English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 02 MAYIS 2019 GÜNÜ SAAT 14:00’ DA YAPACAĞI OCAK AYI MECLİS TOPLANTISI 2. OTURUMU


GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; 2018  Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili talebinin görüşülmesi,

3-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Kira süreleri sona erecek olan mülkiyeti belediyemize ait mısır tezgah yerleri ile ilgili talebinin görüşülmesi,

4-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Liman atık ücret tarifesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

5-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili talebinin görüşülmesi,

6-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Otopark ve Terminal çıkış ücret tarifeleri ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7-Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Sefa Park Aile Çay Bahçesi ücret tarifesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

8-Zabıta Amirliğinin; Ticari Taksi yıllık vize ücretlerinin yeniden belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

9-Zabıta Amirliğinin; İşyeri açma ve çalışma ruhsatı basılı evrak ücretinin yeniden belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

10- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İmar Komisyonuna havale edilen,İlçemiz Kaleşah Mahallesi, Cide Yolu 2 sokakta bulunan 208 ada 1 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine istinaden Yoldan İhdas işlemi  ile ilgili olarak hazırlanan imar komisyonu raporunun  görüşülmesi,

11-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; Toplu Sözleşme görüşmeleri için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

12-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; Safranbolu Belediyesi ile Kardeş Kent ilişkisi kurulması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

13-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; İç Anadolu Belediyeler Birliğine üye olunması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

14-Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; 2019 Haziran ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

15-Dilek ve Temenniler,

16-Kapanış.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız