English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi


02 HAZİRAN 2016 Tarihli Meclis Toplantı Gündemi

AMASRA BELEDİYE MECLİSİNİN 02 HAZİRAN 2016 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 14:00’ TE

YAPACAĞI TOPLANTISINA AİT GÜNDEM.

 

 

 

GÜNDEM:

1-Açılış ve yoklama,

2-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; Amasra Belediyesi Evsel Katı Atık, Atık Su Tarifesi ile ilgili olarak hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi,

3-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; Su ücret tarifelerine zam yapılması ile ilgili olarak hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi,

4-İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün; Liman İşletmesi Hizmetleri 2016 yılı ücretlerinin belirlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan imar komisyon raporunun görüşülmesi,

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nün; 208 ada, 1 parselin eski plan durumuna getirilmesi için sunulan plan değişiklik paftaları hakkında hazırlanan imar komisyon raporunun  görüşülmesi,

6-Başkanlık Makamı'nın; Revizyon İmar Planı ile ilgili olarak alınan 05/05/2016 tarih ve 42 sayılı Belediye Meclis kararının iadesi ve yeniden değerlendirilmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

7-Yazı İşleri Müdürlüğü'nün; 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 90. maddesi gereği oluşturulacak satış komisyonuna bir asil ve bir yedek üye seçimi ile talebinin görüşülmesi,

8-Mali Hizmetler Müdürlüğü'nün; Mülkiyeti belediyemize ait olan ve kira süresi dolacak olan taşınmazlar ile ilgili talebini görüşülmesi,

9-Yazı İşleri Müdürlüğü'nün; Ağustos-2016 Ayı Meclis Toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi ile ilgili talebinin görüşülmesi,

10-Dilek ve Temenniler,

11-Kapanış.

                                                                                
Site içi arama

Başkan

İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız