English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 03 KASIM 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ TE YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.


GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; Amasra Kent Merkezi Karayolu Geçişi 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itiraz ile ilgili talebinin görüşülmesi,

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; İlçemiz Kum mahallesi, Turgut Işık caddesi, tapuda 335 ada 9 nolu parselin önünde kalan, ekli folyede A ile gösterilen kısmın yoldan ihdas edilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

4-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; 2017 Mali Yılı Bütçe Tasarısı ile ilgili talebinin görüşülmesi;

5-Özel Kalem (Başkanlık) Makamı'nın; Ankara Keçiören Belediyesi ile Kardeş Belediye ilişkisi kurulması ile ilgili talebinin görüşülmesi;

6-Yazı İşleri Müdürlüğü'nün; Aralık-2016 Ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7-Dilek ve Temenniler,

8-Kapanış.Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız