English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
2015 Ocak Şubat Meclis Kararları


T.C. AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 1      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

        YAZILI ÖNERİ.

 

KARAR

 

 

        Belediye Meclisimize sunulan 2 adet yazılı öneri gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

        1.ÖNERİ : CHP Grubu Belediye Meclis Üyelerimizin 05/01/2015 tarihli "Kira süresi biten Belediyemiz Müsteciri Bora Ömer IŞIKAL'ın kira sözleşmesinin uzatılıp-uzatılmayacağı ile ilgili konunun karara bağlanması ile ilgili talebinin gündeme 18.madde olarak eklenmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK,Yaşar DENİZCİER (RED),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ (KABUL) oyu kullanılmış olup (3 RED,7 KABUL) Oyçokluğu ile,

        2-ÖNERİ : İtfaiye Hizmetlerinin,İller Bankasından kredi kullanılarak 1 adet İtfaiye Aracı alımı ile ilgili talebinin gündeme 19.madde olarak eklenmesi ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde,Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK,Yaşar DENİZCİER (KABUL),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ (ÇEKİMSER)oyu kullanılmış olup (3 KABUL,7 ÇEKİMSER) oyçokluğu ile,

        Olarak eklenmesine ve Gündemin 21.maddeye çıkarılmasına Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                     KATİP

M,Emin TİMUR                          Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                                             

 

 

 

M.EMİN TİMUR          YURDANUR TOPÇU       

Belediye Başkanı      Katip Üye            

Meclis Başkanı                             

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 2      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       BELEDİYE MECLİS ÜYESİ SAYIN FERHAT GÜNGÖR İLE AHMET ORHAN'IN MECLİS ÜYELİĞİNDEN İSTİFASI.

 

KARAR

 

 

       Başkanlık Makamının (Özel kalem) 15/12/2014 tarih ve 551 sayılı yazılarında " Belediyemiz Meclis Üyesi Ferhat GÖNGÖR'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyeliğinden istifa etmiştir.05/12/2014 tarih ve 2988 sayılı yazımız ile İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Cumhuriyet Halt Partisi Meclis Üyeliğine yedek üye istenmiş olup,İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 09/12/2014 tarih ve 182 sayılı yazısı ile tarafımıza Cumhuriyet Halk Partisi yedek üyesi Ahmet ORHAN Belediye Meclis Üyesi olarak bildirilmiştir.Ancak Meclis Üyemiz Ahmet ORHAN 19/12/2014 tarihli dilekçesi ile tarafımıza Amasra Belediyesi Meclis Üyeliğini yürütemeyeceğini bildirip istifa etmiştir.19/12/2014 tarih ve 3111 sayılı yazımız ile yine İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Cumhuriyet Halk Partisi Meclis Üyeliğine yedek üye istenmiş olup,İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının 19/12/2014 tarih ve 195 sayılı yazısı ile tarafımıza Cumhuriyet Halk Partisi yedek üyesi Ayşe DEMİRCİOĞLU Belediye Meclis Üyesi olarak bildirilmiştir.

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Meclis üyeliğinin sona ermesi ile ilgili 29.maddesinde "Meclis üyeliği,ölüm,istifa durumunda kendiliğinden sona erer.Meclis üyeliğinden istifa dilekçesi belediye başkanlığına verilir ve Başkan tarafından meclisin bilgisine sunulur."der.

       Buna göre ; Sayın Ferhat GÜNGÖR Belediye Meclis Üyeliğinden, Belediye Başkanlığına vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis üyeliğinden istifa etmiştir.Yerine Cumhuriyet Halk Partisi Meclis  Üyeliğine Ayşe DEMİRCİOĞLU Belediye Meclis üyesi olarak göreve başlamıştır.

       Meclisimizin Bilgisine.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                          Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                                             

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 3      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYE SEÇİMİ.

 

KARAR

 

 

       Başkanlık Makamının 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3063 sayılı yazılarında  " Belediyemiz Meclis Üyesi Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Meclis üyeliğinden istifa etmiştir.İstifa eden Meclis üyemiz Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemiz Encümen Üyesi olarak görevi bulunduğundan;5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin b fıkrası; Diğer Belediyelerde Belediye Encümeni her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği iki üye,Mali Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından 1 yıl için seçeceği 1 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur"der.Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Yönetmeliğin 20.maddesi "Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangibir nedenle boşalma olması halinde Meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir"der.Buna göre;

       Kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından 1 Encümen üye seçimi yapılması " taleplerine istinaden, Meclisimizce, Belediye Encümeni Üye seçimi ile ilgili yapılan gizli oylama neticesinde;

       Belediye Meclis Üyesi Fahrettin AKYÜZ 7 oy,

       Belediye Meclis Üyesi Yaşar DENİZCİER 3 oy ,almış olup,7 oyla Ferhat GÜNGÖR  Belediye Encümeni Üyeliğine oyçokluğu ile seçilmiştir.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI              KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                 Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 3      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       BELEDİYE ENCÜMENİ ÜYE SEÇİMİ.

 

KARAR

 

 

       Başkanlık Makamının 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3063 sayılı yazılarında  " Belediyemiz Meclis Üyesi Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Meclis üyeliğinden istifa etmiştir.İstifa eden Meclis üyemiz Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemiz Encümen Üyesi olarak görevi bulunduğundan;5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesinin b fıkrası; Diğer Belediyelerde Belediye Encümeni her yıl kendi üyeleri arasından 1 yıl için gizli oyla seçeceği iki üye,Mali Hizmetler birim amiri ve Belediye Başkanının birim amirleri arasından 1 yıl için seçeceği 1 üye olmak üzere 5 kişiden oluşur"der.Belediye Meclislerinin Çalışma Usulüne Dair Yönetmeliğin 20.maddesi "Encümenin seçilmiş üyeliklerinde herhangibir nedenle boşalma olması halinde Meclisin yapılacak ilk toplantısının ilk birleşiminde kalan süreyi tamamlamak üzere yenisi seçilir"der.Buna göre;

       Kalan süreyi tamamlamak üzere Belediye Meclis üyeleri arasından 1 Encümen üye seçimi yapılması " taleplerine istinaden, Meclisimizce, Belediye Encümeni Üye seçimi ile ilgili yapılan gizli oylama neticesinde;

       Belediye Meclis Üyesi Fahrettin AKYÜZ 7 oy,

       Belediye Meclis Üyesi Yaşar DENİZCİER 3 oy ,almış olup,7 oyla Ferhat GÜNGÖR  Belediye Encümeni Üyeliğine oyçokluğu ile seçilmiştir.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI              KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                 Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                                      

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 5      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

    TARİHİ KENTLER BİRLİĞİNE 1 ASİL ÜYE BELİRLENMESİ.

 

KARAR

 

 

    Başkanlık Makamı'nın 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 3065 sayılı yazılarında" Belediye Meclisimizin 06/11/2014 tarih ve 120 sayılı kararı ile Tarihi Kentler Birliği Asil üyeliğine seçilen Ferhat GÜNGÖR Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa etmiştir.Ferhat GÜNGÖR'ün Tarihi Kentler Birliği asil üyeliği bulunduğundan istifası ile boşalan Tarihi Kentler Birlik Meclisine katılmak üzere Belediye Meclis Üyelerimiz arasından 1 asil üye seçilmesi gerekmektedir. Konunun Meclisimizce müzakeresi talebine istinaden;

    06/11/2014 tarih ve 120 sayılı  Meclis Kararı ile Tarihi Kentler Birliği asil üyeliğine seçilen Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli istifa dilekçesine istinaden boşalan Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliği için yapılan açık oylama neticesinde 10 ar oyla (10 KABUL) Tarihi Kentler Birliği Asil Üyeliğine Belediye Meclis Üyesi Ayşe DEMİRCİOĞLU oybirliği ile seçilmiştir.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                        KATİP

M.Emin TİMUR                   Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 6      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİNE 1 ASİL ÜYE SEÇİMİ.

 

KARAR

 

 

       Başkanlık Makamı'nın 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 3066 sayılı yazılarında "Belediye Meclisimizin 06/11/2014 tarih ve 12 sayılı kararı ile Sağlıklı Kentler Birliği asil üyeliğine seçilen Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Ferhat GÜNGÖR'ün Sağlıklı Kentler Birliği asil üyeliği bulunduğundan istifası ile boşalan Sağlık Kentler Birlik Meclisine katılmak üzere Belediye Meclis Üyelerimiz arasından 1 asil üye seçilmesi gerekmektedir. Konu hakkında meclisimizce gerekli kararın alınması" talebine istinaden;

       06/11/2014 tarih ve 121 sayılı kararı ile Sağlıklı Kentler Birliği asil üyeliğine seçilen Ferhat GÜNGÖR'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Ferhat GÜNGÖR'ün Sağlıklı Kentler Birliği asil üyeliği bulunduğundan istifası ile boşalan Sağlıklı Kentler Birliği meclisine katılmak üzere Belediyemiz meclis üyeleri arasından yapılan açık oylama neticesinde 10  KABUL oyla Sağlıklı Kentler Birliği asil üyeliğine Fatma KARACA oybirliği ile seçilmiştir.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                       Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 7      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

FERHAT GÜNGÖR, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       KIYI EGE BELEDİYELER BİRLİĞİNE 1 YEDEK ÜYE SEÇİMİ.

 

KARAR

 

 

       Başkanlık Makamı'nın 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 3067 sayılı yazılarında "Belediye Meclisimizin 06/11/2014 tarih ve 127 sayılı kararı ile Kıyı Ege Belediyeler Birliği yedek üyeliğine seçilen Ferhat GÜNGÖR 'ün Belediyemize vermiş olduğu 04/12/2014 tarihli dilekçesi ile Belediyemiz Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyeliğinden istifa etmiştir. Ferhat GÜNGÖR'ün  Kıyı Ege belediyeler Birliği Yedek üyeliği bulunduğundan istifası ile boşalan Kıyı Ege Belediyeler Birlik Meclisine katılmak üzere Belediyemiz meclis üyeleri arasından 1 yedek üye seçilmesi gerekmektedir. Konu hakkında Belediye Meclisimizce gerekli kararın alınması" talebine istinaden;

 

       Kıyı Ege Belediyeler Birliğinde görev almak üzere yapılan açık oylama neticesinde 10'ar oyla (10 KABUL)

       1- Fatma KARACA - YEDEK ÜYE

   

       Olarak Belediye Meclisimizce oybirliği ile seçilmiştir.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                 KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                  Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı  

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 8      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

TARİFELER KOMİSYONU'NA ÜYE SEÇİMİ.

 

KARAR

 

 

  Başkanlık Makamının 30/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3210 sayılı yazılarında " 2878 Sayılı Çevre Kanunun ve Atık Su Alt Yapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik gereğince Belediye Meclisimizin 03/07/2014 tarih ve 82 sayılı kararı ile Belediyemiz Evsel Katı Atık Raporunu incelemek üzere oluşturulan TARİFELER KOMİSYONU 'nda görevlendirilen Meclis Üyesi Mete AYYILDIZ'ın istifası nedeniyle boşalan Tarifeler Komisyonu üyeliğine Belediyemiz Meclis üyeleri arasından 1 adet üye seçilmesi" talebine istinaden,yapılan görüşmede;

  TARİFELER KOMİSYONU'nda görev almak üzere 1 üye seçilmesi ile ilgili olarak yapılan açık oylama neticesinde (10 KABUL)

  1- FATMA KARACA 10 oyla

 

  Olarak belirlenmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 9      

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 25.MADDESİ GEREĞİ DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULMASI.

 

KARAR

 

 

    Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/12/2014 tarih ve 3069 sayılı yazıları ile ; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereği,Belediye Meclisince Denetim Komisyonu Oluşturulması ile ilgili taleplerine istineden,Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi,İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'nin üzerindeki Belediyelerde,Belediye Meclisi,her Ocak ayı toplantısında Belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile hesap ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçden az,beşden çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur.Komisyon her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisdeki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.der.

    Denetim Komisyonunun önceden olduğu gibi 3 üyeden oluşturulmasına karar verilmiş,Buna göre; Belediyemiz Meclisinde 7 adet Meclis üyesi (CHP),2 Adet Meclis üyesi (AKP) bulunmaktadır.Belediye Meclisimizde yer alan Siyasi Parti Grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirerek,yapılan gizli oylama netiçesinde, 1-Zafer MEZGEL (CHP) 10 oy 2- Yurdanur TOPÇU (CHP) 10 oy 3- Yaşar DENİZCİER (AKP) 9 oy alarak Denetim Komisyonu üyeliğine seçilmişlerdir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI               KATİP                   KATİP

M.Emin TİMUR                 Yurdanur TOPÇU          Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı  

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 10     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKAN VE ÜYELERİNE HUZUR HAKKI ÖDENMESİ.

 

KARAR

 

 

    Yazı İşleri Müdürlüğünün 15/12/2014 tarih ve 3071 sayılı yazıları ile 2015 Yılında Belediye Meclis Başkan ve Üyelerine,Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonlarına toplantılarına katıldıkları her gün için huzur hakkı ödenmesi ile ilgili taleplerine istinaden,Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 Sayılı Kanunun 32.maddesi meclis başkan ve üyelerine,meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonları toplantılarına katıldıkları her gün için,39.madde uyarınca belediye başkanına ödenmekte olan aylık brüt ödeneğin günlük tutarının üçte birini geçmemek üzere meclis tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenir.der. Buna göre Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde,Belediye Başkanı M.Emin TİMUR (RED),Meclis Üyeleri;Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Recep IŞIK,Yaşar DENİZCİER (KABUL) 1 RED - 9 KABUL oyla, Belediye Meclisi Başkan ve üyelerine, Meclis toplantılarına ve ihtisas komisyonu toplantılarına katıldıkları her gün için 2015 yılında brüt 63,70 TL huzur hakkı ödenmesine,kararın bir suretinin Mali Hizmetler Müdürlüğüne gönderilmesine,Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI                 KATİP                   KATİP

M.Emin TİMUR                        Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 11     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 4. Fıkrası Gereği 2014 yılında Belediyemizde Kısmi Zamanlı çalıştırılacak 1 adet sözleşmeli Avukatın aylık net ücretinin belirlenmesi.

 

KARAR

 

 

       Başkanlık Makamının 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3070 sayılı yazılarında" 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesinin 4. fıkrası gereği kısmi zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılan Sözleşmeli Avukatımız Müjde Oglena SALİH'in sözleşme süresi 31/12/2014 tarihinde sona erdiğinden,İçişleri Bakanlığının 31/10/2005 tarih ve 11493 sayılı Sözleşmeli Personel İstihdamı ile ilgili yazılarının 13. maddesinde " Yeni yılda da çalıştırılmaya devam edilmesi uygun görülenler için yeni yıl itibarıyla hesaplanacak ücret tavanı aşılmamak kaydıyla ücret tespitine ilişkin meclis kararı mutlaka Ocak ayı içinde alınacak ve sözleşmelerin yenileme işlemlerine yine Ocak ayı içersinde tamamlanacaktır"der.Buna göre;

       5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesinin 4. fıkrası gereğince  Belediyemizde 2015 yılında Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak;

       1- Avukata aylık net 1.057,08.- TL,

       Ücret ödenmesine,Kısmi Zamanlı olarak çalıştırılacak 1 adet Avukat ile yapılacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                       Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı      

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 12     

 Dönem : 2015 - Olağan Üstü

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

      TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI VE ÜCRET TESPİTİ.

 

KARAR

 

 

     Başkanlık Makamının 29/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 3189 sayılı yazılarında " 5393 Belediyle Kanunu'nun 49.maddesi ile Belediyelere ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personeli sözleşmeli olarak çalıştırma imkanı tanınmıştır.

     Belediyemizin 10/10/2014 tarih ve 2477 sayılı personel istihdam izni ile ilgili yazımıza cevaben İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 23/12/2014 tarih ve 26258 sayılı onayı ile belediyemize 1 adet personel istihdam edilmesi ile ilgili gerekli izin verilmiş olup,Bakanlık yardımı ile Belediyemize araç alımları yapılmakta ve araç sayımız her gün artmaktadır.Bu nedenle artan araçlarımızın bakım ve onarımlarının yapılması amacı ile Belediyemiz Garaj ve Atölyesinde çalıştırılmak üzere,Belediyemizde mevcut boş 10.dereceli Teknisyen kadrosu karşılık gösterilmek üzere Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak Teknisyene,Maliye Bakanlığı-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2015 yılı açıkladığı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili genelgesi doğrultusunda 15/01/2015-31/12/2015 tarihleri arasında Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Teknisyene aylık net 1.833,41.-TL ücret verilmesine,Tam Zamanlı çalıştırılacak sözleşmeli Teknisyen ile yapılacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                 KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı   

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 13     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

       YOLDAN İHDAS.(332 ada,7 Parsel)

KARAR

      Başkanlık Makamının 08/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 919 sayılı yazılarında " İlçemiz Kum Mahallesi,Tapuda 332 ada,7 no'lu parselin bitişiğindeki ekli folyede (A) ile gösterilen (58,49 m2) kısmın yoldan ihdas edilerek satışı talep edilmektedir.3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesinde "Belediye veya Valilik kendi malı olan veya İmar Planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla,istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçalar,bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak,gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse,şüyulandırılıp satmak suretiyle İmar Planına uygunluğunu temin eder.Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları Kamu yararı Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye Belediye ve Valilik yetkilidir.Ayrıca Belediye ve Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde Belediye ve Valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya,ilgililer satın almaktan imtina ederse,şüyunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir."

      Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellerle itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre yapılır denmektedir.

      Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden, Konu hakkında inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna gönderilmesine,İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 09/01/2015 Cuma günü saat 14.00'de yapacağı meclis toplantısında müzakeresine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                  

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 14     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

KARAR ÖZÜ

      PLAN İTİRAZ DİLEKÇELERİ.

KARAR

     Başkanlık Makamının 14/11/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 867 sayılı yazılarında "Belediye Meclisinin 05/06/2014 tarih ve 58 nolu kararı ile onaylanan ve sonrasında 06/06/2014 tarihinde bir (1) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkartılan Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları dışında kalan PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave İmar ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askı süresi sonunda 03/07/2014 tarih ve 72 Sayılı Meclis kararı ile itirazların değerlendirilmesi için planlar itiraz dilekçeleri ile birlikte İmar Komisyonuna havale edilmiştir.İmar Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda 05/08/2014 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon+İlave İmar ve PİN:nip-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kesinleşliştir.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak kesinleşen planları incelemek üzere 20/08/2014 tarih ve 2022 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemesinden sonra tarafımıza 03/09/2014 tarih ve 2617 sayılı yazı ile gönderilen teknik rapor doğrultusunda tarafımızdan yeniden düzenlenmiştir.Belediye Meclisinin 02/10/2014 tarih ve 102 nolu meclis kararı ile onaylanarak 13/10/2014 tarihinde yeniden askıya çıkartılan Koruma Amaçlı İmar Planı  sınırları dışında kalan PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarındaki itirazlar için,3194 sayılı İmar Kanununun 8.Maddesinin "b" bendi ile belirtilen "Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları,Belediye Meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar" hükmü ile Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliği"nin 33.madde 5.fıkrasında belirtilen "İtirazlar askı süresinin dolduğu tarihten itibaren engeç otuz gün içinde ilgili idare merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde ilgili idare mercii tarafından karara bağlanarak kesinleşir" hükmünün göz önünde bulundurularak Belediyemize gelen itiraz dilekçelerinin görüşülüp,plan itiraz dilekçeleri ile ilgili gerekli kararın alınması" talebine istinaden;

     Konuyla ilgili olarak Plan itiraz dilekçelerinin Belediye Meclisimizin 04/12/2014 tarih ve 135 sayılı Meclis kararımız ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olup,Plan müellifi tarafından PİN:VİP-272 nolu Revizyon İmar Planı paftalarının Belediye Meclis toplantısına yetiştirilememesinden dolayı konunun Belediye Meclisimizin 09/01/2015 Cuma günü saat 14.00'de yapacağı Meclis toplantısında tekrar görüşülmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 15     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

 BELEDİYEMİZDEN EMEKLİYE AYRILAN 3 İŞÇİYE AİT KIDEM TAZMİNATLARININ ÖDENEBİLMESİ İÇİN İLLERBANKASI VE DİĞER ÖZEL BANKALARDAN KREDİ KULLANILMASI.

 

KARAR

 

 

   Başkanlık Makamının 30/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 365 sayılı yazılarında" Belediyemizde çalışmakta iken 14/11/2014 tarihinde emekliye ayrılan 6701.017646269 sigorta sicil numaralı İşçi Temel GÜNTER'e 78.572.30.-TL,6701.3908093 Sigorta Sicil numaralı işçi Mustafa IŞIKLI'ya 73.655,10.-TL,6701.0166923395 sigorta sicil numaralı işçi Keramettin ÖZSERENLİ'ye 74.636,70.-TL olmak üzere toplam 226.864,10.-TL kıdem tazminatlarının Belediyemizin mali imkazlığı nedeni ile İller Bankası ve Diğer Özel Bankalardan kredi kullanılarak ilgili işçilere ödenmesi"talebine istinaden,yapılan görüşmede;

  5393 Sayılı Belediye Kanunun 12.maddesinde (Ek Fıkra : 61312007-5594/md) "Belediye ihbar ve kıdem tazminatlarının ödenmesi konusunda,68 inci maddesinin (d) bendinde öngörülen sınırlamaya bağlı olmaksızın İçişleri Bakanlığının onayı ile borçlanma yapılabilir.Bu amaçla yapılan borçlanmalar ihbar ve kıdem tazminatı dışında hiçbir gider için kullanamaz"der.Ayrıca 5393 Sayılı Belediye Kanunun Meclisin Görev ve yetkileri başlıklı 18.maddesinin (d) bendi (Borçlanmaya karar vermek) ile aynı kanunun 68.maddesinin (e) fıkrası gereği;

  Belediyemizde çalışmakta iken 14/11/2014 tarihinde emekliye ayrılan 3 adet işçilerimizin kıdem tazminatlarının ödenmesinde kullanılmak üzere İller Bankası veya Diğer Özel Bankalardan çekilmesi düşünülen 226.864,10.-TL kredi ile ilgili İçişleri Bakanlığından izin alınmasına,İçişleri Bakanlığından onay geldikten sonra bankalarca düzenlenecek hertürlü evraka,protokol ve sözleşmelere imza atmaya Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir. 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                   Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 16     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

KARAR ÖZÜ

       MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALIK TAŞINMAZLARIMIZIN KİRA SÜRELERİ BİTECEĞİNDEN TEKRAR KİRAYA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ.

KARAR

       Başkanlık Makamının 30/12/2014 tarihli havalesi ile Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 363 sayılı yazılarında" Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazı ekinde listede belirtilen 2 adet kiralık taşınmazlarımızın kira süresi birinin 31/12/2014 tarihinde bitmiş,diğerinin ise 29/01/2015 tarihi itibarı ile sona erecektir. Belediyemizce kiraya verilen bu taşınmazlarımızın tekrar kiraya verilip, verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ve de  6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizce görüşülmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

        1) Kira süreleri 3 yıl uzatılan kiracılarımızın,birinci yıl aylık kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyat Endeksi Aralık-2014 'de açıklanan 12 aylık ortalamalara göre % 6,36 oranında artırılmasına,ikinci ve üçüncü yıl aylık kira bedellerinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanacak üretici fiyat endeksinde yazılı orana göre bir önceki yılın aynı ayına göre artırılmasına,

           Buna göre kiracılarımızdan;

        a) Şükrü DANABAŞ-Kafekumsal: Kira süresinin 1 yıl uzatılmasına,aylık kira bedelinin % 6,36 oranında artırılarak 2.974,00-TL,

        b) Türkiye Garanti Bankası A.Ş-Bankomat (ATM Yeri) : Kira süresinin 3 yıl uzatılmasına,birinci yıl kira bedelinin % 6,36 oranında arttırılarak 5.321,14.-TL,

        2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

        3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine,

        4- Aylık kira bedellerinin her ayın 1'i ile 10'u arasında tahsil edilmesine,

        5- İşletme hakkı verilen kiracılarımız kira sözleşmelerinin Katma Değer Vergisi Dahil olarak hazırlanmasına,

 

        Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

Belediye Meclis Başkanı                   Katip                   Katip

M.Emin TİMUR                        Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                            

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 17     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

      ŞUBAT-2015 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI VE GÜN SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

 

      Başkanlık Makamının 15/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 3068 sayılı "Şubat-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden,Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği,Şubat-2015 ayı toplantısının 05 Şubat 2015 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                    KATİP

 M.Emin TİMUR                        Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL       

 Belediye Başkanı                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 18     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

     MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRA SÜRESİ BİTEN TAŞINMAZIN TEKRAR KİRAYA VERİLİP,VERİLMEYECEĞİ.

 

KARAR

 

 

    Belediyemiz CHP Grubu Meclis Üyelerimizin Belediye Meclisimize sunmuş oldukları 05/01/2015 tarihli önerilerinde" Amasra Belediyesi'nin Kum Mahallesi,Zeki Çakan Caddesi No:3-A ile 5-B adresinde bulunan Bora Ömer IŞIKAL'ın kiracısı olduğu iki adet işyerinin (dükkan) kira sözleşmesi 01/01/2015 tarihinde sona erdiğinden bahse konu iki adet dükkanın kira sözleşmesinin uzatılıp,uzatılmayacağı konusunun Belediye Meclisinde görüşülerek karara bağlanması"talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

    1- Bora Ömer IŞIKAL-2 Adet Dükkan : Kira süresinin 1 yıl uzatılmasına,aylık kira bedelinin % 6,36 oranında arttırılarak 1.738,00.-TL,

    2- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarih ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

    3- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine,

    4- Aylık Kira bedellerinin her ayın 1'i ile 10'u arasında tahsil edilmesine,

    5- İşletme hakkı verilen kiracılarımız kira sözleşmelerinin Katma Değer Vergisi Dahil olarak hazırlanmasına,

    Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                        Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/01/2015

Karar Numarası : 19     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 1             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

     1 ADET İTFAİYE ARACI ALIMI.

 

KARAR

 

 

    Başkanlık Makamının 05/01/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Amirliğinin aynı tarih ve 1 sayılı yazılarına istinaden yapılan görüşmede;

    Belediyemizin bugüne kadar maddi imkansızlıklardan dolayı,Kaleiçi ve Boztepe mahalleleri için acil ihtiyacı olan İtfaiye Aracı alınamamıştır.Belediyemizde Mevcut bulunan itfaiye araçlarımızın Kaleiçi ve Boztepe Mahallelerinin ihtiyacına cevap verecek durumda olmadığından,Belediyemizin İller Bankasından kredi kullanılarak 1 adet 12 metre otomatik merdivenli İtfaiye aracı alınmasına,bu konuda İller Bankasından kredi kullanılabilmesi için yazışmaların başlatılmasına, kredi aracın alımı ile ilgili olarak tanzim edilecek her türlü evraklara ve yapılacak sözleşme ve protokollere imza atmak üzere Belediye Başkanımız M.Emin TİMUR'a yetkisi verilmesine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                       Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

  

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 13/01/2015

Karar Numarası : 20     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 3             

Oturum : 3              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA,YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

AYŞE DEMİRCİOĞLU-RECEP IŞIK

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       YOLDAN İHDAS (332 Ada,7 parsel)

 

KARAR

 

 

      Başkanlık Makamının 08/12/2014 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 919 sayılı yazılarında " İlçemiz Kum Mahallesi,Kum Tabya Sokak,Tapuda 332 ada,7 nolu parselin (58,49 m2) bitişiğindeki ekli folyede (A) ile gösterilen (1,33 m2) kısmın yoldan ihdas edilerek satışı talep edilmektedir.

3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesinde "Belediye veya Valilik kendi malı olan veya İmar Planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla,istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçalar,bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak,gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse,şüyulandırılıp satmak suretiyle İmar Planına uygunluğunu temin eder.Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları Kamu yararı Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye Belediye ve Valilik yetkilidir.Ayrıca Belediye ve Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde Belediye ve Valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya,ilgililer satın almaktan imtina ederse,şüyunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir."

      Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellerle itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre yapılır denmektedir.

      Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden,konu 05/01/2015 tarih ve 13 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda;

      İlçemiz Kum Mahallesi,Kum tabya tapuda 332 ada,7 nolu parselin (58,49 m2) bitişiğinde yer alan ve ekli  folyede (A) ile gösterilen 1,33 m2 lik kısmın,3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapuda 332 ada,7 sayılı parsel maliki Talip TOKKAL ve müştereklerine satışının yapılmasının kabülüne,konu hakkında yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 13/01/2015

Karar Numarası : 21     

 Dönem : 2015 / 1

 

Birleşim : 3             

Oturum : 3              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

AYŞE DEMİRCİOĞLU

RECEP IŞIK

 

KARAR ÖZÜ

 

 

      PLAN İTİRAZ DİLEKÇELERİ.

 

KARAR

 

 

Belediye Meclisimiz tarafından 05/06/2014 tarih ve 58 nolu Meclis kararı ile onaylanan Amasra ilçesi Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları dışında kalan PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planları ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 05/08/2014 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kesinleşmiş olup, 20/08/2014 tarih ve 2022 sayılı yazı ile incelenmek üzere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemelerinin sonucundaki teknik rapor doğrultusunda planlarda düzenleme yapılması tarafımıza bildirilmiştir. Plan müellifi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik rapor doğrultusunda düzenlenen planlar 02/10/2014 tarih ve 102 nolu meclis kararı ile değişiklik yapılan kısımların askıya çıkarılması kabul edilmiştir. 13/10/2014 tarihinden başlamak üzere Belediyemiz ilan panosunda ve Belediyemizin internet sitesinde 30(otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmıştır. Revizyon İmar Planı Askı süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçeleri Belediyemiz İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup, İmar Komisyonu raporu doğrultusunda Revizyon İmar Planı değişikliği yapılan 331 ada, 3-4-6 nolu, 208 ada, 4-5-8 nolu, 308 ada, 1 nolu, 307 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu paftaların Belediyemiz İlan Panosunda ve Belediyemiz İnternet sitesinde 30(otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkarılmasına

Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 22     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 4             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

        SÖZLÜ ÖNERİ.

 

KARAR

 

        Belediye Meclisimize sunulan 1 adet Sözlü öneri gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

        1.ÖNERİ : Gündemin 3.maddesinde yazılı Belediyemiz Memurlarına ödenecek Fazla Çalışma Ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili talebin, 2014/5 sayılı Başbakanlık Genelgesi doğrultusunda gündemden çıkarılması talebine istinaden;

        Yapılan açık oylama neticesinde, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                     KATİP

M,Emin TİMUR                          Fahrettin AKYÜZ            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                     1.Yedek Katip Üye                         

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 23     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 4             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

      BELEDİYEMİZ ZABITA VE İTFAİYE PERSONELİNE HER AY MAKTUEN ÖDENEN FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ.

 

KARAR

 

 

      Yazı İşleri Müdürlüğünün 14/01/2015 tarih ve 86 sayılı yazıları ve Başkanlık Makamının aynı tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Belediyemizde görevli Zabıta ve İtfaiye personeline her ay maktuen ödenen " Fazla Çalışma Ücretleri"nin yeniden belirlenmesi talebi,Belediye Meclisimizce de incelenerek,yapılan görüşmede;

      26 Aralık 2014 tarih ve 29217 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de yayımlanan 22/12/2014 tarih ve 6583 Sayılı 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunun  (K) cetvelinde III.FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ,B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti,1- Belediyeler ile ilgili maddesi gereği, Belediyemizde  günün 24 saatinde devamlılık gösteren Zabıta ve İtfaiye Hizmetlerinde çalışan personele Bakanlar Kurulu kararı aranmaksızın Belediye Meclis kararı ile tespit edilen miktar,fazla çalışma ücreti olarak maktuen ödenir.Ancak bunlara ödenecek aylık fazla çalışma ücreti son yapılan nüfus sayımına göre belediye nüfusu 10.000'e kadar olanlar için 217,00.-TL'yi geçemez der.Buna göre,

      - Zabıta Amirine aylık maktuen brüt........................217.-TL

      - Zabıta Komiserine aylık maktuen brüt.....................215.-TL

      - Zabıta Memurlarına aylık maktuen brüt....................207.-TL

      - İtfaiye Çavuşu (İtfaiye sorumlusu) aylık maktuen brüt....217.-TL

      - İtfaiye onbaşı ve Erlerine aylık maktuen brüt............207.-TL

Fazla Çalışma Ücreti ödenmesine,ödenecek fazla çalışma ücretleri görevin yapılması sırasında veya görevden dolayı hastalanması,yaralanma ve sakatlanma hallerinde,tedavi süresince dahi ödenmeye devam edilmesine,diğer hallerde ise maktu fazla çalışma ücretleri fiilen çalıştığı sürece ve süre ile orantılı olarak ödenmesine,aylık maktu fazla çalışma ücreti alanlara her ne ad altında olursa olsun,ayrıca fazla çalışmaya yönelik olarak başka bir ödeme yapılmamasına,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                     Fahrettin AKYÜZ             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                1.Yedek Katip Üye          

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 24     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 4             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

      AMASRA BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ TİP YÖNETMELİĞİ.

 

KARAR

 

 

     Başkanlık Makamının 29/01/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 220 sayılı yazılarında" İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 12/01/2015 tarih ve 724 sayılı yazısı ekinde gönderilen " Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği Taslağı'nın meclisimizce onaylanması talebine istinaden;

     İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 12/01/2015 tarih ve 724 sayılı yazısı doğrultusunda Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğünce hazırlanan "Amasra Belediyesi Disiplin Amirleri Tip Yönetmeliği"nin onaylanmasına,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                 KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                    Fahrettin AKYÜZ             Yurdanur TOPÇU

Belediye Başkanı               1.Yedek Katip Üye

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 25     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 4             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

DOĞAL GAZ DAĞITIM ŞEBEKESİ YAPIMINA İLİŞKİN OLARAK YAPILACAK DAĞITIM LİSANSI İHALESİ İÇİN GEREKLİ KARARIN ALINMASI.

 

KARAR

 

 

  Başkanlık Makamının 02/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 56 sayılı yazılarına istinaden;

  4646 Sayılı Doğal Gaz piyasası Kanununun 4.maddesinin 4.fıkrasının (g) bendi uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından gerçekleştirilecek dağıtım lisansı ihalesi için;

  1-Oluşturulacak dağıtım bölgesine Belediyemizin de dahil edilmesine,

  2-İhale prosedürü çerçevesinde gerçekleştirilmesi gereken,aynı Kanunun ilgili maddesinde belirtilen her türlü iş için diğer belediyelerle müşterek haraket edilmesine,

  3-Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından yapılacak ihale sonucunda dağıtım lisansı verilen dağıtım şirketinin,

    a) Lisansındaki süre ve iş programına uygun olarak AMASRA Belediyesi sınırları içinde bulunan tüm cadde ve sokaklarda dağıtım şirketince ihtiyaç duyulacak kazı ve şebeke yapım faaliyetlerine koordineli olarak gecikmeksizin izin verileceğinin,

    b) Amasra Belediyesinde dağıtım şebekesi yapımı çalışmaları kapsamında imar ve alt yapı bilgi sistemlerinden dağıtım şirketinin faydalanmasına izin verileceğinin,

    c) Dağıtım şebekesinin yapımı ve dağıtım faaliyetlerinde gerekli iş birliğinin yapılacağının Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu nezdinde taahhüt edilmesine,

    Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                  KATİP

M.Emin TİMUR                       Fahrettin AKYÜZ        Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                   1,Yedek katip Üye  

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 26     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

     İNTERNET BANKACILIĞI HAVALE İŞLEMLERİ.

 

KARAR

 

 

     Başkanlık Makamının 02/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 36 sayılı yazısına istinaden;

     Belediyemizin aşağıda hesap no ve iban nolu T.Vakıflar Bankası T.A.O.Amasra Şubesi nezdinde bulunan hesaplarını izlemek,işlem yapabilmesi yetkisi (para çekme,para havale,para eft...vb)gibi işlemleri için Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü şefi Hüseyin İNCİ'nin (Tel No: 0 534 861 0253 cep no) yetkili kılınmasına,

 

HESAP NO:                                İBAN NO BANKA HESAP NUMARASI :

Diğer Gelirler Hesap No:                  TR 8300 0150 0158 0072 9925 0291

Vergi Resim ve Harç Gelirleri Hesap No:   TR 3200 0150 0158 0072 9925 0239

Turizm İşletmesi Hesap No:                TR 4700 0150 0158 0072 9925 0454

Atatürk Heykeli Vadeli Hesap No:          TR 4900 0150 0158 0180 1363 5775

Su Tahsilat Hesap No:                     TR 9200 0150 0158 0072 9932 8796

Otopark Vadesiz Hesap No:                 TR 7100 0150 0158 0073 0039 7726

Otopark Vadeli Hesap No:                  TR 3300 0150 0158 0180 1374 5964

Taş.Kül.Var.Kor,Ait Katkı Payı Hes.No:    TR 6000 0150 0158 0073 0045 6221

Özel Halk Ot.Durak Hs(Şartlı bağış)Hes.No:TR 8600 0150 0158 0073 0075 1603

Pos Hesap No:                             TR 8400 0150 0158 0072 9925 1922

Personel Maaş Hesap No:                   TR 1300 0150 0158 0072 9891 8841

 

     Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                    Fahrettin AKYÜZ          Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                1.Yedek Katip Üye

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 27     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 4             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

       MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALIK TAŞINMAZLARIMIZIN KİRA SÜRELERİ BİTECEĞİNDEN TEKRAR KİRAYA VERİLİP VERİLMEYECEĞİ.

 

KARAR

 

 

        Başkanlık Makamının 02/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 37 sayılı yazılarında " Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazımız ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazımızın kira süresi  31.03/2015  tarihi itibarı ile sona ermiştir.Bu taşınmazımızın, Belediyemizce tekrar kiraya verilip, verilmeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ve de  6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

        1- Rafet MARTI-Balıkane : Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına,aylık kira bedelinin 870,00.-TL olarak belirlenmesine,

        2- Hasan GÜLBEZER-Balıkhane: Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına,aylık kira bedelinin 490,00.-TL olarak belirlenmesine,

        3- Metin YILMAZ-Balıkhane: Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına, aylık kira bedelinin 714,00.-TL olarak belirlenmesine,

        4- Nevzat HAKBİLİR-Büfe Yeri: Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına,aylık kira bedelinin 249,00.-TL olarak belirlenmesine,

        5- S.S.KOOPERATİFİ - Sabıhçı-Balıkçı kahvehanesi: Kira süresinin 01/04/2015-31/03/2016 tarihleri arası 1 yıl uzatılmasına,aylık kira bedelinin % 6,36 artırılarak 416,00.-TL olarak belirlenmesine,

        6- Metin LERMİOĞLU - Aile Çay Bahçesi: Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına,aylık kira bedelinin % 6,36 arttırılarak 2.388,00.-TL olarak belirlenmesine,

        7- Abdullah UYSAL-Satış Büfesi : Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına,aylık kira bedelinin  617,00.-TL olarak belirlenmesine,

        8- Ali Tuncer PEKİN- İçkili restaurant : Kira süresinin 01/04/2015-31/12/2015 tarihleri arası 9 ay uzatılmasına,aylık kira bedelinin  1.096,00.-TL olarak belirlenmesine,

        9- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,

        10- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine,

        11- Karardan birer suretinin,Mali Hizmetler Müdürlüğüne,kiracılarımıza ve Belediye Avukatına gönderilmesine karar verilmiştir.           

 

       

 

 

 

 

Belediye Meclis Başkanı                   Katip                   Katip

M.Emin TİMUR                          Mehmet IŞIK          Yurdanur TOPÇU  

Belediye Başkanı                  1.Yedek Katip Üye 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/02/2015

Karar Numarası : 28     

 Dönem : 2015 / 2

 

Birleşim : 4             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

Toplantıya Katılmayan

Üyelerin Adı Soyadı

YURDANUR TOPÇU

 

KARAR ÖZÜ

 

 

      MART-2015 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI VE GÜN SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

 

      Başkanlık Makamının 29/01/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 218 sayılı "Mart-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği, Mart-2015 ayı meclis toplantısının 05 Mart 2015 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                    KATİP

 M.Emin TİMUR                         Fahrettin AKYÜZ           Zafer MEZGEL       

 Belediye Başkanı                    1.Yedek Katip Üye

 
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız