English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi
02.04.2015 Meclis Kararları


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 41     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

   SÖZLÜ ÖNERİ.

 

KARAR

 

   Belediye Meclisimize sunulan 1 adet sözlü öneri gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;

      1.ÖNERİ : CHP Grubu Belediye Meclis Üyesi Zafer MEZGEL'in gündem de yazılı 2.madde ile 3.maddelerinin yer değiştirilmesi ile ilgili sözlü önerisi hakkında yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Yaşar DENİZCİER (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (KABUL) 3 RED, 7 KABUL oyu ile gündemde yazılı 2. ve 3. maddelerinin yerlerinin değiştirilerek görüşülmesine Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                     KATİP

M,Emin TİMUR                          Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                                             

          

 


 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 42     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

  DENETİM KOMİSYONU RAPORU.

 

KARAR

 

  Denetim Komisyonunun 27/03/2015 tarih ve 2015/1 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize dosya halinde gelen "Denetim Komisyonu Raporu" Belediye Meclisimizce de okunarak bilgilendirme sonucunda;

     5393 Sayılı Belediye Kanunun 25.inci maddesi ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 inci maddeleri "Komisyon çalışmalarını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu Mart ayının sonuna kadar Meclis Başkanlığına sunar. Başkan Nisan ayı Meclis toplantısında Denetim Raporunu okutmak suretiyle Meclise bilgi verir." Denmektedir. Denetim Komisyonunun dosya halinde hazırlamış olduğu Denetim Komisyonu Raporu, 5393 sayılı Belediye Kanunun 25 inci ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22 inci maddeleri gereği Meclis toplantısında okunarak, Meclise bilgi verilmiştir.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 


 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 43     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 56.MADDESİ GEREĞİ BELEDİYE BAŞKANI 2014 YILI FAALİYET RAPORUNUN BELEDİYE MECLİSİNCE GÖRÜŞÜLMESİ.

 

KARAR

 

    Başkanlık Makamının 26/03/2015 tarih ve 103 sayılı yazıları ile Belediye Meclisimize gelen yazı ekinde dergi olarak hazırlanan Belediye Başkanı 2014 yılı Faaliyet Raporuna istinaden Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

     5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 56.maddesi gereği, Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Emin TİMUR'un Belediye Meclisine sunmuş olduğu dergi halindeki 2014 yılı Faaliyet Raporunun Belediye Meclisimizce yapılan açık oylama neticesinde YETERLİ görülmesine oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                    KATİP                      KATİP

M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı                 

 

 

 

 

 


 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 44     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

BELEDİYE ENCÜMENİNE İKİ  ÜYE SEÇİMİ.

 

KARAR

 

   Belediye Başkanlığının 25/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 748 sayılı yazılarına istinaden;5393 Sayılı Belediye Kanunun 33.maddesi gereğince ve Belediye Meclislerinin çalışma Usulüne Dair yönetmeliğin 20.maddesine göre Belediye Encümenine iki üye seçimi için yapılan gizli oylama neticesinde;

       1- Fahrettin AKYÜZ 8 OY,

       2- Zafer MEZGEL 7 OY,

       3- Recep IŞIK 3 OY almışlardır.

    

   Belediye Encümenine;

1-      8 oyla Fahrettin AKYÜZ ile

2-      7 oy alan Zafer MEZGEL  seçilmişlerdir.

 

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI              KATİP                   KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 45     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

  5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 24.MADDESİ GEREĞİ İMAR KOMİSYONU KURULMASI.

 

KARAR

 

  Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2015 tarih ve 749 sayılı yazıları ile; 5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği, Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi gereği İmar Komisyonu oluşturulması ile ilgili taleplerine istinaden, Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilerek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

    İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki plan ve bütçe ile imar komisyonlarının kurulması zorunludur.der. Buna göre İmar Komisyonunun 3 üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan Siyasi Parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirerek yapılan açık oylama neticesinde 10'ar oyla 1-Fahrettin AKYÜZ (CHP)2-Zafer MEZGEL (CHP)3- Yaşar DENİZCİER (AKP) 1 Yıl süre ile İmar Komisyonuna seçilmelerine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI              KATİP                   KATİP

M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL 

Belediye Başkanı

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 46     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU

YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK

YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

5393 SAYILI BELEDİYE KANUNUN 24.MADDESİ GEREĞİ BELEDİYE PLAN VE BÜTÇE  KOMİSYONU KURULMASI.

 

KARAR

 

  Yazı İşleri Müdürlüğünün 25/03/2015 tarih ve 749 sayılı yazıları ile ;5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi gereği, Belediye Meclisi Çalışma yönetmeliğinin 21.maddesi gereği İmar Komisyonu oluşturulması ile ilgili taleplerine istinaden,Belediye Meclisince yapılan görüşmede;

    5393 Sayılı Belediye Kanunun 24.maddesi Belediye Meclisi, her dönem başı toplantısında, üyeleri arasından seçilerek en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir.

    İhtisas komisyonları, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000'in üzerindeki Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur. der. Buna göre Belediye Plan ve Bütçe Komisyonunun 3 üyeden oluşturulmasına, Belediye Meclisimizde yer alan Siyasi Parti grupları kendi üyeleri arasından seçmiş oldukları üyeleri Belediye Meclisimize bildirerek yapılan açık oylama neticesinde; 10'ar oyla 1-Zafer MEZGEL (CHP) 2-Tayla BİLKİ (CHP)3-Recep IŞIK (AKP) 1 Yıl süre ile Belediye Plan ve Bütçe Komisyonuna seçilmelerine Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

BELEDİYE MECLİS BAŞKANI              KATİP                   KATİP

M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 47     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

  YOLDAN İHDAS (105 Ada,56 parsel)

 

KARAR

 

    Başkanlık Makamının 27/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 188 sayılı yazılarında " İlçemiz Kaleşah Mahallesi, Yarbaşı Mevkii, tapuda 105 ada, 56 nolu parselin bitişiğindeki ekli folyede (a) ile gösterilen (15,04 m2) kısmın yoldan ihdas edilerek satışı talep edilmektedir.

    3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesinde "Belediye veya Valilik kendi malı olan veya İmar Planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçalar, bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak, gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse, şüyulandırılıp satmak suretiyle İmar Planına uygunluğunu temin eder. Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları Kamu yararı Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye Belediye ve Valilik yetkilidir.Ayrıca Belediye ve Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde Belediye ve Valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya,ilgililer satın almaktan imtina ederse, şüyunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir."

      Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellerle itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre yapılır denmektedir.

      Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden, konu 05/03/2015 tarih ve 33 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda;

      İlçemiz Kaleşah Mahallesi, Yarbaşı Mevkii, tapuda 105 ada,56 nolu parselin bitişiğinde yer alan ve ekli  folyede (a) ile gösterilen 15.04 m2 lik kısmın,3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapuda 105 ada 56 sayılı parsel maliki İsmail GÜNTER'e satışının yapılmasının kabulüne, konu hakkında yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                           Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL       

Belediye Başkanı                 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 48     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

  YOLDAN İHDAS (209 Ada,10 parsel)

 

KARAR

    Başkanlık Makamının 18/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 143 sayılı yazılarında "İlçemiz Kaleşah Mahallesi Meydan Mevkii tapuda 209 ada, 10 nolu parselin bitişiğindeki ekli folyede (a) ile gösterilen (58,05 m2) kısmın yoldan ihdas edilerek satışı talep edilmektedir.

     3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesinde "Belediye veya Valilik kendi malı olan veya İmar Planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla, istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçalar,bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak,gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse,şüyulandırılıp satmak suretiyle İmar Planına uygunluğunu temin eder.Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları Kamu yararı Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatleri halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye Belediye ve Valilik yetkilidir.Ayrıca Belediye ve Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde Belediye ve Valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya,ilgililer satın almaktan imtina ederse,şüyunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir."

      Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellerle itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre yapılır denmektedir.

      Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden, konu 05/03/2015 tarih ve 31 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda;

      İlçemiz Kaleşah Mahallesi, Meydan Mevkii, Tapuda 209 ada,10 nolu parselin  bitişiğinde yer alan ve ekli  folyede (a) ile gösterilen 58,05 m2 lik kısmın,3194 sayılı İmar Kanunun 17.maddesine göre yoldan ihdas edilerek tapuda 209 ada,10 sayılı parsel maliki Hasan GÜNTER'e satışının yapılması ile ilgili İmar Komisyonunca hazırlanan İmar Komisyon Raporunun yapılan açık oylama neticesinde Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyesi Recep IŞIK (RED), Meclis Üyesi Yaşar DENİZCİER (ÇEKİMSER), Meclis Üyeleri Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (KABUL) 2 RED, 1 ÇEKİMSER, 7 KABUL oyu ile İmar Komisyonu raporunda belirtilen hususlar göz önünde bulundurularak 209 ada,10 nolu taşınmazın bitişiğindeki ekli folyesinde (a) ile gösterilen 58,05 m2'lik kısmın satışının uygun olmadığına, Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                        KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                           Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL       

Belediye Başkanı                 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 49     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

  İMAR PLAN TADİLATI.

 

KARAR

 

  Başkanlık Makamının 13/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 133 sayılı yazılarında "Karayolları Genel Müdürlüğü 15.Bölge Müdürlüğünün 05/02/2015 tarih ve 22331 sayılı yazı ve eklerinde belirtilen Amasra Tüneli Geçişindeki kamulaştırma hattı hakkındaki Revizyon İmar Planı Tadilatı talebinin İmar Komisyonunca incelenmek üzere Belediye Meclisine sunulması ve bu kapsamda yapılacak olan İmar Planı tadilatının Belediye Meclisimizce görüşülüp karara bağlanması" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

   Konu Hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 05/03/2015 tarih ve 30 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup, "Amasra Tüneli Geçişindeki Kamulaştırma Hattı Hakkındaki Revizyon İmar Plan Tadilatı " ile ilgili  Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Yaşar DENİZCİER (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (KABUL) 3 RED, 7 KABUL oyu ile İmar Plan tadilatının uygun olmadığına Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                 KATİP                   KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU          Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı


 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 50     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

   REVİZYON İMAR PLANI İTİRAZ DİLEKÇELERİ.

 

KARAR

   Başkanlık Makamının 20/02/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 154 sayılı yazılarına istinaden Belediye Meclisimizin 02/04/2015 tarih ve 32 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılan Revizyon İmar planı itiraz dilekçeleri ile ilgili hazırlanan İmar Komisyonunda yazıldığı şekilde;

     1- Kardemir Karabük Demir Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş 331 ada,4 parsel,331 ada,6 parsel'e esas olarak kamuya terkler olmazsızın Y en çok =9.50 m planlama kararının 18.50 m'ye yükseltilmesi talebi tarafımızca incelenmiş olup ,gerek yol genişlikleri (terksiz durumda) yapı yüksekliğinin yol genişlikleri karşısında yetersiz kalacağı görülmektedir.Ayrıca kamuya terkli olarak verilen bu kararın (E: 2.50 ve Y en çok = 18.50 m kamuya terkli olarak planlı iken talep doğrultusunda kamuya terklerin kaldırılması ve mer'i durumuna dönüşü talep edilmiş ve bu talep uygun görüldükten sonra tekrarında kamuya terksiz olarak yapılan talep tarafımızca uygun görülmemiştir.     - Oybirliği ile,

      2,3,4,5. maddelerinin meclis gündeminin 10.maddesinin görüşülmesi sırasında değerlendirilmesine oybirliği ile,

     6- Turhan GÖKMEN'e ait 208 ada,5 ve 8 nolu parsellere ilişkin olarak talep dilekçesi tarafımızca incelenmiş olup, mevcut parsellerin 2008'den günümüze kadar yapılaşmaya kapalı olması (Yol ve Yeşil Alan içerisinde kalması) nedeniyle mülkiyet hakkı kısıtlanmıştır. Bu kapsamda dilekçenin değerlendirilmesinde gerek kamulaştırma yapılması gerekirken yapılmaması,gerekse mülkiyet hakkı esas alınması gerektiği tarafımızca anlaşıldığından anayasanın da eşitlik ilkesi kapsamında parseller için verilen dilekçe talebi uygun görülmüştür.

     -Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK ve Yaşar DENİZCİER (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (KABUL) 3 RED, 7 KABUL oyu kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

      7- Canip SAFRANBOLU tarafından 208 ada, 8 parsele esas olarak verilen dilekçede talebin mülkiyet hakkının olmaması nedeni ile talep değerlendirilmeye alınmamıştır.

      -Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK ve Yaşar DENİZCİER (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (KABUL) 3 RED, 7 KABUL oyu kullanılmış olup, oyçokluğu ile kabul edilmiştir.

      8- Ömer Faruk Ş.ÖZKAN tarafından 208 ada, 8 parsele esas olarak verilen dilekçede talebin mülkiyet hakkının olmaması nedeniyle talep değerlendirilmeye alınmamıştır.

      -Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK ve Yaşar DENİZCİER (RED), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (KABUL) 3 RED, 7 KABUL oyu kullanılmış olup, oyçokluğu ile karar verildi.

BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                    KATİP

M.Emin TİMUR                       Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 51     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK RAPORU DOĞRULTUSUNDA DEĞİŞEN REVİZYON VE NAZIM İMAR PLAN PAFTALARI.

 

KARAR

 

  Başkanlık Makamının 30/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 251 sayılı yazılarında "Koruma Amaçlı İmar Planı sınırları dışında kalan PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planlarının 02/10/2014 tarih ve 102 sayılı Meclis kararı ile kesinleşen paftaları ve ekleri İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından incelenmek üzere 06/02/2015 tarih ve 337 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne gönderilmiştir.Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemesinden sonra tarafımıza 18/02/2015 tarih ve 554 sayılı yazı ile gönderilen teknik rapor doğrultusunda planların yeniden düzenlenmesi istenmiştir.Plan müellifi Bülent TÜRKOĞLU tarafından PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar ve PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı teknik rapor doğrultusunda yeniden düzenleme yapılmış olup,düzeltilme yapılan alanların askıya çıkarılması hususunda gerekli kararın alınması" talebine istinaden yapılan görüşmede;

   Konu ile ilgili gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine, ayrıca gündemin 9.maddesinde yer alan İmar Komisyon Raporunda yazılı 2,3,4 ve 5. Maddelerdeki konuların gündemin 10.maddesi ile birlikte değerlendirilmesine karar verildiğinden bu konuların plan ile birlikte İmar Komisyonuna havalesine, İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında müzakeresine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                        KATİP

M.Emin TİMUR                    Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 


 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 52     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

   262 ADA,7 PARSEL NOLU TAŞINMAZIN SATIŞI.

 

KARAR

 

     Başkanlık Makamının 18/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 220 sayılı yazılarında "Belediye sınırlarımız içinde kalan, Kaleşah Mahallesi, Meydan Sokak, tapuda 262 ada, 6 nolu parsel bitişiğindeki İmar Planlarının tatbiki sonucu müstakil inşaata elverişli olmayan Belediyemiz mülkiyeti 262 ada, 7 nolu parselin (55,91 m2) bedel taktiri suretiyle satılması talep edilmektedir. Konunun Belediye Meclisi tarafından 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 17.maddesi gereği görüşülerek karar verilmesi" talebine istinaden,yapılan görüşmede;

     Konunun hakkında gerekli incelenme ve araştırma yapılmak üzere İmar Komisyonuna havalesine,İmar Komisyonunca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında müzakeresine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 53     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

   MİNİPAK ÇÖP ARACI ALIMI.

 

KARAR

 

   Başkanlık Makamının 25/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Temizlik İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 47 sayılı yazılarında "İlçemize gelen turist sayısı her geçen gün artmakta olup, kış aylarında 6700 civarında olan İlçe nüfusumuz yaz aylarında 4-5 katına çıkarak 40.000/45.000'lere ulaşmaktadır. Yaz aylarında artan nüfus ile birlikte çevre temizliği ve hizmetlerimiz konusunda sorunlar ortaya çıkmaktadır. Özellikle Boztepe ve Kaleiçi mahallelerimizde, kale kapılarının darlığı nedeniyle ve şehir merkezimizde araç ve insan yoğunluğundan dolayı Belediyemizin mevcut küçük çöp aracı yetersiz olduğundan bir adet minipak çöp aracına ihtiyacımız bulunmaktadır. Belediyemiz İller Bankasından Kredi kullanarak 1 adet minipak çöp aracı alınmasına,bu konuda İller Bankasından kredi kullanılabilmesi için yazışmaların başlatılmasına, kredi alımı ile ilgili olarak tanzim edilecek her türlü evraka ve yapılacak sözleşme ve protokollere imza koymak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi" talebine istinaden,yapılan açık oylama neticesinde;

   Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Yaşar DENİZCİER (KABUL), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ, Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED) 3 KABUL, 7 RED oyu kullanılmış olup, 1 adet Minipak Çöp Aracı Alımı ile ilgili konu Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                        KATİP

M.Emin TİMUR                  Yurdanur TOPÇU                Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 54     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

   İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ.

 

KARAR

 

   Başkanlık Makamının 20/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Hizmetlerinin aynı tarih ve 29 sayılı yazılarında "Belediyemiz İtfaiye Hizmetlerinde uygulanan ücret tarifesinin tekrar değerlendirilmesi ve tarifeye yeni ücret kalemlerinin eklenerek Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;

   Konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine, Plan ve Bütçe Komisyonca hazırlanacak raporun bir sonraki meclis toplantısında müzakeresine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.

 

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                   Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 


T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 55     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

  1 ADET DAMPERLİ KAMYON ALIMI.

 

KARAR

 

     Başkanlık Makamının 23/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 185 sayılı yazılarında "3000 yıllık bir tarihe sahip olan ilçemizde turizm giderek önem kazanmaktadır. Bu nedenle ilçemize gelen talep her geçen gün artmaktadır. Turizm İlçesi olan ve yaz aylarında nüfus yoğunluğu oldukça artan ilçemizde kaliteli hizmet sunabilmek ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede değerlendirmek ve yol,su,kanalizasyon,çevre düzenlemeleri çalışmalarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için 1 adet Damperli Kamyona ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak Belediyemizin kısıtlı mali imkanları ile bu aracın bütçeden temin edilerek alınması mümkün değildir.Belediyemiz bünyesinde 1 adet 1998 model Damper'li kamyon mevcut olup,söz konusu araçta sık sık arızalar meydana geldiğinden iş yoğunluğumuza cevap verememektedir.Müdürlüğümüz görevleri içerisinde inşaat,su ve çevre düzenlemelerinin haricinde İlçemizde toplanan evsel atıkların nakliye edilmesi de bulunmaktadır.İlçemizde yıllık atık miktarı 91.250 ton,aylık ise 7.604 ton'dur.Evsel atıkların yaz aylarında nakliye edilememesi çevre kirliliği açısından belediyemize büyük sıkıntı oluşturmaktadır.Bu nedenle banka kredisi (iller Bankası ve Diğer Bankalardan) kullanılarak 1 adet Damperli Kamyon satın alınması konusunun incelenmesi,ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanımız M.Emin TİMUR'a yetki verilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;

    Konu ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde; Belediye Başkanı M.Emin TİMUR, Meclis Üyeleri; Recep IŞIK, Yaşar DENİZCİER (KABUL), Meclis Üyeleri; Fatma KARACA, Şirin ÖZLEYEN, Zafer MEZGEL, Tayla BİLKİ, Ayşe DEMİRCİOĞLU, Yurdanur TOPÇU, Fahrettin AKYÜZ (RED) 3 KABUL, 7 RED oyu kullanılmış olup 1 adet damperli kamyon alımı talebi Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.

 

 

 

BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                     KATİP

M.Emin TİMUR                  Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL

Belediye Başkanı

 

 

 

 

T.C.

AMASRA BELEDİYESİ

MECLİS KARARI

 

 

Karar Tarihi : 02/04/2015

Karar Numarası : 56     

 Dönem : 2015 / 4

 

Birleşim : 7             

Oturum : 1              

Belediye

Meclisini

Teşkil Edenlerin

Adı Soyadı

M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ

AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA

RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER

 

 

KARAR ÖZÜ

 

 

  MAYIS-2015 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI VE GÜN SAATİNİN BELİRLENMESİ

 

KARAR

 

 

     Başkanlık Makamının 25/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 750 sayılı "Mayıs-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;

      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği, Mayıs-2015 ayı meclis toplantısının 07 Mayıs 2015 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

 BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                    KATİP

 M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL       

 Belediye Başkanı                  

                               
Site içi arama

Başkan
İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız