English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
Ekim 2016 Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

KARAR TARİHİ: 06/10/2016

KARAR NO: 82

KARAR ÖZÜ: TRAFİK KOMİSYONU KURULMASI.

KARAR:

 

Başkanlık Makamının 29/08/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği'nin aynı tarih ve 317 sayılı yazılarında "5393 Sayılı Belediye Kanununun 15. maddesinin (p) bendi ''Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.''  gereği Belediyemize bağlı durak hakkı bulunan araçların devir taleplerini, yeni oluşturulacak hatların işlemlerini ve duraklarda çalışan araçların düzenini sağlamak amacıyla Belediyemiz memurlarından en az 3 (üç) kişilik Trafik Komisyonu oluşturulması hususu" talebine istinaden, yapılan görüşme neticesinde; konu Belediye Meclisinin görev ve yetkileri dahilinde olmadığı için gündemden çıkartılmıştır.

          

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 06/10/2016

KARAR NO: 82

KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZDEN EMEKLİYE AYRILAN 4 ADET İŞÇİYE AİT KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN İLLER BANKASINDAN KREDİ KULLANILMASI.

KARAR:

 

Başkanlık Makamının 29/09/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 648 sayılı yazılarında "Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün ilgide kayıtlı yazılarında; Belediyemizde çalışmakta iken 14/09/2016 tarihinde emekliye ayrılan 6701014329386 sigorta sicil numaralı işçi Turhan DERE'ye 96.029,30 TL, 6701018568291 sigorta sicil numaralı işçi Asım BAKIR'a 62.578,50 TL, 6701199304371 sigorta sicil numaralı işçi Müslüm OKUR'a 100.083,60 TL ve 6701018569081 sigorta sicil numaralı işçi Özden EMİR'e 100.632,70 TL olmak üzere toplam 359.324,10 TL kıdem tazminatının Belediyemizin mali imkansızlığı nedeni ile İller Bankasından kredi kullanılarak ilgili işçilere ödenmesi talep edilmektedir. Söz konusu kıdem tazminatlarının İller Bankasından kredi kullanılarak işçilere ödenmesi için gerekli meclis kararının alınması" talebine istinaden yapılan görüşmede;

5393 Sayılı Belediye Kanununun 12.maddesinde (Ek Fıkra :61312007-5594/md) "Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda, 68 inci maddesinin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığı'nın onayı ile borçlanma yapılabilir. Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanılamaz" denmektedir. Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanununun Meclisin Görev ve Yetkileri başlıklı 18.maddesinin (d) bendi (borçlanmaya karar vermek) ile aynı kanunun 68.maddesinin (e) fıkrası gereği;

Belediyemizde çalışmakta iken 14/09/2016 tarihinde emekliye ayrılan 4 adet işçimizin kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere İller Bankasından çekilmesi düşünülen toplam 359.324,10.-TL kredi ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan izin alınmasına, İçişleri Bakanlığı'ndan onay geldikten sonra İller Bankası tarafından düzenlenecek her türlü evraka, protokol ve sözleşmelere imza atmaya Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

 

KARAR TARİHİ: 06/10/2016

KARAR NO: 82

KARAR ÖZÜ: KASIM-2016 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI GÜN  VE SAATİNİN BELİRLENMESİ

KARAR:

     

 

Başkanlık Makamı'nın 27/09/2016 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 632 sayılı "KASIM-2016 Ayı Meclis Toplantısının Gün ve Saatinin Belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği'nin 6.maddesi gereği Kasım-2016 ayı meclis toplantısının 03 Kasım 2016 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız