Ana sayfa Meclis Kararları 2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları

2020 Yılı Kasım Ayı Meclis Kararları

880
0
Amasra Belediyesi Meclis Kararları

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 79

KARAR ÖZÜ: 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- Eşitlik Komisyonu Başkanlığının; 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü” farkındalık yaratmak adına sunulan talebinin gündemin 9. maddesine eklenmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 80

KARAR ÖZÜ: Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücret Tespiti.

KARAR: Belediye Meclisimize sunulan 1 adet önergenin gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

1- Yazı İşleri Müdürlüğünün; Belediyemizde kısmi zamanlı sözleşmeli personel olarak çalıştırılacak olan avukat personele ödenecek ücretin belirlenmesi ile ilgili talebinin gündemin 10. maddesine eklenmesine, gündem maddelerinin 13 maddeye çıkarılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 81

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Oluşturulması

KARAR: Başkanlık Makamının 29/09/2020 tarih ve 3166 sayılı yazısı ile Belediye Meclisimize gelen yazıda “… Amasra Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 01/10/2020 tarih ve 76 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Yönetmelik Komisyonuna havalesi yapılmış olup Yönetmelik Komisyonunca hazırlanan 09/10/2020 tarih ve 01 sayılı raporuna istinaden;

            5393 sayılı Belediye Kanununun 18.maddesinde yer alan “Meclisin Görev ve Yetkileri” başlıklı maddenin (m) bendine istinaden;

            Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Kuruluş, Görev, Yetki, Sorumluluk Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğinin, Yönetmelik Komisyonunca hazırlandığı şekli ile aynen onaylanmasına, Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin Evlendirme İşleri ile ilgili bölümlerinin Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinden çıkarılmasına ve Yazı İşleri Müdürlüğü Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinin yeni hali ile onaylanmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 82

KARAR ÖZÜ: Belediyemiz Sefa Park Aile Çay Bahçesinde Yapılacak Nikah ve Düğün Töreni Ücret Tarifesi

KARAR: Başkanlık Makamının 28/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen aynı tarih ve 3101 sayılı yazılarında “Belediye Meclisimizin almış olduğu 06/08/2020 tarih ve 58 sayılı Meclis Kararı ile belirlenmiş olan Sefa Park Aile Çay Bahçesinde yapılacak nikah ve düğün töreni ücret tarifesinde, Sefa Park Aile Çay Bahçesinde nikah veya düğün merasimi yapmak isteyen Belediyemiz personeli ile Belediyemizden emekli olan personellerimizin kendileri ve çocukları için indirim uygulanması ve indirimli ücretlerin ücret tarifesine eklenmesi konusunda gerekli meclis kararının alınması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 01/10/2020 tarih ve 72 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 12/10/2020 tarih ve 08 sayılı raporuna istinaden;

            Sefa Park Aile Çay Bahçesinde yapılacak nikah ve düğün töreni ücret tarifesinde, Sefa Park Aile Çay Bahçesinde nikah veya düğün merasimi yapmak isteyen Belediyemiz personeli ile Belediyemizden emekli olan personellerimizin kendileri ve çocukları için indirim uygulanması ve indirimli ücretlerin ücret tarifesine eklenmesi konusunda gerekli inceleme ve araştırma devam etmekte olduğundan, bu konu ile ilgili komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 83

KARAR ÖZÜ: Mülkiyeti Belediyemize Ait Kiraya Verilmiş Taşınmazların Tekrar Kiraya Verilip Verilmeyeceğinin Belirlenmesi

KARAR: Başkanlık Makamının 28/09/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3120 sayılı yazılarında “Belediyemizce kiraya verilmiş bulunan ve yazı ekinde listede belirtilen  kiralık taşınmazların kira sözleşme süreleri bazılarının 31.12.2020 tarihinde, bazılarının 2021 yılının Mart-Nisan ve Haziran aylarında, bir kiracımızın da kira sözleşme süresi 2022 yılı Mart ayı sonu itibari ile sona erecektir. Kiraya verilmiş bulunan taşınmazların tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin T.C. Sayıştay Başkanlığının Bartın Amasra Belediyesi Denetim Raporu, 03.10.2019 tarih ve 135 sayılı Meclis Kararı, 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Belediye Meclisimizin 01/10/2020 tarih ve 73 sayılı kararının konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup Plan ve Bütçe Komisyonunca hazırlanan 13-14-15-16/10/2020 tarih ve 09 sayılı raporuna istinaden;

            Mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazlar ile ilgili;

            1- Kiraya verilecek işletmenin kira süresinin uzatılması, karşılıklı anlaşılabilmesi için kiracın kira borcunun bulunmaması veya yapılandırmaya gitmesi,

2-   Anlaşmaya gidilecek işletmenin emsal olarak kira tespitinin yapılması,

3-   Anlaşmaya varılamayan taşınmazın, yasal mevzuatının araştırılması,

4-   İhaleye çıkılacak taşınmazın, ihale sürecinin oluşturulması,

5-   Anlaşmaya gidilecek kiracılarımızla en fazla iki yıl sözleşme imzalanması,

6-   Gerektirdiği takdirde kira tespiti, kira uzatma ve ihale süreci ile ilgili bilirkişi, gayrimenkul yatırım uzmanı görüşü alınması,

7-   Kira sözleşmeleri faaliyet türüne göre yeniden düzenlenmesi,

8-   Yapılan anlaşmalarda yasal olarak kamu zararı oluşturmayacak şekilde kira bedelinin belirlenmesi,

9-   Çin’in Vuhan kentinden başlayarak dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından “pandemi“ olarak nitelendirilen koronavirüs (covid-19) salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirler gereği faaliyetleri durdurulan işyerlerinin yanı sıra koronavirüs (covid-19) tehlikesi nedeniyle ilçemiz esnafları da bu durumdan ekonomik olarak olumsuz şekilde etkilenmiş olup, esnaflarımızın mağdur olmaması için Belediye Meclisimizin 03/10/2019 tarih 135 sayılı kararının pandemi koşullarının halen devam etmesi sebebi ile söz konusu bu meclis kararının iptal edilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 84

KARAR ÖZÜ: Halk Bankası Bartın Şubesinin Bankomat (ATM) Yerinin Kira Sözleşmesi Süresi Uzatımı

KARAR: Başkanlık Makamının 02/11/2020 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3556 sayılı yazılarında “Mülkiyeti Belediyemize ait olan Atatürk Kültür Parkı içerisinde yer alan ve Halk Bankası Bartın Şubesi tarafından kiralanan Bankomat (ATM) yerinin kira süresi 20.11.2020 tarihi itibari ile sona erecektir. Bu taşınmazın Halk Bankası Bartın Şubesine tekrar kiraya verilip verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi hususu” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            1- Kira süresi 3 yıl uzatılan kiracımızın, 03/11/2020 tarihinden itibaren kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Ekim 2020 Tüketici Fiyat Endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

            Halkbank (ATM Yeri): Kira süresinin 21/11/2020 tarihinden itibaren 3 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedelinin %11,74 oranında artırılarak 1 yıllık kirasının 13.066,22 TL olarak belirlenmesine,

            2- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

            3- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı Recai ÇAKIR’a yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 85

KARAR ÖZÜ: 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısı

KARAR: Başkanlık Makamının 30/10/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3551 sayılı yazılarında “2021 yılı Bütçesine ilişkin çalışmaların Başkanlık Makamı ve Belediye Encümen tetkiki tamamlanmış olup bütçe tasarısı ekte sunulmuştur. 5393 sayılı Belediye Kanununun 62. maddesi gereğince Belediye Meclisince incelenip kabulü için gerekli çalışmanın yapılması” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            5393 sayılı Belediye Kanununun 62.maddesi gereğince incelenmek üzere Belediye Meclisine sunulan 2021 Mali Yılı Bütçe Tasarısının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 27.maddesi gereği incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun 19/11/2020 Perşembe günü saat 14.00’da yapacağı Belediye Meclis Toplantısı 2.Oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 86

KARAR ÖZÜ: Amasra Belediyesi 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu

KARAR: Başkanlık Makamının 30/10/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 3555 sayılı yazılarında “27/12/2010 tarih 27742 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik Hükümlerine göre Belediyemizce hazırlanan Amasra Belediyesi 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu yazımız ekinde sunulmuştur. 2021 Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporunun Belediye Meclisinde görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

            Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere konunun Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 87

KARAR ÖZÜ: Memur Boş Kadro Değişikliği

KARAR: Başkanlık Makamının 28/10/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3528 sayılı yazılarında “Fen İşleri Müdürlüğünün 13/10/2020 tarih ve 3404 sayılı olur yazısında ‘Kurumumuz Amasra Belediyesine bağlı birimimiz Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen tüm iş ve işlemler günümüz itibari ile 1 adet Fen İşleri Müdür Vekili, 1 adet Sözleşmeli Peyzaj Mimarı ve 1 adet Sözleşmeli Teknisyen ile yürütülmektedir. Müdürlüğümüzün temel politikalar ve öncelikler arasında, teknik hizmetlerin zamanında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilgili sorunlara çözümleyici öneriler geliştirmek, belediyemiz su ve kanalizasyon hizmetlerinin devamını sağlamak, içme suyunun temini, yeni su kaynaklarının oluşturulması işlerinin yürütülebilmesi yer almaktadır. Müdürlüğümüze bağlı büro işleri, inşaat işleri, su ve kanalizasyon, atölye-garaj ve tamirhane, park ve bahçeler gibi asli ve sürekli işlerimizde vatandaşa daha iyi ve ferah ortamlarda hizmet verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda yapılacak tüm çalışmalar teknik ve donanımlı personellerce gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Fen İşleri Müdürlüğü Görev ve Çalışma Yönetmeliği 7. maddesinin 5. ve 9. fıkrasında müdürlüğün görevleri arasında “İlçenin ihtiyacı olan içme suyunu temin etmek” ve “Su ihtiyacı olan yerler tespit edilerek ilgili resmi kurumlarda gerekli şebeke yapımı için talepte bulunmak” görevi tanımlanmış olup ilçemiz için en önemli konulardan biri olan yeni içme suyu kaynakları arama çalışmalarına hâkim jeofizik ve dikey sondaj konularında mesleğinde uzman kişi ile yapılması gerekmektedir. Ayrıca müdürlüğümüzün asli görev ve sorumlulukları arasında yer alan kanalizasyon altyapı çalışmaları kapsamında yapılması planlanan yatay sondaj çalışmalarının da görevinde uzman personeller eliyle yürütülmesi elzemdir. 3194 sayılı İmar Kanunun 28/2 maddesi ve 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğünün (2012/12) No.lu Genelgesinin 9.maddesinde de belirtildiği üzere, zemin etütlerinin kamu adına yaptırılması ve denetiminde belediyelere önemli yasal sorumluluk yüklenmiştir. Bu kapsamda mevcut yasa ve yönetmenliklere göre binaların temel taşıyıcı sistemlerinin projelendirilmesi için en önemli unsur olan zemin etütlerinin, sondaj ve arazi çalışmalarının kontrol ve denetimi Jeoloji Mühendislerince yapılması hasıl olmuştur.
                Yukarıda açıklaması yapılan sebepler doğrultusunda, kamu hizmetlerinin sürekliliğini sağlanmak, tüm iş ve işlemlerde ilgili kanun ve yönetmeliklerle uyum ve birlikteliğin sağlanması, asli ve sürekli görevlerin memur eliyle yürütülmesi için Belediyemiz Genel İdari Hizmet Sınıfı kadrosunda bulunan 1 adet norm kadronun iptal edilerek, Jeoloji Mühendisi olarak ihdasının yapılması hususunu arz ve talep ederiz.’ denilmektedir.

  İlgili talep doğrultusunda; 22 Şubat 2007 tarih ve 26442 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğinin 9. maddesinin 3. fıkrasında “…mevcut dolu memur kadro sayısı personel grupları itibariyle kendi alt grupları için tespit edilen norm kadro sayısından az olan kapsama dahil kurum ve kuruluşlarda norm kadro standartları cetvellerinde belirlenen idari, sağlık ve yardımcı hizmet personeli gruplarından her birine ait norma uygun boş kadro sayısının yüzde ellisine kadarı ilgili personel gruplarından düşülerek ihtiyaca göre idari, sağlık ve teknik personel gruplarına sayı itibariyle meclis kararı ile eklenebilir. Oranların hesaplanmasında sonucun tam sayı çıkmaması durumunda bulunan rakam kendinden büyük en yakın tam sayıya yuvarlanarak aktarılacak kadro sayısı tespit edilir. Kadro aktarımı yapılan personel grubunda kalan kadro sayısı ile söz konusu gruptan diğer gruplara aktarılan kadro sayısının toplamı ilgili grup için norm kadro standartları cetvellerinden belirlenen sayıdan fazla olamaz. Aktarma yapılacak sayı kadar kadro unvanı, aktarma yapılacak gruba ait listelerden seçilerek ve Yönetmeliğin ekinde yer alan (I) sayılı kütüğe uygun olarak belirlenir.” denmektedir.             Buna göre Belediyemiz norm kadrosunda Genel İdari Hizmetler Sınıfında mevcut boş bulunan 5 dereceli Memur kadrosunun düşülerek, Teknik Hizmetler sınıfında 5 dereceli Mühendis kadrosuna dönüştürülmesi, kadro değişikliği ile ilgili hazırlanan memur boş kadro değişiklik cetvelinin, (II Sayılı Cetvel) 5393 sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (I) bendi gereği Belediye Meclisince onaylanması” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

Belediyemiz norm kadrosunda Genel İdari Hizmetler Sınıfında mevcut boş bulunan 9 dereceli Memur kadrosunun düşülerek, Teknik Hizmetler Sınıfında 5 dereceli Mühendis kadrosuna dönüştürülmesine, Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Ahmet REİS, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Şükran KARAHAN, Meltem ÖZ, (Kabul), Meclis Üyesi; Ertan CENGİZ (Çekimser) 8 KABUL, 1 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

 T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 88

KARAR ÖZÜ: 25 Kasım “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü”

KARAR: Eşitlik Komisyonu Başkanlığının 05/11/2020 tarihli yazısı ile Belediye Meclisimize önerge olarak sunulan ve Meclis Başkanlığı tarafından yapılan oylama neticesinde gündeme alınmasına oy birliği ile karar verilen yazılarında “25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ olarak kabul edilmiştir. Amasra Belediyesi Eşitlik Komisyonu olarak kadına karşı şiddete dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve kadınlarımızın uğramış oldukları her türlü şiddete karşı bir nebze olsun korunmalarını sağlayarak mağduriyetlerini en aza indirmek, kadına karşı şiddetle mücadele amacı ile eşi Amasra Belediyesi bünyesinde çalışan ve eşinden şiddet gördüğü veya eşi tarafından ailevi sorumluluklarının yerine getirilmediği hukuksal olarak kanıtlanmış olan kadınlarımızın hukuki bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunması halinde ailenin geçimini sağlayan maaş alacağının 4/3’ünün 6 ay süre ile şiddete maruz kalan kadınlarımıza ödenmesi için bir meclis kararı alınması ve akabinde Belediyemiz ile işçi ve memur sendikaları ile yapılan toplu iş sözleşmeleri vb. sözleşmelerin kapsamına söz konusu konu ile ilgili bir madde hükmü eklenmesinin sağlanması için bir meclis kararı alınmasını, konunun Amasra Belediyesinin Kasım ayı meclis gündemine alınarak görüşülmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        25 Kasım ‘Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü’ olarak kabul edilmesi sebebi ile Amasra Belediyesi olarak kadına karşı şiddete dikkat çekmek, farkındalık yaratmak ve kadınlarımızın uğramış oldukları her türlü şiddete karşı bir nebze olsun korunmalarını sağlayarak mağduriyetlerini en aza indirmek, kadına karşı şiddetle mücadele amacı ile;

      1- Eşi Belediyemiz bünyesinde çalışan ve eşinden şiddet gördüğü veya eşi tarafından ailevi sorumluluklarının yerine getirilmediği hukuksal olarak kanıtlanmış olan kadınlarımızın hukuki bilgi ve belgeler ile başvuruda bulunması halinde ailenin geçimini sağlayan kişinin maaş alacağının 4/3’ünün 6 ay süre ile şiddete maruz kalan kadınlarımıza ödenmesine,

      2- Belediyemiz ile işçi ve memur sendikaları ile yapılan toplu iş sözleşmeleri vb. sözleşmelerin kapsamına söz konusu konu ile ilgili bir madde hükmü eklenmesine,

            Belediye Başkanı Recai ÇAKIR, Meclis Üyeleri; Hasan KALEÇETİN, Recep GÜNTER, Zülkar ÖZTÜRK, Naci YILDIRIM, Meltem ÖZ (Kabul), Meclis Üyeleri; Ertan CENGİZ, Ahmet REİS, Şükran KARAHAN (Çekimser) 6 KABUL, 3 ÇEKİMSER oy kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 89

KARAR ÖZÜ: Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel (Avukat) Ücret Tespiti.

KARAR: Başkanlık Makamının 03/11/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize önerge olarak sunulan ve oy birliği ile gündeme alınmasına karar verilen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3569 sayılı yazısında “Belediyemizde Tam Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalışan Avukat Gülşah KARABULUT 14.11.2020 tarihi itibari ile sözleşmesini feshedeceğini bildirmiştir. Bu sebepten dolayı Belediyemizce avukatlık hizmetlerinin yürütülmesi işine esas avukata ihtiyaç duyulmaktadır. 10 Nisan 2014 tarih ve 28968 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak güncellenen Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik gereği Belediyemiz norm kadrosunda münhal bulunan 4 dereceli avukat kadrosuna karşılık gösterilmek üzere kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan avukat personele 5393 sayılı Belediye Kanununun 49. maddesinin 4. fıkrası gereği, Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 08/07/2020 tarih ve 7 sayılı genelge doğrultusunda ödenecek ücretin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi” denilmekte olup bu talebe istinaden konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        Belediyemizde Kısmi Zamanlı Sözleşmeli Personel olarak çalıştırılacak olan;

1-  Avukat’ın aylık ücretinin net 2.043,77 TL olarak belirlenmesine ve kısmi zamanlı sözleşmeli personel ile yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 05/11/2020

KARAR NO: 90

KARAR ÖZÜ: 2020 Aralık Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi.

KARAR: Başkanlık Makamının 02/11/2020 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3561 sayılı yazılarında “5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereğince Belediye Meclisimizin Kasım ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir.” denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

        5393 sayılı Belediye Kanunun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği 2020 yılı Aralık ayı meclis toplantısının 03 Aralık 2020 Perşembe günü saat 14.00’da yapılmasına, Belediye Meclisimizce yapılan işari oylama sonucunda oy birliği ile karar verilmiştir.

BİR CEVAP BIRAK

Please enter your comment!
Please enter your name here