English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik


AMASRA BELEDİYESİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

AMASRA BELEDİYESİ SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Tarih     : 03/11/2011
Karar No    : 96

MADDE 1 - Belediye Meclisinin 05/04/2006 gün ve 36 sayılı kararı ile kabul edilen Amasra Belediyesi Sicil Amirleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Bu Yönetmelik Amasra Belediye Meclisi kararı ile kabulü ve yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 - Bu yönetmelik hükümlerini Amasra Belediye Başkanı yürütür.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız