English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2018 Haziran Ayı Meclis Toplantısı Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 43

KARAR ÖZÜ: BELEDİYEMİZ SU ÜCRET TARİFELERİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 03/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün aynı tarih ve 167 sayılı yazılarında "Belediyemizin su temini için sarf ettiği harcamalar ile elde ettiği gelir yazımız ekinde dosyada sunulmuştur. Artan işçi maliyetleri, malzeme, bakım ve onarım ve elektrik ücretleri nedeni ile su ücretlerine Belediyemizce zam yapılması zorunlu olmaktadır. Su ücretlerine zam yapılması hususunun Belediyemiz Meclisinde görüşülmesi" talebine istinaden yapılan görüşmede;

    Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 03/05/2018 tarih ve 38 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonca hazırlanan 08/05/2018 tarih ve 05 sayılı raporda;

          Belediyemizin su temini için ; 2018 Yılı İçin Tahmini olarak

a)      Kadrolu Memur ve İşçilerin Maliyeti                  :   180.000,00  TL sı

b)      Hizmet Alımı İşçilerin Maliyeti                            :   400.000,00  TL sı

c)       Elektrik Giderleri                                                :   600.000,00  TL sı

d)      Telefon Giderleri                                               :       2.000,00  TL sı

e)      Yakacak Giderleri                                             :       5.000,00  TL sı

f)       Su İshale Hattı Yenileme Masrafları                  :   735.000,00  TL sı

g)      Tamir, Malzeme vb. Mal ve Hizmet  Alımları     :   50.000,00  TL sı

olmak üzere toplamda 1.972.000,0 TL sı harcamada bulunulacağı, buna karşılık tahmini olarak 1.800.00,00 TL sı gelir elde edileceği düşünülmektedir. 2018 yılı içinde memur ve kadrolu işçilere yapılacak maaş artışları, kadrolu hizmet alımı işçilerin asgari ücretten kaynaklanan maaş artışları, su temini için malzeme alımları, su ishale hattı ve şehir içi hatlarında yapılacak bakım ve onarımlar, su ishale hattı yenileme masrafları, su motorlarının bakım ve onarımı, akaryakıt, elektrik giderleri de göz önüne alındığında; sonuç olarak yukarıda belirtilen maliyet artışlarından, su ücretlerine m3 başına 0,25 kuruş zam yapılması Mali Hizmetler Müdürlüğü nce  öngörülmüştür.

      Komisyonumuzca yapılan görüşmede Hükümetimiz tarafından halkımızı rahatlatmak için akaryakıt fiyatlarında Özel Tüketim Vergisi oranının düşürülerek, akaryakıt fiyatlarına zam yansıtılmayacağı, köprü geçiş cezalarında % 60 oranından indirim yapılacağı, imar affı yasasının çıkarılacağı, İller Bankası paylarının 6 ay kesintisiz gönderileceği, halkımızın geçim sıkıntısı da göz önünde bulundurulduğunda; komisyonumuzca su ücretine şimdilik zam yapılması Fatma KARACA, Yaşar DENİZCİER tarafından uygun görülmemiş, Ayşe DEMİRCİOĞLU ise su ücretine m3 başına 0,25 kuruş zam yapılmasını uygun görmüştür.

      5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (f ) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97. maddesi gereğince, Belediye Meclisimizin takdirlerine sunarız." denilmekte olup konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşmede;

      Amasra Belediyesi Su Ücret Tarifesi ile ilgili hazırlanan Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunda Mali Hizmetler Müdürlüğü nce öngörülen su ücretlerine m3 başına 0,25 krş luk zam yapılması konusu hakkında yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (KABUL), Meclis Üyeleri; Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Fahrettin AKYÜZ, Yaşar DENİZCİER (RED) 3 KABUL, 5 RED oyu kullanılmış olup, Amasra Belediyesi Su Ücret Tarifelerine zam yapılması talebi Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile reddedilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 44

KARAR ÖZÜ: MÜSTECİRİMİZ GÜRKAN ÖZENGİ NİN BELEDİYEMİZE VERMİŞ OLDUĞU KİRA SÜRESİNİN UZATILMASI İLE İLGİLİ DİLEKÇESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 04/06/2018 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün aynı tarih ve 216 sayılı yazılarında "Belediyemiz hizmet binası yanı ve pazaryeri girişinde bulunan otopark alanının işletmecisi Gürkan ÖZENGİ tarafından Belediyemize verilen dilekçe yazımız ekinde sunulmuştur. Otopark alanının kira süresinin 5393 sayılı Belediye Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve de 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizde görüşülmesi" denilmekte olup, konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

       

    a) Gürkan ÖZENGİ- Otopark Alanı: Kira süresinin 24/07/2018-25/07/2019 tarihleri arasında 1 yıl uzatılmasına, yıllık kira bedeli % 15,82 oranında artırılarak K.D.V. dahil 16.606,20 TL olarak belirlenmesine,   

    1- Kira bedelinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedeline 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunu nun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

    2- Kiracı ile imzalanacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR a yetki verilmesine,

       Belediye Meclisimizce konu ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED), Meclis Üyeleri; Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Fahrettin AKYÜZ, Tayla BİLKİ, Yaşar DENİZCİER (KABUL) 5 KABUL, 3 RED oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 45

KARAR ÖZÜ: İLAN VE REKLAM VERGİSİ İLE ÇEVRE TEMİZLİK VERGİSİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 04/06/2018 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün aynı tarih ve 217 sayılı yazılarında "Bartın Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü nce Belediyemize gönderilen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün  İlan ve Reklam Vergisi ile Çevre Temizlik Vergisi  hakkında 10.05.2018 tarih ve 10610 sayılı yazısı yazımız ekinde sunulmuştur. İlan ve Reklam Vergisi taksit dönemlerinin Çevre Temizlik Vergisi taksit dönemleri ile aynı olması için gerekli olan Belediye Meclis kararının alınması" denilmekte olup, konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşmede;

    İş yerleri için yıllık beyan edilen ilan ve reklam vergisi ödeme döneminin, iş yerlerine ait çevre temizlik vergisi ödeme dönemi ile birleştirilmesine, ilan ve reklam vergisinin 2018 yılı 2.taksitinin 1-30 Kasım 2018 tarihleri arasında tahsil edilmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 46

KARAR ÖZÜ: AYVA DÜZÜ ÇAY BAHÇESİ VE OTOPARK YERLERİNDE UYGULANAN FİYAT TARİFELERİNİN YENİDEN BELİRLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 04/06/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğü nün aynı tarih ve 215 sayılı yazılarında "Belediyemizce işletilen Ayva Düzü Çay Bahçesi ve Otopark yerlerinde uygulanan fiyat tarifesi yazımız ekinde sunulmuştur. Fiyat tarifelerinin artan maliyetlere istinaden (personel maaş artışları, elektrik fiyatları, satışı yapılan ürünlere gelen artışlar vb.) yeniden belirlenmesi gerekmektedir. Ayva Düzü Çay Bahçesi ve Otopark yerlerinde uygulanan fiyat tarifelerin maliyet artışları da göz önünde bulundurularak Belediye Meclisimizce  yeniden belirlenmesi" denilmekte olup, konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

   

AYVA DÜZÜ ÇAY BAHÇESİ ÜCRET TARİFESİ: (11 HAZİRAN 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN)

  1- Çay, Oralet, Kuşburnu........................ 1,50 TL

  2- Türk Kahvesi................................. 3,50 TL

  3- Neskafe ..................................... 2,50 TL

  4- Cola, Meyveli İçecek, Gazoz (Standart) ...... 3,00 TL

  5- Su (Küçük)................................... 1,00 TL

  6- Soda ........................................ 1,50 TL

  7- Meyveli Soda ................................ 1,75 TL

  8- Cola, Meyveli İçecek, Gazoz (Kutu)........... 4,00 TL

  9- Limonata (Küçük Bardak)...................... 2,50 TL

 10- Limonata (Büyük Bardak)...................... 5,00 TL

 11- Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

 12- Bu liste haricinde tüketim malzemesi satılması durumunda ve satışa sunulan tüketim malzemelerinin alış fiyatlarında artış olması halinde talebe istinaden envanter sayımı yapıldıktan sonra toplantı durumuna göre satışa sunulacak tüketim malzemelerin yeni satış fiyatları Belediye Encümenince veya Belediye Meclisince belirlenir.

     OTOPARK ÜCRET TARİFESİ: (11 HAZİRAN 2018 TARİHİNDEN İTİBAREN)

  Günlük olarak;

 a) Taksilerden................................... 7,00 TL

 b) Minibüs ve Pikaplardan....................... 14,00 TL

 c) Otobüs ve Kamyonlardan....................... 20,00 TL

 d) Büyük Liman Otopark ve Taşocağı Mevkii Alanı

    Otopark Abonman Kartı Bedeli (Yıllık)(İlçemiz

    Amasra da ikamet eden vatandaşlardan........ 140,00 TL

 e) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

İLÇEMİZ KUM MAHALLESİ, TAŞOCAĞI MEVKİİNDE TESİS EDİLEN GEÇİCİ TERMİNAL ÇIKIŞ ÜCRET TARİFESİ

 a) Otobüs başına................................ 30,00 TL

 b) Karabük Savaş Turizm Minibüslerinden (Minibüs

    Başına)...................................... 15,00 TL

 c) Ücretlere Katma Değer Vergisi dahildir.

    5393 sayılı Belediye Kanunu nun 18.maddesinin (f) bendi ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu nun 97.maddesi gereğince, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 47

KARAR ÖZÜ: ARAZÖZ ARACININ KAMU HİZMETİNE TAHSİSİ HK.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 10/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Hizmetleri nin aynı tarih ve 54 sayılı yazılarında "İlçemizde çevre kirliliğinin giderilmesi, çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere Arazöz aracına ihtiyaç duyulmuş ve imkanlarımızın yetersiz olması sebebi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ndan yardım talep edilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı na yapılan başvurumuz kabul edilerek, araç temini için 360.000,00 TL ödenek aktarılmış ve bu ödenek çerçevesinde Arazöz aracımız Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü nden temin edilerek 09/05/2018 tarihinde Belediyemize teslim edilmiştir. Belediyemize teslimi yapılan Arazöz aracı ile ilgili kamu hizmetine tahsis edildiğine dair (haczedilememesi için) Belediye Meclis Kararı istenildiğinden, konunun Meclisimizce görüşülmesi" denilmekte olup, konu ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

    Çevre ve Şehircilik Bakanlığı nca Belediyemize tahsis edilen Arazöz aracının (haczedilememesi için) kamu hizmetine tahsis edilmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 48

KARAR ÖZÜ:İMAR HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 23/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün 22/05/2018 tarih ve 310 sayılı yazılarında "Amasra kentimizin  turistlik yönden önem arz eden bir ilçe olması sebebiyle hızlı gelişen ve değişen şartlar göz önünde bulundurulduğunda, Amasra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğü   2018 yılı Belediye Gelirleri Tarifeleri   günümüz ihtiyaçlarını karşılamamaktadır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Belediye Gelirleri Tarifelerinin Belediye Meclisimizce yeniden değerlendirilmesi" denilmekte olup, Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

    Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna gönderilmesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 49

KARAR ÖZÜ: KORUMA AMAÇLI İMAR PLANI SINIRLARI DIŞINDA KALAN ALANLARIN 1/5000 ÖLÇEKLİ İLAVE VE REVİZYON NAZIM İMAR PLANI İLE 1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI HK.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 30/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğü nün aynı tarih ve 340 sayılı yazılarında "Belediye Meclisimiz tarafından 18.07.2016 tarih ve 61 sayılı karar ile Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları Dışında Kalan Alanların 1/5000 ölçekli İlave ve Revizyon Nazım İmar Planı ile 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapımına karar verilerek, ilgili talep Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Anonim Şirketine gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İller Bankası Anonim Şirketi Yatırım Koordinasyon Dairesi Başkanlığı  tarafından 02.05.2017 tarih ve 11824 sayılı yazı ile, Amasra (BARTIN) Nazım ve Uygulama İmar Planı Yapım İşi nin İMPO İMAR A.Ş tarafından üstlenildiği, 27/04/2017 tarihinde ise sözleşmesinin yapıldığı bildirilmiştir. Amasra Bartın İlave-Revizyon İmar Planı işine ait 27/04/2017 tarihli sözleşme kapsamında İMPO İMAR Anonim Şirketi tarafından 08/05/2017 tarihinde Amasra İlçemizde işe başlanmıştır. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü müzce 09/05/2017 tarih ve 1050 sayılı yazımız ile Meclis ve Mahkeme Kararları, İtiraz Dilekçeleri, Bilirkişi Raporları, Arsa metrekare değerleri ve tüm planlar  yüklenici firma  İMPO İMAR Anonim Şirketine teslim edilmiştir.

      İller Bankası Anonim Şirketine hazırlattırılan, Yüklenici İMPO A.Ş tarafından hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama ilave-revizyon imar plan taslakları, 30.04.2018 tarih ve E.17950 sayılı yazı ile 3194 sayılı İmar Kanunu ve Yönetmelikleri ile şehircilik ve planlama ilke ve esasları doğrultusunda incelenerek uygun bulunduğu Belediyemize bildirilerek planlar ekte gönderilmiştir. Planların Belediye Meclisince de incelenerek, aynen uygun bulunması halinde uygun bulunduğuna, uygun bulunmayan hususlar olursa gerekçeleriyle belirtilerek “3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi uyarınca onaylanmasına” dair karar alınarak değerlendirilmek ve kesin planlar hazırlanmak üzere İller Bankası Anonim Şirketine gönderilmesi talep edilmiştir. Belediye Meclisi olarak 30.04.2018 tarih ve E.17950 sayılı yazı ekleriyle gelen Revizyon İmar Planlarının incelenerek karara bağlanması" denilmekte olup, Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine, 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 24.maddesinde belirtilen "Komisyon çalışmalarında uzman kişilerden yararlanılabilir." hükmü gereği komisyonun talebi doğrultusunda Valilik Makamı ndan Şehir Plancısı ve Harita Mühendisi görevlendirilmesinin talep edilmesine, komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 50

KARAR ÖZÜ: TİCARİ TAKSİ SAYISININ ARTTIRILMASI.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 28/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliği nin aynı tarih ve 178 sayılı yazılarında "Amasra Deniz Taksi işletmecisi Erhan KOCABIYIK ın Belediyemize vermiş olduğu 26.04.2018 tarihli ve 30.04.2018 tarihli dilekçelerinde belirtmiş olduğu durakta mevcut olan dört adet taksinin yetersiz olduğu, anlık ve zamanlı sürelerde müşterilere yetişemedikleri, ilçe sınırlarına bağlı köylerde ikamet eden vatandaşların talepleri ile ilgili ekte sunulan dilekçesinde belirtmiş olduğu sorunlar ile ilgili mevcut taksi sayısının arttırılması talebi bulunmaktadır. Mevcut taksi durağında işletmeci olan Hüseyin GÜNAY, Hasan GÜNTER ve Hatice BOZKIR ın mevcut taksi sayısının yeterli olduğuna dair 15.05.2018 tarihli dilekçeleri bulunmaktadır. 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. maddesinin (p) bendinde belirtilen    Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde işletilen her türlü servis ve toplu taşıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün işleri yürütmek.   hükmü gereği Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Amasra Deniz Taksinin 4 (dört) adet olan mevcut sayısına 2 (iki) adet taksi eklenmesi talebinin Belediye Meclisince değerlendirilmesi" denilmekte olup, konu ile ilgili Meclisimizce yapılan görüşmede;

        Kum Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Amasra Deniz Taksinin 4 (dört) adet olan mevcut sayısına 2 (iki) adet taksi eklenmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (KABUL), Meclis Üyeleri; Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Fahrettin AKYÜZ, Yaşar DENİZCİER (RED) 3 KABUL, 5 RED oyu kullanılmış olup, ticari taksi sayısının arttırılması talebi Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile reddedilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 51

KARAR ÖZÜ: SÖZLEŞMELİ PERSONEL (İNŞAAT TEKNİKERİ) ÜCRET TESPİTİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 14/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 409 sayılı yazılarında "5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesi gereği İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü nün 14/08/2017 tarih ve 17558 sayılı onay yazısı ile Belediyemize 7 adet personel istihdam izni verilmiştir. Belediyemiz ilgili birimlerinde çalıştırılmak üzere 1 adet İnşaat Teknikerine ihtiyaç duyulmaktadır.  Bu nedenle Belediyemiz norm kadrosunda mevcut boş 9. dereceli Tekniker kadrosuna karşılık gösterilmek üzere tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak olan inşaat teknikerine 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 49. maddesinin 3. fıkrası gereği, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 10/01/2018 tarih ve 4 sayılı Genelge doğrultusunda ödenecek ücretin Belediye Meclisi tarafından belirlenmesi" denilmekte olup, bu talebe istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede;

Tam Zamanlı olarak çalışacak Sözleşmeli İnşaat Teknikerinin aylık ücretinin net 2.750,00 TL,

olarak belirlenmesi ve sözleşmeli personel ile yapılacak olan sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED), Meclis Üyeleri; Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Fahrettin AKYÜZ, Tayla BİLKİ, Yaşar DENİZCİER (KABUL) 5 KABUL, 3 RED oyu kullanılmış olup, Belediye Meclisimizce oy çokluğu ile karar verilmiştir.

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

KARAR TARİHİ: 07/06/2018

KARAR NO: 52

KARAR ÖZÜ: 2018 TEMMUZ AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTISININ GÜN VE SAATİNİN BELİRLENMESİ.

KARAR: Başkanlık Makamı nın 24/05/2018 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğü nün aynı tarih ve 440 sayılı yazılarında "5393 sayılı Belediye Kanunu nun 20. maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6. maddesi gereğince; Belediye Meclisimizin 2018 Haziran ayı Meclis Toplantısında, önümüzdeki ay yapacağı 2018 Temmuz ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili karar alması gerekmektedir." denilmekte olup, bu talebe istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 sayılı Belediye Kanunu nun 20. ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği nin 6.maddesi gereği, 2018 Temmuz ayı Meclis Toplantısının 05 Temmuz 2018 Perşembe günü saat 14:00  da yapılmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız