojmanları hattında çalışmakta olan 4 adet Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesinin işletenleri olan Mehmet TOPAL, Rafet KOCAMAN, Ataman TOPAL ve Celal AKSU’nun 1 yıllık sözleşme süreleri 15.03.2020 tarihinde sona erecek olup yine aynı kişilerle Amasra Belediyesi Özel Halk Otobüsü Sözleşme süreleri 15.03.2020-15.03.2021 tarihleri arasında 1 yıl olarak uzatılmasına, sözleşme süresi bitim tarihi olan 15.03.2021 tarihinden sonra sözleşme süresinin tekrar uzatılmayıp Amasra Özel Halk Otobüsleri için Belediyemizce ihaleye çıkılmasına, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 15. maddesinin (f) ve (p) bendi gereğince, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 16

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kaleşah Mahallesi, İsmet İnönü Caddesinde Yer Alan Parka İsim Verilmesi Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 26/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.670 sayılı yazılarında “İlçemiz Kaleşah Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi tapuda 105 ada, 17 parsel yanında Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan-Çocuk Bahçesi” olarak belirlenen 1832 m²’lik park alanı bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18. maddesinin (n) bendinde belirtilen “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince; Belediyemizce düzenleme çalışmalarına başlanan söz konusu park alanına “KULELİ PARKI” isminin verilmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  İlçemiz sınırları içerisinde Kaleşah Mahallesi, İsmet İnönü Caddesi tapuda 105 ada, 17 parsel yanında Uygulama İmar Planında “Yeşil Alan-Çocuk Bahçesi” olarak belirlenen 1832 m²’lik park alanına Belediyemizce düzenleme çalışmalarına başlanmış olup söz konusu park alanına 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı 18.maddesinin (n) bendinde belirtilen “Meydan, cadde, sokak, park, tesis ve benzerlerine ad vermek; mahalle kurulması, kaldırılması, birleştirilmesi, adlarıyla sınırlarının tespiti ve değiştirilmesine karar vermek; beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerini kabul etmek” hükmü gereğince, KULELİ PARKI” isminin verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

    T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 17

KARAR ÖZÜ: Çankaya Belediyesi’nden Yardım Talep Edilmesi Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 19/02/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.606 sayılı yazılarında “İlçemiz sınırları içerisinde Büyük Liman ve Küçük Liman sahil bölgelerinde yer alan rekreasyon alanlarının projelendirilmesi ve yapılması, ayrıca ilçemiz kent merkezinde bulunan sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için Belediyemiz imkanları yetersiz kaldığından kardeş kent protokolü imzalamış olduğumuz Çankaya Belediyesinden her türlü proje, araç gereç ve personel desteği konusunda protokol hükümleri çerçevesinde yardım talep edilmesi için gerekli Meclis Kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  İlçemiz sınırları içerisinde Büyük Liman ve Küçük Liman sahil bölgelerinde yer alan rekreasyon alanlarının projelendirilmesi ve yapılması, ayrıca ilçemiz kent merkezinde bulunan sokak hayvanlarının rehabilitasyonu için Belediyemiz imkanları yetersiz kaldığından 04/07/2019 tarih ve 99 sayılı meclis kararımız ile kardeş kent ilişkisi kurulmuş ve kardeş kent protokolü imzalamış olduğumuz Çankaya Belediyesinden her türlü proje, araç gereç ve personel desteği konusunda protokol hükümleri çerçevesinde yardım talep edilmesi konusunda, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 18

KARAR ÖZÜ: Belediyemize Şirket Devri Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.728 sayılı yazılarında “AMASTRİS GIDA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin Belediyemize göndermiş olduğu 28.02.2020 tarih ve 843 sayılı dilekçesine istinaden Bartın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nce 19.02.2020 tarihinde tescil edilip kurulan AMASRA/189 Ticaret Sicil Numaralı 0691105602 Vergi Kimlik Numaralı şirketin ortağı Seyhan BİLGİN’in 10 pay karşılığı 10.000,00-TL değerindeki hisselerinin hibe yoluyla devir alınarak, şirketin ortağı olunması hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  AMASTRİS GIDA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin 28.02.2020 tarih ve 843 sayılı “Devir” konulu dilekçe talebi doğrultusunda,

  1- Bartın Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün AMASRA/189 sicil numarasında kayıtlı bulunan AMASTRİS GIDA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ortağı Seyhan BİLGİN’in 10 pay karşılığı 10.000,00 TL değerindeki hisselerinin hibe yoluyla devir alınarak Belediyemizce şirketin ortağı olunması,

  2- AMASTRİS GIDA TURİZM İNŞAAT SEYAHAT NAKLİYAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ ünvanlı şirkette Belediyemiz tüzel kişiliğini temsilen Belediye Başkanlığı adına gerçek kişi temsilcisi olarak aksi karar alınıncaya kadar, Kum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 80/12  Amasra-BARTIN adresinde ikamet eden T.C. uyrukulu, 14368883168 T.C. Kimlik no’lu, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın atanması,

  3- Belediyemiz şirket müdürü olarak Belediyemiz adına bu görevi yerine getirmek üzere T.C. uyruklu 14368883168 T.C. Kimlik no’lu Kum Mahallesi Cumhuriyet Caddesi 80/12 Amasra-BARTIN adresinde ikamet eden Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’ın atanması ile ilgili Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 7 KABUL, 3 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 19

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Olan ve Kira Süresi Sona Erecek Olan Kiralık Taşınmazlarımızın Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceği.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.722 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazların kira sözleşme süreleri 31.03.2020-23.04.2020-09.05.2020-24.05.2020 ve 31.05.2020 tarihleri itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

1- Amasra Spor Kulubü (Kulüp Lokali); Kira süresinin 01.04.2020 tarihinden 31.12.2020 tarihine kadar uzatılmasına, aylık kira bedelinin 1.635,90 TL olarak belirlenmesi konusunda yapılan işari oylama neticesinde; Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ali Rıza DÖNMEZ, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Red) 7 KABUL, 2 RED oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile, (5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 27.maddesi gereği Meclis Üyemiz Ertan CENGİZ bu maddenin oylanmasına katılmamıştır.)

2- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu’nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

   3- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 02.03.2020 tarihli Belediyemiz kiracıları listesinde adı yazılan diğer kiracılarile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 20

KARAR ÖZÜ: İlçemiz Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesi Otopark Kiralaması Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.725 sayılı yazılarında “Kum Mahallesi, Turgut IŞIK Caddesinde mülkiyeti Belediyemize ait olan otopark yerinin işletmecisi Levent ÖZTÜRK adına vekaleten Bülent ÖZTÜRK’e ait olan 27.02.2020 tarihli dilekçe yazımız ekinde sunulmuştur. Konunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 21

KARAR ÖZÜ: Belediyemizden Emekli Olan 2 Personelimize Ait Kıdem Tazminatı ve Sosyal Haklarının Ödenmesi İşinde Kullanılmak Üzere İller Bankası A.Ş.’den Kredi Kullanılması.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.732 sayılı yazılarında “Belediyemizde çalışmakta iken, 14.02.2020 tarihinde emekliye ayrılan 6701016692396 sicil numaralı 54421687692 T.C. kimlik nolu işçi Çetin ÖZBİLGİN’e  167.251,10 TL  Kıdem Tazminatı, izin ücreti bedeli 46.148,60 TL, maaş alacakları 67.423,21 TL ve ikramiye alacakları 44.783,75 TL toplamda 325.606,66 TL ile yine 14.02.2020 tarihinde emekliye ayrılan  3400018937442 sicil numaralı 22271759296 T.C. kimlik nolu işçi Metin AKÇA’ya 166.610,70 TL  Kıdem Tazminatı, 68.852,70 TL izin ücreti bedeli, 62.739,56 TL maaş alacakları ve 47.672,92 TL ikramiye alacakları toplamda 345.875,88 TL‘nin ve genel toplamda 671.482,54 TL’nin Belediyemizin mali imkansızlığı nedeni ile İller Bankası A.Ş.’den kredisi kullanılması ile ilgili işlemleri için gerekli kararın alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

       5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 12.maddesinde (Ek fıkra: 6/3/2007-5594/2 md.) “Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda, 68inci maddenin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayı ile borçlanma yapabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz.” denmektedir. Ayrıca 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (d) bendi borçlanmaya karar vermek ile aynı kanunun 68.maddesinin (e) fıkrası gereği;

      Belediyemizde çalışmakta iken 14/02/2020 tarihinde emekliye ayrılan 2 adet işçimizin kıdem tazminatı, ikramiye alacakları, maaş alacakları ve izin ücret bedelinin ödenebilmesi işinde kullanılmak üzere İller Bankasından çekilmesi düşünülen genel toplam 671.482,54 TL kredi ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay alınmasına, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan onay geldikten sonra İller Bankası A.Ş. tarafından düzenlenecek her türlü evraka, protokol ve sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 22

KARAR ÖZÜ: 2020 Nisan Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 02/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü’nün aynı tarih ve E.742 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2020 Mart ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Nisan ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nin 6.maddesi gereği 2020 yılı Nisan ayı meclis toplantısının 02 Nisan 2020 Perşembe günü saat 14:00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/03/2020

KARAR NO: 23

KARAR ÖZÜ: 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Hk.

KARAR: Başkanlık Makamı’nın 04/03/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve E.758 sayılı yazılarında “Tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmakta olan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nde Belediyemizde çalışmakta olan memur ve sözleşmeli kadın personelimizin 1 gün idari izinli sayılmaları için Belediye Meclis Kararı alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

  Tüm dünyada ve ülkemizde kutlanmakta olan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” nde Belediyemizde çalışmakta olan memur ve sözleşmeli kadın personelimizin 1 gün idari izinli sayılmalarına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

1 YORUM

  1. Belediye Meclisinizin aldığı karar ile bir parka “Kulei Parkı” ismi verilmesi, Şanlı Yuva Kuleli’den mezun kurtuluş savaşımızın kahramanlarının ve cumhuriyetimizin kurucularının anılarına gösterilmesi gereken saygıyı bir kez daha hatırlatmıştır. Bir mezunu olarak şerefli Yuvamız Kuleli adını kentinizde canlı tutan Amasra halkına, Belediye Başkanı Sayın Recai Çakır ve Sayın Belediye Meclis Üyelerine teşekkür ve minnet duygularımı iletirim.
    Avukat Hulusi Coşkun

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here