English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 01 AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT 14:00’ DA YAPACAĞI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM


AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 01 AĞUSTOS 2019 GÜNÜ SAAT 14:00 DA

YAPACAĞI AĞUSTOS AYI MECLİS TOPLANTISINA AİT GÜNDEM

1- Açılış ve yoklama,

2- Zabıta Amirliğinin; İlçemiz Özel Halk Otobüsü İşletmecilerinin otobüs ücretleri indirim oranlarının değiştirilmesi talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

3- Zabıta Amirliğinin; İlaçlama hizmeti bedellerinin yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; Amasra (Bartın) Nazım ve Uygulama İlave + Revizyon İmar Planlarına askı sürecinde yapılan itirazlardan 07/04/2019 tarih ve 43 sayılı Belediye Meclis Kararına istinaden İller Bankasına gönderilen kısımlara ilişkin imar plan değişiklikleri ile ilgili hazırlanan İmar Komisyon Raporunun görüşülmesi,

5- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün; İlçemiz Kum Mahallesi, Amiral Celal Eyiceoğlu Caddesinde bulunan 333 ada, 12 nolu parselin 3194 sayılı İmar Kanununun 17.maddesine istinaden yoldan ihdas işlemi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

6- Fen İşleri Müdürlüğünün; Belediyemizde çalışmakta iken 14/07/2019 tarihinde emekliye ayrılan işçi Temel TOSUN ve Hüsnü Temel DEMİRCİOĞLUna kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7- İtfaiye Hizmetlerinin; Belediyemizde çalışmakta iken 14/07/2019 tarihinde emekliye ayrılan işçi Engin ULUBAYa kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

8- Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; Belediyemizde çalışmakta iken 14/07/2019 tarihinde emekliye ayrılan işçi Hasan İNCİye kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

9- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizde çalışmakta iken 14/07/2019 tarihinde emekliye ayrılan işçi Yaşar ERDURAKa kıdem tazminatı ve diğer alacaklarının ödenmesi için İller Bankası A.Ş.den kredi kullanılması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

10- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemizin kiraya vermiş olduğu taşınmazların kira süre ve durumları ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

11- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Belediyemiz kiracıları olan Nazmi SERT ve Levent ÖZTÜRK Vekili Bülent ÖZTÜRKün dilekçeleri hakkında hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

12- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; İlçemiz Küçük Liman Caddesi, Terminal Alanı, Taş Ocağı Mevkiinde bulunan otoparkın otopark ücret tarifeleri ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

13- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Bağış ve yardımlar talebi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyon Raporunun görüşülmesi,

14- Mali Hizmetler Müdürlüğünün; Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarife Raporu ile ilgili talebinin görüşülmesi,

15- Başkanlık Makamının (Özel Kalem); Amasra Belediyesi Personel Limited Şirketine Şirket Müdürü atanması ile ilgili talebinin görüşülmesi,

16- Başkanlık Makamının (Özel Kalem); Amasra Belediyesi Personel Limited Şirketinin Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin tadil edilerek faaliyet eklenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

17- Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğünün; 2019 Eylül ayı meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

18- Dilek ve Temenniler,

19- Kapanış.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız