English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi


Mayıs Ayı Meclis Toplantısı GündemAMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 07 MAYIS 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ TE YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.


AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 07 MAYIS 2015 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ TE

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 

1-Açılış ve yoklama,

 

2-İtfaiye Hizmetleri'nin; İtfaiye hizmetleri ücret tarifesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun görüşülmesi,

 

3-Zabıta Amirliği'nin; Çevre Denetim Birimi oluşturulması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

4-Fen İşleri Müdürlüğü'nün; Kamyon alımı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

5-Fen İşleri Müdürlüğü'nün; Çöp toplama aracının kamu hizmetine tahsisi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

6-Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün; Minipak çöp aracı alımı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

7-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; İşgaliye bedelleri hakkındaki talebinin görüşülmesi,

 

8-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; Mülkiyeti belediyemize ait, kira süresi dolan taşınmazlar ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

9-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; 2014 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

10-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; 2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

11-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün; Amasra Limanı Atık Alım Ücret Tarifesinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

12-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Teknik Raporu doğrultusunda değişen revizyon ve nazım imar planı ile ilgili hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi,

 

13-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; Kaleşah Mahallesi, Meydan Sokak, 262 ada 6 parsel bitişiğindeki, mülkiyeti belediyemize ait 262 ada 7 nolu parselin (55,91m²) bedel takdiri suretiyle satılması ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

 

14-Yazı İşleri Müdürlüğü'nün; Kadro iptal ve ihdası ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

15-Yazı İşleri Müdürlüğü'nün; Haziran-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

 

16-Dilek ve Temenniler,

17-Kapanış,                
Site içi arama

Başkan

İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız