English (US) Deutsch Français Русский 中文(简体) Português Italiano 日本語 한국어 Español
E-Belediye
Dernek ve Kuruluşlar
Önemli Tefefonlar
Yüzme Suyu Takip Sistemi
Amasra Belediyesi


01.06.2015 Meclis Kararları01.06.2015 Meclis Kararları


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 57       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ


   YAZILI ÖNERİ.


KARAR


   Belediye Meclisimize sunulan 1 adet yazılı öneri gündeme alınması ile ilgili yapılan görüşme neticesinde;
   1.ÖNERİ : CHP Grubu Belediye Meclis Üyelerinden Zafer MEZGEL'in 07/05/2015 tarihli "Belediyemiz Mezbahasının yeniden faaliyete geçirilmesi" ile ilgili talebinin gündeme 17.madde olarak eklenmesine ve gündemin 18.maddeye çıkarılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                     KATİP
M,Emin TİMUR                 Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı                                              
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 58       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ


   İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ.


KARAR


   Başkanlık Makamının 20/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İtfaiye Hizmetlerinin aynı tarih ve 29 sayılı yazılarında " Belediyemiz İtfaiye Hizmetlerinde uygulanan ücret tarifesinin tekrar değerlendirilmesi ve tarifeye yeni ücret kalemlerinin eklenerek Belediye Meclisimizde tekrar değerlendirilmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde,Belediye Meclisimizin 02/04/2015 tarih ve 54 sayılı kararı ile konu hakkında gerekli inceleme ve araştırma yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Plan ve Bütçe Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda;
   İTFAİYE HİZMETLERİ ÜCRET TARİFESİ
1- İçme ve Kullanma suyu olarak Belediye sınırları dahilinde
   (her arazöz için)                                             90,00.-TL
2- İnşaatta Kullanılmak üzere verilen (her arazöz için)         120,00.-TL
3- Limandaki Gemilere su verilmesine karşılık (her arazöz için)  90,00.-TL
4- Dalgıç pompa saat ücreti                                      90,00.-TL
5- Motopompla su tahliyelerinde (tabi afetler hariç) saat ücreti 80,00.-TL
6- Kanalizasyona tazikli su basma ücreti                         
   (Şebeke şahıstan kaynaklanıyorsa-Her arazöz için)             90,00.-TL
   Motopompla Fosseptik Çekim Ücreti
a) Meskenlerden (sefer başına)                                   60,00.-TL
b) Ticarethanelerden (sefer başına)                              75,00.-TL
c) b şıkkındaki ücrete Belediye sınırları dışında olması
halinde her on kilometre için 10,00.-TL ilave ücret alınacaktır.
   Rapor Ücret Tarifesi;
(Yangın Yönünden tetkik ve Kontrolleri Yapılan İş Yerleri için-Beher rapor için)
1- Sanayi Kuruluşlarından                                       100,00.-TL
2- Birinci sınıf işyerlerinden                                   60,00.-TL
3- İkinci sınıf işyerlerinden                                    35,00.-TL
4- Üçüncü sınıf işyerlerinden                                    30,00.-TL
5- Üçüncü sınıf gayri sıhhi müesseseler (el emeği ile çalışan 
küçük sanayi işyerleri)                                          25,00.-TL
   Bez Afiş asma ve indirme,havai fişek atışı,bina dışı tamir ücreti;
1- İlçemiz dahilinde tüm cadde ve sokaklara asılan bez afişlerin her biri için asma ve indirme ücreti olarak;                                           40,00.-TL
2- Düğünlerde,törenlerde vb.havai fişek atışlarında itfaiye 
hizmet bedeli                                                   200,00.-TL
3- Merdivenli İtfaiye aracı ile bina dışı tamirlerde
   a) Meskenlerden saati                                        100,00.-TL
   b) İşyerlerinden saati                                       150,00.-TL
  
   Olarak belirlenmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
BLD.MECLİS BAŞKANI             KATİP                   KATİP
M.Emin TİMUR                Yurdanur TOPÇU          Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 59       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
    ÇEVRE DENETİM BİRİMİ OLUŞTURULMASI.


KARAR
   Başkanlık Makamının 21/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Zabıta Amirliğinin aynı tarih ve 126 sayılı yazılarına istinaden;
   Amasra Kaymakamlığı,İlçe Emniyet Müdürlüğünün 24/03/2015 tarih ve 276 sayılı yazılarında eğlence yerlerinden kaynaklanan gürültü ve titreşimin insanlarda ruhi ve fiziki rahatsızlıklara yol açtığı,bunları önlemek ve kontrol altına almak maksadıyla 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 14.maddesine istinaden hazırlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği ile bu yönetmelikte değişiklik yapan 2011 tarih ve 27917 sayılı yönetmeliğin ilgili maddeleri gereği denetimlerin ne suretle ve hangi kurumlar vasıtasıyla yapılacağını hükme bağlamıştır.Bahse konu mevzuat hükümlerince canlı müzik yayın izni verilen işletmeler hakkında yapılan şikayetlerle ilgili olarak ölçüm yapmak suretiyle tespit işlemlerinde İlimiz Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün yetkili olması,Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekiplerinin ihbar ve şikayetlerle ilgili anında denetim yapma imkanının bulunmaması ve Belediye Başkanlığının yetki devri yapılan belediyelerden olmamasından dolayı bu konuda yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi,sağlıklı tespit ve işlemlerin yapılması mümkün olmadığı,İlçe Emniyet Müdürlüğünün 155 Polis İmdat Hattına bir yıllık ortalama 150'nin üzerinde ihbar yapıldığı,bazı vatandaşların müracaatlarını BİMER üzerinden dile getirdiği ve bu müracaatların azımsanmayacak miktarda olduğu bildirilmektedir.Vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi ve işyerlerinin daha etkin denetlenmesi amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 48.maddesi gereği Zabıta Amirliğine bağlı olarak Çevre Denetim Birimi oluşturulmasına,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                  KATİP
M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU         Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı 


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 60       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
1 ADET DAMPERLİ KAMYON ALIMI.


KARAR
Başkanlık Makamının 21/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 260 sayılı yazılarında" 3000 yıllık bir tarihe sahip olan ilçemizde turizm giderek önem kazanmaktadır.Bu nedenle ilçemize gelen talep her geçen gün artmaktadır.Turizm İlçesi olan ve yaz aylarında nüfus yoğunluğu oldukça artan ilçemizde kaliteli hizmet sunabilmek ve vatandaşlardan gelen talepleri en kısa sürede değerlendirmek ve yol,su,kanalizasyon,çevre düzenlemeleri çalışmalarını zamanında ve eksiksiz bir şekilde tamamlamak için 1 adet Damperli Kamyona ihtiyaç duyulmaktadır.Ancak Belediyemizin kısıtlı mali imkanları ile bu aracın bütçeden temin edilerek alınması mümkün değildir.Belediyemiz bünyesinde 1 adet 1998 model Damper'li kamyon mevcut olup,söz konusu araçta sık sık arızalar meydana geldiğinden iş yoğunluğumuza cevap verememektedir.Müdürlüğümüz görevleri içerisinde inşaat,su ve çevre düzenlemelerinin haricinde İlçemizde toplanan evsel atıkların nakliye edilmesi de bulunmaktadır.İlçemizde yıllık atık miktarı 91.248 ton,aylık ise 7.604 ton'dur.Evsel atıkların yaz aylarında nakliye edilememesi çevre kirliliği açısından belediyemize büyük sıkıntı oluşturmaktadır.Bu nedenle banka kredisi (iller Bankası ve Diğer Bankalardan) kullanılarak 1 adet Damperli Kamyon satın alınması konusunun incelenmesi,ilgili iş ve işlemler için Belediye Başkanımız M.Emin TİMUR'a yetki verilmesi" talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşme neticesinde;
   Konu ile ilgili yapılan açık oylama neticesinde;Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK,Yaşar DENİZCİER (KABUL),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ (RED) 3 KABUL,7 RED oyu kullanılmış olup,1 Adet Damperli kamyon alımı talebi Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.
BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                     KATİP
M.Emin TİMUR                  Yurdanur TOPÇU               Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 61       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
 ÇÖP TOPLAMA ARACININ KAMU HİZMETİNE TAHSİSİ.


KARAR
Başkanlık Makamının 21/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Fen İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 264 sayılı yazılarında " İlçemizde Çevre Kirliliğinin giderilmesi,çevrenin korunması,iyileştirilmesi ve temizlenmesi maksadıyla kullanılmak üzere Çöp Toplama Aracına ihtiyaç duyulmuş ve imkanlarımızın yetersiz olması sebebi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yardım talep edilmiştir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na yapılan başvurumuz kabul edilerek,araç temini için 183.233,23.-TL ödenek aktarılmış ve bu ödenek çerçevesinde Çöp Toplama Aracımız Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden temin edilerek 09/04/2015 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan törenle Belediyemize teslim edilmiştir.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 08/04/2015 tarih ve 4887 sayılı yazısında Belediyemize teslim edilen 2015 model FORD marka Çöp Toplama aracı ile ilgili Kamu Hizmetine tahsis edildiğine dair (Haczedilememesi için) Belediye Meclis kararı istendiğinden,konunun Meclisimizce görüşülmesi "talebine istinaden,yapılan görüşme neticesinde;
    Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Belediyemize tahsis edilen FORD marka Çöp Toplama aracının (Haczedilememesi için) Kamu Hizmetine tahsis edilmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                     KATİP
M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL                Belediye Başkanı                                         
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 62       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
   MİNİPAK ÇÖP ARACI ALIMI.


KARAR
   Başkanlık Makamının 27/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Temizlik İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 58 sayılı yazılarında " İlçemize gelen turist sayısı her geçen gün artmakta olup,kış aylarında 6700  civarında olan İlçe nüfusumuz yaz aylarında 4-5 katına çıkarak 40.000/45.000'lere ulaşmaktadır.Yaz aylarında artan nüfus ile birlikte çevre temizliği ve hizmetlerimiz konusunda sorunlar ortaya çıkmaktadır.Özellikle Boztepe ve Kaleiçi mahallelerimizde,kale kapılarının darlığı nedeniyle ve şehir merkezimizde araç ve insan yoğunluğundan dolayı Belediyemizin mevcut küçük çöp aracı yetersiz olduğundan bir adet minipak çöp aracına ihtiyacımız bulunmaktadır.Belediyemiz İller Bankasından Kredi kullanarak 1 adet minipak çöp aracı alınmasına,bu konuda İller Bankasından kredi kullanılabilmesi için yazışmaların başlatılmasına,kredi alımı ile ilgili olarak tanzim edilecek her türlü evraka ve yapılacak sözleşme ve protokollere imza koymak üzere Belediye Başkanına yetki verilmesi"talebine istinaden,yapılan açık oylama neticesinde;
   Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK,Yaşar DENİZCİER (KABUL),Meclis Üyeleri; Fatma KARACA,Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Ayşe DEMİRCİOĞLU (RED) 3 KABUL,7 RED oyu kullanılmış olup,1 adet Minipak Çöp Aracı Alımı ile ilgili konu Belediye Meclisimizce oyçokluğu ile REDDEDİLMİŞTİR.


BLD.MECLİS BAŞKANI               KATİP                        KATİP
M.Emin TİMUR                 Yurdanur TOPÇU                Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 63       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
  İŞGALİYE BEDELLERİ.


KARAR
   Başkanlık Makamının 28/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 110 sayılı yazılarında " Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının "28/04/2015 tarih ve 2015/33 sayılı yazılarında;2015 mali yılı için uygulanacak işgaliye bedellerinin ve uygulama şeklinin gözden geçirilerek Belediye Meclisinde görüşülüp karara bağlanmasına arz ederiz"denilmektedir.
  Amasra Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığının ilgi ekteki yazısının Belediye Meclisimizce görüşülmesi"talebine istinaden,yapılan görüşmede;
  İşgaliye ücretlerinin belirlenmesi, Belediye Meclisinin yetkisi dahilinde olmadığından konu görüşülmemiştir.
BLD.MECLİS BAŞKANI                    KATİP                    KATİP
M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
  


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 64       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
       MÜLKİYETİ BELEDİYEMİZE AİT KİRALIK TAŞINMAZLARIMIZIN KİRA SÜRELERİ BİTECEĞİNDEN TEKRAR KİRAYA VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ.


KARAR
        Başkanlık Makamının 28/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 108 sayılı yazılarında " Mülkiyeti Belediyemize ait olan ve yazımız ekinde listede belirtilen kiralık taşınmazımızın kira süresi  31/05/2015-20/06/2015 ve 30/06/2015  tarihi itibarı ile sona ereceklerdir.Bu taşınmazlarımızın, Belediyemizce tekrar kiraya verilip, verilemeyeceğinin 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ve de  6098 sayılı Borçlar Kanunu hükümlerine göre Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;
        (Kiracılarımızın kira sürelerinin uzatılması ile ilgili yapılan açık oylamada,Belediye Başkanı M.Emin TİMUR,Meclis Üyeleri; Recep IŞIK ve Yaşar DENİZCİER kira sürelerinin 2 yıl uzatılması yönünde KABUL,Meclis Üyeleri; Şirin ÖZLEYEN,Zafer MEZGEL,Tayla BİLKİ,Ayşe DEMİRCİOĞLU,Yurdanur TOPÇU,Fahrettin AKYÜZ,Fatma KARACA 5 yıl uzatılması yönünde KABUL oyu kullanılmıştır.)
        1- Yakup TUŞ-Balıkhane: Kira süresinin 01/07/2015-30/06/2020 tarihleri arası 5 yıl uzatılmasına,birinci yıl aylık kira bedelinin % 6,36 oranında artırılarak aylık 596,00.-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile,
        2- Amasra Yelken Kulübe Derneği-dernek Yeri: Kira süresinin 01/06/2015-31/05/2020 tarihleri arası 5 yıl uzatılmasına,birinci yıl kira bedelinin % 6,36 oranında artırılarak aylık 376,00.-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile,
        3- Sevinç GÜLBEZER-Mısır Tezgah Yeri: Kira Süresinin  21/06/2015-20/06/2020 tarihleri arası 5 yıl uzatılmasına,birinci yıl kira bedelinin % 6,36 oranında artırılarak yıllık 6.629,00.-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile,
        4- Kiracılarımızın aylık kira bedelli ise bir önceki yıl kira bedelinin Türkiye İstatistik Kurumunca yayımlanan Üretici Fiyatları Endeksi (bir önceki yılın aynı ayına göre % değişim oranı) oranında artırılması suretiyle tespit edilecektir.
        5- Kira bedellerinin vadesinde ödenmediği taktirde kira bedellerine 21/07/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51.maddesi gereğince belirlenen oranda gecikme zammı uygulanmasına,
        6- Kiracılarla imzalanacak sözleşmelere imza atmak üzere Belediye Başkanı M.Emin TİMUR'a yetki verilmesine, 
        7- Karardan birer suretinin,Mali Hizmetler Müdürlüğüne,kiracılarımıza ve Belediye Avukatına gönderilmesine Belediye meclisimizce oyçokluğu ile karar verilmiştir.            


        
Belediye Meclis Başkanı                   Katip                   Katip
M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU          Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı                   


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 65       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
         2014 MALİ YILI KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ.


KARAR
        Başkanlık Makamının 02/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 118 sayılı yazılarında " 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 ıncı maddesine istinaden Belediyemizin 2014 Mali Yılı Kesin Hesabının Meclisimizce müzakeresi"talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;
        Konu hakkında gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 21/05/2015 Perşembe günü saat 14.00'da yapacağı Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına Belediye Meclimisizce oybirliği ile karar verildi.
BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                      KATİP
M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı 


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 66       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
         2014 MALİ YILI TAŞINIR KESİN HESABININ GÖRÜŞÜLMESİ.


KARAR
        Başkanlık Makamının 04/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Mali Hizmetler Müdürlüğünün aynı tarih ve 119 sayılı yazılarında " 18 Ocak 2007 tarih ve  26407 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Taşınır Mal Yönetmeliğinin madde 35/10 bendine istinaden Belediyemizin 2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı Belediye Meclisimizce incelenmek ve karara bağlanmak üzere ekte gönderilmiştir.Belediyemizin 2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının Meclisimizce müzakeresi"talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;
        Konu hakkında gerekli inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisimizin 21/05/2015 Perşembe günü saat 14.00'da yapacağı Meclis toplantısında görüşülüp karara bağlanmasına Belediye Meclimisizce oybirliği ile karar verildi.
BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                      KATİP
M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU             Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 67       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
2015 YILI LİMAN ATIK KABUL TESİSİ TARİFESİ.


KARAR
 Başkanlık Makamının 04/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün aynı tarih ve 33 sayılı yazılarında "Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne bağlı Liman İşletmesinde tekne ve gemilerden alınmakta olan atıklarla ilgili ücretin Belediyemiz Gelir tarifesinin Liman Hizmetleri bölümünde bulunan Liman Atık Kabul tesisi Tarifesinin yeniden değerlendirilerek değiştirilmesi"talebine istinaden,Meclisimizce yapılan görüşmede;
 Konu ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine,Komisyonca hazırlanacak raporun Belediye Meclisinin 21/05/2015 Perşembe günü saat 14.00'de yapacağı toplantıda görüşülmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                     KATİP
M.Emin TİMUR                   Yurdanur TOPÇU          Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 68       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
     REVİZYON İMAR PLANLARI.


KARAR
     Başkanlık Makamının 30/03/2015 Tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 251 sayılı yazılarına ve İmar Komisyonunca hazırlanan rapora istinaden;
    Belediye Meclisinin 05/06/2014 tarih ve 58 nolu kararı ile onaylanan ve sonrasında 06/06/2014 tarihinde bir (1) ay süreyle eş zamanlı olarak askıya çıkartılan Koruma Amaçlı İmar Planı Sınırları dışında kalan PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon  İmar Planı ile PİN:NİP -276 Numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları askı süresi sonunda 03/07/2014 tarih ve 72 sayılı Meclis Kararı ile itirazların değerlendirilmesi için planlar itiraz dilekçeleri ile birlikte İmar Komisyonuna havale edilmiştir.İmar Komisyonunca hazırlanan rapor doğrultusunda 05/08/2014 ve 83 sayılı Belediye Meclis kararı ile PİN:UİP-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon  İmar Planı ile PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları kesinleşmiştir.İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce kesinleşen planları incelenmek üzere 20/08/2014 tarih ve 2022 sayılı yazı ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne gönderilmiş olup,Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemesinden sonra tarafımıza 03/09/2014 tarih ve 2617 sayılı yazı ile gönderilen teknik rapor doğrultusunda revizyon imar ve nazım imar planlarının tarafımızdan yeniden düzenlenmesi istenmiştir.Plan Müellifi Bülent TÜRKOĞLU tarafından PİN:uip-272 numaralı 1/1000 ölçekli Revizyon İmar Planı ile PİN:NİP-276 numaralı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planları Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün hazırladığı teknik rapor doğrultusunda üst ölçekli plan ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliğine göre yeniden bütünsel olarak düzenlenmiş olup,düzenlenen Revizyon İmar Planı paftaları Belediyemiz İlan Panosunda askıya çıkarılmasına ve Belediyemizin internet sitesinde  30 (otuz) gün süreyle eş zamanlı olarak yayımlanması hususunda, yapılan açık oylama neticesinde Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
BLD.MECLİS BAŞKANI                  KATİP                     KATİP
M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 69       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
      262 Ada, 6 Parsel Nolu taşınmazın bedel takdiri suretiyle satışı.


KARAR
      Başkanlık Makamının 18/03/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün aynı tarih ve 220 sayılı yazılarında " İlçemiz Kaleşah Mahallesi,Tapuda 262 ada,6 no'lu parselin bitişiğindeki İmar Planlarının tatbiki sonucu müstakil inşaata elverişli olmayan Belediyemiz mülkiyeti 262 ada,7 nolu parselin (55,91 m2) bedel taktiri suretiyle satışı talep edilmektedir.3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesinde "Belediye veya Valilik kendi malı olan veya İmar Planlarının tatbiki sonucu kamulaştırmadan artan parçalarla,istikameti değiştirilen veya kapanan yol ve meydanlarda hasıl olan sahalarda müstakil inşaata elverişli olmayan parçalar,bitişiğindeki arsa veya bina sahibine bedel takdiri suretiyle satmak,gayrimenkul sahiplerinin yola giden yerlerden dolayı tahakkuk eden istihkaklarını bedel takdiri suretiyle değiştirmek ve gayrimenkul sahibi takdir edilen bedelle satın almaktan imtina ederse,şüyulandırılıp satmak suretiyle İmar Planına uygunluğunu temin eder.Bunlardan müstakil inşaata elverişli olanları Kamu yararı Belediye veya Valilikçe yeri alınan şahısların muvafakatları halinde istihkaklarına karşılık olarak bedel takdiri ve icabında denklik temini suretiyle değiştirmeye Belediye ve Valilik yetkilidir.Ayrıca Belediye ve Valilikler ile şüyulu olan müstakil inşaat yapmaya müsait bulunan imar parsellerinde Belediye ve Valilikler hisselerini parselin diğer hissedarlarına bedel takdiri suretiyle satmaya,ilgililer satın almaktan imtina ederse,şüyunun izalesi suretiyle sattırmaya yetkilidir."
      Bu maddeye göre bedel takdirleri ve bu bedellerle itiraz şekilleri 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun hükümlerine göre yapılır denmektedir.
      Konunun Belediye Meclisinde görüşülerek gerekli kararın alınması" talebine istinaden, Konu 02/04/2015 tarih ve 52 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havalesi yapılmış olup,Komisyonca hazırlanan rapor doğrultusunda;
      İlçemiz Kaleşah Mahallesi,Tapuda 262 ada,6 nolu parselin bitişiğindeki 262 ada,7 nolu parselin (55,91 m2) ,3194 Sayılı İmar Kanunun 17.maddesine göre bedel taktiri suretiyle, tapuda 262 ada,6 nolu parsel sahibi Ekrem REİS'e satışının yapılmasının kabulüne,konu hakkında yapılacak iş ve işlemler için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesine,Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


BLD.MECLİS BAŞKANI                       KATİP                      KATİP
M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU            Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı                   


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 70       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
 KADRO İHDAS VE İPTALİ.


KARAR
 Başkanlık Makamının 27/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğünün aynı tarih ve 1034 sayılı yazılarında " İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'nün 20/02/2015 tarih ve 4467 sayılı "muhtar Talepleri" hakkındaki 2015/8 nolu Genelgesinde " Kamu hizmetlerinin etkin,verimli ve güvenli bir şekilde sunulması,sorunların en kısa sürede yetkili makamlara iletilmesi,muhtarların etkinlik ve işlevlerinin artırılarak taleplerinin sonuçlandırılması amacıyla Bakanlığımızda muhtar taleplerini takip etmek ve etkin bir şekilde sonuçlandırmak üzere yeni bir sistem oluşturulduğu,Sistemin işletilmesinin;Valiliklerde İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce İl ve İlçe belediyelerinde ise,belediye meclisince norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak mevcut müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere "Muhtarlıklar Müdürlüğü" adıyla yeniden yapılandırılacak müdürlükçe sağlanacağı"belirtilmiştir.Söz konusu Genelgenin 6.maddesinin c bendinde belirtilen:"...sistemin işletilmesi,İl ve İlçe belediyelerinde ise,belediye meclisince norm kadro ilke ve standartlarına uygun olarak mevcut müdürlüklerden birinin bu genelgedeki iş ve işlemleri yürütmek üzere Muhtarlıklar Müdürlüğü adıyla yeniden yapılandırılacak olan müdürlükçe sağlanacaktır" hükmü gereğince,05/09/2013 tarih ve 96 sayılı Belediye Meclis kararıyla oluşturulan İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün iptal edilerek,Muhtarlıklar Müdürlüğü olarak ihdas edilmesinin Belediye Meclisince görüşülmesi"" talebine istinaden;
 Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan Boş Kadro Değişiklik Cetvelinde (Memur) yazılı G.İ.H. sınıfında 4.dereceli 1 Adet İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün iptal edilerek, G.İ.H. sınıfında 1 adet 4.dereceli Muhtarlıklar Müdürlüğünün ihdasının 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18.maddesinin (L) fıkrası gereği kabulüne, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.
BLD.MECLİS BAŞKANI                   KATİP                       KATİP
M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 71       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
     HAZİRAN-2015 AYI BELEDİYE MECLİSİ TOPLANTI VE GÜN SAATİNİN BELİRLENMESİ 


KARAR
      Başkanlık Makamının 29/04/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen Yazı İşleri Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 1054 sayılı "Haziran-2015 Ayı Meclis toplantısının gün ve saatinin belirlenmesi" ile ilgili yazılı taleplerine istinaden, Belediye Meclisimizce yapılan görüşmede;
      5393 Sayılı belediye Kanunun 20.ve Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 6.maddesi gereği, Haziran-2015 ayı meclis toplantısının 04 Haziran 2015 Perşembe günü saat 14:00' te yapılmasına Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verilmiştir.
 BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                    KATİP
 M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL        
 Belediye Başkanı                   


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 07/05/2015 Karar Numarası : 72       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 8               Oturum : 1               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ŞİRİN ÖZLEYEN, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ
AYŞE DEMİRCİOĞLU, YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA
RECEP IŞIK, YAŞAR DENİZCİER
KARAR ÖZÜ
    BELEDİYE MECLİS ÜYESİ ZAFER MEZGEL'İN YAZILI ÖNERİSİ.


KARAR
   Başkanlık Makamının 07/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize havalesi yapılan Belediye Meclis Üyesi Zafer MEZGEL'in 07/05/2015 tarihli yazılı önerisi,Meclis gündemine 17.madde olarak eklenmiş,dilekçede yazılı" İlçemizde faaliyet gösteren kasap ve market sahiplerinin Belediyemiz mebahanesinin olmadığından hayvanlarını Bartın Belediyesi Mezbahanesinde ve diğer yerlerde kestirdikleri,yıllık toplam Amasra Belediyesi hesaplarına 27.724,00-TL girmesi gerekirken,bu paranın Bartın Belediyesi kasasına girdiği,Belediyemize ait mezbahanenin faaliyete geçirilmesi" önerisi;
   Belediyemiz Mezbahanesinde veteriner hekim bulunmadığından ve mezbahanenin işletilmesi için gerekli koşulları taşımadığından dolayı Tarım İl Müdürlüğünce kapatıldığı,Ayrıca ilçemizdeki market ve kasap esnafların Belediyemiz mezbahanesi açıkken bile hayvanlarını Bartın Belediyesi Mezbahanesinde kestirdiği konusunda Belediye Başkanımız meclise gerekli açıklamalarda bulunarak meclisi bilgilendirmiştir.


BLD.MECLİS BAŞKANI                    KATİP                  KATİP
M.Emin TİMUR                     Yurdanur TOPÇU           Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı
    
T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 21/05/2015 Karar Numarası : 73       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 9               Oturum : 2               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU
YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK
YAŞAR DENİZCİER


Toplantıya Katılmayan
Üyelerin Adı Soyadı ŞİRİN ÖZLEYENKARAR ÖZÜ
      2014 Mali Yılı Bütçe İdare ve Kesin Hesabı.


KARAR
     Mali Hizmetler Müdürlüğünün 02/05/2015 tarih ve 118 sayılı yazısına istinaden;
     Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçe İdare ve  Kesin Hesabı ile ilgili olarak Yapılan görüşme sonucunda;


     Madde 1-2014 Bütçe Yılı giderleri bağlı Gider Kesin Hesap Cetveli ve Diğer Gider Cetvellerinde gösterildiği üzere:


       01- Personel Giderleri için.....................: 4.119.873,32.-TL,
       02- Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Pirimi...:   759.477,21.-TL,
       03- Mal ve Hizmet Alım Giderleri................: 5.692.174,90.-TL,
       04- Faiz Giderleri..............................:   212.449,72.-TL,
       05- Cari Transferler............................:    62.404,26.-TL,
       06- Sermaye Giderleri...........................:    18.585,00.-TL,           
      TOPLAM BÜTÇE GİDERLERİ...........................:10.864.964,41.-TL,
     Madde 2- 2014 Bütçe Yılı Tahsilatı Gelir Kesin Hesap Cetvelinde gösterildiği üzere;       
       01-Vergi Gelirleri..............................: 1.062.756,88.-TL, 
       03-Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri...............: 3.265.805,91.-TL,
       04-Alınan Bağış ve Yardımlar....................:   302.833,87.-TL,
       05-Diğer Gelirler...............................: 3.225.602,59.-TL,
       06-Sermaye Gelirleri............................:     1.572,80.-TL,
       2014 yılı net geliri............................: 7.858.572,05.-TL,
     Madde 3-2014 Yılı Bütçesinde ödenek haraketleri aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.
       2013 yılından devreden ödenek ..................:     5.248,00.-TL,
       2014 Yılı Bütçe Ödeneği.........................:16.000.000,00.-TL,
       2014 Yılı içinde verilen ek ödenek .............:    50.000.00.-TL,
       Aktarma Yolu İle ilave edilen ödenek............: 2.333.913,24.-TL,
       Aktarma Yolu İle Düşülen ödenek.................: 2.333.913,24.-TL,
       Toplam Ödenek...................................:16.055.248,00.-TL,
       Toplam Harcama..................................:10.864.964,11.-TL,
       İmha Edilen Ödenek..............................: 5.183.035,59.-TL,
       2014 Yılına devreden ödenek.....................:     7.248.00.-TL,
     Madde 4- 2015 Yılına Devreden Bütçe Emaneti.......: 6.624.565,92.-TL  
     Madde 5- 2014 Yılından 2015 Yılına devreden
              Tahakkuk artığı..........................:   526.774,48.-TL,
     
       Belediyemizin 2014 Mali Yılı Bütçe İdare ve Kesin Hesabının Plan ve Bütçe Komisyonundan geldiği şekilde oya sunularak Bütçe Gelirleri Kesin Hesap Cetveli, Bütçe Giderleri Hesap Cetveli, Kesin Hesap Kararnamesinin ve diğer ekindeki gelir ve gider belgelerinin kabulüne,5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin (b) bendine istinaden,aynı Kanunun 64.maddesi ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40.maddesi gereği,Belediye Meclisimizce oybirliği ile  karar verildi.


BLD.MECLİS BAŞKANI                      KATİP                        KATİP            M.Emin TİMUR                         Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL 
Belediye Başkanı                                              


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 21/05/2015 Karar Numarası : 74       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 9               Oturum : 2               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU
YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK
YAŞAR DENİZCİER


Toplantıya Katılmayan
Üyelerin Adı Soyadı ŞİRİN ÖZLEYENKARAR ÖZÜ
       2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı.


KARAR
    5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 44.maddesine dayanılarak çıkartılan Taşınır Mal Yönetimi Kanunun 35.maddesinin 10.fıkrası gereğince,Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler denmekte olduğundan,2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabı 01/04/2015 tarih ve 35 sayılı karar ile Encümene gönderilmiş ve bilgi verilmiştir.Aynı zamanda Meclisimizce de Belediyemiz Konsolide Görevlisince Harcama Birimleri Taşınır Yönetim Dönemi Cetvelleri konsolide edilmesiyle oluşan 2014 Mali Yılı Taşınır Kesin Hesabının; Taşınır Kesin Hesap Cetveli (Örnek-16),Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli (Örnek-17) gönderilmiş ve 2014 yılı ile ilgili Taşınır Hesapları hakkında meclisimize de bilgi verilmiştir.
BLD.MECLİS BAŞKANI                     KATİP                      KATİP
M.Emin TİMUR                      Yurdanur TOPÇU              Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı                                              


T.C.
AMASRA BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
Karar Tarihi : 21/05/2015 Karar Numarası : 75       Dönem : 2015 / 5
Birleşim : 9               Oturum : 2               
Belediye
Meclisini
Teşkil Edenlerin
Adı Soyadı M.EMİN TİMUR, ZAFER MEZGEL, TAYLA BİLKİ, AYŞE DEMİRCİOĞLU
YURDANUR TOPÇU, FAHRETTİN AKYÜZ, FATMA KARACA, RECEP IŞIK
YAŞAR DENİZCİER


Toplantıya Katılmayan
Üyelerin Adı Soyadı ŞİRİN ÖZLEYENKARAR ÖZÜ
2015 YILI LİMAN ATIK KABUL TESİSİ TARİFESİ.


KARAR
 Başkanlık Makamı'nın 04/05/2015 tarihli havalesiyle Belediye Meclisimize gelen İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'nün aynı tarih ve 33 sayılı yazılarında "Belediyemiz İşletme ve İştirakler Müdürlüğü'ne bağlı Liman İşletmesinde tekne ve gemilerden alınmakta olan atıklarla ilgili ücretin Belediyemiz Gelir Tarifesinin Liman Hizmetleri bölümünde bulunan Liman Atık Kabul Tesisi Tarifesinin yeniden değerlendirilerek değiştirilmesi" talebine istinaden, Meclisimizce yapılan görüşmede;
Konu ile ilgili gerekli araştırma ve inceleme yapılmak üzere Belediye Meclisimizin 07/05/2015 tarih ve 67 sayılı Meclis Kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesi yapılmış olup, komisyonca hazırlanacak rapor Belediye Meclisi Mayıs-2015 Ayı Toplantısı 2.oturumuna yetiştirilemediğinden konunun ileriki meclis toplantılarında görüşülmesine, Belediye Meclisimizce oybirliği ile karar verildi.


BLD.MECLİS BAŞKANI                KATİP                     KATİP
M.Emin TİMUR                   Yurdanur TOPÇU          Zafer MEZGEL
Belediye Başkanı


               

Site içi arama

Başkan

İnteraktif Eğitim
Amasra Hava Durumu
Facebook Sayfamız