English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
05.03.2015 Meclis Kararı


T.C. AMASRA BELEDİYESİ MECLİS KARARI

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 29     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

   YAZILI ÖNERİ.

 

KARAR

 

 

   Belediye Meclisimize sunulan 1 adet yazılı öneri gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

        1.ÖNERİ : CHP Grubu Belediye Meclis Üyelerimizin 05/03/2015 tarihli "Kum Mahallesi, Küçük Liman Mevkiinde bulunan Kültür Parkı adının Barış Akarsu Kültür Parkı olarak değiştirilmesi" talebinin gündeme 11.madde olarak eklenmesine ve gündemin 13.maddeye çıkarılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                          Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 30     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

   İMAR PLAN TADİLATI.

 

KARAR

 

 

   Başkanlık Makamının 13/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 133 sayılı yazılarında "Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün 05/02/2015 tarih ve 22331 sayılı yazı ve eklerinde belirtilen Amasra Tüneli Geçişindeki kamulaştırma hattı hakkındaki Revizyon İmar Planı Tadilatı talebinin İmar Komisyonunca incelenmek üzere Belediye Meclisine sunulması ve bu kapsamda yapılacak olan İmar Planı tadilatının Belediye Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

     Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 12/03/2015 Perşembe günü saat 14.00'de yapacağı Mart-2015 Meclis Toplantısı 2.oturumunda görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 31     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

    YOLDAN İHDAS.

 

KARAR

 

       Başkanlık Makamının 18/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 143 sayılı yazılarında" Belediye sınırlarımız içinde kalan,Kaleşah Mahallesi,Meydan Mevkii,Tapuda 209 Ada 10 nolu parsel bitişiğindeki,imar planlarının tatbiki sonucu müstakil inşaata elverişli olmayan ekli folyede (a) ile gösterilen ve bu alanda komşu parsel malikinin bina tecavüzü bulunan kısmın yoldan ihdas edilerek (58,05 m2),komşu parsel sahibine bedel takdiri suretiyle satılması talep edilmektedir.Konunun Belediye Meclisi tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereği görüşülerek karar verilmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

       Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                        KATİP

M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 32     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

REVİZYON İMAR PLANI İTİRAZ DİLEKÇELERİ.

 

KARAR

 

      Başkanlık Makamının 20/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 154 sayılı yazılarında " Belediye Meclisinin 05/06/2014 tarih ve 58 nolu kararı ile onaylanan ve sonrasında 06/06/2014 tarihinde bir (l) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkartılan Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları dışında kalan PİN:UİP-272 Numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave İmar ve PİN :NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askı süresi sonunda 03/07/2014 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararı ile itirazların değerlendirilmesi için planlar itiraz dilekçeleri ile birlikte İmar Komisyonuna havale edilmiştir.İmar Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda 05/08/2014 tarih ve 83 sayılı Belediye Meclis kararı ile PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon + İlave İmar ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kesinleşmiştir.İmar ve Şehircilik Müdürlüğü olarak kesinleşen planları incelemek üzere 20/08/2014 tarih ve 2022 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiş olup,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemesinden sonra tarafımıza 03/09/2014 tarih ve 2617 sayılı yazı ile gönderilen teknik rapor doğrultusunda tarafımızdan yeniden düzenlenmiştir.Plan Müellifi tarafından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü teknik raporu doğrultusunda düzenlenen planlar 02/10/2014 tarih ve 102 sayılı Meclis Kararı ile değişiklik yapılan kısımların askıya çıkarılması kabul edilmiş olup,13/10/2014 tarihinden başlamak üzere Belediyemiz İnternet Sitesinde 30 (otuz) gün süreyle yayınlanmıştır.Revizyon İmar Planı Askı süresi içerisinde yapılan itiraz dilekçeleri İmar Komisyonu tarafından değerlendirilmiş olup,13/01/2015 tarih ve 21 sayılı Belediye Meclis kararı doğrultusunda Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılan 331 ada,3-4-6 nolu,208 ada,4-5-8 nolu,308 ada,1 nolu,307 ada 1-2 nolu parsellerin bulunduğu paftalar 20/01/2015-20/02/2015 tarihleri arasında Belediyemiz İlan panosunda ve İnternet sitesinde 30 (otuz) gün boyunca yayımlanmıştır.Belediye Meclisinin 13/01/2015 tarih ve 21 nolu meclis kararı ile onaylanarak 20/01/2015 tarihinde askıya çıkartılan 331 ada,3-4-6 nolu,208 ada,4-5-8 nolu,308 ada,1 nolu,307 ada1-2 nolu parsellerin bulunduğu Revizyon İmar Planı Değişikliği yapılan paftalar hakkındaki itirazlar için,3194 Sayılı İmar Kanununun 8.Maddesinin "b" bendi ile belirtilen "Belediye Başkanlığınca belediye meclisine gönderilen itirazlar ve planları,belediye meclisi on beş gün içinde inceleyerek kesin karara bağlar" hükmü ile Mekansal Planlı Alanlar Yönetmeliği'nin 33.madde 5.Fıkrasında belirtilen;"İtirazlar askı süresinin dolduğu tarihten itibaren en geç otuz gün içinde ilgili idare merciine gönderilir ve en geç otuz gün içinde ilgili idare mercii tarafından karara bağlanarak kesinleşir" hükmünün göz önünde bulundurularak Belediyemize gelen itiraz dilekçelerinin görüşülüp,plan itiraz dilekçeleri ile ilgili gerekli kararın alınması" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

 Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 33     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

   YOLDAN İHDAS.

 

KARAR

 

 

     Başkanlık Makamının 27/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 188 sayılı yazılarında" Belediye sınırlarımız içinde kalan, Kaleşah Mahallesi, Yarbaşı Mevkii,Tapuda 105 Ada 56 nolu parsel bitişiğindeki,imar planlarının tatbiki sonucu müstakil inşaata elverişli olmayan ekli folyede (a) ile gösterilen kısmın yoldan ihdas edilerek (15.04 m2),yola cephesi bulunmayan komşu parsel sahibine bedel takdiri suretiyle satılması talep edilmektedir.Konunun Belediye Meclisi tarafından 3194 Sayılı İmar Kanununun 17.Maddesi gereği görüşülerek karar verilmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;

    Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki Belediye Meclis Toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 34     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

     MİNİPAK ÇÖP ARACI ALIMI.

 

KARAR

 

 

    Başkanlık Makamının 24/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Temizlik İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 29 sayılı yazılarında "İlçemize gelen turist sayısı her geçen gün artmakta olup,kış aylarında 6500  civarında olan İlçe nüfusumuz yaz aylarında 4-5 katına çıkarak 30.000'lere ulaşmaktadır.Yaz aylarında artan nüfus ile birlikte çevre temizliği ve hizmetlerimiz konusunda sorunlar ortaya çıkmaktadır.İlçemizde yaz aylarında yoğun insan ve araç trafiği olduğundan dolayı belediyemizin mevcut çöp araçları yeteri kadar iyi hizmet verememektedir.Halkımıza yaz aylarında daha iyi bir hizmet verebilmek için bir adet minipak çöp aracına ihtiyacımız bulunmaktadır.Belediyemiz İller Bankasından Kredi kullanarak 1 adet minipak çöp aracı alınmasına,bu konuda İller Bankasından kredi kullanılabilmesi için yazışmaların başlatılmasına,kredi alımı ile ilgili olarak tanzim edilecek her türlü evraka ve yapılacak sözleşme ve protokollere imza koymak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi" talebine istinaden,yapılan açık oylama neticesinde;

   Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Yaşar DENİZCİER (KABUL), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (RED), Meclis Üyesi, Ayşe DEMİRCİOĞLU (ÇEKİMSER) 3 KABUL, 5 RED, 1 ÇEKİMSER oyu kullanılmış olup, 1 adet Minipak Çöp Aracı Alımı ile ilgili konu Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.

 

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                        KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU                Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 35     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

  SİTELERE YERALTI ÇÖP KONTEYNIRI ALIMI.

 

KARAR

 

 

  Başkanlık Makamının 25/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Temizlik İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 31 sayılı yazılarına istinaden;

    05/06/2014 tarih ve 58 sayılı,02/10/2015 tarih ve 102 sayılı Belediye Meclis kararı ile onaylanan Revizyon İmar Plan ve Eki olan notlarında 1.40 yeni yapılanmalarda inşaat ruhsatı almış olanlarda dahil olmak üzere Belediyesince gösterilecek alanlarda çöp konteynırlarının yer altına alınması esastır.Hidrolik sistemler dahilinde hazırlatılacak avan projesine göre uygulama yapılır.Bu uygulama yapılmadan yapı ruhsatı ve iskan verilemez denilmektedir.Buna istinaden mal sahipleri tarafından çöp konteynırları alımlarında daire sayılarına göre belirlenmesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ve Başkanlık Makamı tarafından düşünülmüştür.Çöp konteynırları ile ilgili aşağıda şekilde;

    a) 1-16 Daireye kadar ..................1 adet (ikili) yer altı çöp konteynırı,

    b) 16-32 Daireye kadar.................2 adet (ikili) yer altı çöp konteynırı,

    c) 32 daireden fazla......................3 adet (ikili) yer altı çöp konteynırı,

 

    Mal sahipleri tarafından belirtilen şartlarda (daire hesaplamasına göre) alınmasına,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 36     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

1 ADET İTFAİYE ARACI ALIMI İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE İLLER BANKASI A,Ş'DEN KREDİ KULLANILMASI.

 

KARAR

 

 

     Başkanlık Makamının 26/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Hizmetlerinin aynı tarih ve 20 sayılı yazılarına istinaden;

     1 Adet İtfaiye aracı alımı işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş'den 200.000.- (ikiyüzbin) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz,denetim giderleri,komisyon,vergi,resim,harç,ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş tarafından teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş. ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (%40'ın dışında ve % 100'üne kadar) karşılanmasına,kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde,bu krediyle elde edilen tesis,inşaat ve her nevi gayrimenkul ile araç,gereç ve malzemenin,İller Bankası A.Ş tarafından talep edildiği taktirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş adına ipotek veya rehin edilmesine,İller Bankası A.Ş tarafından Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalamaya ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye,Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayri menkulü İller Bankası A.Ş'ye ipotek vermeye,Belediyemizin her türlü gelir,hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş'ye terhin ve temlik etmeye,Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş'ye rehin vermeye,İller Bankası A.Ş'nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde,5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 68.maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlem yapmaya Belediye Başkanımız Mehmet Emin TİMUR'un yetkili kılınmasına, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                 KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                   Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 37     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

TAM ZAMANLI SÖZLEŞMELİ PERSONEL İSTİHDAMI VE ÜCRET TESPİTİ.

 

KARAR

 

    Başkanlık Makamının 25/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 483 sayılı yazılarında "5393 Belediyle Kanunu'nun 49.maddesi ile Belediyelere ihtiyaç duyulan uzman ve teknik personeli sözleşmeli olarak çalıştırma imkanı tanınmıştır.

   Belediyemizin 12/01/2015 tarih ve 69 sayılı personel istihdam izni ile ilgili yazımıza cevaben İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünün 12/02/2015 VE 3648 sayılı onay yazısı ile belediyemize 2 adet personel istihdam edilmesi ile ilgili gerekli izin verilmiş olup, Belediyemizde mevcut Teknik personelinin azlığı, İlçemizde hızla artan inşai faaliyetlerin kontrollerinde güçlükler çekildiğinden Belediyemizin ilgili birimlerinde çalıştırılmak üzere,Belediyemizde münhal 4.dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilerek Belediyemizde Tam zamanlı Sözleşmeli olarak 1 adet inşaat mühendisi,10.dereceli Tekniker kadrosu karşılık gösterilerek Tam Zamanlı sözleşmeli olarak 1 adet Tekniker  istihdam edilmesine ihtiyaç duyulduğundan, Belediyemizde mevcut boş 4.dereceli Mühendis kadrosu karşılık gösterilmek üzere Belediyemizde Tam zamanlı sözleşmeli olarak çalıştırılacak inşaat mühendisine ve 10.dereceli Tekniker kadrosu karşılık gösterilmek üzere Tam zamanlı Sözleşmeli olarak çalıştırılacak Teknikere 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesinin 3.fıkrası gereği,Maliye Bakanlığı-Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 08/01/2015 tarih ve 4 sayılı Belediyelerde Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları ile ilgili genelgesi doğrultusunda;

      -Tam zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli İnşaat Mühendisine aylık net 2.500.00-TL ücret verilmesine,

      -Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli Teknikere aylık net 2.000,00.-TL ücret verilmesine,

       Tam Zamanlı olarak çalıştırılacak sözleşmeli 1 adet İnşaat Mühendisi ve 1 adet Tekniker ile yapılacak sözleşmeye imza atmak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesine, Belediye meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 38     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

 NİSAN-2015 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI VE GÜN SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

 

   Başkanlık Makamının 26/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 496 sayılı "Nisan-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği, Nisan-2015 ayı meclis toplantısının 02 Nisan 2015 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                      KATİP

 M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL       

 Belediye Başkanı                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 05/03/2015

Karar Numarası : 39     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 5             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

  KÜLTÜR PARKI ADININ BARIŞ AKARSU KÜLTÜR PARKI OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİ.

 

KARAR

 

 

  Başkanlık Makamının 05/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Belediyemiz CHP Grubu Meclis üyelerinin 05/03/2015 tarihli yazılı önerilerinde "Kum Mahallesi, Küçük Liman mevkiinde bulunan Kültür Parkın adının Barış Akarsu Kültür Parkı olarak değiştirilmesi" talebine istinaden Meclisimizce yapılan görüşmede;

    Konu ile ilgili halk oylaması yapıldıktan sonra ileriki meclis toplantılarında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                       KATİP

M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU                Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 12/03/2015

Karar Numarası : 40     

 Dönem : 2015 / 3

 

Birleşim : 6             

Oturum : 2              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

İMAR PLAN TADİLATI.

 

KARAR

 

   Başkanlık Makamının 13/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 133 sayılı yazılarında "Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün 05/02/2015 tarih ve 22331 sayılı yazı ve eklerinde belirtilen Amasra Tüneli Geçişindeki kamulaştırma hattı hakkındaki Revizyon İmar Planı Tadilatı talebinin İmar Komisyonunca incelenmek üzere Belediye Meclisine sunulması ve bu kapsamda yapılacak olan İmar Planı tadilatının Belediye Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

      Belediye Meclisimizin 05/03/2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, İmar Komisyonunun belirlemiş olduğu 10/03/2015 tarih ve saat 14.00 toplantısına haber verildiği halde Revizyon İmar Planlarını hazırlayan Plan Müellifinin toplantıya katılmaması nedeniyle konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                    KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı 

Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız