English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi


Belediye BaşkanıMehmet Emin Timur kimdir?


20 Ocak 1963 de Bartın’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Amasra’da, liseyi İstanbul Kabataş Erkek Lisesi'nde, yüksek öğrenimini de 1986 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nde tamamladı. Ekonometri Anabilim dalında yüksek lisans yaptı. Doktorasını tez aşamasında bırakan Mehmet Emin Timur, Yüksek lisans ve doktora çalışmaları sırasında Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Özelleştirme, Türkiye’de inşaat sektörü ve konut, fiyat istatistikleri, yatırım projelerinin yönetimi, 24 Ocak kararları ile ilgili seminer çalışmaları yanı sıra taşkömüründe verimlilik üzerine çalışmalarda bulundu. Özel sektörde denetim uzmanlığı, Amasra'da spor kulüpleri ve sivil toplum örgütlerinde çeşitli görevlerde bulundu. 2004 seçimlerinde Amasra Belediye Meclis Üyesi seçildi. 2009 yılında yapılan Belediye Başkanlığı seçimlerinde Amasra Belediye Başkanı olarak seçildi.2014 yılında tekrar Belediye Başkanlığı seçimlerine aday olan Mehmet Emin TİMUR 2. Kez Amasra Belediye  Başkanı olarak göreve seçildi. Evli ve 2 çocuk babası olan Mehmet Emin TİMUR halen Amasra Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

GÖREVLERİ

* Belediye teşkilâtının en üst amiri olarak belediye teşkilâtını sevk ve idare etmek,
* Belediyenin hak ve menfaatlerini korumak.
* Belediyeyi stratejik plâna uygun olarak yönetmek, belediye idaresinin kurumsal stratejilerini oluşturmak, bu stratejilere uygun olarak bütçeyi, belediye faaliyetlerinin ve personelinin performans ölçütlerini hazırlamak ve uygulamak, izlemek ve değerlendirmek, bunlarla ilgili raporları meclise sunmak.
* Belediyeyi Devlet dairelerinde ve törenlerde, davacı veya davalı olarak da yargı yerlerinde temsil etmek veya vekil tayin etmek.
* Meclise ve encümene başkanlık etmek.
* Belediyenin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.
* Belediyenin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.
* Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.
* Meclis ve encümen kararlarını uygulamak.
* Bütçeyi uygulamak, bütçede meclis ve encümenin yetkisi dışındaki aktarmalara onay vermek.
* Belediye personelini atamak.
* Belediye ve bağlı kuruluşları ile işletmelerini denetlemek.
* Şartsız bağışları kabul etmek.
* Belde halkının huzur, esenlik, sağlık ve mutluluğu için gereken önlemleri almak.
* Bütçede yoksul ve muhtaçlar için ayrılan ödeneği kullanmak, özürlülere yönelik hizmetleri yürütmek ve özürlüler merkezini oluşturmak.
* Temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneği kullanmak.
* Kanunlarla belediyeye verilen ve belediye meclisi veya belediye encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
 

Site içi arama

Başkan

İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız